W

Weda 1990 - G.J. Weda en A. van Gelder-v.d. Donker - De Achternaam Wehda. In: De Stelling van april 1990 9e jrg nr 33 en volgende nummers.

Weerdenburg 1991 - A.J. van Weerdenburg, Molens van weststellingwerf, Uitgeverij Meester, Nijensleek, 1991.

Wertheim 1976 - W.E. Wertheim, A.H. Wertheim Gijze Weeenink, Burgers in verzet tegen regenten heerschappij. Onrust in Sticht en Oversticht 1703-1706, Van Gennep Amsterdam, 1976.

Weststellingwerf 1951 - Weststellingwerf. Een economisch-sociografisch onderzoek. Door het Economisch Technologisch Instituut voor Friesland en het Landbouw-Economisch Intstituut. October 1951.

Weijdema 1986 - D. Weijdema. Uit de geschiedenis van een turfgraversdorp. Kampen, 1986.

Wiedijk 1990 - Frederik M. Wiedijk - Binnen en Buiten de Dijken van de Zuiderzee. (Zeemans-, Piraten- en andere verhalen) Blokzijl 1990.

Wiedijk 1980 - F.M. Wiedijk, Blokzijl een wandeling door de eeuwen, Stichting ' Oud Blokzijl', 1980.

Wiedijk 1995 - F.M. Wiedijk, De Kop van Overijssel. Land werd Waterland. Toer natuurlijk door de Weerribben en de Wieden, Koninklijke Nederlandse ToeristenBond ANWB, 1995.

Wielick - Han Wielick, Onder de griffioen, Stichting Internacom.

Wierda 1946 - J. Wierda Oude Stellingwerfse families. Serie artikelen in: Heerenveense Koerier van 04-01 tot 11-09-1946. Ter inzage bij Tresoar, voormalige Provinciale bibliotheek, Pc 2396

Wiersma 1959 - J.P. Wiersma, Erf en Wereld. Over de agrarische toestand in Friesland na 1870, Laverman/Drachten, 1959.

Winkler 1890 - J. Winkler, Span in: De Navorscher 40 (1890) 302-303. Beschouwing over de dorps- en veldnaam Spanga

Winter 1988 - E.J. Winter, Floreencahier 1858. Eigenaren en gebruikers in Weststellingwerf, Serviceclub Weststellingwerf, 1988.

Woets 1980 - Dick Woets, De Weerribben, Stichting Vrienden van de Weerribben, 1980.

Woets 1985 - Dick Woets, Vogelleven in de Weerribben, Stichting Vrienden van de Weerribben, 1985.

Van der Woude 1972 - D.M. van der Woude, Lit us tinke oan alde tiden. In nije kear ut de lapekoer., Leeuwarder Courant serie no 14, 1972.

Wumkes 1930 - G.A. Wumkes-Stads- en dorpskroniek van Friesland. Leeuwarden 1930-1934. Deel I 1700-1800. Deel II 1800-1900.

Van Wijk 1985 - P.A.M. van Wijk, Boerderijen bekijken. Historisch boerderijonderzoek in Nederland, Stichting Historisch Boerderijonderzoek, Arnhem, 1985.