Geschiedenis van de Stellingwerven en Noord-West Overijssel

Historische feiten en wetenswaardigheden van de vroegste tijden tot heden


Inhoud van de website

Informatie over de maker van de website en contactgegevens


vv

Teoretische beschouwingen over de opzet van de site
 


Inhoudsopgave

Tijdperken

Prehistorie

vv De Romeinse tijd

De middeleeuwen

De 16e, 17e en 18e eeuw

De 19e eeuw

De 20e eeuw

Thema's

vvActualiteiten


Natuur en toerisme

flora en fauna

Stormvloeden/dijkenbouw

Folklore en volksverhalen

dorpen en buurtschappen

vv dorpen in buurgemeenten

genealogie

Historische gebouwen

Literatuur

Oude portretfotoos

vvvv De Groote Veenpolder van Weststellingwerf


vv Waterwegen

vvvv Veldnamen van Stellingwerf


Korte beschrijving van de website en nieuws

vv De pagina's achter deze hoofdpagina gaan over de geschiedenis in de grensgebieden van Friesland en het Noordwesten van Overijssel, ook wel de Kop van Overijssel genoemd. Tot dit gebied behoren de gemeenten Oost en Weststellingwerf in het zuiden van Friesland en de gemeente Steenwijkerland in Overijssel. De grens tussen Stellingwerf en Steenwijkerland is gedeeltelijk het riviertje de Lende, dat dus tevens de grens is tussen Friesland en Overijssel. Het riviertje de Tjonger is de grens tussen de gemeente de Friese Meren en Weststellingwerf, en tevens de officiele taalgrens tussen het Fries sprekende gebied en het gebied waar men Stellingwerfs spreekt. In de Stellingwerven en het Noordwesten van Overijssel ontwikkelde de bevolking een Saksisch dialect, het Stellingwerfs. De eigen cultuur van het gebied komt ook tot uiting in de historische ontwikkeling van de boerderijbouw, het cultuur landschap en bijvoorbeeld veldnamen. In de middeleeuwen hadden de Stellingwerven een eigen rechtssysteem. Hoewel er voor 1800 met name op bestuurlijk gebied en qua bezitsverhoudingen grote verschillen zijn tussen Steenwijkerland enerzijds en Stellingwerf anderzijds zijn er toch veel gemeenschappelijke historische kenmerken. In vroeger tijden leefde de bevolking van landbouw, handel en visserij. Het gebied is vanaf de 16e eeuw verveend; het veen, dat hier veelvuldig voorkwam werd uitgegegraven waarna het als brandstof diende voor de grote steden in het westen. De uitgeveende plassen waren de erfenis van deze economische activiteit. Thans is het gebied het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Europa dat loopt van de Brandemeer in Friesland tot de Wieden bij Giethoorn. Het is een belangrijke toeristische trekpleister met unieke natuurgebieden als de Weerribben en de Rottige Meenthe, de Lindevallei en Overijsselsche oud-Zuiderzeestadjes als Kuinre, Blokzijl en Vollenhove en de vestingstad Steenwijk

Maker van de site: P. van der Lende. Hebt u vragen of opmerkingen over de geschiedenis van het gebied of over de website, laat het me dan weten. pvdlende@dds.nl of stellingwerven@dds.nl

Kerngegevens Weststellingwerf
Kerngegevens Ooststellingwerf
Kerngegevens Steenwijkerland

Aanvalsplan van natuur en milieu organisaties om de weidevogels te behouden

De grutto is onze nationale vogel. Ruim 80% van de Europese grutto’s broedt in ons land. De weidevogelstand in Nederland gaat echter zó hard achteruit dat we koersen op lege weilanden zonder weidevogels zoals de grutto. Dat kunnen we niet laten gebeuren. Om de weidevogels te redden moet dit kabinet stevige maatregelen nemen, voor het te laat is! Oproep aan de nieuwe regering: neem het Aanvalsplan Grutto op in het regeerakkoord en red de weidevogels! Zorg voor minimaal 30 gebieden van 1000 hectare waar weidevogels optimaal worden beschermd. Garandeer de boeren in deze gebieden een goed inkomen. Lees meer over het aanvalsplan

kerk te Munnekeburen gedeeltelijk gerestaureerd


De kerk te Munnekeburen wordt gedeeltelijk gerestaureerd. Het houtwerk van de toren wordt vernieuwd en geschilderd. Ook het uurwerk van de klok wordt vervieuwd. Enkele vrijwilligers gaan de eigenaar van de kerk, Poly-Meer uit Ouwsterhaule, ondersteunen bij de restauratie. Het is een rijksmonument. Veel inwoners van Munnekeburen zijn erg gehecht aan het monument, al is de kerk dan wel niet meer in gebruik als kerk. De kerk wordt sinds 2005 na het ontstaan van de PKN Scherpenzeel-Munnekeburen niet meer als zodanig gebruikt. De Nederlands Hervormde kerk is in 1806 gebouwd en in 1860 verbouwd. De kerk is nu van de particuliere eigenaar een opslagruimte waar allerlei tweedehandsgoederen te koop liggen op grote plankieren. Het interieur van de kerk is daarbij geheel verloren gegaan. 

Om de kerk ligt een begraafplaats. In 1992 waren er plannen om de kerk te slopen, maar de bevolking keerde zich tegen de sloop. 


Revolutionaire ontwikkelingen in het overheidsbeleid i.v.m. het klimaatakkoord en in de landbouw

In juni 2019 waren er drie belangrijke gebeurtenissen die grote gevolgen hebben voor het leven van mensen in Nederland in het algemeen en voor de landbouw en de natuurgebieden in het bijzonder. Het gaat om het klimaatakkoord, het Realisatieplan Visie LNV Op weg met nieuw perspectief en de ontwerp NOVI (Nationale Omgevingsvisie). Lees meer...

service en twitter

zoeken

Aangepast zoeken

Aan deze website is ook een pagina op Facebook gekoppeld: http://www.facebook.com/Stellingwerven

Regionale media

De Stellingwerf
Steenwijker Courant
Nieuwe Ooststellingwerver

weblog over de voortgang van de website

Aan deze website is een weblog gekoppeld waar wordt bericht over de voortgang van de werkzaamheden aan de website. Nieuwe en gewijzigde artikelen en andere wijzigingen worden op de weblog vermeld en u kunt zich abonneren met een rss reader via https://regionalegeschiedenis.blogspot.com/feeds/posts/default

inschrijven met email adres om via email updates te ontvangen. :

Delivered by FeedBurner

Ook kunt u op de aan deze site geoppelde weblog reacties op de artikelen of op de website achterlaten. U kunt natuurlijk ook reageren via Twitter of Facebook. Ik ben van plan ook regelmatig nieuws over de geschiedenis van Stellingwerf en Steenwijkerland en omgeving te plaatsen. De weblog bezoeken

Twitter Updates