Geschiedenis van de Stellingwerven en Noordwest Overijssel (Steenwijkerland)

Historische feiten, wetenswaardigheden en analyses over de vroegste tijden tot heden


 

 

Kwartierstaat van Pieter van der Lende samengesteld door Sietse Zijlstra uit Den Bosch met verbeteringen van Ton de Graaf

 

Bestand            :            C:\PG30\NL\DATA\2

Datum  :            07.05‑2004

Selectie :            'Personen in kwartierstaat van Pieter van der Lende [13149]'

Sortering            :            Kwartiernummer

 

Generatie I

 

1          Pieter (Piet) van der Lende, geboren op 02.08.1947 te Leeuwarden.

 

Generatie II

 

2          Tette van der Lende, boer, geboren op 05.02.1908, overleden op 03.12.1970 op 61‑jarige leeftijd, wonende te Spanga, Gehuwd met

3            Gerritje Pieters Oosten, geboren op 07.04.1909, overleden op 19.11.1975 op 67‑jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk 4 kinderen waaronder:

4.         Pieter (Piet), geboren op 02.08.1947 te Leeuwarden (zie 1 op blz. 1).

 

Generatie III

 

4          Rudolf van der Lende, timmerman, geboren op 24.03.1876, overleden op 18.01.1956 op 79‑jarige leeftijd.

Gehuwd met

5            Heintje de Boer, geboren op 17.04.1875, overleden op 18.01.1943 op 67‑jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:

1.         Hasseltje, geboren op 22.03.1903.

Gehuwd met Wubbe Berkenbosch, veehouder.

2.         Trijntje, geboren op 25.11.1904.

3.         Tette, geboren op 05.02.1908 (zie 2 op blz. 1).

 

6          Pieter Oosten, boer, geboren op 27.06.1880 te Munnekeburen, overleden 1957.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 06.05.1905 te Weststellingwerf met de 21‑jarige

7            Albertje Oosten, geboren op 22.08.1883 te Munnekeburen, overleden 1951.

Uit dit huwelijk:

1.         Wiebegje, geboren op 30.12.1905, overleden 1993.

Gehuwd met Tette van der Lende, veehouder, geboren op 06.06.1905, zoon van Roelof van der Lende en Margje Fleddérus.

2.         Gerritje Pieters, geboren op 07.04.1909 (zie 3 op blz. 1).

 

Generatie IV

 

8          Tette van der Lende, geboren te Slijkenburg op 10.01.1841, overleden te Slijkenburg op 27.02.1920 op 81‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 08.05.1868 met de 19‑jarige

9            Hasseltje Pen, geboren op 01.04.1849 te Spanga, overleden op 17.01.1920 te Slijkenburg op 70‑jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:

1.         Albert, veehouder, geboren op 01.02.1869, overleden op 18.11.1946 op 77‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 35‑jarige leeftijd op 28.05.1904 te Weststellingwerf met Martje Dijkman.

2.         Harm, veehouder, geboren op 30.08.1870, overleden op 11.05.1953 op 82‑jarige leeftijd. Harm kocht de boerderij Blauwhof aan de Lendedijk van baron Rengers.

Harm is rijk getrouwd. Zijn schoonmoeder had veel geld en zijn vrouw was enigst kind. Gehuwd met Grietje van der Lende, geboren op 23.09.1874, dochter van Koendert van der Lende, veehouder, en Trijntje de Vries.

3.         Rudolf, geboren op 23-06-1872. Overleden 25 september 1874, 2 jaar oud. Aangiftedatum 26 september 1874, gem Weststellingwerf akte nr 181.

4.         Rudolf, geboren op 24.03.1876 (zie 4 op blz. 1).

5.         Roelof, geboren op 12.02.1879, overleden op 18.01.1962 op 82‑jarige leeftijd, begraven te Scherpenzeel (Fr).

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 28.05.1904 te Weststellingwerf met Margje Fleddérus, 21 jaar oud, geboren op 26.06.1882 te Munnekeburen, gedoopt (ned.herv.) op 06.08.1882 te Munnekeburen, overleden op 03.01.1980 op 97‑jarige leeftijd, begraven te Scherpenzeel, dochter van Alardus Fleddérus en Jantje van der Sluis.

 

Overlijdensakte Weststellingwerf, 1882 Aangiftedatum 1 juli 1882, akte nr. 157 Levenloos kind, overleden 30 juni 1882, vrouw. Dochter van Tette Alberts van der Lende en Hasseltje Harmens Pen

 

10         Fokke Jacobs de Boer, visser, geboren 1835, overleden 1927. Fokke was visser en woonde aan de Nijeweg. De Nijewegsvaart was de scheiding tussen Scherpenzeel en Spanga. Hij viste veel in de petgaten in die omgeving.

Fokke werkte eerst als arbeider bij de familie Pen, doch kon dit niet blijven doen, omdat hij een trap van een paard kreeg. Gehuwd met

11            Trijntje Heines de Boer, geboren op 21.05.1833, overleden 1915. Trijntje is met 13 jaar wees. Zij had bezittingen in de 'Appelse Venen' die zij op oneerlijke wijze is kwijtgeraakt. Zij is grootgebracht bij Harmen Pen.

Uit dit huwelijk:

1.         Heintje, geboren op 17.04.1875 (zie 5 op blz. 1).

2.         Zwaantje.

Gehuwd met Gerrit Raterman. Gerrit Raterman heeft een tijdje een café gehad bij de Oldetrijnster brug.

3.         Jacob.

Gehuwd met Meintje van Huizen, dochter van van Huizen.

 

12         Bouwe Oosten, veehouder, geboren op 05.07.1843 te Spanga, overleden op 14.01.1928 te Munnekeburen op 84‑jarige leeftijd, begraven te Munnekeburen. Kerkvoogdijrekeningboeken:

Munnekeburen:

1891  betaald voor het boekhouden bijhouden van grafregister enz. ƒ  25,‑‑

1893, salaris, verteringskosten, uitschotten, schrijfbehoeften enz.ƒ 49,28

      ook  1898, 1899.

1894 ‑ 1898   kerkvoogd van Munnekeburen.

Wordt in 1859 en 1864 genoemd als floreen van het dorp Munnekeburen.

 

Bij Bouwe Pieters Oosten was een oude prentenbijbel, gemerkt AM 1761.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 07.05.1869 te Weststellingwerf met de 21‑jarige

13            Wiepkje Aukes de Vries, geboren op 25.10.1847 te Munnekeburen, overleden op 30.12.1930 te Munnekeburen op 83‑jarige leeftijd, begraven te Munnekeburen.

Uit dit huwelijk:

1.         Betje, geboren op 13.03.1870 te Munnekeburen, overleden op 26.03.1932 op 62‑jarige leeftijd, begraven te Scherpenzeel.

Gehuwd met Jan Jans Koopmans, geboren op 20.10.1865, overleden op 01.02.1943 op 77‑jarige leeftijd, begraven te Scherpenzeel. Was eigenaar en bewoner van een van de Kooiplaatsen.

De beide Kooiplaatsen en landerijen zijn vroeger eigendom geweest van een zekere Speelman, die in Echten polder veel bezittingen had.

2.         Auke, postkantoorhouder te Munnekeburen, geboren op 28.07.1871 te Munnekeburen, elders vermeld: Spanga. Overleden op 29.11.1939 te Munnekeburen op 68‑jarige leeftijd.

3.         Tjeerdje, geboren op 09.09.1873 te Munnekeburen, overleden op 30.03.1944 te Echten op 70‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 15.05.1897 met Romke Eizes Hofstee, 30 jaar oud, geboren op 05.03.1867 te Munnekeburen, overleden op 18.05.1931 te Echten op 64‑jarige leeftijd, begraven te Scherpenzeel, .

Woonde aan de Zeedijk op de boerderij "De twee hekken" en was later bewoner van een van de Kooiplaatsen in Echten polder.

Zij lieten in hun latere jaren een huis bouwen in Echten. Zoon van Eize Hofstee, boer te Munnekeburen, en Trijntje Hanzes Kroondijk, boerin (1858).

4.         Stijntje, geboren op 03.03.1877 te Munnekeburen, overleden op 26.06.1941 op 64‑jarige leeftijd, begraven te Scherpenzeel.

Gehuwd met Willem Alberts Schaap, geboren op 09.09.1875 te Sonnega, overleden op 12.07.1967 op 91‑jarige leeftijd, begraven te Scherpenzeel, zoon van Albert Schaap en Eelkje van der Lende.

5.         Pieter, geboren op 27.06.1880 te Munnekeburen (zie 6 op blz. 1).

 

14         Roelof Oosten, geboren op 18.03.1856 te Scherpenzeel, gedoopt op 04.05.1856 te Scherpenzeel, overleden op 25.08.1934 te Spanga op 78‑jarige leeftijd, begraven te Scherpenzeel, .

Kerkvoogdijrekeningboek Spanga:

1900 en 1906: Ontvanger van de Groote Veenpolder in Weststellingwerf.

Gehuwd met

15         Grietje Kornelis Gouma, geboren op 11.10.1851 te Schoteruiterdijken, mogelijk 19.10.1851, overleden op 09.01.1935 te Spanga op 83‑jarige leeftijd, begraven te Scherpenzeel.

Uit dit huwelijk:

1.         Jantje, geboren op 16.8.1880 te Schoteruiterdijken.

2.         Albertje, geboren op 22.08.1883 te Schoteruiterdijken (zie 7 op blz. 1).

3.         Rieuwkje, geboren op 08.03.1886 te Schoteruiterdijken.

4.         Rieuwkje, geboren 11.09.1890 en gedoopt op 07.12.1890 te Scherpenzeel.

 

Generatie V

 

16         Albert Tettes van der Lende, winkelier, geboren op 23.03.1808 te Spanga, Lendedijk, gedoopt (ned.herv.) op 27.03.1808 te Scherpenzeel c.a. Overleden op 27.05.1853 te Spanga op 45‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 30.03.1836 te Weststellingwerf met de 23‑jarige

17         Margje Rudolfs Oosting, geboren op 19.03.1813 te Scherpenzeel, overleden op 29.03.1906 te Scherpenzeel op 93‑jarige leeftijd. In 1830 was Margje inwonende bij IJme Koopmans te Scherpenzeel.

Uit dit huwelijk:

1.         Pietertje Alberts (Pietje), geboren op 03.08.1838 te Spanga.

Gehuwd met Andries (Anders) Timmerman.

2.         Tette, geboren op 10.01.1839 (zie 8 op blz. 1).

3.         zeven kinderen, zes zonen en één dochter.

 

18            Harmen Pen, veenbaas, geboren op 21.07.1813 om 06.00 uur te Spanga, overleden te Spanga op 07.02.1894 op 80‑jarige leeftijd. In 1865 is H.K. Pen lid van het bestuur van het Dijk‑ en polderbestuur van Den Ouden Lindedijk.

Harm Pen had naast zijn veenderij ook een winkel.  Gehuwd (1) op 20‑jarige leeftijd op 07.05.1834 te Weststellingwerf met Geesje Frederiks Boersma, 20 jaar oud (zie 19 op blz. 4).

Gehuwd (2) op 61‑jarige leeftijd op 17.07.1875 te Weststellingwerf met Neeltje Atzes Jager, 49 jaar oud, geboren op 01.09.1835 te Oldeboorn.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Jantje, geboren op 30.11.1834 te Spanga, overleden op 20.04.1881 te Spanga op 46‑jarige leeftijd.

Gehuwd met Sietze Lammerts Brugge, geboren 22.03.1831 te Kuinre, overleden op 12.06.1889 te Spanga, timmerman.

2.a        Frederik, geboren te Spanga op 19.02.1836 om 01.00 h, overleden te Spanga 29.02.1836.

2.b            Klaas, boer te Spanga, geboren te Spanga op 19.02.1836 om 05.00 h, .

bijnaam "de Riet",. Overleden Spanga na 1890

Gehuwd op 30‑jarige leeftijd op 11.05.1866 te Weststellingwerf met Margje Doeven, 20 jaar oud, boerenwerk doende, geboren te Ossenzijl op 18.02.1846, dochter van Jan Jacobs Doeven en Annigje Kuik, boerin te Ossenzijl.

3.         Frederik, kastelein en vervener, geboren te Spanga op 20.09.1837, overleden op 06.08.1914 te Munnekeburen op 76‑jarige leeftijd, .

bijnaam "de kastelein",.

Gehuwd (1) op 25‑jarige leeftijd op 08.05.1863 te Kuinre met Antje Brugge, geboren 08.10.1840 te Kuinre, overleden op 30.11.1869 te Munnekeburen, .

overleden in het kraambed,.

Gehuwd (2) op 32‑jarige leeftijd te Weststellingwerf op 08.08.1870 met Klaaske Hoolsema, 33 jaar oud, geboren op 26.04.1836 te Ezinge, overleden op 31.03.1916 te Munnekeburen op 78‑jarige leeftijd.

            Asseltje, geboren te Spanga 03.11.1838, overleden Spanga 07.11.1838.

            Asseltje, geboren te Spanga 19.10.1839, overleden Spanga 30.10.1839.

4.         Jacob, geboren te Spanga op 04.10.1840, overleden Spanga op 30.12.1853 op 13‑jarige leeftijd.

5.         Cornelis, timmerman, geboren Spanga op 30.09.1842, overleden Joure op 18.08.1877 op 34‑jarige leeftijd.

Gehuwd te Haskerland op 22‑jarige leeftijd op 11.06.1865 met Minke Meines van Dijk, 27 jaar oud, geboren Haskerland op 11.10.1837, overleden op 17.10.1901 te Huizum bij Leeuwarden op 64‑jarige leeftijd, dochter van Meine Siebrens van Dijk, veldwachter te Joure, en Geesje Jans Hoogmei.

6.         Gerrit, geboren op 20.11.1844 te Spanga, overleden op 12.01.1878 te Nijetrijne op 33‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd te Weststellingwerf op 10.05.1872 met Rieukje Jennes Oosting , 24 jaar oud, dienstmeid, geboren op 01.04.1848 te Blankenham , overleden op 30.04.1883 te Nijetrijne op 35‑jarige leeftijd, dochter van Jentje Oosting en Dirkje Luiten van Vels , dienstmeid. Zie ook website familie van Vels

7.         Klaas de Jonge Pen, koopman, boer, veehandelaar, slager,, geboren Spanga op 29.12.1846, overleden Kuinre op 06.05.1909 op 62‑jarige leeftijd. Omdat beide grootouders de naam Klaas hadden, werd het achtste kind weer Klaas genoemd. Wel echter met de toevoeging Klaas de Jonge.

Hij kreeg dus als volledige naam Klaas de Jonge Pen. Ook zijn nageslacht zou de naam de Jong Pen blijven behouden.

 

Klaas was borg voor een aannemer, die een nieuwe weg moest aanleggen. De aannemer ging failliet, daardoor werd hij in dit faillissement betrokken en raakte zijn geld kwijt.

Na dit faillissement werd Klaas slager in Kuinre.

Gehuwd op 28‑jarige leeftijd te Blankenham op 03.04.1875 met Marrigje Pals, 24 jaar oud, geboren op 10.05.1850 te Blankenham, overleden op 08.04.1926 te Kuinre op 75‑jarige leeftijd, dochter van Jan Pals, veehouder, en Aaltje Woud, dienstmaagd.

8.         Hasseltje, geboren op 01.04.1849 te Spanga (zie 9 op blz. 1).

9.         Roelof, geboren te Spanga op 12.07.1852, overleden op 19.12.1887 te Spanga op 35‑jarige leeftijd, ongehuwd,

Roelof was alcoholist,

Uit het tweede huwelijk:

10.        Harmke, geboren 1884 te Slijkenburg onder Spanga.

Gehuwd op 04.05.1901 met Arnoldus de Groot, hoofd der school te Slijkenburg, geboren ± 1875 te Tjerkwerd, zoon van Klaas Eukes de Groot en Geertje Arnoldus Banning.

19         Geesje Frederiks Boersma, geboren op 18.03.1810 te Kuinre, , Overleden Spanga op 05.05.1874 op 64‑jarige leeftijd, Uit dit huwelijk: 9 kinderen (zie onder 18 op blz. 3).

 

20         Jakob Kornelis de Boer, arbeider, geboren op 29.08.1801, gedoopt op 06.09.1801 te Scherpenzeel. In 1848 is Jacob Cornelis de Boer arbeider te Munnekeburen.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 07.05.1828 te Weststellingwerf met de 21‑jarige

21            Zwaantje Fokes Klijnsma, geboren op 01.05.1807, gedoopt op 18.05.1807 te Oosterzee c.a.

Uit dit huwelijk:

1.         Antje, geboren op 21.06.1829 te Langelille, onder Munnekeburen, gedoopt (ned.herv.) op 19.07.1829 te Munnekeburen.

2.         Klaasje, geboren op 18.05.1831 te Langelille, onder Munnekeburen, gedoopt (ned.herv.) op 19.06.1831 te Munnekeburen.

3.         Aaltje, geboren op 14.04.1833 te Langelille, onder Munnekeburen, gedoopt (ned.herv.) op 12.05.1833 te Munnekeburen.

4.         Fokke Jacobs, geboren 1835 (zie 10 op blz. 2).

5.         Kornelis, geboren op 12.02.1843 te Langelille, onder Munnekeburen, gedoopt (ned.herv.) op 17.04.1843 te Munnekeburen.

 

22         Heine Andries de Boer, geboren op 29.02.1796, gedoopt (ned.herv.) op 06.03.1796 te Scherpenzeel c.a. Heine A. de Boer is bij de watersnoodramp van 1825 zijn gehele bezit kwijt geraakt. Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 05.05.1825 met

23         Aukje Hielkes Delfstra, geboren 1803 te Munnekeburen, overleden 1846.

Uit dit huwelijk:

1.         Albertje Heines, geboren op 17.02.1826.

2.         Andries Heinen, geboren op 18.02.1829.

Gehuwd met Tetje Wiebrens Bosma.

3.         Trijntje Heines, geboren op 21.05.1833 (zie 11 op blz. 2).

 

24         Pieter Oosten, geboren op 07.09.1811 te Spanga, elders vermeld 08.05.1810, 8e van de bloeimaand. (v.d.Lende), overleden op 30.01.1891 te Spanga op 79‑jarige leeftijd, begraven te Scherpenzeel. Pieter Oosten verkoopt in 1838, samen met zijn broer Bouwe, hooiland aan Klaas Harmens Pen, die dit benut voor turfwinning.

 

Kerkeraadsnotulen Scherpenzeel:

Op 24 mei 1840 benoemd tot  diaken te Scherpenzeel in de plaats van zijn broer Bouwe, die aan de gevolgen van een beenbreuk is overleden.

Kerkvoogdijrekeningboeken Spanga, Scherpenzeel en Munnekeburen:

Van 1860 ‑ 1881 administrerend kerkvoogd van den dorpe Spanga.

Vergis bij de verhuring van de vaste zitplaatsen in de kerk van Scherpenzeel     ƒ 4,50.

In 1887 kerkvoogd van Spanga: bijdrage in pastoriekosten van Munnekeburen   ƒ  30,20.

Wordt in 1862 en 1869 genoemd als floreen van het dorp Spanga.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 28.05.1835 te Weststellingwerf met de 22‑jarige

25         Betje Meines de Boer, geboren op 23.10.1812 te Scherpenzeel, overleden op 09.01.1892 te Spanga op 79‑jarige leeftijd, begraven te Scherpenzeel.

Uit dit huwelijk:

1.         Klaas Pieters, geboren op 17.04.1836 te Slijkenburg onder Spanga, gedoopt op 15.05.1836 te Scherpenzeel, overleden op 18.11.1910 te Scherpenzeel op 74‑jarige leeftijd, .

1891  Wonend in Spanga.

Kerkvoogdijrekeningboek Munnekeburen:

1891  Ter leen gegeven op hypotheek  ƒ  1800,‑‑, afgelost  1893.

 

Wordt in 1869 genoemd als kerkvoogd of floreen van het dorp Spanga.

Gehuwd met Geertje Jans de Boer, geboren op 21.05.1838 te De Blesse, overleden op 26.06.1891 te Spanga op 53‑jarige leeftijd.

2.         Meine Pieters, veehouder, geboren op 15.03.1838 te Scherpenzeel, overleden op 28.08.1897 te Spanga op 59‑jarige leeftijd, begraven te Scherpenzeel. Kerkvoogdijrekeningboeken:

Spanga:

1865  Betaald aan Meine P. Oosten wegens het luiden van de klok bij gelegenheid van het overlijden van H.M. de Koningin Moeder  ƒ  6,75.

1871  Ontvangen wegens 2 jaar grondpacht gaande uit de Zathe bekend met No 3, verschenen 1870 .1871                             ƒ 15,‑‑

 id in 1872, 1873 en 1875.  Ook nog een bedrag van  ƒ 3,60.

1881  Afkoop van pacht uit de Zathe bekend met No 3 te Spanga ƒ 50,‑‑

1887, 1888 en 1889  Secretaris van het college van notabelen Spanga.

1903  betaald voor landwerk en kunstmestrijden  ƒ 1,‑‑ en ƒ 3,‑‑.

Munnekeburen:

1887  leent tegen 4 % per jaar  ƒ  10.500

1889  secretaris van notabelen Munnekeburen.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 06.05.1864 te Weststellingwerf met Pietertje Oosten, 23 jaar oud, geboren op 09.04.1841 te Spanga, overleden op 01.02.1927 te Spanga op 85‑jarige leeftijd, begraven te Scherpenzeel, dochter van Dirk Oosten, huisman/boer te Spanga, en Leentje Alberts Oosterkamp.

3.         Bouwe, geboren op 05.07.1843 te Spanga (zie 12 op blz. 2).

4.         Stijntje, geboren op 28.02.1850 te Spanga, overleden op 02.06.1876 te Spanga op 26‑jarige leeftijd.

Gehuwd met Hendrik van der Veen.

5.         Trijntje.

 

26         Auke Romkes de Vries, geboren op 27.11.1800 te Echten, overleden op 16.09.1871 te Munnekeburen op 70‑jarige leeftijd, volgens Memorie van Successie 07.12.1887.

volgens grafsteen 16.09.1871.

Begraven te Munnekeburen. Auke Romkes de Vries wordt in 1859 en 1864 genoemd als floreen van het dorp Munnekeburen.  Gehuwd op 39‑jarige leeftijd op 06.03.1840 te Weststellingwerf met de 25‑jarige

27            Tjeerdje Fokkes van der Veen, geboren op 14.06.1814 te Oldeholtwolde, overleden op 22.02.1871 te Munnekeburen op 56‑jarige leeftijd, begraven te Munnekeburen, soms ook vermeld als Gouma, 

Bij rechterlijke uitspraak van de Arrondissementsrechtbank van Heerenveen wordt de naam gewijzigd van 'Gouma' in 'Van der Veen', Uit dit huwelijk:

1.         Grietje, geboren op 31.01.1841 te Munnekeburen, overleden op 12.09.1921 te Delfstrahuizen op 80‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 19‑jarige leeftijd op 10.05.1860 te Weststellingwerf met Peter Mulder, 29 jaar oud, bakker, geboren op 20.12.1830 te Kuinre, overleden op 06.01.1922 te Kuinre op 91‑jarige leeftijd, begraven op 11.01.1922 te Delfstrahuizen. Peter woonde in 1896 in Delfstrahuizen, Zoon van Lucas Jans Mulder, boer, en Saakje Alberts Zwerver.

2.         Wiepkje Aukes, geboren op 25.10.1847 te Munnekeburen (zie 13 op blz. 2).

3.         Romke Aukes, geboren op 26.08.1851 te Munnekeburen, overleden op 15.07.1887 te Munnekeburen op 35‑jarige leeftijd. Het gezin, met uitzondering van Tjeerdje, is overleden aan TBC. Begraven te Munnekeburen.

Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 18.05.1880 te Lemsterland met Nantje Pieters Koopmans, 22 jaar oud, geboren op 21.01.1858 te Oosterzee, overleden op 19.06.1886 te Munnekeburen op 28‑jarige leeftijd, overleden aan TBC. Begraven te Munnekeburen, dochter van Pieter Nannes Koopmans en Hiltje Rintjes Sietsma.

 

28            IJssebrand Oosten, boer, geboren op 22.03.1832 te Scherpenzeel, overleden op 06.06.1910 te Spanga op 78‑jarige leeftijd, begraven te Scherpenzeel, 1860  diaken Scherpenzeel, pastorievoogd.

1873.1909  voorzitter collegie van notabelen in de Hervormde gemeente van Spanga. 1892 ‑ 1899 id. van Scherpenzeel.

Kerkvoogdijrekeningboeken:

Spanga:

1881  wegens afkoop van pacht gaande uit eene Zathe te Spanga ƒ 28,‑‑

Munnekeburen:

1899  betaald het aandeel in de pastorierekening. Gehuwd met

29         Jantje Gouma, geboren op 09.12.1830 te Scherpenzeel, gedoopt (ned.herv.) op 26.12.1830 te Scherpenzeel, overleden op 30.12.1923 te Spanga op 93‑jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:

1.         Roelof, geboren op 18.03.1856 te Scherpenzeel (zie 14 op blz. 2).

2.         Nuttert, geboren op 20.10.1857 te Scherpenzeel, gedoopt op 22.11.1857 te Scherpenzeel, overleden op 01.04.1889 te Follega op 31‑jarige leeftijd, begraven te Scherpenzeel.

Gehuwd met Lummigje Oosterhof, geboren op 12.05.1858 te Spanga, gedoopt op 20.06.1858 te Scherpenzeel, overleden op 05.02.1955 op 96‑jarige leeftijd, begraven te Scherpenzeel, dochter van Hendrik Alberts Oosterhof en Trijntje Oosten.

3.         Trijntje, geboren op 27.09.1863 te Spanga, gedoopt op 08.11.1863 te Scherpenzeel, overleden op 14.10.1891 te Schoteruiterdijken op 28‑jarige leeftijd, begraven te Scherpenzeel.

Gehuwd met Kornelis Bouwen Hofstee, geboren op 02.10.1859 te Scherpenzeel, overleden op 16.01.1920 te Schoteruiterdijken op 60‑jarige leeftijd, .

bij de geboorte van Cornelis is Bouwe Harmens ziek en doet de heel‑ en vroedmeester Jan Arends Vlaskamp aangifte,, zoon van Bouwe Hofstee, boer te Scherpenzeel, en Trijntje Gouma.

4.         Rieuwkje, geboren op 12.09.1870 te Spanga, gedoopt op 06.11.1870 te Scherpenzeel, overleden op 27.10.1944 te Spanga op 74‑jarige leeftijd, begraven te Scherpenzeel.

Gehuwd met Hendrik Jettes Donker, geboren op 06.09.1864 te Nijetrijne, overleden op 18.02.1935 te Scherpenzeel op 70‑jarige leeftijd, begraven te Scherpenzeel.

 

30            Kornelis Gouma, boer, geboren op 26.02.1819 te Spanga, gedoopt (ned.herv.) op 04.04.1819 te Scherpenzeel, overleden op 30.03.1873 te Scherpenzeel op 54‑jarige leeftijd. Kornelis doet op 17.04.1842 belijdenis te Scherpenzeel.

Kornelis is van 1842 tot 1861 boer te Schoteruiterdijken op de plaats van zijn grootvader, welke in 1847 door zijn vader werd gekocht. Van 1861 tot aan zijn dood woont het gezin in Scherpenzeel aan het Voetpad op de Sickengaplaats, waar zijn vader toen afging.

Albertje houdt de boerderij aan tot 1879, gaat dan stil wonen te Scherpenzeel, aan de weg tot ± 1898 of 1899. Daarna woont ze bij Roelof Oosten, te wiens huize zij overlijdt.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 08.05.1842 te Weststellingwerf, gehuwd voor de kerk op 08.05.1842 met

31            Albertje Gerrits Landman.

Uit dit huwelijk:

1.         Nuttert Kornelis, geboren op 06.04.1843.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 05.05.1866 te Weststellingwerf met Jantje Heines Timmerman, 22 jaar oud, geboren op 30.08.1843 te Munnekeburen, overleden op 15.04.1905 te Munnekeburen op 61‑jarige leeftijd, begraven te Munnekeburen.

