Koopakte 1. Donatie gepasseerd bij Piebe Epkes, huijsman te Spanga, voor Stijntje Klaassen, gesterkt met haar man Claas Bouwen te Nijetrijne. 1788 Hier wordt de Heerenwech genoemd. Het betreft een schenking van een gegoede burger.

Koopakte 2. Coopbrief voor Claas Bouwen cum suic te Spanga betaald 29-05-1798. Hier verkoopt de kerk een stuk land, de Haule genaamd, om aan opgelegde belastingverplichtingen te voldoen.

Koopakte 3. Expeditie inventaris van de boedel en nalatenschap van Klaas Bouwen, in leven huijsman te Spanga. 1815. De Hauwel wordt genoemd.

Koopakte 4. Coopbrief voor Claas Bouwen cum suic te Spanga, geadjudiceert 07-12-1797, betaald 29-05-1798. Hier wordt de lijkweg genoemd.

Koopakte 5. Konditien en artikelen waaronder de kerkvoogden enige stukjes land na trachten te verhuren als volgt, etc. Hier worden het Kerkeweer, de Akkertjes en de Vossekamp genoemd.

Koopakte 6. 19 december 1839 verkopen Dirk Ijsbrands Oosten en anderen een 'huizing met stede, tuin en weiland' te Scherpenzeel. Het Buitenlant bij de Nije Weg en de voorakkers worden genoemd.

Koopakte 7. Koopbrief voor Klaas Bouwen, huisman, en Stijntje Klazen echtelieden te Spanga. Zij kopen in mei 1798 van de familie Borneman 'Zekere huisinge, schuure, en Hornleger Cum Annexis, staande, en gelegen te Spanga in no 10 en drie campjes en twee een tweede akker weideland gelegen in no 8,9 en 10.

Koopakte 8. Den 30 sept. 1806 door Klaas Bouwen te Spanga in de verponding aangegeven zijn plaats te Spanga.

Koopakte 9. Coopbrief voor Stijntien Claasen gesterkt met haar man Harmen Jacobs woonende te Nijetrijne. 28 september 1777 dragen Jan Klaasen woonende te Spanga en Barteld Claasen te Scherpenzeel drie mad halingen over aan hun zuster Stijntien Klaasen.