F

Faber 1972 - J. Faber - Drie Eeuwen Friesland. Economische en Sociale Ontwikkelingen van 1500 tot 1800. Wageningen 1972.

Formsma 1940 - W.J. Formsma - Friese kolonisatie te Kuinre in de twaalfde eeuw. In: Saxo-Frisia - tweede jaargang no 6 1940 blz 81-85

Formsma 1941 - W.J. Formsma - Nogmaals de kolonisatie te Kuinre.In: Saxo Frisia - derde jaargang no 2 1941

Frieswijk 1976 - Johan Frieswijk, "De Gorredijkse socialisten en de arbeidersbeweging in de friese Zuidoosthoek in de negentiende eeuw", In: Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in nederland 1976, Socialistische Uitgeverij Nijmegen (SUN), 1976.

Frieswijk 1977 - Johan Frieswijk, Socialisme in Friesland 1880-1900, Van Gennep Amsterdam, 1977.

Frieswijk 1989 - Johan Frieswijk - Om een beter leven. Land- en veenarbeiders in het noorden van Nederland 1850-1914. Fryske Akademy. Fryske Histoariske rige nr 5. Leeuwarden 1989.

Frieswijk 1994 - Johan Frieswijk, Maarten de Bok, Bertus Mulder, 100 jaar sociaal-democratie in Friesland, Partij van de Arbeid friesland, 1994.

Frieswijk 1999 - J. Frieswijk e.a. red. Fryslan, staat en macht, 1450-1650 Bijdragen aan het historisch congres te Leeuwarden van 3 juni tot 5 juni 1998. Leeuwarden, Fryske Akademy 1999.

Fritschy 1988 - W.Fritschy, L.Douw, Oost-Nederland in de negentiende eeuw. Het moderniseringsproces in Drenthe, Overijssel en gelderland in de 19e en vroeg 20e eeuw, VU-uitgeverij. Amsterdam, 1988.