Maand: september 2009

Een tijdperk van veldslagen

Het overleg over de AOW in de Sociaal-economische Raad (SER) is dus mislukt. Nog steeds staan tegenover elkaar: de huidige regering en de werkgevers, die in wat voor variant dan ook, een verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd willen en de vakbonden, SP en… de PVV die in wat voor variant dan ook de mogelijkheid willen […]

Grafiek: werkloosheid Europa sinds depressie van ’75- ’85 niet meer gedaald

Hier een grafiek gehaald uit een artikel van Michel Husson dat laat zien hoe de massa-werkloosheid in Europa niet meer gedaald is sinds de explosie van werkloosheid in het decennium 1975-1985 toen we ook een depressie hadden. En nu gaat de werkloosheid nog verder stijgen. Zie ook *http://tinyurl.com/y8epkp3* Posted via email from Bijstandsbond

‘staat creëert tweederangsburgers’

Het belangrijkste voor mij van Prinsjesdag was dat aangekondigd werd dat vanaf 2010 30 miljard bezuinigd wordt en daarover een breed maatschappelijk debat moet komen. Wat de regering betreft moet er niet alleen een debat over inkomsten en uitgaven gevoerd worden, maar ook over de herinrichting van de samenleving: een heroriëntatie op de verhouding staat […]

Woningcorporaties precies op de hoogte van prive-leven huurders

Op ons spreekuur in Amsterdam zijn wij geconfronteerd met het feit, dat woningcorporaties-in dit geval Stadgenoot precies op de hoogte zijn van de gegevens die bij de energieleverancier- in dit geval de NUON- bekend zijn. Deze gegevens worden bv bij Stadgenoot opgeslagen in een databank. Hoeveel gas en electra er wordt gebruikt, wat de eindafrekeningen […]

De protesten bij de G20 in Pittsburgh beginnen vorm te krijgen. Hier een verslagje van een deelnemer

Poor and homeless members of the Poor People’s Economic Human Rights Campaign (PPEHRC) from across the United States are participating this week in Protests during the G-20 meeting in Pittsburgh, PA, including helping to organize a national Tent City, and participating in marches for jobs and health care and against the war. Following is an […]

Klanten sociale dienst op verkeerde been gezet: verzoek om herziening is GEEN beroepsschrift

De laatste tijd komen bij ons spreekuur meer berichten binnen van klanten van het DWI (Dienst Werk en Inkomen) die zelf een bezwaarschrift hebben ingediend waarbij in de beslissing op bezwaar het bezwaarschrift wordt afgewezen. Wanneer die mensen dan telefonisch of anderszins contact hebben met ambtenaren van het DWI waarin ze naar voren brengen dat […]

Ontluikende werklozenbeweging in Amerika. Maar ‘March for jobs’ slaat nog niet erg aan.

Al eerder heb ik bericht over de ontluikende protesten tegen de verarming in Amerika. Het zijn vooralsnog tamelijk kleine groepen, die concrete acties opzetten tegen huisuitzettingen, ontslagen, etc. Ik heb reeds getwitterd over de Poor People’s Economic Rights Campaign. http://old.economichumanrights.org/index.shtml Onder de leus ‘Bail out he people, not the banks’ hebben op 20 september 400 […]

De ‘Noorse Broeders’ in Netwerk. Ontduiken sociale premies. Is normaal bij activering van werklozen

21-09-2009  In Netwerk vanavond een reportage over de ‘Noorse Broeders’ een soort secte, naar ik begrijp, met 35.000 aanhangers wereldwijd, die oa een uitzendbureau exploiteren. De mensen die voor dat uitzendbureau werken bij bedrijven als de Hema tekenen een verklaring dat ze ‘vrijwilliger’ zijn en het uitzendbureau draagt geen premies en belastingen af. De belastingdienst […]

#spreekuurbijstandsbond Originele bankafschriften niet nodig voor bijstand

In de Wet Werk en Bijstand staat dat gemeenten niet hoeven te vragen voor originele bankafschriften; een uitdraai van het rekeningoverzicht via telebankieren is voldoende. Dat was de conclusie van het meldpunt Administratieve Lastenvermindering. Een net verhuisde moeder had geen originele bankafschriften meer en meldde dat ze in verdere financiële problemen dreigde te komen bij […]

Ontwerpregeling maximering incassokosten klaar. Kosten nog te hoog.

Minister Hirsch Ballin van Justitie is een consultatie gestart van het wetsvoorstel Incassokosten. Er kan gereageerd worden tot 11 november 2009. Minister Hirsch Ballin wil met het voorstel onredelijk hoge incassokosten aanpakken.  Deze kosten zijn straks een percentage van de rekening die de schuldenaar niet heeft betaald. De regeling geldt voor vorderingen van maximaal 25.000 […]

Volgende pagina »