D

Dekker 1992 - T.W.Dekker, Oldemarkt., eigen beheer, 1992.

De Monté Verloren 1972 - J.P.H. de Monté Verloren en J.E. Spruit - Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafsche omwenteling. Deventer 1972

Dorhout 1941 - U.G.Dorhout, Volk aan den Plas. Een Boek van de Friesche Meren. het Landschap, de menschen, hun aard, Handwerk en tradities. De Sagen, Dieren en Plantenwereld, A.G. Schoonderbeek Laren, 1941. Met tekeningen van Dirk Kerst Koopmans.

Dijkstra 1972 - O.G. Dijkstra - Dâmshus. Veenderijmuseum. Met korte historie Nij Beets. Nij Beets 1972.

Dijkstra 1895 - Waling Dijkstra, Uit Friesland's Volksleven, Hugo Suringar, Leeuwarden, 1895.