Inleiding op de dorpsgeschiedenissen

De organisatie van het katholieke kerkbestuur in de middeleeuwse dorpen en steden.

Beschouwing over de patrocinia (naamheiligen) in de verschillende dorpen in de Stellingwerven