Categorie: migranten

Betrokken Amsterdamse organisaties richten Alliantie voor Rechtvaardig Amsterdam op

Een aantal Amsterdamse organisaties hebben de handen in één geslagen en het initiatief genomen om de Alliantie voor een Rechtvaardig Amsterdam op te richten. Aanleiding hiervoor is de zorg over de groeiende groep Amsterdammers die onder de armoedegrens leeft en de sociale, maatschappelijke, financiële en psychologische problemen voortkomend uit deze armoede en de reacties van […]

Lezing van Jagdish Bhagwatti

De Balie kondigt op haar affiche de lezing van Jagdish Bhagwati, die op zondag 11 januari 2004 om 15.00 uur werd gehouden  als volgt aan. ‘ De Indiase ontwikkelingseconoom Jagdish Bhagwati, professor aan Colombia University (NY) en inspirator van Johan Norberg, houdt een hartstochtelijk pleidooi voor arbeidsmigratie. En bekritiseert de ‘anders-globalisten’. De professor hield zijn […]

Migratie en verzorgingsstaat

Vrijdag 9 januari 2004. 20.00 uur. Presentatie van twee boeken en lezing van Abram de Swaan met debat na afloop tussen Minister van Sociale Zaken Aart Jan de Geus, Abram de Swaan en Han Entzinger, hoogleraar. Natasja Kuit heeft de leiding van de discussie. Jelle van der Meer, een van de auteurs van de boeken […]

Van Migratie naar Burgerschap (deel 2)

Tekst uit: Ineke van der Valk – Van Migratie naar BurgerschapTwintig jaar Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland ( KMAN )ISBN 9064733163 maart 1996 Het KMAN -spreekuur na de acties tegen de WABW.      In het vorige hoofdstuk hebben we gezien, dat de werk-loosheid omstreeks 1980 steeds verder toenam. Industri‰lebedrijven werden op grote schaal gesloten. […]

Van Migratie naar Burgerschap

Tekst uit Ineke van der Valk – Van Migratie naar BurgerschapTwintig jaar Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland ( KMAN )maart 1996 ISBN 9064733163 De strijd van illegale migranten Halverwege de jaren zestig, toen er een groot tekort was aanarbeidskrachten, begon de georganiseerde werving van de eerstegeneratie Marokkaanse mannen op gang te komen. Er werdenwervingsbureau’s geopend […]

Teksten van de tentoonstelling 20 jaar Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN) oktober 1995

uitkeringsgerechtigden Het K.M.A.N. heeft de afgelopen twintig jaar verschillendeacties gevoerd om de rechtspositie van buitenlandse arbeidersmet een uitkering te verbeteren. Enkele voorbeelden wordenhier getoond. In 1982 organiseerde het Platform voor democra-tische organisaties van buitenlandse arbeiders samen met hetBureau voor Rechtshulp en Nederlandse organisaties een tribu-naal tegen de sociale dienst. Ook bezoekers van het K.M.A.N.spreekuur brachten […]

Naturalisatie ingewikkeld geworden. Moeizame prcedures bij verkrijgen Nederlanderschap

Ook verschenen in het juli/augustus nummer van MUG, Maandblad voor uitkeringsgerechtigden in Amsterdam in de rubriek ‘De gang van zaken’.  Naturalisatie ingewikkeld geworden Deze maand een stukje over de recente moeilijkheden die migranten ondervinden, wanneer ze Nederlander willen worden. Vroeger schreef je een brief aan de koningin, per adres ministerie van Justitie, waarin je motiveerde […]

De eisen van democratische organisaties van Marokkanen bij remigratie

In 1984 heb ik de eindredactie uitgevoerd van een plan voor remigratie van Marokkanen dat gemaakt werd door een reeks van Marokkaanse organisaties waaronder het KMAN en het Komitee Marokkaanse WAO slachtoffers. We vergaderden in het kantoor van dit laatste komitee en hebben een tijdelijke naam bedacht voor de campagne. Landelijk secretariaat van Marokkaanse Organisaties […]

Volgende pagina »