N

Naarding 1957 - J. Naarding - Stellingwerfse Toponiemen. Gepubliceerd in: Fryske Plâknammen X-39-48 (1957)

Nagge W, Historie van Overijssel (Deel I en II), Erven J.J. Tijl, herdruk BV Foresta, Groningen, 1678.

Nieuwland P., Visser J., Dolk W., Gids voor Geneologisch Onderzoek in Friesland, Fryske Akademy, 1979.

N.G.N. - Nomina Geographica Neerlandica. Geschiedkundig Onderzoek der Nederlandsche Aardrijkskundige Namen. J.H. Gallee e.a. red. Leiden 1899 e.v.

Noomen Paul, "Anarchie of recht?", In: Fryslan, Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur, 4e jrg nr 1, mei 1998, blz 10-12, Fries genootschap van geschied-, Oudheid en Taalkunde., 1998.