P

Ploeg 1977 - W.H. van der Ploeg, Twee Eeuwen Stadskanaal, Kruseman's uitgeverij BV Den Haag, 1977.

Popping - J.H. Popping - Geschiedkundige aantekeningen over de Stellingwerven e.o

Postma 1950 - O. Postma, "De Friese Hoeve in de Zandstreken", In: De Vrije Fries, Veertigste deel blz 37, Fries genooschap Van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, 1950.

Postma 1955 - O. Postma - Een Grafelijk Dorp in Friesland. Over Oosterzee. De Vrije Fries, 42 blz 7 tm 13 Leeuwarden 1955

Postma z.j. 1. - Jaap Postma, Kuierroute Steenwijkerwold-Oldemarkt. Het Oversticht, Overijsselsche Vereniging van Kleine kernen (OVKK).

Postema - drs J.P.J. Postema

Bezet, bedreigd, betwist. Het Land van Vollenhove 1580-1592, in Koos Dijkstra e.a. Uit de geschiedenis van Brederwiede (Kampen 1986) 88-97

Bestuursinrichting van Steenwijk voor 1795, Historische mededelingen. Officieel orgaan van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken III, N 2 (1986) 34-43

Voordracht gehouden door drs. J. P. J. Postema ter gelegenheid van de aanbieding van het eerste exemplaar van de `Diplomatische uitgave van het keurboek van de stad Steenwijk, 16-12-1986' IJsselakademie X (1987) 3-6

Een onbekende kaart van het beleg van Steenwijk, IJsselakademie X (1987) 32-35

Steenwijk in 1581, Historische mededelingen. Officieel orgaan van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken IV (1987) 77-87

Tussen graaf en maire. Bijdragen tot de geschiedenis van Steenwijk en omstreken voornamelijk in de 17e en 18e eeuw (Kampen 1987)

Johannes Corputius (1542-1611); Kriegsmann, Kartenzeichner, Festungsbauer, Duisburger Forschungen. Schriftenreihe für Geschichte und Heimatkunde Duisburgs, XXXV (1987) 26-50

Het valkengeld van het kapittel, Historische mededelingen. Officieel orgaan van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken VI, N 4 (1989) 99-101

Johan van den Corput (1542-1611); Kaartmaker, Vestingbouwer, Militair (Kampen 1993)

Steenwijks belegering en ontzet 1580-1581, IJsselakademie XVIII, N 3 (1995) 59-65

Prooije 1986 - Prooije L.A. van, De Vakleu en et Vak. Boerderijbouw in Oost-Gelderland vanaf de eeuwwisseling tot ca 1940. Vaktermen en Werkwijze, Stichting Historisch Boerderijonderzoek Arnhem, 1986.