H

Hagen 1996 - J.Hagen, Van Tilgrup tot Lemsterrijn. Waterschap De Stellingwerven (1966-1996) en zijn voorgangers, Waterschap De Stellingwerven, 1996.

Hartgerink-Koopmans 1941 - M. Hartgerink Koopmans - De Stichting van Kuinre? In: Saxo-Frisia - derde jaargang no 3 blz 49-51

Heeroma 1958- K. Heeroma - Grenswateren in: Fryske Plâknammen II (1958) 42-45

Heide 1954 - G.D. van der Heide - Twee Ronde Burchten bij Kuinre. In: Kamper Almanak 31 october 1954 - 31 october 1955. Redactie: Frans Walkate archief.

Heide 1967 - G.D. van der Heide, "Schokland, eiland in de Zuiderzee", In: Spiegel der Historie. Maandblad voor de geschiedenis en haar hulpwetenschappen, maart 2de jaargang no 3, Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1967.

Hepkema 1917 - J. Hepkema - Eenvoudige memories en bemerkingen, langs straten en wegen voor landgenoot en vreemdeling. Overdruk uit Nieuw Advertentieblad jrg 21-34, 1894-1917. Vele bijzonderheden over Friese steden, gemeenten en meer dan 200 dorpen. J. Hepkema, Heerenveen 1917.

Hof 1952 - J.J.Hof, Giethoorn, Ons Hollands Venetie, Broekhuis, hengelo, 1952

Houten 1985 - Harmen van Houten, Anarchisme in Drenthe, Ambo BV Baarn, 1985.

ten Hove 1996 - J. ten Hove en F. D Zeller - Turfmakers en Boterkopers. De Geschiedenis van Ijsselham, Ossenzijl, Kalenberg, Paasloo en Oldemarkt. Ijsselakademie Kampen 1996.

Hueting E., Jong F. Edz. de, Neij R., Naar Groter Eenheid. De geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakvereigingen 1906-1981, Van Gennep Amsterdam, 1983.

Huisman - Prof. dr. J.A. Huisman- De Plaatsnaam Scherpenzeel. In de verzamelbundel: Gezicht op Scherpenzeel- Een Grensgeval. Uitgegeven door het Comité voor Scherpenzeelse Cahiers.

Huisman 1981 - Kerst Huisman, Opstand in de Turf, Friese Pers Boekerij BV, 1981.