Algemeen

vv Algemene inleiding

De periode 500-1100

vv Index van de periode

De periode 1100-1500

Infra-structurele en technologische ontwikkelingen

vv De kolonisatie van veenmoerassen in 1100

vv De wegdorpen in Zuid Oost Friesland

vv De Esdorpen

Economische ontwikkelingen

Het productie-systeem in Stellingwerf

vv Bijhuren van en conflicten over grasland


Grondbezit in de middeleeuwen

Markten en handelswegen in de middeleeuwen

Inleiding

Kuinre

Vollenhove

vv Steenwijk

Andere markten

Politieke en bestuurlijke ontwikkelingen

Oorlogen in de 12e en 13e eeuw

Oorlogen in de 14e en 15e eeuw

vvoorkonden over de oorlog van 1309 en de nasleep

Het rechtssysteem in deStellingwerven

button De organisatie van kerkelijk bestuur in dorpen

Het drostambt Vollenhove

Stadsrecht van Kuinre

button Rechtshistorische aspecten


Sociaal-culturele ontwikkelingen

button De intermediaire cultuur

Migratie

button Waar kwamen de kolonisten in Stellingwerf vandaan?