2.         Rieuwkje, geboren op 24.09.1845.

3.         Margje, geboren op 19.01.1849.

4.         Grietje Kornelis, geboren op 11.10.1851 te Schoteruiterdijken (zie 15 op blz. 3).

5.         Gabe, winkelier, boer, geboren op 23.10.1856.

 

Generatie VI

 

32         Tette Doekes van der Lende, boer te Spanga, geboren 1768 te Oldeboorn, overleden op 24.04.1829 te Spanga. In de Mairie Sonnega (fol 58) neemte Tette Doekes, wonende te Spanga de naam "Van der Linde" aan. Er zijn dan 5 kinderen.

Tette was ook ontvanger en winkelier.

Gehuwd op 18.05.1798 te Scherpenzeel (Fr) met de 21‑jarige

33            Trijntje Heinen Beekhout, geboren op 15.10.1776 te Spanga, gedoopt op 20.10.1776 te Scherpenzeel c.a. Overleden op 19.05.1854 te Spanga op 77‑jarige leeftijd, ook geschreven als Trijntje Heins Beekhous.

Uit dit huwelijk:

1.         Doeke Tettes, kastelein, bakker, geboren op 17.06.1799 te Spanga, gedoopt op 23.06.1799 te Scherpenzeel c.a. Overleden op 23.11.1891 op 92‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) met Kunnigje van der Voort.

Gehuwd (2) met Aaltje Houwer, geboren op 08.06.1806 te Steenwijkerwold, dochter van Berend Geerts Houwen, gerechtsbode en deurwaarde, en Annigje Geugjes, tappersche.

2.         Heine, geboren op 21.02.1801 te Spanga, gedoopt op 22.01.1801 te Scherpenzeel c.a. Overleden 1802, ook geschreven als Heyne,.

3.         Heine, boer, geboren te Spanga op 18.06.1803, gedoopt op 19.06.1803 te Scherpenzeel c.a. Overleden te Spanga op 17.06.1860 op 56‑jarige leeftijd, ook geschreven als Heyne,.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 23.11.1827 te Weststellingwerf met Grietje Pen, geboren 30.11.1808 te Kalenberg, overleden te Spanga op 29.07.1889, dochter van Klaas Harmens Pen (zie 36 op blz. 8) en Jantje Klazes Doop (zie 37 op blz. 8).

4.         Tjitske Tettes, geboren op 06.03.1805 te Spanga, Lendedijk, gedoopt (ned.herv.) op 10.03.1805 te Scherpenzeel c.a.

Gehuwd (1) op 20‑jarige leeftijd op 13.06.1825 te Weststellingwerf met Kornelis Andries Bijkerk, timmerman, geboren ± 1800 te Oldemarkt, zoon van Andries Kornelis Bijkerk en Terrigje Punter.

Gehuwd (2) met Harm Groen.

5.         Albert Tettes, geboren op 23.03.1808 te Spanga, Lendedijk (zie 16 op blz. 3).

6.         Roelfje Tettes, geboren op 18.05.1811 te Spanga, Lendedijk, mogelijk 13.05.1811,, gedoopt (ned.herv.) op 19.05.1811 te Scherpenzeel c.a. Overleden op 08.04.1829 te Spanga op 17‑jarige leeftijd.

7.         Tettje Tettes, geboren op 20.01.1813 te Spanga, overleden op 31.07.1826 op 13‑jarige leeftijd.

8.         Koendert Tettes, bakker, geboren op 18.08.1816 te Spanga, overleden op 01.08.1892 te Kuinre op 75‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 29‑jarige leeftijd op 15.05.1846 te Kuinre met Marrigjen Mulder, 25 jaar oud, geboren op 16.02.1821 te Kuinre, overleden op 13.12.1858 te Kuinre op 37‑jarige leeftijd, dochter van Lucas Jans Mulder, boer, en Jantje Pereboom.

Gehuwd (2) op 46‑jarige leeftijd op 08.05.1863 te Kuinre met Margje Boterkoper, 43 jaar oud, geboren op 04.03.1820 te Kuinre, overleden op 01.01.1866 te Kuinre op 45‑jarige leeftijd, dochter van Simon Boterkooper, schoenmaker, waagmeester, en Akke Snoek.

9.         Sijmen Tettes, boer te Spanga, geboren op 07.04.1819 te Spanga, overleden op 13.12.1916 te Spanga op 97‑jarige leeftijd, begraven te Scherpenzeel, ook vermeld als Siemen,

Wordt in 1862 genoemd als floreen van het dorp Spanga.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 17.03.1842 te Weststellingwerf met Geesje Peereboom, 19 jaar oud, geboren op 13.12.1822 te Spanga, Lendedijk, volgens grafsteen: 22.12.1822,, gedoopt (ned.herv.) op 26.12.1822 te Scherpenzeel (Fr), overleden op 07.10.1893 te Spanga op 70‑jarige leeftijd, begraven te Scherpenzeel, dochter van Michiel Kornelis Peereboom, huisman te Spanga, en Vroukje Nieuwenhout.

 

34         Rudolf Johannes Oosting, geboren op 22.07.1785 te Kuinre, overleden op 31.12.1815 te Scherpenzeel op 30‑jarige leeftijd, ook geschreven als Oosten.

Gehuwd op 19‑jarige leeftijd op 06.01.1805 met de 21‑jarige

35            Petergien (Pietertje) Peereboom, geboren op 27.11.1783 te Langelille, gedoopt (ned.herv.) op 30.11.1783 te Scherpenzeel, overleden op 10.02.1849 te Scherpenzeel op 65‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 21‑jarige leeftijd op 06.01.1805 met Rudolf Johannes Oosting, 19 jaar oud (zie 34 op blz. 7).

Gehuwd (2) op 33‑jarige leeftijd op 24.09.1817 te Weststellingwerf met Yme Jans (Ieme) Koopmans, 25 jaar oud, geboren op 06.09.1792 te Kuinre, overleden op 06.01.1858 te Weststellingwerf op 65‑jarige leeftijd, ook geschreven als Koopman, Uit het eerste huwelijk:

1.         Johannes Rudolfs, geboren op 25.07.1805 te Kuinre, overleden op 29.03.1867 te Oldetrijne op 61‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 17.05.1827 met Albertje Machiels de Boer, 21 jaar oud, geboren op 19.08.1805 te Munnekeburen, gedoopt (ned.herv.) op 01.09.1805 te Scherpenzeel c.a. Overleden op 13.04.1885 te Oldetrijne op 79‑jarige leeftijd, dochter van Machiel Peters de Boer en Grietje Andries de Boer.

2.         Sjoerd Rudolfs, geboren op 23.09.1807 te Kuinre, overleden op 06.01.1894 te Oldelamer op 86‑jarige leeftijd. In 1835 woont Sjoerd in Oldetrijne, op 14 maart 1870 komt hij van Kampen naar Nijetrijne.

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 16.04.1835 te Weststellingwerf met Geesje Jans Groen, 24 jaar oud, naaister, geboren op 19.01.1811 te Nijetrijne, gedoopt op 27.01.1811, overleden te Kampen, overleden tussen 1859 en 1870. Dochter van Jan Alberts Groen en Antje Abels van Veen.

3.         Jentje, geboren op 07.07.1810 te Kuinre, overleden op 16.01.1866 te Kampen op 55‑jarige leeftijd. Ook geschreven als Jenne.

In 1830 is Jentje knecht, 19 jaar, bij Sjoerd Michiels Peereboom te Scherpenzeel. Hij vertrekt op 12 mei 1857 naar Delfstrahuizen.

Gehuwd op 30‑jarige leeftijd op 28.05.1841 te Kuinre met Dirkje Luiten van Vels, 22 jaar oud, dienstmeid, geboren op 25.06.1818 te Kuinre, overleden op 27.03.1853 te Oldelamer op 34‑jarige leeftijd. Dirkje is dienstmeid bij J.R. Oosting. Dochter van Luite Alberts van Vels en Wytske Feddes de Vries, veehoudster.

4.         Margje Rudolfs, geboren op 19.03.1813 te Scherpenzeel (zie 17 op blz. 3).

5.         Geertje, geboren op 28.01.1816 te Scherpenzeel. Geertje is geboren na de dood van haar vader.  Sjoerd Peereboom, grootvader, is de aangever van de geboorte.

Geertje woont in 1830 te Spanga en vertrekt later naar Kuinre. Overleden op 16.05.1896 te Kuinre op 80‑jarige leeftijd. Ook geschreven als Oosten.

Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 16.03.1837 met Petrus Peel, 28 jaar oud, geneesheer, geboren op 14.07.1808 te Sneek (gezindte: r.k.), overleden op 08.11.1876 te Kuinre op 68‑jarige leeftijd, zoon van Daniël Peel en Wikje Victoria Kuypers.

Uit het tweede huwelijk:

6.         Lummigje Koopman, geboren op 15.05.1818 te Langelille, onder Scherpenzeel.

7.         Rieuwkjen Koopman, geboren op 22.10.1822 te Langelille, onder Scherpenzeel.

8.         Jan Ymes, geboren op 22.10.1822 te Langelille, onder Scherpenzeel, Overleden voor 1893, ook geschreven als Koopman, Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 14.05.1847 te Weststellingwerf met Arendje Hofstee, 22 jaar oud, geboren op 15.11.1824 te Langelille onder Scherpenzeel, gedoopt (NH) op 28.11.1824 te Scherpenzeel (FR), overleden op 09.08.1893 te Scherpenzeel op 68‑jarige leeftijd, dochter van Pieter Bouwen Hofstee, huisman, en Klaasje de Vries, dienstmeid (1815) / boerin.

9.         Theunis Koopman, geboren op 24.07.1825 te Langelille, onder Scherpenzeel, (volgens doopboek Theunis Jans).

 

36         Klaas Harmens Pen, veenbaas en winkelier, geboren op 30.04.1783 te Wetering, gemeente Steenwijkerwold,, overleden op 25.09.1868 om 00.30 uur te Spanga op 85‑jarige leeftijd. In 1832 bezit Klaas Harmens Pen huizen, een molen en land te Spanga, in 1858 land te Spanga in soolsteden 12, 14, 15, 26/27, 29, 30, 42, land te Scherpenzeel in soolstede 16 en land te Munnekeburen in soolsteden 6, 9/10.  Na het huwelijk vestigt het gezin zich te Spanga.

In 1838 koopt Klaas Harmen Pen, veenbaas aan de Lendedijk onder Spanga van Bouwe Klazes Oosten en Pieter Klazes Oosten, 'ongeveer vier bunders drieentachtig roeden en zeventig ellen hooiland, voorzien van klijn, liggende te Spanga, in nummer 15 van ouds bekend bij het kadaster Sectie C, nummer 734 en 735, strekkende ten noorden uit de sloot tusschen dit en het hooiland van de verkoopers, tot zuidwaarts in de sloot voor de graverie van Dominicus Hartkamp, hebbende ten oosten de erven van Tette Doekes van der Linde en der koper en ten westen den kooper en Volken Harmens Pen, wordende dit verkochte belast met een floreen van de zeven en een halve floreen op voorschreven nummer,  op voorwaarden

dat den kooper het regt zal hebben van vrije vaart tot in de domsloot voor zover de verkoopers zulks competeren, behoudende echter de verkoopers ten allen tijde vrije vaart ten behoeve van hunne verdere in eigendom behoorende landen de onlangs dit verkochte.'

Archief Groote Veenpolder van Weststellingwerf:

"Akte van volmacht door landeigenaren en landbouwers in het gebied van 'den grooten Veenpolder' in de grietenij Weststellingwerf voor Albert H. Oosterhof te Nijetrijne, Kornelis J. Nieuwenhout te Spanga, Pieter B. Hofstee te Scherpenzeel en Heine A. Timmerman te Munnekeburen om samen met de bestaande gecommitteerden uit de ingelanden ‑ Gerben J. Poppe te Wolvega, Joost W. de Ruiter te Spanga, Klaas Harmens Pen te Spanga en Berend Jacobs Dragt te Nijetrijne ‑ de inpoldering van het gebied te bevorderen en het aan te vragen octrooi goed te keuren, 1846.".

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 13.07.1806 te Scherpenzeel, .

1807, Den 22 Junij  Klaas Herms, j.m. en Jantjen Klaasen Doop, j.d. in 't Nederland, met de 22‑jarige

37         Jantje Klazes Doop, geboren op 17.06.1784 te Giethoorn, overleden op 25.06.1857 te Spanga op 73‑jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:

1.         Harmen, geboren op 02.08.1806 om 10.00 uur te Spanga, gedoopt (ned.herv.) op 10.08.1806 te Scherpenzeel c.a., overleden Spanga 21.08.1806.

2.         Grietje, geboren 30.11.1808 te Kalenberg, overleden Spanga op 29.07.1889.

Gehuwd op 23.11.1827 te Weststellingwerf met Heine van der Lende, 24 jaar oud, boer, geboren te Spanga op 18.06.1803, gedoopt op 19.06.1803 te Scherpenzeel c.a. Overleden op te Spanga 17.06.1860 op 56‑jarige leeftijd, ook geschreven als Heyne,, zoon van Tette Doekes van der Lende (zie 32 op blz. 6) en Trijntje Heinen Beekhout (zie 33 op blz. 6).

3.         Lammigje, geboren te Kalenberg op 17.11.1810, overleden te Blankenham op 29.06.1863 op 52‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 20‑jarige leeftijd te Oldemarkt op 23.06.1831 met Harm Hendriks Schaap, 25 jaar oud, geboren te Ossenzijl op 12.05.1806, overleden Ozzenzijl 04.02.1889.

4.         Harmen, geboren op 21.07.1813 te Spanga (zie 18 op blz. 3).

5.         Margje, geboren te Spanga op 27.04.1815, overleden Spanga op 05.10.1816 op 1‑jarige leeftijd.

            Margjen, geboren Spanga 06.07.1817, overlden Spanga 19.08.1826.

6.         Klaas, bakker te Spanga, geboren Spanga op 30.06.1819, overleden op 31.12.1869 te Kuinre op 50‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 13.11.1842 te Schoterland met Margje Roelofs Voetberg, geboren te Noordwolde, dochter van Roelof Broers Voetberg en Saakje Wijbes Gaastra.

7.         Jakob, geboren op 26.04.1821 om 15.00 uur te Spanga, overleden op 16.02.1860 op 38‑jarige leeftijd te Steenwijkerwold.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd te WSW op 01.05.1844 met Geertje Doeven, 20 jaar oud, kasteleinse, geboren op 31.12.1823 te Kalenberg, dochter van Jacob Jans Doeven en Jantjen Jacobs Dragt, winkelierse te Ossenzijl.

8.         Geertje, geboren Spanga op 29.03.1823, overleden Spanga op 05.12.1829 op 6‑jarige leeftijd, .

is verdronken in de Linde,.

9.         Hendrikje, geboren op 29.04.1825 te Spanga, overleden op 27.07.1904 te Scherpenzeel op 79‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd te WSW op 04.05.1848 met Roelof Alberts Oosterhof, 25 jaar oud, boerewerkdoende, geboren op 01.02.1823 te Blesse, overleden op 27.10.1880 te Scherpenzeel op 57‑jarige leeftijd, zoon van Albert Oosterhof en Lummigje Roelfs Hofman.

 

38         Freerk Cornelis Boersma, arbeider, geboren op 01.06.1773 te Baarlo, overleden op 03.03.1828 om 15.00 uur te Kuinre op 54‑jarige leeftijd, ook geschreven als Fredrik Kornelis,

Freerk Kornelis was veehouder te Blankenham, naburen in de Kuinre zijn Harmen Berends Boersma, timmerman en Jan Hayes van der Werf, scheepstimmerman.  Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 02.01.1803 te Blankenham met de 25‑jarige

39            Hasseltje Gerrits Stobbe, geboren op 01.08.1777 te Steenwijk, overleden op 01.12.1830 te Kuinre op 53‑jarige leeftijd, huis nr. 105,  bij huwelijk dienstmeid te Spanga,.

Uit dit huwelijk:

1.         Jantje Freriks, geboren op 25.08.1803 te Blankenham, overleden op 09.11.1869 te Kuinre op 66‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd te Kuinre op 03.05.1828 met Geert Jochems Oost, arbeider, turfmeter, veldwachter, geboren 02.06.1802 te Kuinre, zoon van Jochem Jacobs Oost en Jantje Hendriks Visser.

Geesje, geboren Blankenham 06.08.1805, overleden Blankenham 00.01.1806.

2.         Cornelis Freerks, boer, geboren op 24.01.1807 te Blankenham, overleden op 10.05.1869 te Oosterzee op 62‑jarige leeftijd. Cornelis Freerks was voor zijn trouwen boereknecht, in zijn huwelijk zelfstandig boer.

Het gezin woonde in het gebied gelegen aan de Kooisloot. 

Kornelis heeft bruin haar en blauwe ogen. Bij zijn trouwen is hij boerenknecht te Oosterzee. Later is hij boer aan de Kooisloot te Oosterzee, wijk 2.

Hij is voogd over Jantje Gerrits Stobbe, die later trouwt met Koop Jacobs Kooij van 't Nederland. Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 18.03.1832 te Lemsterland met Hendrikje Nannes Koopmans, 20 jaar oud, boerin, geboren op 19.06.1811 te Follega (datum akte), overleden op 10.05.1881 te Echten op 69‑jarige leeftijd. Hendrikje koopt in 1869 van de weduwe van Albert Alberts Huisman 1/3 deel van een stuk greidland te Oosterzee voor ƒ 905,‑.  Dochter van Nanne Jans Koopman, boer, en Sjoukje Hylkes Tromp.

3.         Geesje Frederiks, geboren op 18.03.1810 te Kuinre (zie 19 op blz. 4).

4.         Gerrit, geboren te Kuinre op 31.07.1814, overleden te Amsterdam. timmerman

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd te Kuinre op 03.01.1838 met Geertje Willems Groen, geboren Kuinre 11.09.1815, overleden Kuinre 20.04.1882.

 

40            Cornelis Peters de Boer, geboren op 21.05.1775 te Scherpenzeel, gedoopt op 25.05.1775 te Scherpenzeel, overleden op 01.02.1843 te Spanga op 67‑jarige leeftijd. Kornelis Pieters, wonend te Spanga, neemt in de Mairie Sonnega de naam de Boer aan. Er zijn dan 6 kinderen. (fol 67).

Dit gezin woonde in Scherpenzeel, Langelille en Spanga.

Kornelis en Klaasje woonde aan de Lindedijk op de voormalige boerderij van R.R. de Boer.

Na de ramp van 1825 werden de lijken verzameld in de schuur. Zij werden door vreemden beroofd.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 20.04.1799 te Spanga met de 19‑jarige

41            Claasjen Jacobs Landman, geboren op 16.07.1779 te Scherpenzeel, overleden op 14.11.1851 te Spanga op 72‑jarige leeftijd, ook Klaasjen Jacobs,.

Uit dit huwelijk:

1.         Pieter, geboren op 10.02.1800, gedoopt op 10.02.1800 te Scherpenzeel.

2.         Jakob Kornelis, geboren op 29.08.1801 (zie 20 op blz. 4).

3.         Jan Cornelis, boer, geboren op 06.03.1803, gedoopt op 13.03.1803 te Scherpenzeel, wonend te Blankenham,.

Gehuwd met Pietertje IJsbrands Oosten, geboren op 20.08.1807 te Spanga, gedoopt op 30.08.1807 te Scherpenzeel c.a. Dochter van IJssebrand Dirks Oosten (zie 112 op blz. 32) en Aaltje Jacobs Borman.

4.         Trijntje, geboren op 19.12.1804, gedoopt op 23.12.1804 te Scherpenzeel.

5.         Hiltje, geboren op 30.09.1807, gedoopt op 04.10.1807 te Scherpenzeel.

6.         Tiemen Cornelis, geboren op 09.09.1810, gedoopt op 16.09.1810 te Scherpenzeel.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 23.05.1833 te Weststellingwerf met Jannigjen Oosten, 19 jaar oud, geboren op 11.12.1813 te Spanga, ook geschreven als Jannisje. Dochter van IJssebrand Dirks Oosten (zie 112 op blz. 32) en Aaltje Jacobs Borman.

7.         Koopje, geboren op 25.02.1817 te Spanga, overleden Kuinre 13.08.1893..

Gehuwd op 30‑jarige leeftijd op 07.05.1847 te Blankenham met Wouter Teunis' Pals, 36 jaar oud, geboren op 28.02.1811 te Echten en overleden Kuinre 12.02.1903, zoon van Teunis Gerrits Pals, veehouder, en Marchje Slump.

8.         Geertrui, geboren op 11.03.1820.

9.         Wubbe, geboren op 30.11.1822 te Spanga, overleden op 14.12.1894 te Spanga op 72‑jarige leeftijd. In 1825 dreef Wubbe in de wieg op het water.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 05.05.1848 te Blankenham met Petertje Teunis Pals, 25 jaar oud, geboren op 13.12.1822 te Blankenham, overleden op 22.04.1901 te Spanga op 78‑jarige leeftijd, dochter van Teunis Gerrits Pals, veehouder, en Marchje Slump.

10.        Liesbet, geboren op 11.03.1823, ook geschreven als Lijsbert Kornelis,

11.        Hendrik Kornelis.

Gehuwd op 14.10.1830 te Weststellingwerf met Antjen Peereboom, 29 jaar oud, geboren op 10.09.1801, gedoopt (ned.herv.) op 13.09.1801 te Scherpenzeel, overleden ± 1831 te Kuinre, dochter van Dirk Michiels Peereboom, bakker te Slijkenburg, en Elisabeth Pieters de Boer.

12.        Femmigje.

 

42         Fokke Klijnsma, veenbaas, boer, geboren op 28.04.1785 te Delfstrahuizen, gedoopt op 29.05.1785, overleden op 12.12.1836 te Spanga op 51‑jarige leeftijd, 1818 van Echten naar Scherpenzeel/Munnekeburen, 1827 boer te Langelille onder Munnekeburen, 1832 veenbaas te Munnekeburen, bezit huis en land aldaar;

Diaconijeboek Scherpenzeel:

1822 ‑ 1824 en 1826 ‑ 1828  diaken te Scherpenzeel.

1822:  Gebruik doodlaken voor kind                       ƒ  2.‑.‑

Hij was waarschijnlijk bakker, leverde brood aan bepaalde personen, doch aan hem wordt ook voor 6½ Fijme Riet aan het diaconijehuis betaald ƒ 6,50

Kerkvoogdijrekeningboek Scherpenzeel:

1828:  Betaald  ƒ  33,56½, zijnde restitutie voor door hem uitgeschoten gelden.

Archief 'Groote Veenpolder van Weststellingwerf:

Foke Meines Klijnsma is mede‑gecommitteerde van de verveners in het veendistrict tussen de Helomavaart, de Tjonger, de zee‑ en Lindedijken.

'Akte van volmacht door verveners in het gedeelte van de grietenij Weststellingwerf dat omsloten is door de Helomavaart, de Tjonger, de zee‑ en Lindedijken voor Gerben Oebeles Veenstra te Wolvega, Gerben Jans Poppe te Wolvega en Foke Meines Klijnsma te Munnekeburen om alles te ondernemen wat dienstig is tot noodzakelijke werken uit te voeren en te beheren, z.d. Met identieke akte waarbij volmacht wordt verleend aan Gerben Jans Poppe en Foke Meines Klijnsma en mogelijk door hen nader aan te wijzen andere personen, 1827.'

'Akte van volmacht door landeigenaren in het gedeelte van de grietenij Weststellingwerf dat omsloten is door de Helomavaart, de Tjonger, de zee‑ en Lindedijken voor Gerben Jans Poppe, Foke Meines Klijnsma en Joost Wiegers de Ruiter om de uitvoering van een plan tot het omdijken van het gebied te bevorderen, 1831.

Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 15.05.1806 te Oosterzee c.a. Echtgenote is de 21‑jarige

43         Antje Jacobs Haagsma, geboren op 11.02.1785 te Langweer, gedoopt op 06.03.1785, overleden op 25.02.1845 te Munnekeburen op 60‑jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:

1.         Zwaantje Fokes, geboren op 01.05.1807 (zie 21 op blz. 4).

2.         Jakob Fokkes, arbeider, boer, veenbaas, geboren op 05.06.1810 te Echten, gedoopt op 08.07.1810 te Oosterzee c.a. Jacob woonde in Echten.

Gehuwd (1) op 23‑jarige leeftijd op 30.03.1834 te Lemsterland met Hendrikje Harmens Kluwer, 28 jaar oud, geboren op 16.02.1806 te Oosterzee, gedoopt op 28.02.1806 te Oosterzee c.a. Overleden op 27.02.1835 te Munnekeburen op 29‑jarige leeftijd, .

volgens doopboek Munnekeburen‑Scherpenzeel  Hendrikje Hermanus Kluiver,, dochter van Harmen Egberts Kluwer en Lolkjen Sjoerds Ruardi.

Gehuwd (2) op 27‑jarige leeftijd op 06.05.1838 te Lemsterland met Grietje Barteles Samplonius, 32 jaar oud, geboren op 04.11.1805, gedoopt op 17.11.1805 te Oosterzee c.a. Dochter van Bartele Rommerts Samplonius en Geeske Hanses Kooiker.

Gehuwd (3) op 32‑jarige leeftijd op 25.12.1842 te Lemsterland met Pierkjen Wybrens Zeldenthuis, .

ook geschreven als Peerkjen, Piekjen,.

3.         Finne, geboren op 22.10.1812 te Oosterzee (datum akte), overleden op 04.08.1849 te Echten op 36‑jarige leeftijd. Ook geschreven als Fenne.

Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 11.01.1833 te Lemsterland met Jan Jans Mast, arbeider. In 1848 is Jan Jans Mast arbeider te Echten.

4.         Meine Fokkes, geboren op 24.08.1813 te Oosterzee (datum akte), overleden voor 1815.

5.         Meine Fokkes, boer, geboren op 19.04.1815 te Oosterzee (datum akte), waarschijnlijk Echten. Overleden op 22.08.1887 te Weststellingwerf op 72‑jarige leeftijd. In 1848 boer te Munnekeburen.

Gehuwd op 32‑jarige leeftijd op 23.09.1847 te Weststellingwerf met Nieske Heeres Postma, dienstmeid, geboren ± 1813 te Sint Johannesga, overleden op 07.08.1887 te Munnekeburen, ook geschreven als Niesjen,, dochter van Herre Willems Postma, boer, slager, en Hendrikje Piekes, boerin.

6.         Sint, geboren op 16.03.1818 te Langelille, onder Munnekeburen, overleden voor 1825.

7.         Ale Fokkes, bakker, geboren ± 1821 te Langelille, onder Munnekeburen, gedoopt (ned.herv.) op 11.03.1821 te Munnekeburen, in Lemsterland, bij geboorten geschreven als 'Alle'.

In 1848 is Ale bakker te Schraard.

Gehuwd met Trijntje Gosses IJlstra.

8.         Wijbe Fokkes, veehouder, geboren op 24.11.1822 te Langelille, gedoopt (ned.herv.) op 15.12.1822 te Munnekeburen, overleden op 24.11.1886 te Echten op 64‑jarige leeftijd. Archief Veenpolder van Echten:

"Akte van verhuring aan Wibe F. Klijnsma en Trijntje A. Snijder van een aan de veenpolder behorende boerderij te Oosterzee, 1861. Met akte van borgtocht."

In 1848 is Wiebe arbeider te Echten, in 1881 landbouwer te Oosterzee en in 1864 boer te Oosterzee.

Van 1854 tot 1886 is Wiebe boer op de Veendijksplaats (Herenweg 1) in Oosterzee. Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 12.02.1848 te Weststellingwerf, elders vermeld 12.08.1848, Echtgenote is Trijntje Alberts Snijder, 25 jaar oud, geboren op 24.07.1822 te Schoteruiterdijken, gedoopt (ned.herv.) op 18.08.1822 te Scherpenzeel (Fr), overleden op 04.12.1882 te Echten op 60‑jarige leeftijd, dochter van Albert Hendriks Snijder en Jantje Meines.

9.         Sint, geboren op 19.02.1825 te Langelille onder Munnekeburen, gedoopt (ned.herv.) op 27.03.1825 te Munnekeburen, overleden ± 1892, ook geschreven als Sent.

Gehuwd met Elisabeth Klazes van Wijk.

10.        Jan Fokkes, geboren op 19.02.1825 te Langelille, onder Munnekeburen, gedoopt (ned.herv.) op 27.03.1825 te Munnekeburen.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 25.04.1849 te Lemsterland, .

mogelijk 25.05.1849. Echtgenote is Annaatje Wietzes Oenema, 24 jaar oud, geboren op 20.10.1824 te Lemsterland (datum akte), .

ook geschreven als Annatje,, dochter van Wietze Tiedes Oenema en Antje Sybrens Bangma.

 

44            Andries Heinen de Boer, geboren 1747 te Munnekeburen, overleden op 04.07.1825. Andries en Albertje woonden in 1825 in Munnekeburen op de plaats van Sake Punter.

Andries Heinen is kerkvoogd te Munnekeburen in 1780‑'81 en 1790‑'91, diaken 1789‑'90.

Gehuwd met

45            Albertje Jans Oosterkamp, geboren op 17.06.1754 te Nijetrijne, overleden op 27.02.1836 te Scherpenzeel op 81‑jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:

1.         Grietje Andries, geboren op 01.11.1779 te Langelille, gedoopt (ned.herv.) op 10.11.1779 te Scherpenzeel c.a. Overleden 1826.

Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 17.04.1801 te Spanga met Machiel Peters de Boer, 29 jaar oud, geboren op 30.10.1771 te Scherpenzeel, gedoopt op 03.11.1771 te Scherpenzeel, overleden 1857. Migchiel Pieters, wonend te Munnekeburen, neemt in de mairie Sonnega de naam de Boer aan. Er zijn dan 2 kinderen (fol 66v). Zoon van Peter Wubben (zie 80 op blz. 24) en Trijntje Peters (zie 81 op blz. 24).

2.         Jan Andries, geboren op 03.09.1782, gedoopt (ned.herv.) op 08.09.1782 te Scherpenzeel c.a. Overleden op 26.01.1864 op 81‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 06.05.1812 te Weststellingwerf met Eelkje Gabes Gouma, 15 jaar oud, geboren op 10.05.1796 te Langelille, gedoopt op 16.05.1796 te Scherpenzeel c.a. Overleden op 21.07.1883 op 87‑jarige leeftijd. Eelkjen gaat op 21.06.1844 van Scherpenzeel naar Lemmer. Dochter van Gabe Nutterts Gouma (zie 116 op blz. 35) en Antje Aukes Bakker (zie 117 op blz. 35).

3.         Margje, geboren op 03.05.1785 te Munnekeburen (zie 63 op blz. 18).

4.         Femmigjen Andries, geboren op 16.10.1787.

Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 22.05.1808 te Oldelamer/Oldetrijne met Siemen Ruurds Kok.

5.         Heine Andries, geboren op 29.02.1796 (zie 22 op blz. 4).

 

48         Klaas Bouwen, geboren op 05.04.1755 te Scherpenzeel, volgens andere bron (v.d.Lende) geboren in 't Clooster. Gedoopt (ned.herv.) op 16.04.1755 te Scherpenzeel, overleden op 12.11.1811 op 56‑jarige leeftijd, begraven op 16.11.1811 te Scherpenzeel, ‑ Hij blijkt sinds het huwelijk de naam Oosten van zijn vrouw te hebben overgenomen.

Klaas Bouwen komt voor in het diaconieboek van Scherpenzeel:

02.09.1811  gebruik doodlaken van zijn moeder      ƒ  4.‑.‑

14.12.1811  gebruik doodlaken Klaas Bouwen         ƒ  6.6.‑

14.08.1811  ontvangen in de kom Scherpenzeel van zijn moeder (collectegeld)                         ƒ 6.11.8

16.11.1811  ontvangen in de kom Scherpenzeel van Klaas Bouwen ƒ 7.7.10

Kerkvoogdij Scherpenzeel:

06.12.1811  ontvangen van de wede Klaas Bouwen voor het openen van  een graf                                  ƒ 1.8.‑

 

De voogd over de kinderen, Klaas Andries Oosterkamp, wonende te Munnekeburen, neemt voor de kinderen Styntje 5, Bouwe 3, en Pieter 16 weken, de naam Oosten aan (fol. 70).

 

 

Uit de geschiedenis van de Groote Veenpolder.

Veranderingen in het grondbezit omstreeks 1800.

In de loop van de 17e en 18e eeuw kwam de grond in Weststellingwerf steeds meer in handen van groot‑grondbezitters, die als regenten stemmen verzamelden voor de beheersing van het staatsbestuur. De grond was in gebruik bij pachtboeren. Ingrijpende politieke en economische veranderingen aan het einde van de 18e eeuw hebben er echter toe geleid, dat sommige pachtboeren ook eigenaar van de grond werden. Hoe dat in zijn werk ging kan worden geïllustreerd met enkele gegevens uit de levensgeschiedenis van Klaas Bouwen, een boer uit Spanga. Deze Klaas Bouwen handelde in land en verleende krediet aan pachtboeren zodat zij het land, dat zij bewerkten, konden kopen.

 

De veranderingen in het grondbezit waren het gevolg van politieke en economische ontwikkelingen. Het stemrecht in kerkelijke en wereldlijke zaken was vóór 1795 verbonden aan in het stemregister geplaatste boerderijen. Veel regenten probeerden zoveel mogelijk boerderijen en dus stemmen te verzamelen om politieke macht te kunnen uitoefenen. In 1795 namen Hollandse burgers met militaire steun van de Fransen de macht over; de Bataafse republiek ontstond. Met de komst van de Bataafse Republiek werd het op grondbezit gebaseerde besluitvormingssysteem afgeschaft. Daarmee verloor de oligarchie van regenten grotendeels haar greep op het bestuur en werden haar bevoorrechte posities gedeeltelijk afgebroken. Door de veranderingen in het bestuurssysteem verviel voor veel regenten de motivatie om zoveel mogelijk stemdragende boerderijen in bezit te hebben. Veel regenten wilden daarom een deel van hun bezit verkopen. Daar stond tegenover, dat sommige boeren na omstreeks 1780 veel geld verdienden. Er was in die tijd sprake van stijgende prijzen van landbouwprodukten en ook de veenderijen, die toen in de westhoek van Weststellingwerf op gang kwamen, betekenden een economische opleving. Het geld dat sommige boeren verdienden, konden zij gebruiken om grond van groot‑grondbezitters te kopen.

 

Klaas Bouwen, een inwoner van Spanga, was een van de boeren, die zich omstreeks 1800 wist op te werken tot een grotere welstand. Deze Klaas Bouwen trouwde omstreeks 1787 met Stijntje Claassen. Door zijn  huwelijk werd hij eigenaar van verschillende stukken land; hij verkocht vervolgens een gedeelte van zijn bezit aan verveners. Het geld dat hij hiermee verdiende, gebruikte hij weer voor het opkopen van nieuwe stukken land. Naast boer en handelaar in land was Klaas Bouwen ook een soort bankier voor dorpsgenoten. Dat Klaas Bouwen zijn dorpsgenoten geld leende, zodat zij land konden kopen van groot‑grondbezitters blijkt bijv. uit een koopakte van 17 september 1787. Blijkens deze koopakte leende Klaas Bouwen drieduizend gulden aan Remmelt Tijemens, woonachtig "in het Klooster aan de Oldemarkt". Met dit geld kocht Remmelt Tijemens een boerderij "staande en gelegen in de dorpe Spanga in no. 17". Verkoper was Ludolph Johan Willinge uit Oldeberkoop.

In 1811 overleed Klaas Bouwen; enige tijd later maakte Ate Reitzes Attema, notaris in het canton Oldeberkoop, de inventaris van de bezittingen op. Daaruit bleek, dat Klaas Bouwen op het eind van zijn leven voor ongeveer tien duizend gulden aan leningen had uitstaan.

Enkele voorbeelden: Andries Geerts en Meintjen Roelofs, echtelieden te Oldetrijne, waren achthonderd vijftig gulden schuldig "ingevolge Reversaal in Cessie van den 18 november 1808 en 15 juni 1809, ingeschreven in de hypotheken te Heerenveen den 25ste februari 1812". Wiebe Meinen en Antje Jelles uit Oldelamer hadden driehonderd guldens geleend. Andries Mulder en Femmigjen Sieuwerts, echtelieden te Oosterwolde, waren vierhonderd gulden schuldig. Marten Zeevat te Calenberg en Willem Brinker te Amsterdam waren drieduizend gulden schuldig "ingevolge Reversaal van den 18 october 1811". Marten Zeevat moest daarnaast nog vierhonderd tachtig gulden betalen "wegens nog verschuldigde kooppenningen van gekocht klijnland". Er waren nog vele andere Stellingwervers, die geld van Klaas Bouwen hadden geleend, maar het zou te ver gaan dit allemaal op te sommen.

 

Inpolderingen.

Klaas Bouwen hield zich niet alleen bezig met de handel in land en het verstrekken van krediet aan andere boeren. Hij deed ook aan landverbetering en hij probeerde op de grens van Scherpenzeel en Spanga een polder aan te leggen. Op 25 mei 1790 sloot hij hiervoor een contract af met Jonker Willem Anne van Haren, grietman van Weststellingwerf, waarbij de contractanten zich verplichtten tot "het bepolderen van de voorackers en kampen, in de sathen ten stemcohiere bekent met no. 15, 16 en 17 te Spanga en no 1 en 2 te Scherpenzeel".

De contractanten moesten dijken aanleggen, "tot zodanige hoogte en zwaarte als nodig zal zijn om 't winterwater te keeren". Van Haren verplichtte zich verder om een pomp of zijl aan te leggen onder de Padsloot. Daarmee kon dan het water uit de polder worden afgevoerd. Tenslotte besloten de contractanten een molen te bouwen om de polder droog te malen.

 

De kerk te Spanga.

Klaas Bouwen was ook actief als diaken van de hervormde kerk. Als diaken had hij te maken met de zeer zware belastingen, die particulieren en kerkelijke instellingen tijdens de Bataafse Republiek kregen opgelegd. In Friesland werd op 6 october 1796 het besluit genomen, dat de diakonieën van de gereformeerde gemeenten een zesde van hun bezittingen moesten verkopen, waarna het geld als belasting aan de overheid moest worden gegeven. Op 10 januari 1797 kwam er een soortgelijk besluit, waarbij een vijfde van het overgebleven vijf‑zesde deel aan bezittingen als belasting moest worden betaald.

Ook de kerk van Spanga moest betalen: Albert Jans en IJsbrand Dirks waren op dart moment kerkvoogden. Om alles te kunnen betalen verkopen zij "ongeveer een mad hooyland, gelegen in no. 11, strekkende uit de padsloot, tot in de sloot van de weg". Daarnaast verkopen zij "een akkertje hooyland, ongeveer 1 mad, gelegen in no 11, strekkende uit de sloot van 't kerkhof tot aan de eigendom van H. Bouwmeester erven". Klaas Bouwen was in beide gevallen koper van het land. Ook de diakonie van de kerken in Spanga, Scherpenzeel, Nijetrijne en Munnekeburen moest belasting betalen. Klaas Bouwen en de eerdergenoemde Albert Jans waren de diakenen. Zij verkochten "de zogenaamde Haule gelegen onder Spanga, hebbende tot naastleggers ten oosten Evert Vos, ten zuiden Claas Hiddinga en ten  noorden Pieter Huls, moetende gedogen algemene reed en drift, en belast met het onderhoud van de sloten en weerdijken en van de weg zelve'.

Koper van de Haule was alweer Klaas Bouwen. Hij betaalde er honderd goudguldens voor.

 

De veranderingen na 1800 betekende dat er in de westhoek van Weststellingwerf nieuw sociale tegenstellingen ontstonden. Aan de ene kant de gegoede boeren en verveners, die als het ware de opvolgers waren van de regenten en die het kerkelijk alsmede het gemeentelijk bestuur voor een groot gedeelte in handen hadden. Vaak ging het om tamelijk gesloten families, waarvan de leden vooral in de eigen stand trouwden. Aan de andere kant rondtrekkende veenarbeiders en polderjongens, die vaak in zeer armoedige omstandigheden leefden. Hun onvrede met de positie, die zij in de maatschappij hadden, kwam tot uiting in de vele spontane stakingen, die in de 19e eeuw in de laagveengebieden plaatsvonden.

 

Bron: Koopacten uit eigen bezit.

Amsterdam, Piet van der Lende.

 

Uit "De Stelling" nr 51.

Gehuwd (1) ± 1787 met Stijntje Claassen, geboren voor 1756, overleden op 28.12.1800.

Gehuwd (2) op 50‑jarige leeftijd op 25.03.1806 te Scherpenzeel met Trijntje Pieters Oosten, 24 jaar oud (zie 49 op blz. 14).

Uit het tweede huwelijk:

1.         Stijntje, geboren op 08.11.1806, gedoopt op 23.11.1806 te Scherpenzeel c.a.

2.         Bouwe Oosten, geboren op 30.11.1807 te Spanga, gedoopt op 04.05.1808 te Scherpenzeel, overleden op 18.05.1840 te Spanga op 32‑jarige leeftijd, .

Op den 18 Mei is 'een vakature in het collegie van Diakenen ontstaan door het treurig overlijden van den waardigen en algemeen geachten

B Diaken Bouwe Klazen OOsten, welke op dien dag aan de treurgen gevolgen van eenen beenbreuk is overleden in den ouderdom van bijna 31½ jaar.', .

Bouwe Klazen Oosten is in 1840 diaken te Scherpenzeel.

 

 

In 1838 verkopen  Bouwe Klazes Oosten en Pieter Klazes Oosten, aan Klaas Harmen Pen, veenbaas aan de Lendedijk onder Spanga van 'ongeveer vier bunders drieentachtig roeden en zeventig ellen hooiland, voorzien van klijn, liggende te Spanga, in nummer 15 van ouds bekend bij het kadaster Sectie C, nummer 734 en 735, strekkende ten noorden uit de sloot tusschen dit en het hooiland van de verkoopers, tot zuidwaarts in de sloot voor de graverie van Dominicus Hartkamp, hebbende ten oosten de erven van Tette Doekes van der Linde en der koper en ten westen den kooper en Volken Harmens Pen, wordende dit verkochte belast met een floreen van de zeven en een halve floreen op voorschreven nummer

  op voorwaarden

dat den kooper het regt zal hebben van vrije vaart tot in de domsloot voor zover de verkoopers zulks competeren, behoudende echter de verkoopers ten allen tijde vrije vaart ten behoeve van hunne verdere in eigendom behoorende landen de onlangs dit verkochte.'

'Het verkochte is de verkoopers aanbekomen van hun vader Klaas Bouwen, bij abentestato erfopvolging, met uitzondering van eenderde hetwelk door hen is verkregen door koop overeenkomstig onderhandsche acte geregistreerd ... van hun zuster Stijntje Klazes Oosten die dit gedeelte is aanbekomen abintesto

erfopvolging van haar vader Klaas Bouwen genoemd....'.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 11.05.1831 te Weststellingwerf met Hiltje Gerrits Landman, 24 jaar oud, geboren op 20.03.1807 te Scherpenzeel, overleden op 20.11.1880 te Follega op 73‑jarige leeftijd, dochter van Gerrit Jacobs Landman (zie 62 op blz. 18) en Margje de Boer (zie 63 op blz. 18).

3.         Stijntje Oosten, geboren op 06.06.1809 te Spanga, overleden op 21.06.1846 op 37‑jarige leeftijd. Tette Peereboom te Kuinre competeert voor geleverde winkelwaren zes gulden bij het overlijden van Stijntje Klazen Oosten, overleden vrouw van Pieter Machiels de Boer. In 1827 is Stijntje meerderjarig en ongehuwd.

Gehuwd met Pieter Michiels de Boer, geboren op 01.07.1802, gedoopt (ned.herv.) op 04.07.1802 te Scherpenzeel c.a. Overleden op 18.04.1848 op 45‑jarige leeftijd, ook geschreven als Pyter. Zoon van Machiel Peters de Boer en Grietje Andries de Boer.

4.         Pieter Oosten, geboren op 07.09.1811 te Spanga (zie 24 op blz. 4).

49            Trijntje Pieters Oosten, geboren op 05.09.1781 te Echten, overleden op 03.04.1842 te Scherpenzeel op 60‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 24‑jarige leeftijd op 25.03.1806 te Scherpenzeel met Klaas Bouwen, 50 jaar oud (zie 48 op blz. 12).

Gehuwd (2) op 33‑jarige leeftijd op 20.06.1815 met Rintje Hendriks de Vries, 27 jaar oud, geboren op 11.03.1788. Kerkeraadsnotulen Scherpenzeel c.a.

"Op heden, den 12 Augustus 1838 vond wederom van bediening van het H. Avondmaal plaats nadat op den 5 Aug. in de Kerk te Munnekeburen Censura morum was gehouden en bij die gelegenheid was besloten om Rintje Hendriks de Vries & Michiel Cornelis Peereboom, welken zich bij voortduring aan het misbruik van sterken drank schuldig maken, niet tot den eerstkomenden avondmaalsviering toe te laten, gelijk dat daarvan aan den genoemde personen schriftelijk kennis is gegeven.

Uit naam des Kerkeraads.          H.J. Kuijper. Pred. "

 

Nadat op den 11 Nov. 1838 met een gunstig gevolg onderzoeking was gedaan naar het gedrag der leden van dezen gemeente in het algemeen en naar het gedrag van Rintje Hendriks de Vries & Michiel Cornelis Peereboom in het bijzonder zo heeft op heden den 18 November wederom alhier te Scherpenzeel de bediening van het H. Avondmaal plaats gevonden.               G.T.N.S.    H.J. Kuijper. ".

Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen (zie onder 48 op blz. 12).

Uit het tweede huwelijk:

5.         Antje, geboren op 25.12.1815 te Spanga, gedoopt op 07.01.1816 te Scherpenzeel, overleden op 01.08.1865 op 49‑jarige leeftijd.

6.         Hendrik, geboren op 25.11.1818 te Spanga, gedoopt op 13.12.1818 te Scherpenzeel, overleden op 23.03.1875 te Scherpenzeel op 56‑jarige leeftijd.

Gehuwd met Ytje Jans van der Veer.

7.         Dirk, geboren op 10.11.1821 te Spanga, gedoopt op 09.12.1821 te Scherpenzeel.

 

50         Meijne Pieters de Boer, geboren op 31.01.1778 te Scherpenzeel, gedoopt op 07.02.1778 te Scherpenzeel, overleden op 12.09.1856 op 78‑jarige leeftijd. Meine P. de Boer is plotseling gestorven.  Drie Meines uit de familie trof, voor zover bekend, dit lot. 'Meine Petrus de Boer in Blankenham heeft in 1817 aan de BUITEN‑KERK te Campen betaald de Summa van Drie guldens en vijf Stuyvers in voldoeninge van een jaar uitgang uit het Clooster Erve van IJzelham verschenen geweest Paschen 1800 en Zeventien,'

 

Meine Pieters de Boer kan vanaf 1816 als eigenaar van het Clooster‑erve van IJsselham in Blankenham worden aangemerkt.

Dit Clooster‑erve lag aan de zuidzijde van de Linde, op de grens tussen Oldemarkt en Blankenham.

 

De "uitgang' was een kerkelijke belasting, die moest worden betaald aan de Buitenkerk te Kampen.

In 1809 ging niet alleen het kerkgebouw over naar de RK‑parochie, maar ook de bijbehorende inkomsten. Het betreffende kasboek uit de protestantse periode berust nu in het parochie‑archief. Het kasboek vangt aan in 1781.

De betalingen worden ingeschreven onder het hoofd: "Ontvangst van de Buijtenmemorie zoo als door den ontvanger van den Geestelijkheijd werd ontvangen over den jare ...." (Opm.: Die 'ontvanger van den Geestelijkheid' is dan de overheidsdienaar die het beheer voert over alle kerkelijke goederen die nà de Reformatie in handen van de overheid kwamen.)

Uit de betiteling blijkt dat de 'uitgang' (ook tins/tijns genoemd) berust op een oude memorie die op het land gevestigd was. De hele kwestie gaat terug tot in de Middeleeuwen, want van het vestigen van een memorie was nà de reformatie geen sprake meer. Vast staat, dat de Buitenkerk nimmer een kloosterkerk is geweest. Eén van de mogelijkheden is echter, dat er ‑ in de Middeleeuwen al ‑ een of ander klooster werd opgeheven en de bezittingen daarvan verdeeld over andere gegadigden.

Het bedrag van de 'uitgang' blijft jaar in, jaar uit, hetzelfde, 3 gld/5 stuivers.In het  het jaar 1825 wordt het omgezet tot fl 3,25t.

 

Betalingen door Meine Petrus de Boer komen voor van 1816 tot 1828. In 1829 wordt de betaling niet meer geboekt, want "Buitengwone ontvangst van M.P. de Boer; de koopschat van een thins gevestigd geweest op zijn Erve te Blankenham, groot ƒ 3.25.0 = ƒ 65.0.0."

Met andere woorden, Meine Petrus de Boer heeft deze verplichting afgekocht.

Gehuwd op 30‑jarige leeftijd op 13.04.1808 te Scherpenzeel met de 21‑jarige

51         Stijntje Oosten, geboren op 20.10.1786 te Langelille, gedoopt (ned.herv.) op 22.10.1786 te Scherpenzeel, overleden op 16.01.1842 te Oldemarkt op 55‑jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:

1.         Pieter, geboren op 23.07.1809, gedoopt op 30.07.1809 te Scherpenzeel. Ook Pyter, Peter.

Gehuwd met Annigje van Dijk.

2.         Betje Meines, geboren op 23.10.1812 te Scherpenzeel (zie 25 op blz. 5).

3.         Trientje, geboren op 14.01.1815 te Scherpenzeel, gedoopt op 05.02.1815 te Scherpenzeel, overleden 1822.

4.         Hitje, geboren 1817.

Gehuwd met Hendrik Brandsma.

5.         Femmigje, geboren op 26.05.1821, overleden 1824.

6.         Femmigje, geboren 1826, overleden 1826.

7.         Hessel, veehouder, geboren op 25.05.1827, wonend in Ossenzijl,.

Gehuwd met Aafjen Prins.

 

52         Romke Bontes de Vries, geboren op 18.01.1764 te Wijckel, overleden op 25.09.1857 te Scherpenzeel op 93‑jarige leeftijd. Romke Bontes neemt te Munnekeburen de naam de Vries aan. Er zijn dan 2 kinderen.

(Mairie Sonnega, fol. 59v).

Gehuwd op 33‑jarige leeftijd op 28.05.1797 te Oosterzee. Romke woonde, toen hij trouwde, in Follega. Echtgenote is de 36‑jarige

53         Grietje Aukes Delfstra, geboren op 02.01.1761 te Delfstrahuizen, gedoopt op 01.02.1761, overleden op 18.04.1828 te Munnekeburen op 67‑jarige leeftijd, een Oosterzees meisje,

In 1796 kwam zij als weduwe te wonen in huis Oosterzee nr. 58, afkomstig van haar zwager Jan Slump.

Gehuwd (1) op 24‑jarige leeftijd op 27.11.1785 te Oosterzee met Wouter Slump, 27 jaar oud, veehouder, geboren op 19.10.1758 te Giethoorn, gedoopt (ned.herv.) op 31.03.1793 te Oosterzee. Wouter deed op deze datum belijdenis van het geloof en is toen vermoedelijk ook gedoopt. Overleden vóór 1796, ook geschreven als Wolter Peters.

Het echtpaar woonde in 1785 in Oosterzee.  Gehuwd (2) op 36‑jarige leeftijd op 28.05.1797 te Oosterzee. Romke woonde, toen hij trouwde, in Follega. Echtgenoot is Romke Bontes de Vries, 33 jaar oud (zie 52 op blz. 15).

Uit het eerste huwelijk:

1.         Marchje, geboren te Oosterzee op 26.03.1787, gedoopt op 15.04.1787 te Oosterzee c.a. Overleden op 25.12.1846 te Blankenham op 59‑jarige leeftijd, ook geschreven als Marggjen Wouters Slump.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 30.04.1809 te Blankenham met Teunis Gerrits Pals, 28 jaar oud, veehouder, geboren op 29.04.1781 te Blankenham, overleden op 13.02.1874 te Blankenham op 92‑jarige leeftijd. Teunis Gerrits Pals en Meine Rinkes Rinkema waren van 1810 ‑ 1823 huurder van boerderij nr. 2 te Echten, verhuurder was de familie Van Andringa de Kempenaer. Zoon van Gerrit Egberts Pals en Hilligjen Roelofs.

Uit het tweede huwelijk:

2.         Geertje Romkes, geboren op 18.02.1798 te Oosterzee, overleden op 16.04.1881 te Scherpenzeel op 83‑jarige leeftijd. Ook geschreven als Getje Romkes.  Er is een kerkboek van G.R. de Vries, 1839.

Gehuwd op 30‑jarige leeftijd op 07.05.1828 te Weststellingwerf met Hans Jacobs Kroondijk, 31 jaar oud, geboren op 31.01.1797 te Oldelamer, gedoopt op 05.02.1797 te Oldelamer/Oldetrijne, overleden op 13.01.1869 te Scherpenzeel op 71‑jarige leeftijd, zoon van Jacob Hanzes Kroondijk ("de Jonge") en Trijntje Rinchies.

3.         Auke Romkes, geboren op 27.11.1800 te Echten (zie 26 op blz. 5).

 

54         Foke Johannes van der Veen, boer, geboren op 28.03.1776 te Nijelamer, gedoopt (ned.herv.) op 07.04.1776 te Wolvega/Sonnega, overleden op 12.02.1861 op 84‑jarige leeftijd, ook geschreven als Fokke.

Fokke Johannes van der Veen werd ook wel genaamd Gouma.

In de mairie Wolvega neemt Focke Johannes, wonende te Oldeholtwolde, de naam Van der Veen aan. Er zijn dan 3 kinderen (fol. 91v).

 

Foke Johannes neemt in 1811 voor hemzelf en zijn drie dochters Geertje, Elyzabeth en Trijntje de naam 'Van der Veen' aan. Deze drie dochters staan later in hun huwelijks‑ en overlijdensaktes als 'Gouma' te boek.

Foke Johannes van der Veen krijgt vervolgens tussen 1812 en 1814 weer een drietal dochters, Johanna, Tjeerdtje en Koopje. Deze dochters worden zowel bij hun geboorte, huwelijk en overlijden als 'Van der Veen' vermeld.

Tenslotte krijgt Foke Johannes tussen 1817 en 1825 een zoon Johannes en nogmaals vier dochters, Grietje, Ibeltje, Aaltje en Piertje. Deze laatste vijf kinderen zijn bij hun geboorte, huwelijk en overlijden weer echte 'Gouma's'.

Na de val van Napoleon in 1815/1816 is de oude grietenij‑structuur weer in ere hersteld. Wellicht heeft Foke Johannes spijt gekregen van zijn 'onbezonnen' daad door de familienaam Gouma te hanteren. Vreemd is wel, dat de dochters Johanna, Tjeerdtje en Koopje officieel bij de naam 'Van der Veen' verbleven. Dit komt het duidelijkst naam voren in de rechterlijke uitspraak van 12 mei 1880 van de Arronidissementsrechtbank van Heerenveen waarin Auke Romkes de Vries, zoon van Tjeerdtje Fokes van der Veen en Auke Romkes de Vries, het voor elkaar krijgt om de naam van zijn moeder ‑genoemd in Aukes geboorteakte‑ gewijzigd te krijgen van 'Gouma' in 'Van der Veen'.

    Gehuwd met

55            Wybigje Boltjes, geboren op 09.08.1783 te Oldetrijne, gedoopt op 07.09.1783 te Oldelamer/Oldetrijne, overleden 1828, ook geschreven als Wiepkje Tjeerds, Wypkje, Wypkjen, Wiebigje Tjeerds Boltje, Uit dit huwelijk:

1.         Geertje Gouma, geboren op 16.07.1807, ook vermeld als Van der Veen,.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 18.04.1832 met Egbert Harms van der Molen, geboren 1793, overleden op 31.07.1862 te Oldelamer, ook geschreven als Egbertus Harms van der Molen, Zoon van Harmen Sjoerds van der Molen en Grietje Egberts.

2.         Trijntje Gouma, geboren 1810, soms ook vermeld als van der Veen,.

Gehuwd met Dirk van der Meulen.

3.         Elizabeth Gouma, geboren voor 1811, soms ook vermeld als van der Veen,.

Gehuwd met J. van der Woude.

