Archiefinventarissen en primaire bronnen

Camper 1776 - P. Camper. Rapport aan de Ed. Mogende Heeren gedeputeerde Staaten van Vriesland. Rijksarchief Leeuwarden, Staten van Friesland nr 836. Onderzoek ingesteld in aanwezigheid van de Gedeputeerden Sloterdijck en Van Wijckel, in tegenwoordigheid van 'den heere Officier of leden van 't Dijksgeregte, met assistentie van Professor Ijpeij en de ingenieurs Siderius en De Boer.

Don 1966 - J. Don - De Archieven der Gemeente Kampen. Kampen 1966. deel 2. Gedeponeerde Archieven. (Deel 1: het Oud Archief)

Van Dedem 1913 - A. Baron van Dedem- register van charters en bescheiden, berustende bij de vereeniging tot beoefening van overijsselsch regt en geschiedenis te zwolle. Kampen 1913

Formsma 1980 - W.J.Formsma, A.J. de Raat-Giljam, "Inventaris van de Oude Archieven van de Gemeente IJsselham", In: Oude Archieven in Overijssel. Inventaris van de Oude Archieven van de Gemeenten IJsselham, Hardenberg, etc., Van Gorcum, Assen, 1980.

De Geer tot Oudegein 1871 - J.J. de Geer tot Oudegein - Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde, balie van Utrecht, 2 delen. Utrecht, 1871.

Gemeentearchief Kampen Gemeentearchief Kampen inv. Nr 2, archief landen voor en achter Kuinre. Opsomming van landerijen met een veertigtal namen en hun eigenaars in Het Rondebroek. De lijst werd opgesteld om te bepalen wie mee moest betalen aan de reparatie van de Rondebroekzijl.

Halfman 1961 - C.I.Halfman, A.J. Gevers, A.J. Mensema, Overzicht van de voornaamste bronnen voor geneologisch onderzoek in het rijksarchief in Overijssel, Nederlandse geneologische Vereniging, 1961.

Meeuwissen 1982 - Mr W.J. Meeuwissen - Inventaris van het Familiearchief Heerkens (1371) 1614-1908. Rijksarchief van Overijssel. Zwolle 1982. Eerste Afdeling. Stukken van Persoonlijke aard. Tweede Afdeling. Stukken van Zakelijke aard.

Muller Fzn 1917 - Mr S. Muller Fzn - Regesten van het Archief der Bisschoppen van Utrecht. (722-1528) 3 delen. Utrecht A. Oosthoek 1917. Slechts korte opsommingen van de oorkonden over de conflicten van de Stellingwervers met de bisschop van Utrecht. Oa aanwezig in Rijksarchief Utrecht.

Register van charters en Bescheiden 1862. Register van charters en bescheiden in het oud archief van Kampen. Eerste deel. Van 1251 tot 1496. Kampen, K van Hulst, 1862.