T

Van der Tuin 1998 J.D. van der Tuin Wateren en Waternamen in Noordwest-Overijssel IJsselacademie, Kampen 1998.

Van der Tuin 2005 - Ing. J.D. van der Tuin- Steenwijker Oudheden, uitgegeven ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Steenwijk als stad. Uitgever: Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken 2005.

Terpstra - Pieter Terpstra, Volksverhalen uit vroeger eeuwen, Uitgeverij 'De Kroniek' Leeuwarden.