4.         Johanna, geboren 1812, soms ook vermeld als Gouma,.

Gehuwd met Lute Johans Middendorp.

5.         Tjeerdje Fokkes, geboren op 14.06.1814 te Oldeholtwolde (zie 27 op blz. 5).

6.         Koopje, geboren 1815, soms ook vermeld als Gouma,.

Gehuwd met A. Schreur.

7.         Johannes Gouma, geboren 1817.

Gehuwd met Antje Jans Middendorp.

8.         Grietje Gouma, geboren 1819.

Gehuwd met Lammert Aalders Bruinenberg.

9.         Aaltje Gouma, geboren 1822.

Gehuwd met Ids Tiemens Hoogeveen, zoon van Tymen Welmers Hoogeveen, arbeider, en Jantje Idzes Zwier.

10.        Piertje Gouma, geboren 1825.

Gehuwd met Anne Oosterdijk.

11.        Tjeerd Gouma, geboren 1828, overleden op 22.03.1919.

Gehuwd met Uilkje P. Zijlstra.

12.        Ibeltje Gouma.

 

56         Roelof Oosten, boer, geboren op 25.08.1802 te Spanga, gedoopt (ned.herv.) op 12.09.1802 te Scherpenzeel, overleden op 08.01.1878 te Spanga op 75‑jarige leeftijd, begraven te Scherpenzeel. Kerkvoogdijrekeningboeken:

Spanga:

1832  Kerkvoogdij ontvangt ƒ 5.‑‑ wegens vier jaren grondpacht gaande uit de Zathe, verschenen St. Martini 1828

1836  Huurpenningen voor hooilanden, betaald aan de kerkvoogdij Spanga

1849  1 jaar grondpacht gaande uit ene zathe te Spanga, verschenen

      St. Martini 1849                                   ƒ  1,40

1850 ‑ 1851    id. tot 1875                              ƒ  2,80

1869 Aandeel administratie in de gemeenschappelijke kosten der pastorieadministratie     1870 ‑ 1877  id

Scherpenzeel:

1850  Ontvangen van Roelof IJsbrands Oosten voor het openen van een graf                                                             ƒ  3,‑‑

1851  pacht vier jaren verschenen Sint Maarten 1850      ƒ 11,‑‑

1858  Ontvangen acht jaren grondpacht  à ƒ 2,75 's jaars

      verschenen St. Martini    1858                     ƒ 22.‑‑

1868 kerkvoogd te Scherpenzeel

1867.1877 pastorievoogd van Scherpenzeel

Wordt in 1853 en 1862 genoemd als floreen  van het dorp Spanga.

 

In 1865 is R.IJ. Oosten lid van het bestuur van de Grote Veenpolder van Weststellingwerf.

Gehuwd met

57            Trijntje Pieters de Boer, geboren op 02.04.1809, de 2e van de grasmaand. Overleden 1873.

Uit dit huwelijk:

1.         IJssebrand, geboren op 22.03.1832 te Scherpenzeel (zie 28 op blz. 6).

 

58         Nuttert Gabes Gouma, boer, geboren op 19.05.1792 te Spanga, gedoopt (ned.herv.) op 17.06.1792 te Scherpenzeel c.a. Overleden op 27.10.1869 te Scherpenzeel op 77‑jarige leeftijd. Nuttert woonde met zijn gezin in Slijkenburg, Spanga, Lendedijk, Scherpenzeel.

Ook woonden Nuttert en Rieuwkje op de 'plaats' in de Kuinderpolder die bekend stond als 'de Boompjes'.

Op 01.09.1829 is Nuttert diaken in Scherpenzeel, op 03.02.1835 is hij daar ouderling.

Nuttert Gabes Gouma is kerkvoogd te Scherpenzeel van 1862‑'68. Hij is van 1815 tot 1822 of 1823 boer aan de Lendedijk bij Slijkenburg waar in 1925 Heine Rudolfs van de Lende woonde. De plaats behoorde toen aan Nutterts oom Sjoerd Michiels Peereboom, echter later aan zijn schoonvader Kornelis Peereboom.

Vanaf 1822 of '23 woont Nuttert als boer op de grote Sickengaplaats. Toen in februari 1825 het zeewater kwam, wilde zijn buurman Lubbert Hoogkamp, die in het huisje van Gabe Hofstee woonde, hem waarschuwen. Hij kon echter al niet meer terug en moest twee etmalen bij Nuttert blijven.

Juni 1847 verkopen de erfgenamen van Kornelis Michiels Peereboom en Trijntje Semplonius de onroerende goederen, n.l. de Peerebooms plaats bovengenoemd bij Slijkenburg en de Semploniusplaats te Schoteruiterdijken. Nuttert, die in beide plaatsen reeds voor 51½ berechtigd is koopt dan die te Schoteruiterdijken, waarop toen reeds zijn zoon Kornelis woonde, voor ƒ 20.195 + onkosten. De plaats bestond toen uit Sint Johannesga no 742, 743, 745, 748, 749, 750, 753, 754 en stukken land, twee stukken in de polder van Echten, ten noorden van de Bandsloot, Oosterzee B574 en 720 en een stuk aan de Langelille. Herhaaldelijk ruilt Nuttert nu land met anderen, zo b.v. maart 1848 met Roelof H. Oosten. Nuttert staat af een stuk in de Echtener polder nl 720 en verkrijgt de helft van de kadasternummers Sint Johannesga 743, 745 en 749, benevens een klein deel van nr 748. In 1850 met Jhr. van Andringa de Kempenaer te Leeuwarden, Nuttert staat af het ene stuk in de Echtener polder en verkrijgt Sint Johannesga 744 + 3/4 deel van id 746.

In betreffende jaar koopt hij van Jan Nannes Koopmans het overige deel van laatstgenoemd stuk voor ƒ 140 + onkosten. In 1856 ruilt hij met de Dorpsadministratie van Rottum, Nuttert staat af Sint Johannesga 742, 743 en 744 en de kleinste helft van 745. Hij ontvangt de aandelen van Rottum in de no's 748, 750 en 753 benevens ƒ 275. November 1857 koopt hij van Jan N. Koopmans een stuk hooiland te Schoteruiterdijken  D974, groot 1.27.10 Hct voor ƒ 1400.

Vanaf 1861 woont Nuttert verderop te Scherpenzeel aan het voetpad tegenover de pastorie waar hij en Rieuwkje beide overlijden.

Een aantal kinderen overlijdt jong.

1830, 25 juni ontvangen in de kom te Scherpenzeel bij 't begraven van een kind van Nuttert Gabes Gouma  2.16.11. Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 01.02.1815 te Sonnega met de 22‑jarige

59            Rieuwkje Pereboom, geboren op 29.02.1792 te Delfstrahuizen. Gemeente Sint Johannesga.

Elders vermeld: Kuinre, onland. Overleden op 05.07.1884 te Scherpenzeel op 92‑jarige leeftijd, ook geschreven als Reeuwkje, Bij huwelijk is Nuttert boerezoon te Munnekeburen, Ruwkje boeredochter, wonende te Delfstrahuizen (Schoteruiterdijken), gemeente Sint Johannesga.

Uit dit huwelijk:

1.         Gabe, geboren op 21.11.1815 te Slijkenburg, gedoopt (ned.herv.) op 03.12.1815 te Scherpenzeel, overleden op 26.12.1815 te Spanga, 35 dagen oud, 1815. De 30e Dec. ontfangen in de Bekken bij het begraven van Nuttert Gabes zijn kind  1.18.4.

2.         Antje Nutterts, geboren op 23.11.1816 te Spanga, mogelijk 1818. Overleden op 06.06.1898 te Kuinre op 81‑jarige leeftijd. Antje doet op 02.04.1837 te Scherpenzeel belijdenis. Zij gaat op 08.08.1839 van Scherpenzeel naar Kuinre.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 03.05.1839 te Kuinre met Albert Kamman, geboren 1809 te Doesburg, overleden op 09.01.1884 te Kuinre, zoon van Roelof Kamman, schipper, en Thijsjen Alberts Koopmans, winkelierster.

3.         Kornelis, geboren op 26.02.1819 te Spanga (zie 30 op blz. 6).

4.         Trijntje, geboren op 18.06.1821 te Spanga ‑ Lendedijk, gedoopt (ned.herv.) op 08.07.1821 te Scherpenzeel, overleden op 11.01.1903 te Spanga op 81‑jarige leeftijd. Trijntje doet belijdenis op 17.04.1842 te Scherpenzeel.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 09.05.1845 met Bouwe Hofstee, 25 jaar oud, boer te Scherpenzeel, geboren op 07.07.1819 te Scherpenzeel, overleden op 28.11.1871 te Scherpenzeel op 52‑jarige leeftijd, .

 overlijdt in huis nummer 32. .

‑ doet te Scherpenzeel belijdenis op 12.04.1843,

‑ is diaken in 1846,, zoon van Harmen Bouwes Hofstee, boer/huisman te Scherpenzeel, en Ytsje Aukes Bakker.

5.         Gabe, geboren op 06.10.1823 te Scherpenzeel, gedoopt (ned.herv.) op 26.10.1823 te Scherpenzeel, overleden op 30.10.1868 te Scherpenzeel op 45‑jarige leeftijd, overleden aan tuberculose. ongehuwd.  ook geschreven als Gabbe.

Gabe doet op 07.04.1844 in Scherpenzeel belijdenis.

6.         Jantje Nutterts, geboren op 31.01.1826 te Scherpenzeel, gedoopt (ned.herv.) op 12.02.1826 te Scherpenzeel. Jantje doet op 20.04.1851 te Scherpenzeel belijdenis.

7.         Jantje, geboren op 09.12.1830 te Scherpenzeel (zie 29 op blz. 6).

8.         Geertje, geboren op 24.11.1834 te Scherpenzeel, gedoopt (ned.herv.) op 14.12.1834 te Scherpenzeel.

9.         Elizabeth Nutterts. Elizabeth doet op 07.04.1844 te Scherpenzeel belijdenis.

 

60         = 58 Nuttert Gabes Gouma.

61         = 59 Rieuwkje Pereboom.

 

62         Gerrit Jacobs Landman, geboren op 15.12.1776 te Scherpenzeel, overleden op 29.12.1846 te Scherpenzeel op 70‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 03.05.1806 te Scherpenzeel met de 21‑jarige

63         Margje de Boer, geboren op 03.05.1785 te Munnekeburen, gedoopt (ned.herv.) op 08.05.1785 te Scherpenzeel c.a. Overleden op 30.06.1859 te Scherpenzeel op 74‑jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:

1.         Hiltje Gerrits, geboren op 20.03.1807 te Scherpenzeel, overleden op 20.11.1880 te Follega op 73‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 24‑jarige leeftijd op 11.05.1831 te Weststellingwerf met Bouwe Oosten, 23 jaar oud, geboren op 30.11.1807 te Spanga, gedoopt op 04.05.1808 te Scherpenzeel, overleden op 18.05.1840 te Spanga op 32‑jarige leeftijd, .

Op den 18 Mei is 'een vakature in het collegie van Diakenen ontstaan door het treurig overlijden van den waardigen en algemeen geachten

B Diaken Bouwe Klazen OOsten, welke op dien dag aan de treurgen gevolgen van eenen beenbreuk is overleden in den ouderdom van bijna 31½ jaar.', .

Bouwe Klazen Oosten is in 1840 diaken te Scherpenzeel.

 

 

In 1838 verkopen  Bouwe Klazes Oosten en Pieter Klazes Oosten, aan Klaas Harmen Pen, veenbaas aan de Lendedijk onder Spanga van 'ongeveer vier bunders drieentachtig roeden en zeventig ellen hooiland, voorzien van klijn, liggende te Spanga, in nummer 15 van ouds bekend bij het kadaster Sectie C, nummer 734 en 735, strekkende ten noorden uit de sloot tusschen dit en het hooiland van de verkoopers, tot zuidwaarts in de sloot voor de graverie van Dominicus Hartkamp, hebbende ten oosten de erven van Tette Doekes van der Linde en der koper en ten westen den kooper en Volken Harmens Pen, wordende dit verkochte belast met een floreen van de zeven en een halve floreen op voorschreven nummer

  op voorwaarden

dat den kooper het regt zal hebben van vrije vaart tot in de domsloot voor zover de verkoopers zulks competeren, behoudende echter de verkoopers ten allen tijde vrije vaart ten behoeve van hunne verdere in eigendom behoorende landen de onlangs dit verkochte.'

'Het verkochte is de verkoopers aanbekomen van hun vader Klaas Bouwen, bij abentestato erfopvolging, met uitzondering van eenderde hetwelk door hen is verkregen door koop overeenkomstig onderhandsche acte geregistreerd ... van hun zuster Stijntje Klazes Oosten die dit gedeelte is aanbekomen abintesto

erfopvolging van haar vader Klaas Bouwen genoemd....', zoon van Klaas Bouwen (zie 48 op blz. 12) en Trijntje Pieters Oosten (zie 49 op blz. 14).

Gehuwd (2) op 37‑jarige leeftijd op 28.03.1844 te Weststellingwerf met Alte Oosten, 27 jaar oud, geboren op 21.06.1816 te Spanga, gedoopt (ned.herv.) op 07.07.1816 te Scherpenzeel, overleden op 16.10.1904 te Sloten op 88‑jarige leeftijd. Wordt in 1853 genoemd als floreen van het dorp Spanga. Zoon van IJssebrand Dirks Oosten (zie 112 op blz. 32) en Aaltje Jacobs Borman.

2.         Andries Gerrits, geboren op 04.01.1811, overleden op 01.04.1880 op 69‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 30‑jarige leeftijd op 14.05.1841 te Weststellingwerf met Stijntje Oosten, 23 jaar oud, geboren op 11.10.1817 te Spanga, overleden op 20.12.1900 op 83‑jarige leeftijd, dochter van Dirk Oosten, huisman/boer te Spanga, en Leentje Alberts Oosterkamp.

3.         Jacob Gerrits, geboren op 06.09.1813 te Schoteruiterdijken, overleden op 05.10.1893 te Scherpenzeel op 80‑jarige leeftijd.

Gehuwd eerste maal met Antje Rintjes de Vries, overleden 1 augustus 1865, tweede maal met Ytje Jans van der Veen, overleden 1898.

4.         Jan Gerrits, geboren op 27.12.1815, overleden op 04.02.1875 op 59‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 02.02.1842 met Hiltje Hofstee, 25 jaar oud, geboren op 26.08.1816 te Scherpenzeel, dochter van Pieter Bouwen Hofstee, huisman, en Klaasje de Vries, dienstmeid (1815) / boerin.

5.         Heine Gerrits, geboren op 28.06.1820.

6.         Klaasje Gerrits, geboren op 14.10.1823, overleden op 12.02.1880 op 56‑jarige leeftijd.

7.         Hendrik Gerrits, geboren op 02.02.1827, overleden op 06.05.1849 op 22‑jarige leeftijd.

8.         Albertje Gerrits (zie 31 op blz. 6).

 

Generatie VII

 

64         Doeke Tettes van der Linden, boer ‑Haskerhorne/Spanga, geboren op 02.05.1727 te Haskerdijken, overleden op 10.01.1824 te Oldeboorn op 96‑jarige leeftijd. Doeke Tettes trouwde op 7 maart 1756 met Tijets Hommes; in de huwelijksaankondiging staat:

"Doeke Tettes van Oldeboorn en Tijets Hommes van Haskerdijken".

Doek was, evenals zijn vader, boer te Oldeboorn. Alles ging hem voorspoedig tot het jaar 1780. Toen werd Zuid‑Friesland getroffen door een veepest‑ epidemie, ook Doeke Tette verloor het grootste deel van zijn veestapel. Maar toen een half jaar later Doekes boerderij nogmaals door de veepest werd bezocht, kon Doeke het niet langer bolwerken en moest hij de boerderij verkopen.

De oudste zoon van Doeke en Tijets, Tette Doekes, was bij zijn vader op de boerderij werkzaam. Nu moest hij ander werk zoeken en de veertienjarige Tette ging naar de bloeiende havenplaats Lemmer, waar hij zich wilde aanmonsteren op een schip. Maar op de kade ontmoette hij een kennis, die intussen kapitein van een schip was geworden. Deze vroeg verbaasd: "Tette, wat doe jij hier?" Nadat Tette alles verteld had, nodigde de kapitein hem uit, even mee naar een herberg te gaan.

Toevallig stond daar aangeplakt, dat er te koop was: "eene vruchtbare Zathe en Landen gelegen aan de Lendedijk onder Spanga". Op aandringen van de  kapitein, gingen Doeke en zijn zoon deze boerderij bekijken en de zeeman maakte het Doeke door een lening mogelijk de zathe te kopen.

Doeke Tettes leende 1100 caroliguldens (= 916 goudguldens) van een schipper uit Heerenveen. In de registratie van de lening staat: Doecke Tettes, huijsman in Nijehaskerschans woonachtig, bekenne en verklaare bij desen deugdelijk schuldig te weesen aan Aulus Bartles, schipper, woonachtig op de Heerenwal, de summa van 100 car.gls., tot afbetaaling der costen van de coop van zeekeren zathe en landen onder Spanga. 24 Febr. 1784."

De eigenaars waren mevrouw Geertsma, professor Camper en J.G. Bourboom aan het Sloterdijk (elk voor een derde deel) en de pachter was Dirk Roelofs Oosten.

Proclamatie: Den 14 november 1782 Doeke Tettes woonende in de Schans bij 't Heerenveen op en over de Coop van eene Zathe en Landen geleegen onder den  Dorpe Spanga, groot na naam en faam zes en tachtig dagmad (is achtenveertig bunder), dog gekogt zoo groot en klein de Landen zijn, met de Huizinge, Schuure en plantagië, beswaart met 19 floreenen 3 stuivers en 8 penningen, 1 gulden en 16 stuivers kerkepagt, mitsgadert met huuringe tot May 1784 aan Dirk Roelofs Oosten, voor de Jaarlijksche huur van 222 Caroligulden, voorts belast met het quoteele onderhoud de Lendedijken. In Coop bekomen voor de Somma van Vijf duizend driehonderd goudguldens.

Jaren gingen voorbij en langzaam aan kon Doeke het geleende geld terugbeta‑ len, en de betere jaren keerden weer.

De familie behoorde tot de Doopsgezinde gemeente van Oldeboorn, maar omdat  er in Spanga en omstreken geen Doopsgezinde Kerk was, waren Doeke en Tijets en hun zoon lidmaat van de Nederlands Hervormde Gemeente van Scherpenzeel. Op 18 mei 1798 vond te Scherpenzeel de huwelijksinzegening plaats van Tette Doekes en Trijntje Heinen Beekhout.

Trijntje stamde uit een aanzienlijk geslacht; in vroeger jaren ziet men de naam geschreven als Beeckhaus, wat misschien betekent dat de familie van Duitse afkomst is.

In het jaar 1811 werd de Burgerlijke Stand ingevoerd. Elk gezinshoofd moest zich naar het gemeentehuis begeven, waar men moest opgeven, hoe groot het gezin was, en waar men een familienaam moest aannemen. Deze familienaam zou achter de "gewone naam" moeten staan en de kinderen zouden dezelfde familienaam dragen als de vader.

Op 26 januari 1812 ging Tette Doekes naar het gemeentehuis te Sonnega en daar nam hij voor familienaam aan de naam Van der Lende.

Hij koos deze naam omdat hij aan de rivier de Lende woonde en misschien ook wel omdat hij in notariële stukken al wordt aangeduid met "Tette Doekes,  koomende van Spanga van de Lende".

De ambtenaar op het gemeentehuis wilde correct zijn en schreef niet "van de Lende" maar "van der Lende". (zo ook "van den Akker") Dat was een vormelijke gewoonte in de schrijftaal van die tijd.

De jongere broer van Tette, genaamd Homme Doekes, nam in Oldeboorn de  familienaam "Hofstra" aan, evenals neef Tette Hotses.

Verbastering van de riviernaam.

In het zuiden van Friesland stromen twee riviertjes, de Tjonger, ook wel Kuinder genoemd, en de Linde.

Deze laatste rivier werd in het jaar 1165 met "Lenna" aangeduid. In de  vijftiende eeuw wordt ze Lenne genoemd. In de zeventiende en achttiende eeuw heet de rivier "Lende", alleen sommige Hollandse schrijvers spreken  van de "Linde".

Omstreeks 1835 beginnen de mannen van het kadaster hun werk in Weststel‑ lingwerf. Het grootste deel van deze ambtenaren komen uit Holland, zo ziet men dat de naam Oldetrijne door hen "Oudetrijne" wordt genoemd en de plaats Nijelamer wordt tijdelijk "Nieuwelamer".

Zo wordt de Lende geboekstaafd als de Linde. Jaren gaan voorbij en de naam Linde raakt ingeburgerd. Alleen is de oude naam bewaard gebleven in het dialect dat in Spanga en omstreken gesproken wordt, daar wordt de rivier nu nog altijd door de dialect‑sprekende mensen "Lende" genoemd.

De zathe, door Doeke Tettes gekocht.

In het jaar 1782 kocht Doeke Tettes een zathe met Landen, welke toen in de belastingen werd aangeduid met de nummers 26 en 27 van het district Spanga. In 1798 nam Doekes zoon Tette het boerenbedrijf over. Hij kocht er vijftien hectare land bij, zodat er drie nummers, 26, 27 en 28, op naam van Tette Doekes stonden.

Toen Tette Doekes van der Lende in 1829 stierf, bleef de Zathe het gezamen‑ lijk eigendom van de weduwe Trijntje Beekhout en de kinderen, tot het jaar 1849. Op de boerderij werkten ook de zoons Heine en Siemen.

Op 16 januari 1849 kocht Siemen Tettes van der Lende de zathe en een deel van het land, dat in bezit van zijn broers Heine en Albert was, er gedeel‑ telijk bij.

Op 1872 kocht hij de zathe met landen van zijn oostelijke buurman De Ruiter er bij.

Op 2 oktober 1905 vond te Scherpenzeel plaats de "Publike Verkooping van  Twee Boerenplaatsen eigen aan Siemen Tettes van de Lende en kinderen".

De tweede boerderij werd gekocht door Harm Donker en de zathe, die eens aan Doeke Tettes toebehoord had, werd gekocht door Siemens tweede zoon Machiel Siemens van der Lende.

In 1929 kocht Siemen Machiels van der Lende de zathe van zijn vader. Van 1935 tot 1950 had Marinus van der Veen, gehuwd met Anna van der Lende, de boerderij in huur van zijn schoonvader en in 1950 kocht Van der Veen de zathe.

Bij de algehele verbouwing in 1951 werd er een steen in de voorgevel gemetseld, waarop te lezen staat: "v/d Lende‑zathe".  Als u vanaf Slijkenburg de Lindedijk oprijdt en u ziet de 'v/d Lende‑zathe', dan weet u dat u zich op de plaats bevindt, waar eens de voorouders van een Van der Lende‑geslacht woonden. Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 07.03.1756 te Oldeboorn met

65         Tyets Hommes, overleden te Haskerhorne, ook geschreven als Tiets Hommes, van Haskerdijken.

Uit dit huwelijk:

1.         Homme Doekes, geboren 1764 te Oosterzee, overleden op 03.04.1822 te Oldeboorn.

Gehuwd (1) op 05.06.1785 met Antje Klazes.

Gehuwd (2) op 25.10.1813 met Antje Oenes Dolstra.

2.         Tette Doekes van der Lende, geboren 1768 te Oldeboorn (zie 32 op blz. 6).

3.         Aafje Doekes van der Lende, geboren ± 1772, overleden op 13.04.1826 te Kuinre, ook geschreven als Aefjen Doekes, Aafke Doekes.

Gehuwd op 27.05.1792 te Scherpenzeel (ned.herv.) met Peter Michiels Pereboom, geboren 1769 te Scherpenzeel, overleden op 27.06.1823 te Kuinre. In 1794 woont het gezin in Slijkenburg.

Peter Michiels neemt voor hem en zijn kinderen op 30.12.1811 te Kuinre de naam "Pereboom" aan, akte 71.

Op 25 maart 1822 meldt de veldwachter van Kuinre dat Peter een punter vol zand heeft weggehaald. Zoon van Michiel Dubbelds (zie 140 op blz. 39) en Rieukjen Sjoerds (zie 141 op blz. 39), beijde van Spanga.

 

66         Heijne Anders Beekhout, boer, geboren ± 1745. De naam werd ook geschreven als Heine Andries Beekhorst, wonend te Scherpenzeel.

Gehuwd op 19.12.1773 te Scherpenzeel c.a. Echtgenote is de 20‑jarige

67            Roelofje Alberts, winkelierster, geboren op 23.02.1753 te Blesdijke, overleden op 04.02.1825 om 11.00 uur te Slijkenburg op 71‑jarige leeftijd, overleden  tijdens het wegspoelen van haar huis no. 44 te Slijkenburg, Watersnood 1825.

Aangifte door Egbert Koenderts Dijkstra, 34 jaar, schoonzoon, en Geert Doedel, 42 jaar, policiedienaar en geburen. ook geschreven als Roelofgien Albers.

Uit dit huwelijk:

1.         Cornelis Heinen, geboren op 24.01.1774, gedoopt op 30.01.1774 te Scherpenzeel c.a. Overleden op 20.09.1828 te Leeuwarden op 54‑jarige leeftijd. Kornelis Heines, wonende te Slijkenburg, neemt in de mairie Sonnega (fol 56) de naam Beekhous aan. Er zijn dan 3 kinderen.  Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 13.09.1799 te Scherpenzeel c.a. Echtgenote is Jantien Ypes Snoek. Cornelis Heynen van Spanga, Jantjen Ypes van Kuinre,

2.         Trijntje Heinen, geboren op 15.10.1776 te Spanga (zie 33 op blz. 6).

3.         Jantgien Heinen Beckhous, geboren Slijkenburg 04.08.1790, overleden Spanga 25.03.1829

Gehuwd te WSW 21.05.1817 met Egbert Koenderts Dijkstra, kroeghouder, geboren op 26.03.1791 te Munnekeburen, gedoopt op 27.03.1791 te Scherpenzeel, woonde in 1839 in Spanga, huis nr. 44, was toen weduwnaar,, overleden Spanga 11.03.1840, zoon van Koendert Dijkstra en Jantjen Egberts Tip.

4.         Jantgien Heinen, geboren op 18.08.1784, gedoopt op 22.08.1784 te Scherpenzeel c.a.

Gehuwd met Dijkstra.

5.         Koendert Heinen, geboren op 16.07.1787, gedoopt op 22.07.1787 te Scherpenzeel c.a. Koendert Heines, wonende te Slijkenburg, neemt in de mairie Sonnega (fol 56) de naam Beekhof of Beekhous aan. Er zijn geen kinderen.

 

68            Johannes Roelofs Oosting, overleden 1815 te Kuinre, woonde te Kuinre.

Gehuwd met

69            Geertje Jentjes Wiarda, geboren op 03.10.1754, gedoopt op 06.10.1754 te Oosterzee c.a. Overleden voor 1815, elders vermeld als Grietje Jentjes, Uit dit huwelijk:

1.         Rudolf Johannes, geboren op 22.07.1785 te Kuinre (zie 34 op blz. 7).

 

70         Sjoerd Michiels Peereboom, huisman, geboren op 25.02.1759 te Scherpenzeel (Fr), gedoopt (ned.herv.) op 11.03.1759 te Scherpenzeel, overleden op 17.11.1837 te Scherpenzeel op 78‑jarige leeftijd, ook geschreven als Sjoerd Magchiels Pereboom,

In de mairie Sonnega (fol 73v) neemt Sjoerd Michiels, wonende te Scherpenzeel, de naam Peereboom aan. Er zijn 4 kinderen vermeld.

Lidmatenboek Scherpenzeel c.a.:

1781: Den 27 Maijus het H. Avondmaal gehouden zijnde zijn tot ledematen aangenomen  Sjoert Michgiels en Margien Dirks zijn huisvrou.

Diaconijeboek Scherpenzeel c.a.:

1839:...Hierbij dient echter in aanmerking te worden genomen dat in het jaar 1838 als buitengewoon voor de diakenen is ontvangen geworden: 1º uit de nalatenschap van wijlen Sjoerd Michiels Peereboom, welke overleden is op 15 Nov. 1837 in den gezegenden ouderdom van 78 jaren, de som van 150 gld, zijnde dezen som volgens uitersten wils en met goedvinden en overleg met zijne kinderen aan onze diakenen toegestaan en door zijne kinders na zijn overlijden uitbetaald. Hij die gezegd heeft: Zalig zijn de barmhartigen want hun zal barmhartigheid geschieden, vergelden Hem deze edelen daad, zijne nagedachtenis blijve ook om die edelen daad onder ons in zegening....

