O

Oosten 1947 - B. Oosten - Een Veenpolderbevolking. Sociografie van de Grote Veenpolder van Weststellingwerf. Wolvega, 1947.

Oosten 1999 - J. Oosten, K. Kerkstra-Ernst, A. Pit-Hoekstra, H. van Leuveren, Stellingwerfs Kartierstatenboek. 46 Kwartierstaten met verwantschap in de Stellingwerven, Vereniging Historie Weststellingwerf e.o., 1999.

Oosterhoff 1945 - Polderrevue "Hallo, Hier is de Westhoek!. Opgevoerd in november 1945, toen de Grote Veenpolder 90 jaar bestond. De revue is geschreven door H. Oosterhoff, samen met zijn broer Rommert, en de schoolmeester Hof. De vader van H. Oosterhoff heeft toen hij 92 jaar oud was voor de revue verteld over vroeger.

Oosterwijk 1952 T.H. Oosterwijk De Vrije Natie Der Stellingwerven. Van Gorcum en Comp, NV, Assen 1952.

Oosterwijk 1986 - T.H. Oosterwijk - Notities uit de geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen. Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Oosterwolde 1986. Oorspronkelijk verschenen in de 'Nieuwe Ooststellingwerver"van 29 maart tot 23 augustus 1962 en verwerkt in een eerste druk van 1977.

Oostra 2000 - N. Oostra, G. de Vries, Oldeholtpade tussen 1900 en 2000. Een beeldverhaal van toen en nu, Middenstands Vereniging Oldeholtpade, 2000.

Ouwehand 1976 M. Ouwehand, H. Piek en F.W. Maas De Wieden, brochure van de Vereniging Tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland.