E

Eerdmans 1955 - Martha Eerdmans, Pieter Styvesant, a historical documentation, 1955.

Eerdmans 1957 - Martha Eerdmans, Pieter Stuyvesant, a historical documentation, William B. Eerdmans Publishing Company Grand Rapids- Michigan USA, 1957.

Engelen 1922 - G.A.J. Engelen van der Veen, "Aantekeningen uit de kerkelijke geschiedenis van Oldemarkt, Paaslo en IJsselham.", In: Verslagen en Mededelingen van de Vereniging voor Overijsselsch regt en geschiedenis, nr 39, blz 33-126, Vereniging Overijsselsch Regt en geschiedenis, 1922.

Engels 1977 - M.H.H.Engels, Incunabelen in Leeuwarden, Provinciale bibliotheek van Friesland, 1977.