 

In 1818 wonend te Langelille, voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Rudolph Oosting.

Op 14 mei 1823 leent Sjoerd M. Peereboom, huisman te Scherpenzeel ƒ 800,‑ van Eling Jans Boersma, huisman te Oosterzee.

In 19 maart 1828 leent Sjoerd Micheils Peereboom te Langelille een kapitaal van ƒ 300 aan Ulbe Alberts Koopmans te Oosterzee. Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 13.05.1781 te Scherpenzeel (Fr) met de 25‑jarige

71         Margje Dirks Oosten, geboren op 14.07.1755 te Munnekeburen, gedoopt (ned.herv.) op 16.07.1755 te Scherpenzeel (Fr), overleden 1809 te Munnekeburen. Margje was afkomstig uit 't Rondebroek.

Uit dit huwelijk:

1.         Michiel, geboren op 11.11.1782 te Scherpenzeel, gedoopt (ned.herv.) op 17.11.1782 te Scherpenzeel.

2.         Petergien (Pietertje), geboren op 27.11.1783 te Langelille (zie 35 op blz. 7).

3.         Antjen, geboren op 07.03.1786 te Langelille, gedoopt (ned.herv.) op 12.03.1786 te Scherpenzeel, overleden ± 1868.

4.         Rieuwkjen Sjoerds, geboren op 28.01.1789 te Scherpenzeel, gedoopt (ned.herv.) op 01.02.1789 te Scherpenzeel, overleden op 27.08.1810 te Scherpenzeel op 21‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 19‑jarige leeftijd op 13.04.1808 te Scherpenzeel met Pieter Bouwen Hofstee, 33 jaar oud, huisman, geboren op 05.03.1775 te Scherpenzeel, volgens andere gegevens g 05.03.1776 Scherpenzeel, d 19.03.1776 Scherpenzeel. Gedoopt op 19.03.1775 te Scherpenzeel, overleden op 26.02.1863 te Scherpenzeel op 87‑jarige leeftijd. Pieter Bouwen neemt te Scherpenzeel (fol 74v) de naam Hofstee aan. Er zijn dan 2 kinderen en hij woont in Scherpenzeel.

Hij wordt op zijn 23e jaar voor het eerst vader en voor het laatst als hij 62 is.

Hij doet op 24 mei 1799 met Geertien belijdenis en ze zijn op die dag tot lidmaaten aangenomen.

Hij is in 1831 en 1832 ouderling.

Bij zijn overlijden in 1863 is hij bijna 88 jaren oud.

 

Archief Groote Veenpolder van Weststellingwerf:

"Akte van volmacht door landeigenaren en landbouwers in het gebied van 'den grooten Veenpolder' in de grietenij Weststellingwerf voor Albert H. Oosterhof te Nijetrijne, Kornelis J. Nieuwenhout te Spanga, Pieter B. Hofstee te Scherpenzeel en Heine A. Timmerman te Munnekeburen om samen met de bestaande gecommitteerden uit de ingelanden ‑ Gerben J. Poppe te Wolvega, Joost W. de Ruiter te Spanga, Klaas Harmens Pen te Spanga en Berend Jacobs Dragt te Nijetrijne ‑ de inpoldering van het gebied te bevorderen en het aante vragen octrooi goed te keuren, 1846.", zoon van Bouwe Thijmens en Jannesje Jans.

5.         Durkjen Sjoerds, geboren op 15.12.1791 te Spanga. Spangendijk, gedoopt (ned.herv.) op 18.12.1791 te Scherpenzeel, overleden op 01.10.1837 te Lemmer op 45‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 18‑jarige leeftijd op 13.03.1810 te Scherpenzeel (ned.herv.) met Michiel Dubbelds Pereboom, 27 jaar oud, boer, bouwman, geboren op 02.05.1782 te Slijkenburg, mogelijk geboren 02.10.1782,, gedoopt (ned.herv.) op 06.10.1782 te Scherpenzeel, overleden op 10.06.1838 te onder de Lemmer op 56‑jarige leeftijd, elders vermeld: 06.04.1860.

Volgens de Memorie van Successie blijkt dat tot de nalatenschap van Machiel Dubbelds Pereboom, in leven bouwman, gewoond hebbende onder de Lemmer, aldaar overleden, zonder testament achter te laten, bij overlijden geene onroerende goederen behoren. ook geschreven als Magchiel, Machiel.

De naam Pereboom wordt op 30.12.1811 aangenomen te Kuinre, akte 86.

Machiel Dubbelds Pereboom was boer te Agterveen, bij overlijden bouwman, gwoond hebbende onder de Lemmer.

Diaconijeboek Scherpenzeel c.a.:

20.06.1810: Een fijmme Riet betaald aan Migiel Dubbelts aan het huis van Trientje Klaassen                                   1.10.‑

Doet in 1817 aangifte van overlijden van Jan Roelofs Mulder. Zoon van Dubbeld Michiels, boer te Agterveen, en Aaltje Sytses Boonstra. Huwelijken Kuinre 1810:

23 v. Lentemaand:  Michiel Dubbelds woonachtig te Agterveen onder het Schoutambt Cuijnre  en Dirkjen Sjoerds  j.d. woonachtig te Schoterzijl onder Scherpenzeel, dep. Vriesland;

Huwelijken Scherpenzeel 1810:

Den 13 Maart 1810 zijn Michiel Dubbels en Dirkjen Sioerds naa drie huwelijks voorstellen gehad te hebben in het huwelijk bevestigt.

6.         Michiel Sjoerds, geboren op 14.09.1794 te Spanga, gedoopt (ned.herv.) op 05.10.1794 te Scherpenzeel (Fr), overleden op 30.01.1855 te Oosterzee op 60‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 36‑jarige leeftijd op 30.01.1831 te Lemsterland met Antje Friskes Hepkema, 28 jaar oud, geboren op 11.01.1803 te Sint Nicolaasga, gedoopt op 27.02.1803 te Sint Nicolaasga, overleden op 15.03.1879 te Lemsterland op 76‑jarige leeftijd, dochter van Friske Hepkema en Ypkje Baaima.

7.         Hiltje, geboren op 05.06.1797.

 

72            Hermen Volkens Pen, geboren te Wetering, gedoopt Blokzijl op 11.06.1741, overleden op 19.06.1817 om 08.00 uur te Wetering op 76‑jarige leeftijd, ook geschreven als Harm, Hermen,

In 1812 neemt Harm Pen, domicilie Steenwijkerwold, de naam Pen aan voor familienaam en voor voornaam die van Harm. Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 15.11.1767 te Blokzijl, .

in de gereformeerde kerk, met de 25‑jarige

73         Grietje Jans Pen, geboren te Wetering, gedoopt Blokzijl op 06.08.1742, overleden op 13.03.1824 om 05.00 uur te Calenberg op 81‑jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:

            Volken Harmens, geboren Wetering, gedoopt Blokzijl 16.10.1768, jong overleden.

1.         Margje Harmens, geboren te Wetering, gedoopt Blokzijl op 25.02.1770.

Gehuwd (1) op 23‑jarige leeftijd te Blokzijl 24.03.1793 met Pieter Gerrits Koning, zoon van Gerrit Koning en Luitjen Alberts.

Gehuwd (2) op 48‑jarige leeftijd op 02.02.1819 te Scherpenzeel c.a. Echtgenoot is Barteld Hilberts Veldkamp. Barteld Hilberts, wonende te Spanga, neemt in de mairie Sonnega (fol 62) de naam Veldkamp aan, er zijn dan 2 kinderen,, zoon van Hilbert Veldkamp en Aaltje Klaases Kooij.

2.         Jan Harmens, vervener, geboren Wetering 10.09.1772, gedoopt Blokzijl op 13.09., overleden te Kalenberg op 29.11.1851 op 79‑jarige leeftijd, .

1805 te Spanga, tent 37 (1/2) gebouwd 1803.1804;.

Gehuwd (1) op 29‑jarige leeftijd te Blokzijl op 22.11.1801 met Annigje Harmens Vaartjes, 37 jaar oud, geboren op 02.09.1764 te Muggenbeet, overleden op 17.01.1830 te Kalenberg op 65‑jarige leeftijd.

Gehuwd (2) op 59‑jarige leeftijd op 17.03.1832 met Trijntje Jans Poepjes, 45 jaar oud, geboren Haare op 27.08.1786, overleden op 31.08.1850 te Kalenberg op 64‑jarige leeftijd.

3.         Volken Harmens, vervener, veenbaas,, geboren Wetering 08.04.1775, gedoopt Blokzijlop 30.04.1775, overleden Spanga op 01.08.1857 op 82‑jarige leeftijd. Ook geschreven als Folken, Folkert.

In de mairie Sonnega (fol. 79v) neemt Volken Hermens, wonende te Spanga, de naam Pen aan. Er zijn dan 4 kinderen.

‑ 1805 te Spanga tent 35, gebouwd 1801.1804,

‑ 1832 bezit de veenbaas Folkert Harmens Pen huizen en land te Spanga,.

Gehuwd (1) op 23‑jarige leeftijd op 25.11.1798 te Blokzijl met Annigje Harmens Schimmel, geboren 01.10.1775 te Blankenham, overleden Spanga op 02.02.1842.

Gehuwd (2) op 67‑jarige leeftijd op 17.11.1842 met Aaltje Jacobs Borman, 62 jaar oud, geboren op 22.10.1780 te Nijega, overleden op 04.01.1853 te Spanga op 72‑jarige leeftijd, ook geschreven als Aaltje Bonneman,.

4.         Jacob Harmens, vervener, geboren Wetering 08.04.1775, gedoopt Blokzijl op 30.04.1775, .

lid van de raad van Steenwijk,.

Gehuwd (1) Blokzijl 23.03.1806 met Niesje Harmens Timmerman, geboren Nederland 23.10.1785, overleden Wetering op 04.06.1821.

Gehuwd (2) op 50‑jarige leeftijd te Steenwijkerwold op 13.04.1826 met Aaltje Klaassen Weggen, 40 jaar oud, geboren Wetering op 10.07.1785, overleden Steenwijkerwold 22.09.1846.

5.            Hendrik Harmens, turfmaker, veenbaas,, geboren te Wetering en gedoopt Blokzijl op 15.06.1777, overleden Kalenberg op 21.09.1861 op 84‑jarige leeftijd, .

‑ 1805 tent 37 (1/2), gebouwd 1803.1804;

‑ 1832, veenbaas te Kalenberg, bezit land te Spanga,.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 03.04.1803 te Blokzijl met Aaltje Michiels Hulsinga, geboren 20.12.1782 te 't Nederland, overleden Kalenberg op 13.06.1853, .

bij haar huwelijk was ze "boerderij doende",.

6.         Femmigje Harmens, geboren Muggenbeet, gedoopt Blokzijl op 05.09.1779, overleden op 11.11.1859 te Blokzijl op 80‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 21‑jarige leeftijd te Blokzijl op 16.08.1801 met Evert Klaassen van Dijk, geboren Blokzijl 20.07.1766, overleden Blokzijl 27.12.1827 zoon van Klaas van Dijk en Aaltje H. Vaartjes.

Gehuwd (2) op 54‑jarige leeftijd op 11.01.1834 te Blokzijl met Klaas Luiten ter Heijde, 51 jaar oud, veenbaas, veehouder, turfmaker, geboren op 10.03.1782 te Blokzijl, overleden op 12.02.1847 te Blokzijl op 64‑jarige leeftijd, zoon van Luit Geerts ter Heijden en Lubbigje Hendriks de Lange.

7.         Klaas Harmens, geboren op 30.04.1783 te Wetering, gemeente Steenwijkerwold, (zie 36 op blz. 8).

 

74         Klaas Jans Doop, geboren te Giethoorn, gedoopt op 13.02.1743 te Giethoorn, overleden Spanga 15.04.1824. Beroep arbeider/visser. Ondertrouwd op 07.03.1766 te Giethoorn, gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 31.03.1766 te Giethoorn met de 21‑jarige

75            Lammigje Jacobs Drost, gedoopt op 03.01.1745 te Giethoorn, overleden Giethoorn 27.03.1822.

Uit dit huwelijk:

Margjen, geboren Giethoorn 13.04.1767. Gehuwd met Wolter Andries Buis, ook geschreven als Bus, Zoon van Andries Wolters Buis en Koopjen Folkens Meester.

            Jacob, geboren Giethoorn 11.02.1769, overleden Giethoorn 13.02.1816, in 1811 turfleverancier.

            Albertjen, geboren Giethoorn 15.08.1771, overleden Giethoorn 24.03.1830.

            Huwde 1 vóór 1797 Hendrik Roelofs Bakker.

            Huwde 2 vóór 1805 Rutgert Aalders Slagter, overleden na 1830.

            Geesje, geboren Giethoorn 05.08.1773.

            Jan, geboren Giethoorn 05.02.1776, jong overleden

            Annigje, geboren Giethoorn 24.07.1778, jong overleden

Annigje, geboren Giethoorn 15.07.1781,

1.         Jantje Klazes, geboren op 17.06.1784 te Giethoorn (zie 37 op blz. 8).

2.         Jan Klazen, geboren 17.10.1786 te Giethoorn, overleden Munnekeburen 09.05.1864.

Gehuwd 1 op 20.02.1817 te Giethoorn met Hendrikje Gerrits Schreur, geboren 1779 te Gieteren (Steenwijk), overleden Spanga 28.08.1826, dochter van Gerrit Hendriks Schreur en Geesje Wichers Haite.

Gehuwd 2 WSW 08.10.1828, Grieje Hendriks Pen, geboren Spanga 07.09.1809, overleden Munnekeburen 06.04.1876.

 

 

76            Cornelis Frederiks, geboren Baarlo 23.04.1745, overleden Blankenham 1784.

Gehuwd op 30.04.1769 te Blokzijl met de 27‑jarige

77         Jantje Jans Stuyver, geboren en gedoopt op 19.11.1741 te Steenwijkerwold, overleden Blankenham 00.05.1802. Jantje huwde 2 Blankenham 01.05.1785 Egbert Hendriks Bieze.

Uit dit huwelijk:

            Geesje, geboren te Baarlo en gedoopt Blokzijl 15.11.1769, jong overleden.

            Vrerik, geboren te Baarlo en gedoopt Blokzijl 07.11.1770, jong overleden.

            Geesje, geboren te Baarlo en gedoopt Blokzijl 08.12.1771, overleden Blankenham 00.09.1778.

1.         Vrerik Cornelis, geboren Baarlo 01.06.1773 (zie 38 op blz. 9).

            Jan, geboren Baarlo, gedoopt Blokzijl 04.12.1774, overleden te Blokzijl 30.04.1835 als Jan Cornelis de Boer. Huwde Blokzijl 28.06.1801 Geertje Spijker, geboren en gedoopt Blokzijl 14.02.1779, overleden Blokzijl 21.06.1855.

2.         Albert Cornelis, geboren en gedoopt op 13.07.1777 te Blankenham, jong overleden.

3.         Wouter Cornelis, geboren Blankenham 11.07.1779 en gedoopt op 25.07.1779 te Blankenham, overleden Kuinre 30.101.1831. Huwde Kuinre 27.05.1813 Akke Gosjes Postma.

4.         Geesje Cornelis, geboren Blankenham en gedoopt op 01.06.1783 te Blankenham. Huwde vóór 29.07.1805 Joost Scheffer.

 

78         Gerrit Roelofs Stobbe, geboren voor 1738, overleden op ´t Verlaat circa 1798, turfmaker.

Gehuwd Steenwijk 13.12.1761 met

79            Geesjen Jans, geboren Nieuwenslijk 1737, overleden op 21.01.1825 te Kuinre.

Uit dit huwelijk:

            Roelof, gedoopt Steenwijk 1762, jong overleden

            Roelof, gedoopt Steenwijk 1763, jong overleden

            Asseltje, gedoopt Steenwijk 1766, jong overleden

            Jan, gedoopt Steenwijk 1767, jong overleden

            Jan, geboren Zuidveen 10.07.1769 en gedoopt Steenwijk 23.07.1769, turfboer in 1811.

Huwde 1 Petertjen Luten Bijkerk, overleden 04.02.1825.

Huwde 2 Steenwijkerwold 13.07.1826 Dirkje Kleijns.

                        Roelof, gedoopt Steenwijk 20.12.1772, waarschijnlijk overleden na 1816.

1.         Hasseltje Gerrits, geboren op ´t Verlaat en gedoopt 01.08.1777 te Steenwijk (zie 39 op blz. 9).

2.         Jantje Gerrits.

Gehuwd met Koop Jacobs Kooij, van 't Nederland,

 

80         Peter Wubben, geboren ± 1745, ook geschreven als Pieter Wieben, woonde te Langelille.

De namen van Peter Wubben en Dirk Roelofs staan op de klok van Spanga.

Peter Wubben was kerkmeester te Spanga.

Gehuwd met

81            Trijntje Peters, geboren op 06.10.1737, overleden op 03.05.1815 te Langelille op 77‑jarige leeftijd, ook Trijntgien Peters,.

Uit dit huwelijk:

1.         Wubbe Peters, gedoopt op 20.09.1761 te Scherpenzeel.

2.         Wubbe Peters Bloem, geboren op 20.08.1763 te Langelille, Scherpenzeel, gedoopt op 21.08.1763 te Scherpenzeel, overleden 1827. Wubbe Pietters, wonend te Delfstrahuizen, neemt in de mairie Sint Johannesga de naam Bloem aan. Er zijn dan 5 kinderen. (pag. 177).

ook geschreven als Wiebe Pieters Blom.

Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 13.05.1792 te Scherpenzeel c.a. Echtgenote is Femmigje Simons, 29 jaar oud, gedoopt (ned.herv.) op 29.11.1762 te Oldelamer c.a. ook geschreven als Femmichje Symens. Dochter van Simen Hendriks en Griettie Hanses.

3.         Elisabeth Pieters de Boer, geboren op 18.04.1765 te Scherpenzeel, gedoopt op 20.04.1765 te Scherpenzeel, ook geschreven als Lijsbert, Lisabet Pieters, Liesbet Peters.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 09.05.1790 te Scherpenzeel (ned.herv.) met Dirk Michiels Peereboom, bakker te Slijkenburg, geboren 1766 te Scherpenzeel (Fr), gedoopt te Scherpenzeel, overleden op 01.02.1844 te Spanga. Naamsaanneming Mairie Sonnega  (fol 55)

Dirk Michiels is meester bakker te Slijkenburg.

Dirk Michiels, wonende te Slijkenburg neemt de naam Peereboom aan; er zijn dan 7 kinderen. (fol. 55)

1805:  Ouderling van de gecombineerde gemeente Scherpenzeel, Munnekeburen, Spanga en Nijetrijne.

Diaconijeboek Scherpenzeel c.a.

1810 ‑ 1831:  D.M. Pereboom levert brood: "nagtmaals Brood, leedbolle, brood bij begravenisse,

Kerkvoogdijrekeningboek Spanga:

17.12.1824: Ontvangen van Dirk Mechiels 1/3 part van de grondpagt 1823.1824 ten laste op het huis te Slijkenburg:  ‑.16.12

07.06.1826: 1/3 van de verponding ten laste op het huis te Slijkenburg.

01.09.1827: Betaald aan Dirk Michiels Peereboom te Slijkenburg wegens 5000 oude steen herkomstig van de oude kerk en gebruikt tot het bouwen van een baarhuis op het kerkhof.

Kerkvoogdijrekeningboek Scherpenzeel:

26.07.1828: Betaald wegens geleverd brood tot het houden van 't avondmaal in deze gemeente: ƒ 4,‑‑. Zoon van Michiel Dubbelds (zie 140 op blz. 39) en Rieukjen Sjoerds (zie 141 op blz. 39).

4.         Machiel Peters de Boer, geboren op 30.10.1771 te Scherpenzeel, gedoopt op 03.11.1771 te Scherpenzeel, overleden 1857. Migchiel Pieters, wonend te Munnekeburen, neemt in de mairie Sonnega de naam de Boer aan. Er zijn dan 2 kinderen (fol 66v).

Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 17.04.1801 te Spanga met Grietje Andries de Boer, 21 jaar oud, geboren op 01.11.1779 te Langelille, gedoopt (ned.herv.) op 10.11.1779 te Scherpenzeel c.a. Overleden 1826, dochter van Andries Heinen de Boer (zie 44 op blz. 11) en Albertje Jans Oosterkamp (zie 45 op blz. 11).

5.         Peter Peters de Boer, geboren op 25.11.1774 (zie 114 op blz. 35).

6.         Cornelis Peters de Boer, geboren op 21.05.1775 te Scherpenzeel (zie 40 op blz. 9).

7.         Meijne Pieters de Boer, geboren op 31.01.1778 te Scherpenzeel (zie 50 op blz. 15).

8.         Femmigje Peters.

9.         Geertrui Peters.

10.        Trijntje Peters.

 

82         Jacob Gerrits, geboren 1738, overleden op 04.10.1811. Jacob Gerrits is in 1805 ouderling te Scherpenzeel.

Gehuwd met

83         Hiltje Jans, geboren 1756, overleden op 31.05.1814 te Scherpenzeel.

Uit dit huwelijk:

1.         Gerrit Jacobs Landman, geboren op 15.12.1776 te Scherpenzeel (zie 62 op blz. 18).

2.         Claasjen Jacobs Landman, geboren op 16.07.1779 te Scherpenzeel (zie 41 op blz. 10).

3.         Hendrik Jacobs.

4.         Koopje Jacobs.

5.         Jan Jans.

 

84         Meine Klijnsma, veenbaas te Echten, geboren op 27.06.1756 te Peperga, elders vermeld Nijeholtwolde (v.d. Lende). Overleden op 13.11.1826 te Echten (Fr) op 70‑jarige leeftijd. Memorie der nalatenschap van Meine Sints Klijnsma, in leven lid van den raad der Grietenij van Lemsterland, wonende te Echten en aldaar overleden op 13 november 1826.

 

Overzicht van onroerende goederen:

1. De helft in eene huizinge, schuure, in een tweede van een watermolen en elf bunders, zeven en vijftig roeden, twee en veertig ellen, en vier en veertig palmen klijnland gelegen te Echten in de Grietenij Lemsterland hebbende als naastlegers ten oosten de Erven van Nanne Alberts Koopmans, ten zuiden zelfs, ten westen Erven IJbeltje Folkerts Stoker en ten noorden de Pierssloot, voor deze helft gewaardeerd  op eene somma van Drieduizend   vijfhonderd guldens.  ƒ 3.500,‑ .

2. De helft in eene huizinge, schuure, een zesde gedeelte in een molen  en 8 bunders, 27 roeden, 53 ellen en 18 palmen klijnland te Echten, naastlegers: o. Oostersche turfvaart, z. erven Kempenaer, w. erven IJbeltje Folkerts Stoker,   n. Pierssloot ; waarde ƒ 3500,‑.

3. De helft in drie huizingen, schuure en 3 bunders,  85 roeden, 80 ellen en 81 palmen klijnland te Echten, naastlegers:   o rijdweg, z en w. erven Kempenaer, n. Pierssloot, waarde ƒ 2750,‑.

4. De helft in een tweede van  1 bunders,  10 roeden, 23 ellen en 9 palmen land te Echten, naastlegers: o, z en w. erven   Kempenaer, n. Gerbrand Wierstra; waarde ƒ 50,‑.

5. De helft in 2 bunders,  48 roeden, 1 el en 95 palmen land te Echten, naastlegers: o en z. erven Kempenaer, w. erven   Nanne Alberts Koopmans, n. erven IJbeltje Folkerts Stoker; waarde ƒ 250,‑.

6. De helft in de veenpolder te Echten, mandelig met de erven IJbeltje Folkerts  Stoker, vijfzevende in de molen, twee   tenten en molen  en 13 bunders, 77 roeden, 88 ellen en 62 palmen klijnland, naastlegers: o. erven Nanne Alberts Koopmans, z. Kerkwegsloot, w.  Oostersche turfvaart, n. Oostersche turfvaart en erven IJbeltje Folkerts   Stoker; waarde ƒ 2000,‑.

7. De helft in een molen, tent en 6 bunders,  61 roeden, 38 ellen en 54 palmen klijnland te Echten, naastlegers: o. Hendrik Brands van der Goot, z. erven Kempenaer, w. Roelof Hessels Oosten, n. Bansloot, waarde ƒ 2000,‑.

8. De helft in 1 bunder,  10 roeden, 23 ellen en 9 palmen land te Echten, naastlegers: o. erven Kempenaer, z en w. Roelof Hessels Oosten  n. Hendrik Brands van der Goot; waarde ƒ 50,‑.

9. De helft in een vierde van een jasker en 1 bunder, 37 roeden, 78 ellen en 87 palmen land gelegen onder Delfstrahuizen, naastlegers: o. W.I. Kroes, z. Pierssloot,  w. F.M. Kok, n. Tjeerd Jetzes; waarde ƒ 450,‑.

10. De helft in een stuk land gelegen te Schoteruitterdijken, groot 4 bunders, 40 roeden, 92 ellen, 36 palmen, naastlegers: o z en w. erven Nanne Alberts Koopmans, n. Pierssloot; waarde ƒ 1400,‑.

11. De helft in een stuk land gelegen te Schoteruitterdijken, groot 3 bunders, 85 roeden, 80 ellen, 81 palmen, naastlegers: o en z. erven Kempenaer, w. erven Nanne Alberts Koopmans, n. Pierssloot; waarde ƒ 525,‑.

12. De helft in een stuk land gelegen te Schoteruitterdijken, groot 7 bunders, 53 roeden, 24 ellen, 45 palmen, naastlegers: o. de Tjonger, z. erven IJbeltje Folkerts Stoker, w. erven Kempenaer, n. erven N. Koopmans;   waarde ƒ 975,‑.

13. De helft in een stuk land gelegen te Schoteruitterdijken, groot 3 bunders, 30 roeden, 60 ellen, 20 palmen, naastlegers: o. de Tjonger, z. erven IJbeltje Folkerts Stoker, w. erven Kempenaer, n. erven Nanne Alberts  Koopmans; waarde ƒ 450,‑.

14. De helft in een stuk land gelegen te Schoteruitterdijken, groot 9 bunders, 30 roeden, 96 ellen, 27 palmen, naastlegers: o. de Tjonger, z. erven Iedema, w. erven Kempenaer, n. erven IJbeltje Folkerts Stoker; waarde ƒ 1275,‑.

15. De helft in een stuk land gelegen te Schoteruitterdijken, groot 4 bunders, 96 roeden, 3 ellen, 90 palmen, naastlegers: o. de Tjonger, z. Kornelis Michiels Peereboom, w. erven Kempenaer, n. erven IJbeltje Folkerts Stoker; waarde ƒ  675,‑.

16. De helft in een stuk land gelegen te Schoteruitterdijken, groot 1 bunders, 10 roeden, 23 ellen, 9 palmen, naastlegers:  o. de Tjonger, z w en n. Cornelis Michiels Peereboom; waarde ƒ 150,‑.

17. De helft in een drievierde gedeelte van een stuk land gelegen te Schoteruitterdijken, groot ruim 1 bunder, 6 roeden, naastlegers: o en z en n. Roelof Hessels Oosten w. de Echterdijk; waarde ƒ 62,50.

18. De helft in een drievierde gedeelte van een stuk land gelegen te Schoteruitterdijken, groot ruim 1 bunder, 6 roeden, naastlegers: o M. Pieters, z. en n. Roelof Hessels Oosten w. de Echterdijk; waarde ƒ 62,50.

19. De helft van drievierde gedeelte land gelegen te Scherpenzeel, 1 bunder, 65 roeden, 34 ellen, 63 palmen, naastlegers: o w en n. H.B. Hofstee, z. mevrouw Hohenlohe; waarde ƒ 300,‑.

20. De helft in land te Munnekeburen, 82 roeden, 67 ellen, 32 palmen, naastlegers: o en z. erven Iedema, w. de Tjonger, n. Roelof Tijsses de Haan; waarde ƒ 125,‑.

