Lijst van gebruikte afkortingen

V.K.B. = verkoopboekje

V.A.S. = Veldnamen Archief Schrieversronte

I.I.S.G. = Internationaal Instituut voor Sociale geschiedenis

V.M.V.O.R.G. = Verslagen en Mededelingen van de Vereniging voor Overijsselsch Recht en Geschiedenis

AAU = Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht

OBSU = Oorkondenboek van het Sticht Utrecht