etc. Wel leidde de achteruitgang van Kuinre tot een thema dat bij protesten van de bevolking steeds weer terugkeert: Kuinre wordt achtergesteld door de "hoge heren" uit de bestuurscen- tra, die houden geen rekening met de belangen van het stadje. "kan geen langer lant halten metter boeren." Protesten fledderus