Geschiedenis van de Stellingwerven en Noordwest Overijssel (Steenwijkerland)

Historische feiten, wetenswaardigheden en analyses over de vroegste tijden tot heden 

Literatuur en bronnen

Index van Koopakten, schuldbekentenissen, verkoopboekjes en andere stukken uit primaire bronnen in particulier bezit. Weergave van de bronnen in pdf file. Index van Koopakten, schuldbekentenissen, verkoopboekjes en andere stukken uit primaire bronnen in particulier bezit. Weergave van de bronnen in pdf file.

Literatuur

Je kunt op twee manieren zoeken in de literatuur en de bronnen. In de eerste plaats is beneden aan de pagina een zoekfunctie ingesteld, waarmee je naar alle woorden kunt zoeken. In de tweede plaats is de literatuurlijst samengesteld aan de hand van de schrijvers op alfabetische volgorde. Klik op een letter om de schrijvers te vinden waarvan de achternaam met die letter begint. Voorvoegsels als 'de', 'van' etcetera worden niet meegerekend bij het op alfabetische volgorde plaatsen. Dus 'Van Sprengel' is te vinden onder de S van Sprengel. Een gedeelte van de vermelde boeken en tijdschriftenartikelen is in mijn archief aanwezig. Dan wordt de desbetreffende vindplaats erbij vermeld. De voetnoten bij de artikelen op de website verwijzen steeds naar de lijst en naar de schrijver. Van in druk verschenen bronnen en archiefinventarissen is een apart item gemaakt.

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Literatuurlijst bronnen

In druk verschenen bronnen Verkoopboekjes Koopakten in partikulier bezit
Archiefinventarissen Musea en archieven Bibliografien en woordenboeken


Gebruikte afkortingen

 

 

 


WWW in literatuur en bronnen op deze site

samenstelling tekst en lay out pagina:
Piet van der Lende