Geschiedenis van de Stellingwerven en Noordwest Overijssel (Steenwijkerland)

Historische feiten, wetenswaardigheden en analyses over de vroegste tijden tot hedenHerkennen en opsporen van oude portret-fotoos

Op deze pagina staan verwijzingen naar oude portretfotoos. Fotoos van vrouwen met muts en oorijzer of met grote hoeden op, van mannen met prachtige pakken. Van sommige fotoos weten wij wie het is, van andere niet. Het gaat waarschijnlijk voornamelijk om portretfotoos van mensen, die in de Grote Veenpolder van Weststellingwerf (Friesland) gewoond hebben of in de omgeving daarvan.

Bij de foto waarvan bekend is, wie het is staat de naam vermeld en de geboorte en sterftedata. Wanneer u een van de personen herkent, kunt u het doorgeven. Om redenen van privacy-bescherming worden alleen fotoos opgenomen van personen die voor 1960 overleden zijn.

Misschien hebt u zelf ook nog wel oude portretfotoos waarvan u niet weet, wie het is. Als u over een scanner beschikt, of u kent iemand die zo'n apparaat heeft, dan kunt u een gescande foto per e-mail opsturen. Die wordt dan bij de andere fotoos op de website geplaatst. Misschien is er iemand, die de persoon op uw foto herkent. Weliswaar weten we van sommige oude portretfotoos vaak niet wie het is, maar er kunnen meerdere exemplaren van gemaakt zijn. Soms is aan oudere mensen gevraagd of zij wisten wie het was en is bv de naam van de persoon op achterkant van de foto geschreven. Of misschien zijn er nog oudere mensen die iemand op een oude foto herkennen. Als dat zo is, laat het ons weten!

Ingescande fotoos moet u opsturen naar: pvdlende@dds.nl

 

vv Index van fotoos

samenstelling tekst en lay out pagina:
Piet van der Lende