21. De helft in land te Munnekeburen, 1 bunder, 85 roeden, 64 ellen, 63 palmen, naastlegers: o en z. J. Jochems, w.Roelof Tijsses de Haan, n. Hartkamp; waarde ƒ 150,‑.

22. De helft in een huizinge, schuure, drie tenten, molen, brug, sluis en in land te Munnekeburen, 27 bunders, 55 roeden, 77 ellen, 25 palmen, naastlegers: o. de Gracht, z. erven S.R. Kok, w de Tjonger, n. Hartkamp; waarde ƒ 5000,‑.

23 .De helft in een derde van een huis en in land te Olde Lemmer, 6 bunders, 61 roeden, 38 ellen, 54 palmen, naastlegers: o. de Schure, z. P. Jacobs, w. F.S. Gouma, n. R. Kolk; waarde ƒ 300,‑.

24.  De helft in een derde in land te Olde Lemmer, 8 bunders, 45 roeden, 10 ellen, 36 palmen, naastlegers: o. F.S. Gouma, z. de erven Heloma, w. de Tjonger, n. R. Kolk; waarde ƒ 300,‑. Meine Sints komt in 1785 van Wolvega naar Delfstrahuizen en vandaar vóór 1803 naar Echten.

In 1790 woonde Meine Sints Klijnsma op erf nr. 3 in Delfstrahuizen en op dit erf stonden naast zijn woning drie tenten. Elke tente omvatte vier woningen, die in 1790 grotendeels leeg waren.

Hij trad op als veenbaas en lid grietenijraad van Lemsterland. Van zijn zeven zonen werden er ook drie veenbaas.

Kinderen: 1 geboren te Nijelamer (1784), 8 te Delfstrahuizen (1785.1801), 1 te Echten (1803);

1815 te Oosterzee/Echten, 1818 naar Scherpenzeel.

 

Meine Sints, wonende te Echten, neemt in de mairie Oosterzee de naam Klijnsma aan. Er zijn dan 7 kinderen, Sint (27) Delfstrahuizen, Fokke (26), Jan (22), Albert (19), Sierd (17), Ale (14) en Wiebe (8), kleinkinderen: (van Sint) Meine (8), Jantje (6), Zwaantje (3), Jan (24 weken), (van Fokke) Swaantje (4) en Jacob (1). (fol 21v).

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 24.08.1783 te Wolvega, elders vermeld 1789. Echtgenote is de 22‑jarige

85            Zwaantje Fokkes Brouwer, geboren op 01.10.1760 te Mildam, gedoopt op 05.10.1760 te Oudeschoot, overleden op 28.09.1846 te Echten (Fr) op 85‑jarige leeftijd. Ook geschreven als Swaantje Fockes.

In 1832 bezit de weduwe Meine Cents Klijnsma huizen, een molen en land te Munnekeburen.

Archief van de Veenpolder van Echten:

"Akte van verkoop door Zwaantje F. Brouwer aan de veenpolder van een perceel grond "de Batten" genaamd, gelegen op Schoter‑Uiterdijken, 1832."

.

Uit dit huwelijk:

1.         Sint, geboren op 02.03.1784 te Nijelamer, gedoopt op 07.03.1784 te Nijelamer, overleden op 27.07.1816 te Oosterzee (datum akte) op 32‑jarige leeftijd. In de mairie Sint Johannesga (fol 172) neemt Sint Meines, wonende te Delfstrahuizen, de naam Klijnsma aan. Er zijn 4 kinderen vermeld.

Gehuwd op 19‑jarige leeftijd op 17.04.1803 te Delfstrahuizen met Aukje Jans Koopmans, 20 jaar oud, boerin, gedoopt op 24.12.1782 te Echten, overleden op 07.10.1854 te Oosterzee op 71‑jarige leeftijd. Ook geschreven als Aukjen Jans Koopmans. In 1826 wonend te Oosterzee. Dochter van Jan Luitjens Koopmans en Janke Karssens.

2.         Fokke, geboren op 28.04.1785 te Delfstrahuizen (zie 42 op blz. 10).

3.         Ale Meinen, boer, tapper‑winkelier Scherpenzeel, geboren op 04.03.1787 te Delfstrahuizen, overleden op 11.05.1852 te Nijelamer op 65‑jarige leeftijd. In 1826 woont Ale te Echten, in 1848 is hij winkelier te Munnekeburen.

Kerkboek Spanga:

1828:  tapper te Scherpenzeel

1829:  winkelier te Scherpenzeel

Diaconieboek Scherpenzeel:

1825.1835: als leverancier van levensmiddelen en andere artikelen

1833:  diaken

24.12.1834: ontvangen voor gebruik van het doodlaken  ƒ  1,‑‑

Kerkvoogdijrekeningboek Spanga:

1827: betaald voor geleverd hout ƒ  8,17½

1828: betaald voor geleverde schoonmaakgereedschappen, hout en ijzer, 75 elzen pooten

1847: ontvangen voor het openen van een graf voor zijn kind ƒ  1,50

Kerkvoogdijrekeningboek Munnekeburen:

1843: Ontvangen van Ale Meinen Klijnsma  ƒ 434,‑‑ tot borgtogt van de       inhuring van de kerkeplaats te Munnekeburen volgens contract voor een jaar huur hetwelk in Mei 1800 vijf en veertig verschijnt

1843: verkoop vier vadem touw ƒ 0,62

1845: betaalt huur voor boereplaats te Munnekeburen aan de kerk ƒ 434,‑‑

levert goederen t.b.v. de kerk en het kerkhuis te Munnekeburen

Huur betaald in 1846, 1847, 1849 en 1850.

Krijgt meerdere restituties, b.v. brandwaarborgmij en onderhoud 1860:

Weduwe van Ale Meines Klijnsma (Berbertje Johannes Samplonius) leent ƒ 3000,‑‑ aan de Kerkvoogdij.  Gehuwd (1) op 31‑jarige leeftijd op 10.05.1818 te Lemmer met Roelofje Hessels van der Weg, 22 jaar oud, geboren op 29.03.1796, gedoopt op 24.04.1796 te Oosterzee c.a. Overleden op 17.10.1819 te Echten op 23‑jarige leeftijd, in doopboek geschreven als Roeltje. Dochter van Hessel Nannes van der Weg en Grietje Luitzes.

Gehuwd (2) op 41‑jarige leeftijd op 09.07.1828 te Weststellingwerf met Berbertje Samplonius, 27 jaar oud, geboren op 30.01.1801 te Scherpenzeel, gedoopt op 07.02.1801 te Scherpenzeel c.a. Overleden op 22.01.1878 te Nijelamer op 76‑jarige leeftijd, ook geschreven als Berbertien. Dochter van Johannes Gerrits Samplonius, huisman, en Klaasjen Bouwes Hofstee.

4.         Jan, koopman, geboren ± 1789 te Delfstrahuizen, overleden op 27.04.1829 te Oosterzee. In 1826 wonend te Echten.

Gehuwd (1) op 15.05.1812 te Oosterzee met Rimke Bouwes Haagsma, geboren 1794 te Follega, overleden op 14.06.1823 te Echten, ook vermeld als Rimkien Bouwes Haagsma, Dochter van Bouwe Haagsma en Grietje Martens van der Goot.

Gehuwd (2) op 22.01.1824 te Lemsterland met Hiltje Wiebrens de Jong, dochter van Wiebren Bouwes de Jong.

5.         Albert Meines, boer, veenbaas, koopman,, geboren ± 1792 te Delfstrahuizen, overleden op 28.02.1875 te Echten. In 1848 is Albert boer in Echten. In 1850 woonde hij als weduwnaar in huis Echten 43 aan de Hoofdweg.

Behalve als lid van de grietenij van Lemsterland was hij mede‑oprichter van de Veenpolder van Echten. Ook de naam Klijnsma's vaart is van hem afkomstig: hij liet de meest oostelijk gelegen turfvaart graven. Op sommige kaarten wordt deze vaart ook Albert Meines vaart genoemd.

In latere generaties kwam het beroep van veenbaas of turfmaker vrijwel niet meer voor. De turf raakte op. De zonen van Albert Meines werden veehouder en koopman. 

Gehuwd (1) op 25.05.1815 te Oosterzee met Antje Engeles Bouma, geboren 1793 te Joure, overleden op 14.01.1826 te Lemsterland (datum akte),  ook geschreven Bouwma,, dochter van Engele Klazes Bouwma en Eelkje Jans.

Gehuwd (2) op 06.03.1829 te Lemsterland met Hendrika Margaretha Jozina Koentz, geboren te Haskerhorne, overleden op 24.08.1832 te Lemsterland (datum akte), dochter van Petrus Cornelis Koentz, predikant, en Mena Buning.

6.         Sierd Meines, winkelier, boer, geboren ± 1794 te Delfstrahuizen, overleden op 22.01.1862 te Echten. In 1826 woont Sierd te Echten, in 1848 is hij daar boer.

Gehuwd op 16.05.1816 te Oosterzee met Jikke Freerks de Jong, geboren 1793 te Idskenhuizen.

7.         Wijbe, kruidenier, kleermaker, winkelier, geboren op 05.11.1803 te Echten, gedoopt op 13.11.1803 te Oosterzee c.a. Overleden op 22.07.1861 te Echten op 57‑jarige leeftijd, begraven te Echten. In 1826 en 1848 wonend te Echten.

Raadslid van de gmeente Lemsterland.

Gehuwd (1) op 21‑jarige leeftijd op 05.11.1824 te Lemsterland met Nanke Hylkes Visser, geboren 1804 te Delfstrahuizen, overleden op 24.10.1832, dochter van Hylke Johannes Visser, boer, en Klaaske Frankes Kok.

Gehuwd (2) op 32‑jarige leeftijd op 09.09.1836 te Lemsterland met Maria Dirks Klaarmond, 24 jaar oud, winkeliersche (1876), geboren op 18.12.1811 te Breukelen, overleden op 30.06.1879 te Echten op 67‑jarige leeftijd, begraven te Echten, dochter van Dirk Klaarmond en Heiltje van Ginkel.

 

86         Jacob Wybes Haagsma, gedoopt op 21.01.1753 te Tjerkgaast, overleden op 01.10.1815 te Eesterga op 62‑jarige leeftijd. Jacob Wybes, wonende te Eesterga, neemt in de mairie Oosterzee de naam Haagsma aan. Er zijn dan 4 kinderen (fol. 29v).

Het gezin woonde op een boerehuizinge in Eesterga, nummer 12, behorende aan Mevrouw de Kempenaar, Gehuwd met

87         Fenne Hylkes, gedoopt op 15.08.1756 te Eesterga, overleden op 08.06.1827 te Eesterga op 70‑jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:

1.         Antje Jacobs, geboren op 11.02.1785 te Langweer (zie 43 op blz. 10).

2.         Hylke Jacobs, slager, geboren op 03.03.1787 te Langweer, gedoopt op 25.03.1787, overleden op 22.02.1827 te Lemsterland (datum akte) op 39‑jarige leeftijd, wonend te Follega, Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 11.02.1808 te Follega met Angeniet Bouwes, 24 jaar oud, geboren op 07.06.1783 te Eesterga, gedoopt op 29.06.1793, ook geschreven als Agnietje Bouwes Haagsma, Dochter van Bouwe Jakobs en Rijmke Uiltjes.

3.         Wiebe Jacobs, boer, geboren op 27.12.1789 te Langweer, gedoopt op 17.01.1790, overleden op 16.01.1848 te Eesterga op 58‑jarige leeftijd, wonende te Eesterga, Gehuwd op 41‑jarige leeftijd op 18.12.1831 te Lemsterland met Dieuwke Hendriks de Koe, 31 jaar oud, geboren op 20.08.1800 te Eesterga, gedoopt op 21.09.1800 te Lemmer, overleden op 21.12.1867 te Lemmer op 67‑jarige leeftijd, dochter van Hendrik Everts de Koe en Trijntje Yntes Kingma.

4.         Melis Jacobs, boer, geboren op 06.10.1792 te Langweer, gedoopt op 04.11.1792, wonend te Eesterga,

 

88         Heine Andries. In 1774 is Heine Anders kerkvoogd in Scherpenzeel  c.a.

Gehuwd met

89         Grietje Klazen.

Uit dit huwelijk:

1.         Andries Heinen de Boer, geboren 1747 te Munnekeburen (zie 44 op blz. 11).

 

90         Jan Klaaszen, bijzitter.

Gehuwd met

91         Margje Regnerus Ruardi, geboren voor 1734.

Uit dit huwelijk:

1.         Albertje Jans Oosterkamp, geboren op 17.06.1754 te Nijetrijne (zie 45 op blz. 11).

2.         Regnerus Jans.

3.         Klaas Jans.

4.         Hendrikje Jans.

 

96         Bouwe Peters, geboren ± 1725, overleden voor 1783. Uit een testament van Klaas en Stijntje van 17.09.1783 blijkt dat Bouwe Peters toen al was overleden.

Gehuwd met

97            Barbertje Hendriks Woud, geboren 1725, overleden op 11.08.1811 te Spanga, begraven op 14.08.1811 te Scherpenzeel, ook geschreven als Barbergien.

Uit dit huwelijk:

1.         Hendrik Bouwen Woud, geboren op 21.04.1750, gedoopt (ned.herv.) op 26.04.1750 te Scherpenzeel. Lidmatenboek Scherpenzeel c.a.:

1783:  Den 18 Mayus het H. Avondmaal gehouden zijnde zijn tot ledematen aangenomen  Hendrik Bouwen ...

Gehuwd op 33‑jarige leeftijd op 11.05.1783 te Scherpenzeel met Hiltje Oosten, 35 jaar oud, geboren op 01.09.1747 te Scherpenzeel (Fr), gedoopt (ned.herv.) op 10.09.1747 te Scherpenzeel, overleden op 24.03.1826 te Schoteruiterdijken op 78‑jarige leeftijd. Ook geschreven als Hittie Dirks.

Zij wordt in de huwelijksakte van haar zoon  Hiltje Dirks Oosting genoemd. Dochter van Dirk Roelofs Oosten (zie 142 op blz. 40) en Petertje Alten (zie 143 op blz. 40).

2.         Lijsbert Bouwen, gedoopt (ned.herv.) op 12.09.1751 te Scherpenzeel c.a.

3.         Klaas Bouwen, geboren op 05.04.1755 te Scherpenzeel (zie 48 op blz. 12).

4.         Elisabeth Bouwen, geboren op 16.09.1758 te Scherpenzeel (zie 113 op blz. 34).

5.         Greentgien Bouwen, geboren op 09.11.1761 te Scherpenzeel, gedoopt op 11.11.1761 te Scherpenzeel c.a. ook geschreven als Grietje.

Gehuwd met Johannes Pieters, geboren te Oldelamer. Jannes en Grietje woonden in Kuinre. Zoon van Pieter Roelofs en Klaasje Johannes.

 

98         Pieter Oosten, gedoopt (ned.herv.) op 07.11.1749 te Scherpenzeel, overleden op 16.09.1835 te Oldemarkt op 85‑jarige leeftijd, ‑ In 1790 is hij huurder van een erve lands, gelegen onder Blankenham in het bedijkte Rondebroek Van 01.05.1783 tot 01.05.1812 pachter op erve Jan van Oosten (nr. 41), huidig adres Lageweg 6..

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 12.05.1776 te Scherpenzeel, ook vermeld in Oldemarkt. Echtgenote is

99            Klaasje Roelofs, geboren 1754, overleden Oldemarkt op 02.09.1840, .

ook geschreven als Klaesgien Roelofs,.

Uit dit huwelijk:

1.         Roelof, geboren op 01.04.1778 te Slijkenburg, gedoopt op 05.04.1778 te Scherpenzeel, overleden .02.1825 te Blankenham. Het gehele gezin verdronk te Blankenham tijdens de grote watersnood van februari 1825.

Gehuwd met Harmpje Meinen Kwikkels, overleden .02.1825 te Blankenham.

2.         Pietertje, geboren op 08.04.1779 te Echten, overleden 1807, ongehuwd.

3.         Trijntje Pieters, geboren op 05.09.1781 te Echten (zie 49 op blz. 14).

4.         Akke, gedoopt op 02.04.1786 te Blankenham.

Gehuwd op 38‑jarige leeftijd op 04.11.1824 te Oldemarkt met Pieter Snoek.

5.         Hendrikje, gedoopt op 22.02.1789 te Blankenham, overleden op 14.04.1847 te Spanga op 58‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) voor 1826 met Hans Klazes de Boer, overleden op 03.12.1831 te Spanga, zoon van Klaas Hanzes de Boer en Aeltje Jans.

Gehuwd (2) op 44‑jarige leeftijd op 10.12.1833 te Weststellingwerf met Hendrik Jans Woud, 36 jaar oud, geboren op 17.01.1797 te Kuinre. Hendrik woont in 1850 te Spanga. Bij hem woont Aaltje Jacobs Schaap, geboren 1822. Zoon van Jan Hendriks Woud en Jantje Roelofs.

6.         Tiemen.

7.         Margje Pieters.

 

100       = 80 Peter Wubben.

101       = 81 Trijntje Peters.

 

102       Hessel Roelofs Oosten, boer Echten/Schoteruiterdijken, geboren 1715.1718 te Scherpenzeel (Fr), overleden voor 1809 te Schoteruiterdijken. In 1752 en 1758 woont Hessel te Lemmer, in 1767 te Echten (Lemsterland). Blijkens het Recesboek Lemsterland (R.A.Leeuwarden, nr C3) klaagt hij als impetrant op 19.01.1773 Karst Willems te Echten aan wegens verbale injurie, den impetrant den 27 November 1772 aangedaan met te divulgeren alsof hij, impetrant, ongepermitteerde dingen deet of had gedaan met de huisvrouw van Tjeerd Sjoerds; dat hij, impetrant,met de huisvrouw van voornoemde Tjeerd Sjoerds al te familiaar was en wanneer hij, impetrant, buiten huis quam, hem impetrant de armen en beenen met de stok wilde kort slaan, dat hij, grote donder, niet van het terp konde afkomen.

Dat Hessel zelf ook niet erg matig was blijkt op 19.12.1775 als Eise Jans, impetrant te Follega hem laat dagvaarden ter oorzake van gedane verbale injurien, de impetrant uitscheldende voor dief en kreng en sulks op de publyque haart ten huize van de castelein Gerrit Brouwer. Maar: de gedaeghde, in judicatie present, verklaart, indien hij gescholden heeft, 't selve door dronkenschap te hebben gedaan, verklarende van den impetrant niets te weten als eer en deugd.

In 1777 koopt hij van Jolle Sijbes seekere sathe lands met huisinge cum annexis tot Schoteruitterdijken onder den dorpe Delfstrahuizen beswaart samen onder Schoteruitterdijken en onder Egten gelegen, langs de Cuinder, voor 605 caroligulden.

Gehuwd op 29.08.1773 te Echten (Fr) met

103       Betje Meines, geboren ± 1749, overleden op 11.11.1810 te Schoteruiterdijken, .

Diaconijeboek Scherpenzeel:

1810: 14 Nov. Ontvangen in de Com van Roelof Hessels moeder   5.14.‑

1811: Den 14 Junij ontfangen van de erven van wijlen

      Betjen Meijnen voor het gebruik van t Dootlaaken        6. ‑.‑, begraven op 14.11.1810 te Scherpenzeel, wordt ook genoemd: Beertje ‑ Beerentje ‑ Bettje ‑ Betgien.

Er was een oude prentenbijbel bij BPO, gemerkt AM 1761, dit is vermoedelijk een zuster of broer van Betje Meines.

Uit dit huwelijk:

1.         2 Roelof, boer, geboren op 25.07.1774 te Echten, gedoopt op 19.08.1774 te Oosterzee c.a. Overleden op 22.01.1849 te Schoterland op 74‑jarige leeftijd. In de mairie Sonnega neemt Roelof Hessels, wonende te Schoteruiterdijken, de naam Oosten aan. Er zijn dan geen kinderen (fol 207).

In 1823 woonde Roelof Hessels Oosten (dan geschreven als Oosting) op de Langelille onder Scherpenzeel.

Is in 1813, 1816 en 1817 diaken in Scherpenzeel.

Kerkvoogdijrekeningboeken Scherpenzeel:

15.10.1810  Ontvangen van Roelof Hessels voor het openen van een graf                                                                  ƒ 1.8.‑

Diaconieboek Scherpenzeel:

14.11.1809 Ontvangen in de com van Roelof Hessels moeder   ƒ 5.14.‑

14.11.1809 Ontvangen als gecommeteerde van Schootersiel van ses mat op Schoteruitterdieken                                        ƒ 16.16.‑

18.02.1817 Ontvangen van Roelof Hessels Oosten zes gulden negentien stuivers en acht penningen voortspruitende uit de opkomst van de Slijkenburger Zijl                                         ƒ  6.19.8

Not.akte: in 1819 koopt Roelof H. Oosting, wonend te Schoteruiterdijken van Johannes Alberts Koopmans te Oosterzee, voor ƒ 330.‑ 3 mad hooiland te Oosterzee.

 

Koopt omstreeks 1845 de boerderij Doniaga 31. De boerderij werd daarna bewoond door hun dochter Betje en schoonzoon Ruurd Kok.  Gehuwd op 40‑jarige leeftijd op 17.12.1814 te Sint Johannesga (Schoterland) met Jacobjen Harmens Slump, 32 jaar oud, geboren op 20.05.1782 te Echten, gedoopt op 02.06.1782 te Oosterzee c.a. Overleden op 16.01.1852 te Schoterland op 69‑jarige leeftijd, ook geschreven als Japikjen,, dochter van Harmen Pieters Slump, veehouder, veenbaas, en Corneliske Roelofs Kunst.

2.         Meijne, geboren op 24.07.1776 te Echten, gedoopt op 28.07.1776 te Oosterzee c.a.

3.         Hiltje Hessels, geboren op 01.11.1778 te Schoteruiterdijken. Doopboek Munnekeburen ‑ Scherpenzeel:

Den 1  9ber 1778 zijn geboren Hiltjien en Aukjien op Schoteruitterdijken dogters van Hessel Roelofs en Betjien Meines egtelieden aldaar en de 8  9ber alhier gedoopt. Gedoopt (ned.herv.) op 08.11.1778 te Scherpenzeel, overleden op 16.03.1811 te Schoteruiterdijken op 32‑jarige leeftijd, ook geschreven als Hiltgien, Hiltjien,.

Gehuwd 1809, .

Een akte van een wettelijk of vermelding van een kerkelijk huwelijk is niet gevonden. Echtgenoot is Dubbelt Bouwes Zijlstra, boer/huisman, geboren te Blankenham, gedoopt (ned.herv.) op 15.02.1756 te Blankenham, overleden op 05.11.1826 te Schoteruiterdijken op 70‑jarige leeftijd. Dubbelt Bouwes, wonende te Schoteruiterdijken, neemt op 16 december 1811 in de gemeente Schoterland de naam Zeijlstra aan. Hij tekent met Zielstra.

Hij woont dan op de Oude Zijl onder Schoterland.

In het lidmatenboek van Munnekeburen‑Scherpenzeel staat vermeld, dat Dubbelt Bouwen en Jocopijn Lourens op 22 mei 1785 tot lidmaten zijn aangenomen.  Zij vertrekken op 6 november 1786 naar Blankenham (op 15 oktober 1786 daar van Scherpenzeel binnengekomen)  en op 10 november 1793 komen zij terug in de kerk van Munnekeburen ‑ Scherpenzeel.

In 1804 koopt Dubbelt Bouwen, samen met Klaas Wubben, 7 percelen (hooij)land, totaal ongeveer 37 mad, gelegen onder Schooteruitterdijken. Tevens moest worden overgenomen de Molen en de Molendijk en de verplichting deze te onderhouden.

In de proclamaties komen oude landnamen voor, t.w.: de groote Fenne, de Stijkenkamp, de Kampen, het Ooster‑Zeeïngerveld, de Lange Zeeven, de Contributie en de Graverij.

Een paar percelen zijn gelegen over de Tjonger.

Alles moest worden betaald in "Goudguldens van 28 Stuijvers het stuk, te betalen in zilveren klinkende munten en niet met 's Lands obligatiën ofte andere voor geld gaande papieren.

In 1807 is Dubbelt Bouwes, samen met Klaas Wubben, huurder van boerderij nr.3 te Echten. Verhuurder is Regnerus Livius van Andringa de Kempenaer.

Op de 24e van de Zomermaand van 1809 wordt Dubbelt Bouwes, huisman, eigenaar van een Zathe Lands of Boereplaats, gelegen onder Schoteruitterdijken, groot over het geheel ongeveer vier en twintig en een half dagmad en de daarop staande Huizinge en Schuure, gedesigneerd met No 5 cum anexis.

Hiervoor moest betaald worden een Somma van Twee duizend en Vier honderd Caroliguldens, van twintig Stuivers ieder, te betalen in zilveren klinkenden munte, zonder 's Lands obligatiën of andere voor geld gaande brieven.

Diaconijeboeken Scherpenzeel:

1806: Den 11 Novemb  Ontfangen in de Kom bij Het Begraven

      van de Frou van Dubbeld Bouwen                       3. 7.‑

1807: Den 16 April 1807 Ontfangen van Dubbeld Bouwen

      voor Het Gebruijk van Armen Laken                    1. 8.‑

      Den 16 April 1807 ontfangen van Dubbeld Bouwen

      Het resterende van Hederik Tjeerds sijn verdiende

      Loon  De Somma                                       9.16.‑

1811: Den 19 Meert in de Com van het begraven van Dubbelt

      Bouwen vrou                                          4.14.‑

      Den 13 Juny ontfangen van Dubbelt Bouwen van het

      gebruik van het dootlaken van wijlen zijn huisvrouw  1.10.‑

1826: 12 Nov. bij de begraving van Dubbeld Bouwen          1. 8.‑

      op dato voor het gebruik van het doodlaken van

      D. Bouwen                                            1. ‑.‑

 

Was voor Schoteruiterdijken volmacht van de 'Voormalige Schoter‑ of Slijkenburgerzijl'.

Deze vereniging had de bedoeling door geldelijke bijdragen van belanghebbenden, de waterafvoer langs de Tjonger naar de Zuiderzee in goede banen te leiden. Elke van de tien dorpen koos daartoe twee gevolmachtigden, die voor het leven werden benoemd.

Nadat de provincie Friesland het onderhoud van de Tjonger had overgenomen, bleven bezittingen over, waaruit instellingen met een liefdadig karakter, vaak lokale, zoals het ziekenhuis, schoolfonds, groene Kruis e.d., profiteerden.  Verder kreeg elke volmacht, naast vacatiegeld een bedrag, waarover hij naar eigen goedvinden mocht beschikken. Zo werd geld besteed voor aanleg en onderhoud van lokale wegen en vaarten en de bouw van een klokhuis. Zoon van Bouwe Dubbelds, middelmatige boer, en Geertje Gerrits.

4.         Aukje, geboren op 01.11.1778 te Schoteruiterdijken, gedoopt op 08.11.1778 te Scherpenzeel, ook geschreven als Aukgien,.

5.         Jacob, geboren op 16.02.1783 te Langelille, gedoopt (ned.herv.) op 23.02.1783 te Scherpenzeel c.a.

6.         Stijntje, geboren op 20.10.1786 te Langelille (zie 51 op blz. 15).

 

104       Bonte Romkes, geboren ± 1731.

Gehuwd op 23.05.1756 te Delfstrahuizen met de 26‑jarige

105            Geertje Hijlkes, gedoopt op 19.02.1730 te Oosterzee.

Uit dit huwelijk:

1.         Romke Bontes de Vries, geboren op 18.01.1764 te Wijckel (zie 52 op blz. 15).

 

106       Auke Hielkes Delfstra, geboren op 27.06.1723 te Oosterzee. In 1785 overgekomen van Oldelamer naar Scherpenzeel.

In 1788 is Auke Hielkes diaken te Scherpenzeel.

In 1815 is Auke Hielkes Delfstra te Munnekeburen betaald door de diaconie wegen het lijkgoed tot de begrafenis van Hendrikje Tjeerd te Scherpenzeel.

