A

Van der Aa 1852 - A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. / A.J. van der Aa ; [onder medew. van C.M.A. Simon van der Aa ... et al.] ; voortgez. onder red. van K.J.R. van Harderwijk en G.D.J. Schotel. Uitgever: Amsterdam : Israël. Jaar: 1969. Fotomech. herdr. van het oorspronkelijk 21-delige werk.Haarlem: Van Brederode, 1852-1878

Algra 1960 - A. Algra - De historie gaat door het eigen dorp. 6 delen 1955-1960. Eerder verschenen in het Friesch Dagblad.Leeuwarden, Friesch Dagblad 1955-1960.

Anoniem alg, Rijksarchief in Overijssel.

Anoniem 1837, Levensschetsen van merkwaardige, meest Friesche mannen en vrouwen; Uitgegeven door het Departement Leeuwarden der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. In twee stukjes. Tweede stuk, G.T.N. Suringar, 1837.

Anoniem 1936, Publieke Verkooping van een Zathe en Weilanden te Nijeholtwolde en een stuk weiland te Nijelamer ten verzoeke van de Wed. H. de Goede, Notaris Pijlman te Wolvega, 1936.

Anoniem 1995, Rondtuinen in Friesland, Commissie Rondtuinen van de afdeling van de Kon. Mij. Tuinbouw en plantkunde in Friesland. (Groei en bloei), 1995.

Anoniem 1946, Brochure 'Herdenking van het gouden jubileum van de Cooperatieve Stoom-Zuivelfabriek te Munnekeburen, 14-18 oktober. Uitgave Zuivelfabriek Munnekeburen, 1946

Anspach - J. Anspach - Span in: De Navorscher 40 (1890) 302-303. Betreft afleding van de dorpsnaam Spanga

Aukes 1941 - H. Aukes - Katholieke Friese geslachten. Deel in de serie Frisia Catholica (dit is deel III). Drukkerij 'Ons Noorden', Groningen 1941.