Bijlsma 1990 - F.T.Bijlsma, Bibliografie van Noordwest Overijssel, IJsselakademie Kampen, 1990.

Lantinga 2000 - Geert Lantinga, Willem Jongsma (red), Bronnenboek. Wegwijzer naar de historie van Oost-en Weststellingwerf, Schrieversronte, 2000.

Van Der Tuin 1996 - J.D. van der Tuin, Steenwijks verleden. Een geannoteerde bibliografie, Historische Vereniging Steenwijk en omstreken, 1996.

WNT 1995 - P.G.J. Sterkenburg, Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT)op cd-rom. AND Electronic Publishing BV, Rotterdam 1995