De mobiele picknicktafel op het solidariteitsfestival in A’dam West

Vandaag wordt voor de 17e keer het solidariteitsfestival in Amsterdam Oud West gehouden bij buurtcentrum De Havelaar. Gezellige kraampjes, muziek en lekkere hapjes. Discussies tussen buurtgenoten. Bij de mobiele picknicktafel vertellen mensen solidariteitsverhalen. Het festival staat in het teken van de komende fusie tussen stadsdelen in Amsterdam West.

Posted via email from Bijstandsbond

40.000 handtekeningen voor verhoging AOW. Moet op agenda T.K

Het platform AOW omhoog heeft de benodigde 40.000 handtekeningen verzameld om de verhoging van de AOW op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. De handtekeningenstapel wordt gepresenteerd op de grote seniorendag in het Amsterdamse stadhuis op 3 oktober. Daarna zal een delegatie van senioren de handtekeningen naar Den Haag brengen.

Posted via email from Bijstandsbond

Stilteactie tegen verarming in Den Haag op woensdag 16 september na Prinsjesdag

Onderstaande oproep is niet door mij geschreven, maar wordt hier opgenomen om de aandacht te vestigen op deze actie. De deelnemers hebben jarenlang rond het Binnenhof gelopen op basis van deze uitgangspunten.

De koopkrachtplaatjes gaan ons weer om de oren vliegen de komende dagen. Want het zal heus wel gaan lekken in Den Haag. Wordt het nog ingewikkelder om aan je maandelijkse inkomen te komen?Het is toch dikwijls zo dat als de ene regeling wegvalt die weer met een andere wordt gerepareerd, maar dan net weer even strikter toegepast en dus moet je weer meer moeite doen om aan hetzelfde inkomen te komen. Sluipenderwijs vallen er zo steeds weer nieuwe mensen tussen wal en schip. Steeds relatief kleine groepen, die net geen echte vuist kunnen maken. Dat is een soort bureaucratisch geweld.

Alle reden om juist op Prinsjesdag ons met Stilte te manifesteren, maar trouwe betrokkenen weten dat het dan met alle politie en vergunningsverleningen absoluut onmogelijk is om onze actie uit te voeren. Daarom op woensdag 16 september om 13.00 aan het Plein. Stilte Actie Tegen Armoede.

Een dag na Prinsjesdag, maar nooit te laat.

Madeline Andringa
Henk Baars
Norga Simons
Elly van Santen

We lopen zwijgend om de gebouwen heen, een weg van de lange adem. We vormen een kring van stilte bij de twee ingangen van de Tweede Kamer en vlakbij de ingang van het Binnenhof. Op eenvoudige borden en folders leggen we uit waarom we er iedere keer weer zijn. Door iets wits te dragen laten we zien dat we verbonden zijn. Dat is het enige wat je mee hoeft te nemen. Reis samen i.v.m. korting. Reiskosten worden ter plekke vergoed voor hen voor wie het nodig is en geen mogelijkheid hebben de kosten te declareren. Iedereen moet kunnen deelnemen!
Verdere informatie en/of contact:

Hille Hoogland, voedselbank Amsterdam, in New York. Als er geen bijstand bestaat wat dan?

Hille Hoogland, werkzaam bij de voedselbank Amsterdam, is uitgezonden naar New York voor een uitwisselingsprogramma in het kader van New York 500 jaar. (Zie http://www.jobswap.org/). In New York bekijkt ze vergelijkbare initiatieven als de voedselbank in Amsterdam. Ben benieuwd of ze ook iets gaat zeggen over de gevolgen van het feit, dat in New York praktisch geen bijstand bestaat (hooguit voedselbonnen) en dat New York onder conservatieve burgemeesters een zeer streng programma heeft ingevoerd voor daklozen en werklozen. Hille houdt een weblog op bovengenoemde website bij, evenals haar ‘collega’ in New York. Benieuwd wat ze te zeggen hebben. Zie
http://www.jobswap.org/category/jobswap/foodbank/

 Piet

Posted via email from Bijstandsbond