J

Janse 1993 - Antheun Janse - Grenzen aan de macht. De Friese Oorlog van de Graven van Holland Omstreeks 1400. Hollandse Historische Reeks 19. Den Haag 1993

Jong de 1957 - W. de Jong - Appelsche. Fryske Plaknammen 10 (1957) blz 59-78

Jonker 1996 - P. Jonker - Dirk Kerst Koopmans. Schilder van de Scheene. Oosterwolde 1996.

Jansma - K. Jansma, L. Jansma, M. Schroor, Tweeduizend jaar Geschiedenis van Overijssel, Inter-Combi van Seijen B.V. Leeuwarden, 1990.

Jappe Alberts - W Jappe Alberts, De Nederlandse Hanzesteden, Fibula-Van Dishoeck-Haarlem, 1969.