Historische feiten en wetenswaardigheden uit de middeleeuwen

Inhoudsopgave Economie

De kolonisatie en het oorspronkelijk productiesysteem

De periode 500-1100

De kolonisatie in 1100

Het agrarisch productiesysteem in de Stellingwerven

Grondbezit in de middeleeuwen

Markten en handelswegen in de middeleeuwen

Inleiding

Kuinre

Vollenhove

Markten verder landinwaarts

 

 

Inhoudsopgave Politiek en bestuur

Politieke ontwikkelingen

Oorlogen in de 12e en 13e eeuw

Oorlogen in de 14e en 15e eeuw

Rechtskundige ontwikkelingen

Het rechtssysteem in de Stellingwerven

Het drostambt Vollenhove

Stadsrecht van Kuinre

Zoeken in de middeleeuwen


WWW Deze site

Forum

Hebt u vragen, opmerkingen of informatie dan kunt u dat kwijt op het discussieforum

Nieuwste toevoegingen

 

 

 

Korte beschrijving

Op deze paginaas vindt u gegevens over de middeleeuwse geschiedenis. Er ontwikkelde zich in deze periode een uniek op zelfvoorziening gericht productiesysteem. maar toch was er ook productie voor de jaarmarkten en later de weekmarkten, die oa in Kuinre, Vollenhove en Oldemarkt werden gehouden. Niet alleen op economisch gebied was er sprake van een grote zelfstandigheid. Ook in bestuurlijk opzicht bestond die. Naast stadsrechten van plaatsen als Vollenhove, Steenwijk en Kuinre ontstonden er burenhulpsystemen op het platteland. In Zuid-Oost Friesland was dit echter anders georganiseerd dan in de Kop van Overijssel. In dit laatste gebied had de bisschop van Utrecht een grote invloed. De specifieke kenmerken op cultureel gebied komen aan de orde in het item 'folklore' waarvoor een aparte pagina is opgenomen in de hoofdindex.

Actualiteiten

28-06-2007. In 2009 bestaan de Stellingwerven 700 jaar. Strikt genomen bestond de landstreek ook al voor die tijd, want verschillende dorpen worden al voor die tijd in oorkonden genoemd, maar het jaartal 1309 heeft toch een sterk symbolische waarde. In een oorkonde uit dat jaar komt de naam Stellingwerf voor het eerst voor. Met de organisatie van feestelijkheden in 2009 is men al begonnen. Meer....