Geschiedenis van de Stellingwerven en Noordwest Overijssel (Steenwijkerland)

Historische feiten, wetenswaardigheden en analyses over de vroegste tijden tot heden


 

Informatie over de makers van de site

Deze site is grotendeels geschreven en wordt beheerd door Piet van der Lende.

Sietse Zijlstra uit Den Bosch die zich veel met geneologie van families uit mijn geboorstestreek bezig houdt heeft mijn kwartierstaat samengesteld. Wanneer u aanvullingen hebt kunt u die aan mij doorgeven maar u kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Sietse Zijlstra: sietsezijlstra@home.nl. Wat de genealogie betreft zijn de gegevens van de familie van der Lende gemaakt door Michiel van der Lende, die veel onderzoek naar de familie gedaan heeft. In mijn kwartierstaat zijn verbeteringen aangebracht door de hisoricus Tom de Graaf. Daarnaast zijn er vele inzendingen van bijdragen o.a. over prtretfotoos en genealogisceh gegevens. Steeds wanneer iemand ene bijdrage heeft geleverd, wordt dit bij de bijdrage vermeld.

Ik ben deze website begonnen in 2001. Bekijk hier een van de eerste versies op 13 october 2002. Mijn broer Rudolf van der Lende is begin 2007 begonnen met het samenstellen van een toeristische website www.stellingwerven-natuurlijk.nl. Terwijl ik mij meer richtte op de politieke, economische en sociale geschiedenis van de Stellingwerven en de Kop van Overijssel, inventariseerde hij de historische herkenningspunten en bezienswaardigheden in het landschap in Weststellingwerf die er nog steeds zijn, samen met de historicus Geert Lantinga. Op basis daarvan werden voor verschillende dorpen in Weststellingwerf routekaarten ontworpen voor de geinteresseerde fietser, wandelaar of automobilist. De bedoeling was, daarbij alle dorpen in Weststellingwerf te behandelen en de bezienswaardigheden in het landschap te koppelen aan historische beschrijvingen ervan, waarvan de teksten werden geleverd door Geert Lantinga. De foto's op de website, die routebeschrijvingen en het ontwerp van de website waren van de hand van Rudolf van der Lende. De twee makers van de website hadden het ambitieuze plan, een volledige toeristische website voor Weststellingwerf en Ooststellingwerf te ontwerpen met ook informatie over hotels, campings etc. Het is er niet van gekomen. Op 8 mei 2007 is Rudolf overleden. In gesprekken met mij en Geert Lantinga concludeerden wij alledrie, dat de website onaf was. Er had van 12 dorpen en buurtschappen in Weststellingwerf een eerste inventarisatie plaatsgevonden. Van de andere ongeveer 18 dorpen en buurtschappen in Weststellingwerf niet. Van Ooststellingwerf had nog helemaal geen inventarisatie plaatsgevonden. Bovendien zou allerlei touristische informatie over winkels, hotels en campings e.d. snel verouderen als de website niet werd bijgehouden. Daarom werd besloten, de website www.stellingwerven-natuurlijk.nl op te heffen en delen ervan te integreren in de website www.stellingwerven.dds.nl. De pagina's van de oude website worden toegevoegd aan de dorpsgeschiedenissen. Steeds wanneer het gaat om een pagina van de oude website www.stellingwerven-natuurlijk.nl zal dit erbij vermeld worden, met de namen van de makers. Dit gebeurt ook wanneer tekstdelen van de website bv bij de historische beschrijving van de dorpen wordt overgenomen.

Ik werk inmiddels 20 jaar aan de website, die periodiek met nieuwe items wordt uitgebreid.

pvdlende@dds.nl

samenstelling tekst en lay out pagina:
Piet van der Lende