R

De Raad en Hagen 1996 - H. de Raad en J. Hagen - Waterschappen en Veenpolders in Zuid-Friesland. Verzamelinventaris van de Gedeponeerde Archieven van het Waterschap De Stellingwerven (1818) 1828-1969. Wolvega, 1996

De Raat-Giljam - A.J. de Raat-Giljam en C. van Heel - Oude Archieven van Overijssel. Inventaris van de Oude Archieven van de Gemeenten Ijsselham, Hardenberg, Wijhe, Ijsselmuiden en Stad Delden. Assen, 1980.

Van Reyd - Everhard van Reyd-Oorspronck ende voortganck vande Nederlantsche oorloghen. Ofte, waerachtighe historie vande voornaemste geschiedenissen, inde Nederlanden ende elders, voorgevallen, zedert den jare 1566 tot het jaer 1601, verdeylt in achthien boecken.Arnhem 1633. Amsterdam 1644. Dit boek is in verschillende versies en herdrukken verschenen.

Riddering 1960 - J. Riddering, De kerk te Havelte 650 jaar., Boom en zn Meppel, 1960.

Rogier 1968 - L.J. Rogier, Eenheid en scheiding. Geschiedenis der Nederlanden 1477-1813, Het Spectrum BV, 1968.