V

Van der Vaart 1989 - J.H.P. van der Vaart en S. Talsma- Kadastrale Atlas fan Fryslan 1832 - Deel 2. Weststellingwerf ten noorden van de Linde. De kadastrale gemeenten Wolvega en Oudetrijne. Fryske Akademy, Ljouwert 1989.

Van der Vaart 1989a - J.H.P. van der Vaart, S. Talsma, Kadastrale atlas fan fryslan. Weststellingwerf ten zuiden van de Linde, Fryske Akademy, 1989a.

Van der Vaart 1989b - J.H.P. van der Vaart, S. Talsma, Kadastrale atlas fan Fryslan. Weststellingwerf ten noorden van de Linde, Fryske Akademy, 1989b.

Velema 1998 - W. Velema, A. Stadig, K. Eykelenboom, Nederland Museumland. Gids langs 550 Nederlandse Musea met 47 speciale museumroutes., Stichting Nederland Museumland en Inmerc BV in Wormer, 1998.

De Vent 1991 - Otto De Vent - Veldnaemen van Stellingwarf - Diel IV De Fochtel - Stichting Stellingwarver Schrieversronte - Oosterwolde, 1991.

Verwijs - E. Verwijs - De oorlogen van hertog Albrecht van Beieren met de Friezen in de laatste jaren van de veertiende eeuw.

De Vos van Steenwijk 1976 - A.N. de Vos van Steenwijk - Het geslacht de Vos van Steenwijk in het Licht van de Geschiedenis van de Drentse adel. 1976.

Vreugdenhil - A Vreugdenhil, J Weinreich en H. Ruiter. Landschaps-oecologie van de Rottige Meente. Met Bijlagen. 1981. Uitgave Staatsbosbeheer.

De Vries 1967 - dr. J de Vries - Etymologisch woordenboek. Waar Komen Onze Woorden Vandaan? Utrecht 1967.

De Vries 1977 - M.H. de Vries, De historie van Weststellingwerf, Service-Club Weststellingwerf, 1977.

De Vries 2000 - J. de Vries, Van Riet en Rotan. De geschiedenis van de rietvlechtindustrie en de rijksrietvlechtschool te Noordwolde, Schrieversronte, 2000.

De Vries 1983 - A.I. de Vries-Jager, Familie Pen van af 1714, Eigen beheer, 1983.