Stemwijzer voor de Europese verkiezingen geintroduceerd

In Nederland is vandaag de stemwijzer voor de Europese verkiezingen geintroduceerd. Door het Instituut voor Publiek en Politiek. Bent u een beetje een warm voorstander van internationale samenwerking? Ja? Hebt u ooit overwogen D’66 te stemmen? Misschien niet. Vul dan de stemwijzer in en grote kans dat u uitkomt bij D’66. Ik tenminste wel. De Eurofielen van Groen Links kwamen bij mij pas op de vierde plaats. En de SP en de PvdA nog veel lager. Vul ook de stemwijzer in en ontdek dat u eigenlijk een D’66-er bent, dus een liberaal. Wist u dat niet? Ik ook niet.

De mobiele picknicktafel in de Corvershof


Afgelopen dinsdag 21 april waren wij met de mobiele picknicktafel in de Corvershof. Een prachtig landhuis met grote tuin midden in de stad, op een steenworp afstand van de Stopera op het Waterlooplein. Uniek dat dit complex niet ten prooi is gevallen aan de macht van de projectontwikkelaars. De diaconie van de PKN, de eigenaren van het complex hebben er goed op gepast. In een stralende zon werd de picknicktafel opgezet en dit keer waren de ambassadeurs van de daklozen in Amsterdam te gast. We luisterden naar engelstalige liederen van een zangeres, die duidelijk een professionele opleiding heeft genoten, maar die nu vaak te vinden is bij de ingang van de Albert Hein in de Kinkerstraat om wat muntjes bij elkaar te sprokkelen. Iets minder professioneel, maar met groot enthousiasme brachten enkele vertegenwoordigers van het daklozenkoor, ‘de straatklinkers’ nederlandstalige liederen ten gehore. Zoals ‘waar de klok van Arnemuiden’en andere bekende nummers. Simon had echt zijn dag in het opvoeren van enkele theatrale acts en Noud en Roelie, helemaal uit Leeuwarden gekomen, bakten weer overheerlijke pannekoeken. Eddy bracht als Amerikaanse woudloper enkele Amerikaanse songs ten gehore. Hij begeleidde zichzelf daarbij op de banjo. Er werden vele contacten gelegd en discussies gevoerd. Enkele onderzoeksters van de Universiteit van Amsterdam interviewden de bezoekers en er werd gediscussieerd over de economische crisis, waarbij verschillende aanwezigen met persoonlijke verhalen kwamen over wat voor gevolgen de crisis voor hen heeft. Een geslaagde dag!

Euromarsen brengt bezoek aan Europees parlement

Op dinsdag 14 april hebben ongeveer 25 leden van het Europese netwerk van de Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting een bezoek gebracht aan het Europees parlement op uitnodiging van Euro parlementariër Helene Flautre van de fractie van de Groenen. Er waren delegaties uit Frankrijk, Nederland, België en Duitsland. Nadat wij de nodige veiligheidsmaatregelen hadden doorstaan begon enigszins verlaat het programma. Eerst vergaderden wij in een grote zaal met professionele tolken, comfortabele fauteuils en alle faciliteiten (wat een luxe) onder elkaar ter voorbereiding van het gesprek met Europarlementariërs. Ziehier voor een verslag

Modern bijgeloof, het complot en de controlemaatschappij

Dankzij de toepassing van natuurwetenschappelijke methoden is aangetoond dat demonen en heksen die rondwaren en de mensheid in hun greep houden, niet bestaan. Evenzeer geldt dat voor tovenaars, trollen en kabouters, Toch zijn er mensen die daar wel in geloven. Bij zo’n magische denkwijze kan alles waar of onwaar zijn, niets is wat het lijkt.
Aanhangers van vage theorieën over geesten, de invloed van zon en maan op het dagelijks leven, astrologie en andere modern spirituele opvattingen zijn vaak, door de vage betekenis die het begrip bewijs heeft, ook aanhanger van samenzweringstheorieën. Lees meer……http://tinyurl.com/cy5cta


De verdedigers van de vrije markt

In de NRC van donderdag 2 april staat op pagina 18 een stukje van Hugo
Dixon in de vertaling van Menno Grootveld met als titel 'Vrije markt is niet oorzaakcrisis'. In het stuk wordt de vaak zich herhalende denkfout gemaakt die veel verdedigers van de vrije markt economie met haar concurrentieprincipe maken: het theoretisch model klopt wel, dat is de beste oplossing, leidt tot de meeste welvaart voor iedereen. Maar de regeringen, de bankdirecteuren, kortom de mensen zijn kortzichtig en deugen niet. Zij verstoren steeds het op zich juiste model. Wordt het dan niet tijd uit te zien naar een ander model? De redeneringen van het stukje kunnen tot aanvechtbare conclusies leiden. Omdat het model klopt, moeten de mensen aangepast, onderdrukt, gedisciplineerd worden in het model. De zogenaamde 'onderklasse', dus de mensen die in de concurrentie-economie buiten de boot vallen, ervaart dagelijks de gevolgen van dit soort denkfouten. Hugo Dixon is medewerker van www.breakingviews.com