Gehuwd op 34‑jarige leeftijd op 05.03.1758 te Sint Johannesga/Delfstrahuizen met

107            Margien Alberts, elders vermeld: Marijke Aukes, Marike Alberts.  Uit dit huwelijk:

1.         Grietje Aukes, geboren op 02.01.1761 te Delfstrahuizen (zie 53 op blz. 15).

2.         Hijlke Aukes, geboren Delfstrahuizen 09.09.1768, overleden Spanga 03.07.1836.woonde te Munnekeburen.

In de mairie Sonnega neemt Hylke Aukes, wonende te Munnekeburen, de naam Delfstra aan. Er zijn dan 4 kinderen. (fol. 69v) Gehuwd vóór 1798 met Trijntje Lubbes, geboren Oldelamer circa 1767, overleden Oldetrijne 07.09.1847.

3.         Hylkien Aukes, geboren Delfstrahuizen circa 1773, overleden Nijetrijne 14.06.1839. ook geschreven als Hielkje Aukes.

Gehuwd op 26.12.1796 te Scherpenzeel c.a. Echtgenoot is Albert Jans Oosterkamp.

Huwde 2 Sjoerd Nannes Koopman, geboren Echten circa 1769, overleden Nijetrijne 15.01.1841.

 

108            Johannes Nutterts, veenbaas, gedoopt op 01.10.1747 te Katlijk. Johannes Nutterts was veenbaas in Oldelamer, later in Oldeholtwolde.

Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 24.03.1776 te Wolvega met de 19‑jarige

109       Gertje Fokkes, gedoopt op 27.05.1756 te Oudeschoot.

Uit dit huwelijk:

1.         Foke Johannes van der Veen, geboren op 28.03.1776 te Nijelamer (zie 54 op blz. 16).

2.         Gertje Johannes, geboren op 08.12.1777 te Nijelamer, gedoopt op 14.12.1777 te Wolvega/Sonnega.

3.         Trijntje Johannes', geboren 1779.

4.         Lammert Johannes, geboren 1780.

5.         Geertje Johannes Gouma, geboren op 17.05.1781 te Nijelamer, overleden op 23.04.1809 op 27‑jarige leeftijd, elders vermeld 23.04.1820, Oldeholtwolde, moet echter voor 04.03.1810 zijn (2e huwelijk).

mogelijk overleden te Oldetrijne.

Gehuwd voor 1801 met Ebele Klazes Zielstra, huisman, geboren ± 1775, overleden op 23.04.1820 te Oldetrijne. Woonde in Oldetrijne.

Hij neemt op 24.01.1812 de naam Zielstra aan. Er zijn dan vier kinderen.

Ebel Klazen Zijlstra komt ook voor als 'zeilmeester te Oldetrijne'. Zoon van Klaas Wyekers en Grietje Lammerts.

6.         Nuttert Johannes Gouma, geboren 1782. In de mairie Sonnega neemt Nuttert Johannes, wonende te Oldelamer, de naam Gouma aan. Er zijn dan 4 kinderen (fol. 47v). 

7.         Aaltje Johannes', geboren 1790.

8.         Aaltje Johannes', geboren 1792.

9.         Hiltje Johannes', geboren 1793.

 

110       Tjeerd Cornelis Boltjes, boer, geboren op 25.07.1751 te Rohel, of 1749,, gedoopt op 15.08.1751 te Sint Johannesga, overleden op 06.11.1826 te Oldetrijne op 75‑jarige leeftijd, huis nr. 27,, afkomstig van Sint Johannesga,

woonde in Sint Johannesga en Oldetrijne,

In 1811 neemt in de mairie Sonnega (fol 33) Tjeerd Kornelis, wonente te Oudetrijne de naam Boltjen aan. Er zijn dan 6 kinderen, Trijntje 34, Pierkjen 32, Aaltje 28, Wypkjen 28, Kornelis 25 en Jouke 16. Gehuwd met

111            Elisabeth Lammerts, geboren ± 1751, overleden op 04.06.1816 te Oldetrijne, afkomstig van Sint Johannesga,.

Uit dit huwelijk:

1.         Trijntje, geboren ± 1777 te Sint Johannesga, overleden op 20.01.1848 te Nijelamer.

Gehuwd (1) op 20.06.1800 te Wolvega met Nanne Wybes, overleden voor 1812. In de mairie Sonnega (fol 47v) neemt Tjeerd Kornelis Boltjen voor de kinderen van Nanne Wybes (overleden) en Trijntje Tjeerd de naam Brouwer aan.

Gehuwd (2) op 11.03.1810 te Wolvega met Roelof Johannes Oosterkamp, 32 jaar oud, arbeider, geboren op 26.04.1777 te Nijeholtwolde, overleden op 07.09.1847 te Nijelamer op 70‑jarige leeftijd, huis nr 19,, zoon van Johannes Roelofs en Antje Eyles, arbeidster.

2.         Pierkje, geboren 1779 en gedoopt 05.08.1779 te Sint Johannesga, ook geschreven als Pierkjen Tjeerds,.

Gehuwd op 17.03.1805 te Oldetrijne met Rommert Hendriks Dijkstra, 49 jaar oud, gedoopt op 22.06.1755 te Scherpenzeel, overleden Munnekeburen op 15.08.1825 op 70‑jarige leeftijd. Rommert Hendriks, wonende te Oldetrijne neemt in de mairie Sonnega (fol 30) de naam Dijkstra aan. Er zijn dan 9 kinderen. Zoon van Hendrik Rommerts, boer, en Jantje Dirks.

3.         Aaltje, geboren op 09.08.1783 te Oldetrijne, gedoopt op 07.09.1783 te Oldelamer/Oldetrijne.

4.         Wybigje, geboren op 09.08.1783 te Oldetrijne (zie 55 op blz. 16).

5.         Cornelis Boltje, boer, geboren op 23.08.1786 te  Oldetrijne, gedoopt op 27.08.1786 te Oldelamer/Oldetrijne, overleden op 22.03.1867 te Weststellingwerf op 80‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 21.04.1813 te Sonnega met Jeltje van der Molen, 17 jaar oud, boeremeid te Oldelamer/boerin, geboren op 05.10.1795 te Langelille, gedoopt (ned.herv.) op 11.10.1795 te Scherpenzeel, overleden op 16.10.1850 te Oldelamer op 55‑jarige leeftijd, dochter van Egbert Sijtzes van der Molen, boer, en Jannesje Lemstra.

6.         Lambert, geboren op 12.04.1790 te Oldetrijne, gedoopt op 18.04.1790 te Oldelamer/Oldetrijne.

7.         Jouke, geboren op 28.02.1796 te Oldetrijne, gedoopt op 03.04.1796 te Oldelamer/Oldetrijne.

 

112            IJssebrand Dirks Oosten, huisman ‑ boer, geboren op 26.10.1758, gedoopt op 29.12.1758 te Scherpenzeel (Fr), overleden op 30.12.1828 te Spanga op 70‑jarige leeftijd, begraven op 05.01.1829. Mairie Sonnega  fol. 74.

IJsbrand Dirks, woonplaats Spanga, neemt de naam Oosten aan.

Er zijn dan 6 kinderen.

Komt voor in de kerkvoogdijrekeningboeken:

Is kerkvoogd van Spanga in 1803, 1812, 1821, 1822 en 1824.

Diaken van Scherpenzeel in 1811.

17.11.1802 Ontv. voor openen graf van zijn overleden vrouw ƒ 1.8.‑.

03.11.1802 Uitg. voor slechten graf vrouwe                 ƒ ‑.12.‑.

28.02.1812 Ontvangen voor openen graf van Berbertjen Hendriks

                                                           ƒ 1.8.‑.

06.06.1812 Ontvangen interest                              ƒ 300.‑.‑.

 

Grondpacht wordt door de kerkvoogdij  ontvangen in 1805, 1807, 1809, ƒ  5.10.‑ in 1812, 1814 resp. ƒ 8.5.‑ en ƒ 5.10.‑.

In Spanga in 1817 en 20.12.1828 grondpacht van IJ.D. Oosten wede.

1824/1825 Ontvangen 2 jaar grondpacht ener zathe en landen nr. 4 te Spanga, eigendom aan IJsbrand Dirks Oosten              ƒ  5,50

1851  Ontvangen van de erven van IJsbrand Oosten  zeventien jaren grondpacht, verschenen  Sint Maarten  1846, 's jaars twee gulden en zeventig cent is                                        ƒ 38,25

Diaconieboek Scherpenzeel:

13.06.1804  begravinge IJsbrand Dirks Dogter

11.06.1806  ontvangen uit de kom bij het begraven van het kind van                      IJsbrand Dirks                               ƒ  1.4.‑

1811        ingekoozen Diaken

08.03.1820  huur 6 mad armenland

1826        ontvangen van het gebruik van een dootlaken  ƒ  2,‑‑

05.01.1829  Ontvangen bij het begraven van IJzebrand D. Oosten

                                                         ƒ  4,10

10.02.1829  gebruik doodlaken                            ƒ  5,‑‑.

Gehuwd (1) op 25‑jarige leeftijd op 09.05.1784 te Scherpenzeel (Fr) (ned.herv.) met Stijntje Klazen.

Gehuwd (2) op 31‑jarige leeftijd op 31.10.1789 te Blankenham (ned.herv.) met Elisabeth Bouwen, 31 jaar oud (zie 113 op blz. 34).

Gehuwd (3) op 46‑jarige leeftijd op 30.08.1805 te Scherpenzeel (ned.herv.) met Aaltje Jacobs Borman, 24 jaar oud, geboren op 22.10.1780 te Nijega, overleden op 04.01.1853 te Spanga op 72‑jarige leeftijd, ook geschreven als Aaltje Bonneman,.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Dirk, huisman/boer te Spanga, geboren op 19.05.1786 te Scherpenzeel (Fr), gedoopt op 21.05.1786 te Scherpenzeel c.a. Overleden op 20.02.1864 te Spanga op 77‑jarige leeftijd. Kerkvoogdijrekeningboeken Scherpenzeel:

18.05.1814:  Ontvangen in het bekken te Scherpenzeel bij het begraven van   Dirk IJzebrands  zijn vrouw      6.14.‑

(Hij is vermoedelijk dus nog eerder getrouwd geweest)

15.07.1815:  gebruik doodlaken   2.8.‑

29.09.1815:  ontvangen voor het openen van een graf voor zijne vrouw 1.4.‑

1864: Ontvangen van de weduwe D.Y. Oosten wegens het begraven van een lijk in een kerkekgraf ƒ 3,‑‑

Kerkvoogdijrekeningboek Spanga: 

1820:  huurt het kerkhof van Spanga  ƒ 0,50

1824, 1832, 1836 en 1837: grondpacht

1836.1837:  2 jaar grondpacht, gaande uit de zathe met No. 3 te Spanga, verschenen St. Martini  ƒ 15,‑‑

id. voor jaren  tot 1851.

1853, 1855, 1857, 1859, 1861 en 1863: 2 jaar grondpacht ƒ 15,‑‑

1865: twee jaar grondpacht van de wed. van Dirk IJsbrands Oosten

1869: id. van de erven

Diaconijeboek Scherpenzeel:

22.05.1823: Ontvangen van Dirk IJsbrands       2.14.8

(verm. i.v.m. overlijden IJssebrand, geb. 04.10.1821)

07.05.1827: huur van de zes mad  12.12.‑

1845: een jaar huur van het land, eigen aan de kerk te Spanga ƒ 16,80

Wordt in 1862 genoemd als floreen van het dorp Spanga.  Gehuwd (1) op 28‑jarige leeftijd op 22.02.1815 te Weststellingwerf met Arendtjen Samplonius, 25 jaar oud, geboren op 01.03.1789, gedoopt op 08.03.1789 te Scherpenzeel c.a. Overleden op 15.07.1815 op 26‑jarige leeftijd, dochter van Johannes Gerrits Samplonius, huisman, en Klaasjen Bouwes Hofstee.

Gehuwd (2) met Leentje Alberts Oosterkamp, geboren op 23.09.1799 te Spanga, volgens 10‑doopboek 23.02.1799 Scherpenzeel c.a. Gedoopt op 03.03.1799 te Scherpenzeel c.a. Dochter van Albert Jans Oosterkamp en Hylkien Aukes.

Uit het tweede huwelijk:

2.         Petertjen, geboren op 23.06.1790 te Oldemarkt. Het Klooster.

3.         Barbertje, geboren op 27.06.1793 te Spanga, gedoopt (ned.herv.) op 30.06.1793 te Scherpenzeel, overleden 1794.

4.         Barbertjen IJssebrands, geboren op 27.06.1795 te Spanga, gedoopt (ned.herv.) op 28.06.1795 te Scherpenzeel, overleden op 11.11.1826 te Nijetrijne op 31‑jarige leeftijd. Bij haar huwelijks is Barbertje boerenmeid te Spanga.

Gehuwd op 18‑jarige leeftijd op 18.05.1814 te Maire Sonnega met Hendrik Berends Haven, 25 jaar oud, geboren op 03.07.1788 te Wolvega, gedoopt (ned.herv.) op 06.07.1788 te Wolvega, overleden op 14.01.1845 te Nijetrijne op 56‑jarige leeftijd. In Memorie van Successie is als plaats van overlijden Oldetrijne vermeld. Op 28 januari 1812 neemt Hendrik Berends, wonende te Scherpenzeel, in de mairie Sonnega, de naam "Haven" aan voor familienaam (fol.80).

Hij tekent 'heendrik berends haven'.

Hij is bij huwelijk boerenknecht te Scherpenzeel.

In 1817 ‑ 1820 woont het gezin te Munnekeburen, in 1824 aan de       Lendedijk onder Nijetrijne.

Kerkvoogdijrekeningboeken Scherpenzeel c.a.:

Scherpenzeel:

11.02.1815: betaald voor arbeidsloon terzake het opvullen en                      herstellen op de school                          ƒ  2,20.

20.10.1815: betaald voor het opredden van de patorij   ƒ  2,‑‑.

29.10.1815: Betaald  ƒ 5,50 wegens 5 dagen arbeidsloon van het                     repareren van het voetpad.

Spanga:

1817: Ontvangen landhuur van vier mad  het Weer genaamd

1836: Ontvangen twee jaar grondpagt uit de Zathe  eigen aan de erven        IJ.D. Oosten, verschenen St. Martini 1836, 1837        ƒ  2,80

1838 en 1839  en 1840 en 1841  id. Zoon van Beerent Jans, boer, en Hendrikjen Jans Bult.

5.         Bouwe, arbeider, geboren op 16.10.1798 te Spanga, gedoopt (ned.herv.) op 21.10.1798 te Scherpenzeel, overleden op 13.12.1858 te Nijetrijne op 60‑jarige leeftijd. Diaconijeboek Scherpenzeel:

17.02.1826  Ontvangen bij de begraving van het kind van Bouwe IJzebrands Oosten                          ƒ  1.6.‑.

Gehuwd met Jantje Rommerts Dijkstra, boerin, geboren op 27.04.1799, gedoopt op 02.05.1799 te Scherpenzeel c.a. Dochter van Rommert Hendriks Dijkstra en Eeukjen Jacobs, boerin.

6.         Roelof, geboren op 25.08.1802 te Spanga (zie 56 op blz. 17).

Uit het derde huwelijk:

7.         Jacob, geboren op 03.05.1806 te Spanga, gedoopt (ned.herv.) op 04.05.1806 te Scherpenzeel c.a. Overleden op 07.06.1806 te Spanga, 35 dagen oud.

8.         Pietertje IJsbrands, geboren op 20.08.1807 te Spanga, gedoopt op 30.08.1807 te Scherpenzeel c.a.

Gehuwd met Jan Cornelis de Boer, boer, geboren op 06.03.1803, gedoopt op 13.03.1803 te Scherpenzeel, wonend te Blankenham,, zoon van Cornelis Peters de Boer (zie 40 op blz. 9) en Claasjen Jacobs Landman (zie 41 op blz. 10).

9.         Jacob, visser ‑ sluiswachter, geboren op 30.12.1810 te Spanga, gedoopt (ned.herv.) op 15.01.1811 te Scherpenzeel c.a. Overleden op 30.11.1867 te Oldetrijne op 56‑jarige leeftijd. Kerkvoogdijrekeningboeken Scherpenzeel:

1860: Betaald voor geleverde takken aan de kerk      ƒ  11,60.

Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 27.05.1840 te Weststellingwerf met Margje Jans Schut, overleden op 17.10.1891 te Blesdijke.

10.        Jannigjen, geboren op 11.12.1813 te Spanga, ook geschreven als Jannisje.

Gehuwd op 19‑jarige leeftijd op 23.05.1833 te Weststellingwerf met Tiemen Cornelis de Boer, 22 jaar oud, geboren op 09.09.1810, gedoopt op 16.09.1810 te Scherpenzeel, zoon van Cornelis Peters de Boer (zie 40 op blz. 9) en Claasjen Jacobs Landman (zie 41 op blz. 10).

11.        Alte, geboren op 21.06.1816 te Spanga, gedoopt (ned.herv.) op 07.07.1816 te Scherpenzeel, overleden op 16.10.1904 te Sloten op 88‑jarige leeftijd. Wordt in 1853 genoemd als floreen van het dorp Spanga.

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 28.03.1844 te Weststellingwerf met Hiltje Gerrits Landman, 37 jaar oud, geboren op 20.03.1807 te Scherpenzeel, overleden op 20.11.1880 te Follega op 73‑jarige leeftijd, dochter van Gerrit Jacobs Landman (zie 62 op blz. 18) en Margje de Boer (zie 63 op blz. 18).

12.        Margjen, geboren op 30.11.1818 te Spanga, gedoopt (ned.herv.) op 13.12.1818 te Scherpenzeel, overleden ± 1860.

Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 10.05.1839 te Weststellingwerf met Rommert Oosterhof, boer, woont in 1839 in Spanga. Zoon van Wijbe (Wiebe) Oosterhof.

13.        Chrisje, geboren op 07.03.1821 te Spanga, gedoopt (ned.herv.) op 25.03.1821 te Scherpenzeel, overleden Blankenham 15.02.1848.

Gehuwd Blankenham 22.08.1845 met Jan Pals, veehouder, geboren Echten 10.12.1817, overleden Blankenahm 22.02.1888, zoon van Teunis Gerrits Pals, veehouder, en Marchje Slump.

113            Elisabeth Bouwen, geboren op 16.09.1758 te Scherpenzeel, gedoopt (ned.herv.) op 16.09.1758 te Scherpenzeel, overleden ± 1802, ook geschreven als Liesbert, Lysabert,

‑ uit het Klooster ‑

Blankenham: Elisabeth Bouwen is op 26 april 1786 op gedane belijdenisse des geloofs tot ledemaat aangenomen.

Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 112 op blz. 32).

 

114       Peter Peters de Boer, geboren op 25.11.1774. Pieter Pieters, wonend te Spanga, neemt in de mairie Sonnega de naam de Boer aan. Er is dan 1 kind. (fol 66).

Gehuwd met

115            Arendje Koenderts, geboren op 15.07.1775.

Uit dit huwelijk:

1.         Trijntje Pieters, geboren op 02.04.1809 (zie 57 op blz. 17).

2.         Koendert Pieters, geboren op 20.03.1813, mogelijk 1814.

 

116       Gabe Nutterts Gouma, geboren op 09.03.1769 te Nijelamer, elders vermeld: 20.03.1769. Gedoopt te Wolvega, overleden op 08.06.1858 op 89‑jarige leeftijd, bij huwelijk wonend te Boornzwaag,

In de mairie Sonnega neemt Gabe Nutterts, wonende te Munnekeburen, de naam Gouma aan. (fol 62) Er zijn dan 2 kinderen.

In 1805 (1803‑'04) is Gabe Nutterts diaken in Scherpenzeel.

1803 ‑ 1806 kerkvoogd te Munnekeburen, later Scherpenzeel.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 12.06.1791 te Langweer c.a. Gehuwd voor de kerk op 12.06.1791 te Oosterzee c.a. Echtgenote is de 21‑jarige

117       Antje Aukes Bakker, geboren op 03.03.1770 te Terhorne, overleden op 27.09.1826 te Scherpenzeel op 56‑jarige leeftijd, bij huwelijk wonende te Oosterzee.

Uit dit huwelijk:

1.         Nuttert Gabes, geboren op 19.05.1792 te Spanga (zie 58 op blz. 17).

2.         Eelkje Gabes, geboren op 10.05.1796 te Langelille, gedoopt op 16.05.1796 te Scherpenzeel c.a. Overleden op 21.07.1883 op 87‑jarige leeftijd. Eelkjen gaat op 21.06.1844 van Scherpenzeel naar Lemmer.

Gehuwd op 15‑jarige leeftijd op 06.05.1812 te Weststellingwerf met Jan Andries de Boer, 29 jaar oud, geboren op 03.09.1782, gedoopt (ned.herv.) op 08.09.1782 te Scherpenzeel c.a. Overleden op 26.01.1864 op 81‑jarige leeftijd, zoon van Andries Heinen de Boer (zie 44 op blz. 11) en Albertje Jans Oosterkamp (zie 45 op blz. 11).

 

118            Kornelis Michiels Pereboom, geboren op 12.03.1762 te Scherpenzeel (Fr), gedoopt (ned.herv.) op 15.03.1762 te Scherpenzeel, overleden op 20.02.1847 te Scherpenzeel op 84‑jarige leeftijd. Het echtpaar woonde in de Kuinderpolder op 'de Boompjes'.

Ook vermeld als Conrnelis Machiels Pereboom.

De naam wordt door dit geslacht aangenomen te Kuinre op 30.12.1811, akte 36.

Cornelis heeft in eigendom gehad de plaats op Schoteruiterdijken, voor 1847. Toen werd koper N.G. Gouma voor ƒ 20.195,‑ 

1814  Kerkvoogd van Munnekeburen;

Diaconijeboek Scherpenzeel c.a.:

1806:  3 juli Ontvangen in de kom bij de begravenis van het kind van Kornelis Michiels (er is dus nog een kind geweest)  1.17.1

1812: 20 okt. Begravenis dochter   3.11.10

Kerkvoogdijrekeningboek Scherpenzeel:

Ontvangen in 1807: voor het openen van een graf van het kind 1. 8.‑

28.11.1812 voor openen van graf dochter  1. 8.‑

Uitgave:

13.10.1812 voor slechten van het graf van dochter Antien  ‑.12.‑. Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 02.05.1788 te Scherpenzeel. Trouwregister Scherpenzeel c.a.: bevestiging huwelijk van 4 mei 1788 Scherpenzeel‑Spanga. Cornelis Migiels van Kuinre en Tryntje Gerrits Samplonius van Schoteruiterdijken.  (ned.herv.) met de 24‑jarige

119            Trijntje Gerrits Samplonius, geboren op 12.11.1763, gedoopt (ned.herv.) op 13.11.1763 te Oldelamer, overleden op 26.01.1847 te Kuinre op 83‑jarige leeftijd. Huwelijken Kuinre:

11 april 1788:

Cornelis Miggiels, j.m. van hier ‑ Trijntjen Gerrits Samplonius j.d. van Schooteruiterdijken, getrouwt te Scherpenzeel  den 2 maaij. Uit dit huwelijk:

1.         Jantje, geboren op 03.03.1790, gedoopt (ned.herv.) op 07.03.1790 te Kuinre, overleden op 31.03.1821 te Agterveen op 31‑jarige leeftijd, huis nr. 158.

Ondertrouwd op 08.02.1811 te Kuinre, gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 25.02.1811 te Kuinre, voor het gericht getrouwd.

Lucas en Jantjen trouwen 24.02.1811 in de Ned.Herv. kerk en 25.02.1811 voor het gericht. In die tijd begon men met de huwlijken voor het gericht te voltrekken, dit als voorloper van het huidige huwelijk voor de Burgerlijke Stand. Maar het kerkelijk huwelijk was nog steeds het wettige huwlijk. Men was ook niet verplicht voor het gericht te trouwen.  Gehuwd voor de kerk op 24.02.1811 te Kuinre met Lucas Jans Mulder, boer, geboren 1786 te Blankenham, gedoopt op 15.10.1786 te Blankenham, overleden op 25.04.1838 te Agterveen, huis nr 172. Op 27.03.1805 doet Lucas Jans belijdenis in Blankenham.

In 1811 wonende te Schoterzijl.

In de mairie Sonnega verblijft Lucas Jans, wonende te Scherpenzeel bij de naam Mulder, er zijn dan geen kinderen (fol 76v).

Lucas is in 1817 boer in Agterveen.

Uit de diakonieboeken van Kuinre blijkt dat Lucas Mulder in 1814 een kostganger heeft gehad, ene Jekke Ages. De diakonie betaalt aan hem 15 weken kostgeld à 19 stuivers per week.

Lucas is van 1818 tot 1821 diaken van de Hervormde kerk van Kuinre. In 1819 moet hij ƒ 1,‑ aan de kerk betalen, omdat hij verzuimd heeft aanwezig te zijn bij de kerkvisitatie.

Van 1829 ‑ 1830 en van 1832 ‑ 1834 is hij lid van de kerkenraad van Kuinre als ouderling. In 1837 wordt hij nogmaals tot ouderling gekozen, maar in 1838 volgt Harm Berends Boersma hem op. Lucas is dan inmiddels overleden. 

Lucas Jans Mulder en zijn vrouw Saakje wonen in 1825 in Achterveen, in de buitendijkspolder achter Kuinre.

Bij de overstroming, die grote schade aanrichtte, moet de boerderij van Lucas Jans Mulder rondom in het water hebben gestaan. Hoeveel schade hij had is niet te achterhalen, omdat overzichten niet in het archief van Kuinre aanwezig zijn. Wel is bekend dat hij totaal ƒ 650,‑ voor timmerwerk; ƒ 200,‑ voor vee en ƒ 115,‑ voor gereedschap heeft ontvangen uit de algemene collecte t.b.v. de slachtoffers van de watersnoodramp van van de Provinciale commissie ontving hij ƒ 45,‑ voor vee en ƒ 30,‑ voor gereedschap. Zijn buren, de familie Boersma, zijn allemaal omgekomen; zoontje Hidde van 2 jaar wordt op 14 maart 1825 gevonden in een sloot tussen de ouderlijke woning en de boerderij van Lucas Mulder.  Zoon van Jan Lucas Mulder, veehouder, en Hendrikje Pieters de Noord.

2.         Rieuwkje, geboren op 29.02.1792 te Delfstrahuizen (zie 59 op blz. 18).

3.         Antje Peereboom, geboren op 18.04.1794, overleden .10.1812. Diaconijeboek Scherpenzeel:

1812: Ontvangen bij de begravenis van de dochter van Cornelis Migiels                                                               3.11.10

Kerkvoogdijrekeningboek Scherpenzeel:

28.11.1812:  Ontvangst voor de opening van graf dochter       1.8.‑

13.10.1812:  Uitgave voor slechten graf dochter Antien        ‑.12.‑, begraven op 20.10.1812 te Scherpenzeel.

4.         Michiel Kornelis Peereboom, huisman te Spanga, geboren op 12.08.1795 te Kuinre, overleden op 13.04.1869 te Spanga op 73‑jarige leeftijd. In 1823 en 1824 huurt hij van de kerkvoogdij Spanga hooiland, de Vossekamp; Diaconijeboek Scherpenzeel c.a.:

1834: Ontvangen bij de begraving der vrouw van M.K. Peereboom  en voor het gebruik van het doodlaken.

Kerkeraadsnotulen Scherpenzeel c.a.:

1838:  'Op heden den 12 Augustus 1838 vond wederom den bediening van het H. Avondmaal plaats nadat op den 5 Aug: in de kerk te Munnekeburen cencura morum was gehouden en bij die gelegenheid was besloten om Rintjen Hendriks de Vries & Michiel Cornelis Peereboom, welken zich bij voortduring aan het misbruik van sterken drank schuldig maken, niet het eerstkomende avondmaal tot te laten, gelijk dan daarvan aan de genoemde personen schriftelijk kennis is gegeven, ‑ uit naam des kerkeraads'

Nadat op den 11 Nov: 1838 met een gunstig gevolg onderzoek was gedaan naar het gedrag der leden van deze gemeente in het algemeen en naar het gedrag vasn Rintje Hendriks de Vries & Michiel Cornelis Peereboom in het bijzonder zoo heeft op heden den 18 November wederom alhier te Scherpenzeel de bediening van het H. Avondmaal plaats gevonden.'

1841: 22 Augustus, Michiel Peereboom niet toegelaten tot het H. Avondmaal wegens misbruik van sterken drank;

1841: 7 November, na gunstig onderzoek weer toegelaten.

