G

Gerding 1995 - M.A.W.Gerding, "Vier Eeuwen Turfwinning",De verveningen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel tussen 1550 en 1950.In: A.A.G. Bijdragen 35, Landbouw Universiteit Wageningen en HES uitgevers BV, 1995. M.A.W. Gerding.

Gonggrijp 1981 - Gerard Gongrijp, Vic.Langenhoff, Wim Schroevers, Ontdek N.W. Overijssel, IVN ism de VARA, 1981.

Gosses 1941 - I.H. Gosses, De organisatie van bestuur en rechtspraak in het landschap Drente, Groningen 1941

de Graaf 1992 - Ton de Graaf- Veldnamen in Blankenham. Doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam, 1992. Aanwezig in het Rijksarchief van Overijssel

Graft 1978 - C. Catherina van de Graft, Nederlandse Volksgebruiken bij Hoogtijdagen, Uitgeverij Het Spectrum, 1978.

De Groot - J.I. de Groot - Stellingwerver Toponiemen. In: De Stelling, Officieel orgaan van de Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. Artikel 1: 5e jrg no 19 (Scherpenzeel) artikel 2: 6e jrg no 20 (petgaten), artikel 3: 6e jrg no 23 (Olde en Nijetrijne) artikel 4: 7e jrg no 24 (Olde en Nijelamer), artikel 5: 8e jrg no 28 (Munnekeburen), artikel 6: 8e jrg no 29 (Slijkenburg), artikel 7: 8e jrg no 31 (Spanga), artikel 8: 9e jrg no 32 (Langelille, Rottige Meente).