Home < Deze pagina is afkomstig van de opgeheven website www.stellingwerven-natuurlijk.nl. Foto's, ontwerp en uitvoering: Rudolf van der Lende. Tekst: Geert Lantinga. Zie voor motivatie van het invoegen van deze pagina's bij de website www.stellingwerven.dds.nl het item 'makers van de site'.
 
contact
  Blesdijkerheide 
 
 
 
     
 

Blesdijkerheide.

De Blesdijkerheide of het Friese Veld kent naast vrij jonge, in de jaren '60 in het kader van de uitvoering van de ruilverkaveling 'Linde Zuid' op landbouwgrond aangelegde bossen, nog enkele heiderestanten en oudere hakhoutbosjes. Opvallend daarbij is de plaatselijk opvallend sterke geaccidenteerdheid van het terrein. Een 60 ha groot natuurgebied is in eigendom en beheer van  het Staatsbosbeheer en draagt de naam "Blesdijkerheide'. Een naam die in de volksmond eigenlijk geldt voor het grootste deel van het gebied tussen de Markeweg en de grens met de provincie Overijssel.
Broeklanden. Het sterk afwisselende gebied kent een grote verscheidenheid aan planten, vogels en dieren. Wat de planten betreft willen we in dat verband het dalkruid, de klokjesgentiaan, het heidekartelblad, de stekelbrem en de adelaarsvaren noemen. Zeker in het oog springend zijn de enorme nesten van de rode bosmier die verspreid over het gehele gebied aangetroffen kunnen worden. In de winter van 2005/2006 zijn door het Staatsbosbeheer in het gebied werkzaamheden uitgevoerd gericht op de uitbreiding van de heide.
Door het in velerlei opzichten sterk afwisselende gebied zijn zowel aan de oost- als aan de westzijde van de Friese Veldweg verschillende interessante wandelingen te maken.

 

 
                                                                Overzichtskaart van Blesdijkerheide
    
                                                                  Een paar interessante planten

                                                                   Begin van de wandelpaden
     
                                                        
http://www.hynstebiter.nl/excursies.html