Z

van Zanden 1992 - J. van Zanden, 'Iets over het ontstaan van de Scheene'. In: De Stelling, 11e jrg (1992) nr 40, blz 9-10.