Geschiedenis van de Stellingwerven en Noordwest Overijssel (Steenwijkerland)

Historische feiten, wetenswaardigheden en analyses over de vroegste tijden tot heden 

Overstromingen en dijkenbouw

vv Overstromingen, dijkenbouw en veldnamen

vv De boerderijen de Blauwhof en Prikkenoord herinneren aan overstromingen

vv stormvloeden omstreeks 1800

samenstelling tekst en lay out pagina:
Piet van der Lende