C

Camper 1776 - P. Camper. Rapport aan de Ed. Mogende Heeren gedeputeerde Staaten van Vriesland. Rijksarchief Leeuwarden, Staten van Friesland nr 836. Onderzoek ingesteld in aanwezigheid van de Gedeputeerden Sloterdijkck en Van Wijckel, in tegenwoordigheid van "den heere Officier of leden van 't Dijksgerechte, met assistentie van Professor IJpeij en de ingenieurs Siderius en De Boer". 1776

Craandijk 1882 - Jacobus Craandijk - Wandelingen door Friesland 1875-1882. Groningen 1978, herdruk van Haarlem 1882.

Crompvoets 1981 - H.J.G. Crompvoets - Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig België. Amsterdam, 1981