1842: 21 Augustus, Toegang weer ontzegd wegens vroeger in deze handelingen vermeld slegt gedrag voor onbepaalden tijd;

1842: 20 November, na onderzoek met gunstig gevolg weer toegelaten.

Wordt in 1853 genoemd als floreen van het dorp Spanga.

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 09.10.1822 te Weststellingwerf met Vroukje Nieuwenhout, 22 jaar oud, geboren op 24.08.1800 te Spanga, gedoopt op 31.08.1800 te Scherpenzeel c.a. Overleden op 27.01.1834 te Spanga op 33‑jarige leeftijd, ook geschreven als Froukien, Frouwkje, Foekjen, Froukje Jettes,, dochter van Jelte Cornelis Nieuwenhout en Geesjen Jans Mulder.

5.         Gerhardus Kornelis Peereboom, geboren op 27.05.1797, overleden op 21.07.1820 op 23‑jarige leeftijd. Kerkvoogdijrekeningboek Scherpenzeel:

1820; Ontvangen 28.12 van Kornelis Michiels  voor het openen van het graf van zijn zoon Gerhardus                                    ƒ 1.40

26.07.1820: Betaald voor het slechten van het graf         ƒ 0,60

Diaconijeboek Scherpenzeel c.a.:

27.07.1820:  Ontvangen in het bekken bij de begravenis      5.3.8

27.07.1820:  Betaald voor het doodlaken bij het gebruik en begrafenis, begraven op 27.07.1820.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 19.04.1820 te Weststellingwerf met Vroukje Nieuwenhout, 19 jaar oud, geboren op 24.08.1800 te Spanga, gedoopt op 31.08.1800 te Scherpenzeel c.a. Overleden op 27.01.1834 te Spanga op 33‑jarige leeftijd, ook geschreven als Froukien, Frouwkje, Foekjen, Froukje Jettes,, dochter van Jelte Cornelis Nieuwenhout en Geesjen Jans Mulder.

6.         Bouwe, geboren op 15.10.1798, overleden op 25.10.1798, 10 dagen oud.

7.         Bouwe, geboren op 08.03.1800 te Kuinre. Worstdijk onder Cuinre, gedoopt (NH) op 08.03.1800, overleden op 10.09.1830 op 30‑jarige leeftijd. Diaconieboek Scherpenzeel:

1830  14.09:  Ontvangen bij het begraven                ƒ  3,20

       3.10:  Gebruik doodlaken                         ƒ  1,‑‑, begraven op 14.09.1830 te Scherpenzeel.

8.         Foekjen Kornelis Peereboom, geboren op 02.09.1801 te Kuinre, in overlijdensakte vermeld als geboren te Schorteruiterdijken. Overleden op 25.11.1834 te Munnekeburen op 33‑jarige leeftijd, ook geschreven als Voekje, Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 22.05.1822 te Weststellingwerf met Michiel Peereboom, 29 jaar oud, bakker, geboren op 01.02.1793 te Scherpenzeel, gedoopt (ned.herv.) op 10.02.1793 te Scherpenzeel, overleden op 25.02.1862 te Munnekeburen op 69‑jarige leeftijd. Hervormd kerkvoogd en floreenplichtige te Munnekeburen, o.m. in 1849 tot 1859, administrerend kerkvoogd van 1855 tot 1861.

Diaconieboek Scherpenzeel c.a.:

± 1834: levert diverse keren brood, betaald door de diaconie.

Kerkvoogdijrekeningboeken Munnekeburen:

1841: kostgeld van de verwers bij het verwen van de kerk te Munnekeburen ƒ 12,10

1850: verteringen bij het opnemen der kerkvoogdijrekeningen ƒ 10,75

1851: kostgeld van de verwers aan het kerkgebouw ƒ 1,40

1853: voor onderhoud van den molen, kalk, maalloon en vertering ƒ 17,29

1854: maalloon, kalk, zand, schoonmaakbenodigdheden

In 1860 is de kerk van Munnekeburen vergroot en de toren gesticht. In een gevelsteen staat M.D. Peereboom als kerkvoogd vermeld. Zoon van Dirk Michiels Peereboom, bakker te Slijkenburg, en Elisabeth Pieters de Boer. Bij huwelijk is Michiel (29 jaar) bakkerknecht te Scherpenzeel en Foekje zonder beroep te Delfstrahuizen.

9.         Hiltje, geboren op 24.01.1804, overleden op 04.03.1804, 40 dagen oud.

10.        Hiltje, geboren op 13.04.1804, overleden op 25.06.1806 op 2‑jarige leeftijd.

 

124       = 82 Jacob Gerrits.

125       = 83 Hiltje Jans.

 

126       = 44 Andries Heinen de Boer.

127       = 45 Albertje Jans Oosterkamp.

 

Generatie VIII

 

128       Tette Hotses, boer te Haskerdijken, geboren 1690, overleden voor 1738. Tette Hotses was boer te Oldeboorn. Hij trouwde op 27 januari 1715 met Aaltie Tomas.

Van Tette Hotses is het volgende bekend:

Hij was een van de veertien mannen, die over de dichtgevroren Zuiderzee naar Amsterdam geweest zijn. Op 20 januari 1729 vertrokken ze met dertien paarden en sleden uit Oldeboorn.

Voor de koopman Jelle Annes zou men 128 vaten boter naar 's lands hoofdstad brengen. De eerste nacht werd op het Kampereiland overnacht, de tweede avond bereikte men Harderwijk en de volgende dag kwamen de "sleedjagers" om vier uur 's‑middags in Amsterdam aan. De vierde dag vertrok men weer en er werd in Huizen overnacht. Intussen had het flink gedooid en men reed de vijfde dag dan ook in het water. Tegen de raad van de kustbewoners bij Harderwijk, waar men gegeten had, ging de groep toch verder met het doel: Kuinder.

Tot Elburg ging alles goed, doch even later bleven Tette Hotses en Tjerk Jochems achter, omdat Tjerks paard haast niet meer kon lopen. De onkameraadschappelijke hoofdgroep dacht, dat die twee het spoor wel zouden volgen. Ten zuiden van het Keteldiep gingen Tjerk en Tette aan land; de anderen overnachtten in Kampen. De volgende dag vertrok men weer vroeg.

Doordat de vloed en de wind de ijslaag oneffen hadden gemaakt, vorderden ze slechts langzaam. Opeens struikelde Tjerks paard, met als gevolg, de koot uit het lid. Het dier moest achterblijven. Tette wilde het doodsteken, maar Tjerk hield hem tegen; daardoor heeft het paard nog meer moeten lijden. Met twee sleden en één paard gingen de beide mannen nu verder. Terwijl de duisternis inviel, kwam het water soms een halve meter hoog. Tjerk en Tette wilden aan land, maar tussen hen en de wal bevond zich een bruisende watermassa. Tette wilde er doorheen, maar Tjerk durfde niet. Tjerk zette door en joeg in volle vaart op de dijk aan. Waar het ijs ophield, was nog geen land bereikt, maar door de vaart kreeg het paard grond onder de voeten en trok de slede omhoog. Het tweetal bleek op de noordkust van het Kampereiland geland te zijn en bij een boer kregen ze droge kleren.

De hoofdgroep kon bij de Kuinder niet anders aan land komen dan met boten; de paarden moesten de laatste honderd meter zwemmen! Op 26 januari arriveerde de hoofdgroep veilig in Oldeboorn, waar later Tette Hotses en Tjerk Jochems ook aankwamen.

(Naar een handschrift van de schrijven Hendrik Rientzes, die zelf ook mee geweest is; het handschrift is in 1844 uitgegeven en er zijn nog maar een paar exemplaren over.).

Gehuwd op 09.02.1715 te Oldeboorn. In het trouwboek van de Hervormde gemeente van Oldeboorn staat: Tette Hotses ende Aaltje Tomas, beide van Oldeboren, den 27sten Jan. 1715, den 2den Febr. en den 9den dito en sijnde Na de Middags gecopuleerd (getrouwd). Echtgenote is

129       Aaltje Thomas, tot 1752 boerin te Oldeboorn, geboren ± 1692 te Haskerdijken, overleden na 1765.

Uit dit huwelijk:

1.         Hotze Tettes, boer, geboren 1716 te Oldeboorn, overleden op 22.07.1809 te Oldeboorn, boer te Oldeboorn, Sorramorre, Gehuwd op 07.03.1745 te Oldeboorn met Gerbrig Wytzes.

2.         Doeke Tettes van der Linden, geboren op 02.05.1727 te Haskerdijken (zie 64 op blz. 19).

3.         Thomas Tettes, boer te Bossum.

4.         Right Tettes.

Gehuwd met Meine Hendriks.

5.         Zymen Tettes.

Gehuwd met Andrieske Luijtjens.

6.         Sytse Tettes.

Gehuwd met Bauck Wietzes.

 

130            Homme Aukes.

Gehuwd met

131       Aefjen.

Uit dit huwelijk:

1.         Tyets Hommes (zie 65 op blz. 20).

 

134       Albert Reinders, elders vermeld als Jan Reinders, Gehuwd met

135       Jantje Alberts.

Uit dit huwelijk:

1.         Roelofje Alberts, geboren op 23.02.1753 te Blesdijke (zie 67 op blz. 21).

 

138       Jentje Jakles Wiarda, geboren op 26.12.1716 te Lemmer, gedoopt op 01.01.1717 te Lemmer, overleden ± 1779 te Oosterzee. Jentje was bijzitter in Oosterzee.

Gehuwd (1) voor 1742 met Rykjen Reins (zie 139 op blz. 39).

Gehuwd (2) op 54‑jarige leeftijd op 14.04.1771 te Oosterzee met Trijntje Klazes, geboren ± 1746, van Woudsend, Uit het eerste huwelijk:

1.         Dettje Jentjes, gedoopt op 12.08.1742 te Oosterzee c.a. Overleden op 10.10.1826 te Lemmer op 84‑jarige leeftijd. Dettje Jentjes, wonende te Lemmer, neemt in de mairie Lemmer de naam Wiarda aan. Er zijn dan 2 kinderen (fol 53).

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 29.09.1765 te Lemmer met Sjoerd Tadema, 23 jaar oud, geboren op 30.08.1742 te Lemmer, overleden voor 1811.

2.         Jakkele Jentjes, gedoopt op 06.12.1744 te Oosterzee c.a. In de mairie Oosterzee (fol 4v) neemt Jackle Jentjes, wonende te Oosterzee, te naam Wiarda aan. Er zijn geen kinderen.

3.         Rein Jentjes, boer, huisman, geboren op 28.01.1747 te Oosterzee, gedoopt op 29.01.1747 te Oosterzee c.a. Overleden op 28.06.1822 te Oosterzee op 75‑jarige leeftijd. Rein Jentjes, wonende te Oosterzee, neemt in de mairie Oosterzee de naam Wiarda aan. Er zijn dan 7 kinderen (fol 5).

 

Gehuwd op 48‑jarige leeftijd op 22.11.1795. Gezien het grote leeftijdsverschil van bruidegom en bruid zal dit huwelijk op basis van financiële of statusoverwegingen tot stand zijn gekomen. Echtgenote is Jentje Muurling, 22 jaar oud, geboren op 22.01.1773 te Oosterzee, gedoopt op 24.01.1773 te Oosterzee c.a. Overleden op 02.11.1848 te Oosterzee op 75‑jarige leeftijd, mogelijk Jantje, Jantjen, Dochter van Jochem Piers Muurling, vervener, veenbaas, landbouwer, en Lammigje Coops Bunt.

4.         Vroukje Jentjes, gedoopt op 01.09.1749 te Oosterzee c.a. Overleden voor 1751.

5.         Vroukje Jentjes, gedoopt op 06.11.1751 te Oosterzee c.a. Overleden op 26.05.1825 te Oosterzee op 73‑jarige leeftijd, ook geschreven als Froukjen Jentjes Wiarda.

Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 13.05.1781 te Oosterzee met Jolle Roelofs, schoolmeester, overleden voor 1818, ook geschreven als Jolle Roels,

6.         Geertje Jentjes, geboren op 03.10.1754 (zie 69 op blz. 21).

7.         Jakle Jentjes, geboren op 06.11.1758, gedoopt op 10.12.1758 te Oosterzee c.a. Overleden op 17.03.1818 te Oosterzee op 59‑jarige leeftijd, volgens 10‑jarentafel 01.04.1818 Lemsterland,  Jackle Jentjes, wonende te Oosterzee, neemt in de mairie Oosterzee de naam Wiarda aan. Er zijn dan geen kinderen (fol 4v). 

 

Notariële akte d.d. 24.04.1818: opbrengst ten sterfhuize ƒ 4.188,‑.

 

139       Rykjen Reins, geboren ± 1716, overleden voor 1771. Rijkjen Reins was afkomstig van Woudsend, ook geschreven als Reinkjen, Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder 138 op blz. 38).

 

140            Michiel Dubbelds, gedoopt (ned.herv.) op 03.02.1726 te Echten (Fr), overleden ± 1780.

Gehuwd 1752 (ned.herv.) met

141            Rieukjen Sjoerds, geboren op 09.09.1730 te Oosterzee, in de Kooij, gedoopt (ned.herv.) op 09.11.1730 te Oosterzee, overleden op 26.03.1809 te Scherpenzeel op 78‑jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:

1.         Antjen, gedoopt (ned.herv.) op 14.05.1752 te Scherpenzeel, overleden ± 1765, jong overleden.

2.         Dubbeld Michiels, boer te Agterveen, geboren op 29.01.1756 te Scherpenzeel, gedoopt (ned.herv.) op 01.02.1756 te Scherpenzeel, overleden op 08.12.1798 te Kuinre op 42‑jarige leeftijd. Dubbeld Michiels is in 1780 boer te Delfstrahuizen, later boer te Agterveen.

Lidmatenboek Scherpenzeel:

Op 18.05.1783 zijn tot ledematen aangenomen Dubbelt Michiels en Aeltjen Sijtses Sijn huisvrouw. Dezelfde vrouw den 18 dyto van Dubbelt Michiels al hier gedoopt.

Op 06.03.1784 vertrekken zij van Scherpenzeel naar "de Kuijnder".

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 24.09.1780 te Delfstrahuizen (ned.herv.) met Aaltje Sytses Boonstra, gedoopt bij "aannemen tot ledemaat". Gedoopt op 19.05.1783 te Scherpenzeel, ook geschreven als Aaltgien Sijtses.

3.         Sjoerd Michiels Peereboom, geboren op 25.02.1759 te Scherpenzeel (Fr) (zie 70 op blz. 21).

4.         Kornelis Michiels Pereboom, geboren op 12.03.1762 te Scherpenzeel (Fr) (zie 118 op blz. 35).

5.         Dirk Michiels Peereboom, bakker te Slijkenburg, geboren 1766 te Scherpenzeel (Fr), gedoopt te Scherpenzeel, overleden op 01.02.1844 te Spanga. Naamsaanneming Mairie Sonnega  (fol 55)

Dirk Michiels is meester bakker te Slijkenburg.

Dirk Michiels, wonende te Slijkenburg neemt de naam Peereboom aan; er zijn dan 7 kinderen. (fol. 55)

1805:  Ouderling van de gecombineerde gemeente Scherpenzeel, Munnekeburen, Spanga en Nijetrijne.

Diaconijeboek Scherpenzeel c.a.

1810 ‑ 1831:  D.M. Pereboom levert brood: "nagtmaals Brood, leedbolle, brood bij begravenisse,

Kerkvoogdijrekeningboek Spanga:

17.12.1824: Ontvangen van Dirk Mechiels 1/3 part van de grondpagt 1823.1824 ten laste op het huis te Slijkenburg:  ‑.16.12

07.06.1826: 1/3 van de verponding ten laste op het huis te Slijkenburg.

01.09.1827: Betaald aan Dirk Michiels Peereboom te Slijkenburg wegens 5000 oude steen herkomstig van de oude kerk en gebruikt tot het bouwen van een baarhuis op het kerkhof.

Kerkvoogdijrekeningboek Scherpenzeel:

26.07.1828: Betaald wegens geleverd brood tot het houden van 't avondmaal in deze gemeente: ƒ 4,‑‑.

Gehuwd op 09.05.1790 te Scherpenzeel (ned.herv.) met Elisabeth Pieters de Boer, 25 jaar oud, geboren op 18.04.1765 te Scherpenzeel, gedoopt op 20.04.1765 te Scherpenzeel, ook geschreven als Lijsbert, Lisabet Pieters, Liesbet Peters. Dochter van Peter Wubben (zie 80 op blz. 24) en Trijntje Peters (zie 81 op blz. 24).

6.         Akke Michiels, geboren 1767 te Scherpenzeel.

Gehuwd met Wijbelt Tjetzes, ook geschreven als Wybolt Tjitzes,

1787, 6 mei:  vertrokken van Scherpenzeel naar Lemmer.

7.         Johannes Michiels, geboren 1768 te Scherpenzeel.

Gehuwd op 13.05.1792 te Spanga (ned.herv.) met Mijntjen Theunis, beijden van Spanga.

8.         Peter Michiels Pereboom, geboren 1769 te Scherpenzeel, overleden op 27.06.1823 te Kuinre. In 1794 woont het gezin in Slijkenburg.

Peter Michiels neemt voor hem en zijn kinderen op 30.12.1811 te Kuinre de naam "Pereboom" aan, akte 71.

Op 25 maart 1822 meldt de veldwachter van Kuinre dat Peter een punter vol zand heeft weggehaald.

Gehuwd op 27.05.1792 te Scherpenzeel (ned.herv.) met Aafje Doekes van der Lende, geboren ± 1772, overleden op 13.04.1826 te Kuinre, ook geschreven als Aefjen Doekes, Aafke Doekes. Dochter van Doeke Tettes van der Linden (zie 64 op blz. 19) en Tyets Hommes (zie 65 op blz. 20), beijde van Spanga.

9.         Hiltje Michiels, geboren op 04.03.1770 te Scherpenzeel.

10.        Hiltje Michiels Kleisen, geboren op 14.02.1771 te Scherpenzeel, gedoopt (ned.herv.) op 03.03.1771 te Scherpenzeel. Sjoerd Michiels neemt in 1811 voor zijn zuster Hiltje en drie kinderen van wijlen Jacob Kleisen de familienaam Kleisen aan.  Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 01.05.1791 te Scherpenzeel (Fr) met Jacob Cleijsen, overleden voor 1811, ook geschreven als Japik.

Jacob komt op 12.03.1803 van Nijega naar Scherpenzeel.

 

142       Dirk Roelofs Oosten, boer te Spanga, geboren te Schoterzijl, gedoopt (ned.herv) op 14.01.1714 te Kuinre. Doopboek‑(Geref.) te Kuinre: 14 Jan. 1714 'is gedoopt Dirck het soontje van Roelof Jans Oosten en Hitje Hessels, tesamen egteluiden, wonende aan de Oude Sgoter Ziel, is door de vader ten doop gehouden. Overleden ± 1787 te Scherpenzeel (Fr). Komt voor in de Quotisatiekohieren van 1749 als boer te Spanga.

Het gezin bestaat uit 2 personen boven 12 jaar en 3 personen onder 12 jaar. De aanslag bedraagt  26.12.‑.

In 1751 krijgt hij met zijn vader, Roelof Jans Oosten, van de schout van Kuinre toestemming om in Overijssel zijn  vee te weiden. In 1752 is hij kerkvoogd te Spanga; woont in 1761 te Spangerdijk (Scherpenzeel) en in 1786 te Langelille aan de ziel (Schoterzijl).

In 1794 vermeldt het Recesboek van Weststellingwerf:

Rechtdag den 12en Juny 1794. Claas Wubben, huysman, woonagtig onder Delfstrahuizen, impetrant, contra Dirk Roelofs Oosten, huysman te Scherpenzeel, gedaagde, om boete van 24 goutguldens causa verbale injurie, doordien de gedaagde zich niet heeft ontzien om de impetrant te beschuldigen en te zeggen: "Je bint een slegten kerel, nog slimmer als een onchristen"; in eenen, en dan in een tweede om de boete van vier en twintig goutguldens causa als boven, met de impetrant te schuldigen en te zeggen: "gij wandeld voor de mensen als een Engel en inwendig zijt gij een duivel, en zo gaat gij ten Avondmaal"; en in een derde om de boete van 24 goutguldens causa als boven, door de impetrant te beschuldigen, gezegd te hebben alsof de impetrant met vermaak zoud beschouwen dat de gedaagde zijn huys moeste afbreeken. De gedaagde verklaart te opponeren tegen des impetrants eisch.

Rechtdag den 26 Juny 1794. Dirk Roelofs Oosten, gedaagde, in judicatie present, verklaart de woorden in de eisch van de impetrant op vorige rechtdag omschreeven, in die beteekenis niet te hebben gesproken, als geen bezwaar tegens den impetrant te hebben.  Zoo hebben de impetrant en gedaagde na vorengemelde verklaring de  zaak in quaestie ter uitspraak van wederzijdse procureurs begeven, welke de aanspraak van den impetrant hebben afgedaan, dat de kosten over de aanspraak en oppositiegevallen yder voor de helfte zouden worden betaald; parthijen hierin genoegen nemende, hebben stante judicio de costen betaald.

De naam van Dirk Roelofs Oosten zou in de kerkklok van Scherpenzeel ingegoten zijn geweest. Deze klok is in de Tweede Wereldoorlog op last van de Duitsers omgesmolten voor munitie.

Elders vermeld (v.d.Lende) dat de naam van Dirk Roelofs staat op de klok van Spanga.  Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 09.11.1743 te Blankenham. Trouwboek (Geref.) te Blankenham: 9 Nov. 1743 Derck Roelofs J.M. van Spangerdijk met Pietertien Alten J.D. uit 't Rondebroek. Echtgenote is

143            Petertje Alten, geboren ± 1720 te Munnekeburen, overleden 1791 te Kuinre, ook geschreven als Petergien, Pietertien,

‑ uit 't Rondebroek ‑.

Uit dit huwelijk:

1.         Roelof, geboren op 12.08.1744 te Scherpenzeel, gedoopt (ned.herv.) op 20.08.1744 te Scherpenzeel, bij huwelijk afkomstig van Echten.

Gehuwd op 30‑jarige leeftijd op 20.11.1774 te Echten, . Echtgenote is Fimke Jacobs, van Teroele.

2.         Alte Dirks (Oosten), geboren op 03.11.1745 te Scherpenzeel, gedoopt (ned.herv.) op 20.11.1745 te Scherpenzeel, overleden 1799. Lidmatenboek Scherpenzeel c.a.:

1781: Den 27 Maijus het H. Avondmaal gehouden zijnde zijn tot ledematen aengenomen  Alte Dirks, Tijske Bouwen zijn huisvrou.

Alte Dirks is in 1788 Mede Kerkvoogd van Scherpenzeel. Hij en Tietske Bouwes, sijn Huijsvrouw, zijn vermeld op het gebrandschilderde raam in de kerk van Scherpenzeel. Gehuwd op 32‑jarige leeftijd op 10.05.1778 te Scherpenzeel (ned.herv.) met Tjetske Bouwes, 19 jaar oud, geboren op 06.04.1759 te Oldetrijne, gedoopt (ned.herv.) op 08.04.1759 te Oldetrijne, ook geschreven als Tjitske. Dochter van Bouwe Dubbelds, middelmatige boer, en Geertje Gerrits.

3.         Hiltje, geboren op 01.09.1747 te Scherpenzeel (Fr), gedoopt (ned.herv.) op 10.09.1747 te Scherpenzeel, overleden op 24.03.1826 te Schoteruiterdijken op 78‑jarige leeftijd. Ook geschreven als Hittie Dirks.

Zij wordt in de huwelijksakte van haar zoon  Hiltje Dirks Oosting genoemd.

Gehuwd (1) op 27‑jarige leeftijd op 07.05.1775 te Scherpenzeel met Cornelis Roelofs, geboren ± 1750, overleden voor 1783, zoon van Roelof Kornelis (zie 198 op blz. 47) en Vroukje Pieters.

Gehuwd (2) op 35‑jarige leeftijd op 11.05.1783 te Scherpenzeel met Hendrik Bouwen Woud, 33 jaar oud, geboren op 21.04.1750, gedoopt (ned.herv.) op 26.04.1750 te Scherpenzeel. Lidmatenboek Scherpenzeel c.a.:

1783:  Den 18 Mayus het H. Avondmaal gehouden zijnde zijn tot ledematen aangenomen  Hendrik Bouwen ... Zoon van Bouwe Peters (zie 96 op blz. 28) en Barbertje Hendriks Woud (zie 97 op blz. 28).

4.         Pieter, gedoopt (ned.herv.) op 07.11.1749 te Scherpenzeel (zie 98 op blz. 29).

5.         Alte (mogelijk Albert), geboren op 03.11.1750, gedoopt op 20.11.1750 te Scherpenzeel c.a.

6.         Jouke, geboren op 18.03.1752 te Scherpenzeel (Fr), gedoopt (ned.herv.) op 20.06.1752 te Scherpenzeel, overleden op 08.04.1828 te Nijetrijne op 76‑jarige leeftijd. Lidmatenboek Scherpenzeel:

1784 ‑ 2 okt. vertrekken Jouke Dirks en Marchijn Roelofs van Scherpenzeel naar Blankenham.

Kerkvoogdijrekeningboek Scherpenzeel:

02.07.1805 Uitgave aan Jouke Dirks Oosten  timmeren en verven van de pastorije                                          ƒ  33.17.10

In 1809 ‑ 1811 ‑ 1819 en 1824 komt hij voor als kerkvoogd van Nijetrijne.

1818  Betaald ƒ 4.‑.‑ voor het leveren van een Bijbel in de kerk ten dienste van de Onderwijzer der jeugd of koster.

Jouke Dirks, wonend te Nijetrijne, neemt in de mairie Sonnega, de naam Oosten aan. Er zijn geen kinderen. (fol 41v).

Gehuwd (1) 1783 met Margjen Roelofs, dochter van Roelof Kornelis (zie 198 op blz. 47) en Trijntje Klaassen (zie 199 op blz. 48).

Gehuwd (2) met Annigje Jochems Gialt Bosma, dochter van Jochem Gialt Bosma.

7.         Albert, geboren op 18.03.1752 te Scherpenzeel (Fr), gedoopt (ned.herv.) op 20.06.1752 te Scherpenzeel.

8.         Margje Dirks, geboren op 14.07.1755 te Munnekeburen (zie 71 op blz. 22).

9.         IJssebrand Dirks, geboren op 26.10.1758 (zie 112 op blz. 32).

 

144       Volken Harmens, geboren op 23.08.1705 te Muggenbeet, overleden IJsselham 1776/1777..

Gehuwd Blokzijl 08.08.1734 met

145       Margje Klaassen, geboren IJsselham/Paaslo, overleden IJsselham 1776/1777..

weduwe van Dirk Jans,.

Uit het tweede huwelijk:

1.         Herman Volkens Pen, geboren op 11.06.1741 te Wetering (zie 72 op blz. 23).

 

146       Jan Koops, geboren Wetering en gedoopt Blokzijl op 14.09.1714, overleden 1782 te Wetering.

Gehuwd Blokzijl 22.11.1739 met

147            Femmigje Hendriks Doeve, geboren Wetering ± 1720, overleden 1788 te Wetering.

Uit dit huwelijk:

1.         Grietje Jans Pen, geboren Wetering, gedoopt Blokzijl 06.08.1742 (zie 73 op blz. 23).

2.         Hendrik Jans Pen, geboren Wetering, gedoopt Blokzijl 27.09.1744, overleden Oldemarkt 27.04.1786. Gehuwd vóór 1773 met Geesjen Hendriks Heerschop, geboren Ossenzijl, overleden 1786.

3.         Koop Jans Pen, geboren Wetering, gedoopt Blokzijl 16.12.1746, overleden op 21.09.1826 te Echten op 79‑jarige leeftijd.

Gehuwd Blokzijl 09.11.1780 met Aaltje Wijcherts, geboren Wetering 1756, overleden Echten op 22.09.1826, .

4.         Niesje Jans Pen, geboren Wetering, gedoopt Blokzijl 16.03.1749, overleden na 1773.

5.         Geert Jans Pen, geboren Wetering, gedoopt Blokzijl 31.08.1751, overleden op 01.02.1829 te Oosterzee op 77‑jarige leeftijd, 'Voor Baljuw, benevens Gemeente Bestuur van het district Lemsterland, (waarnemende de functien van Maire der Gemeente, van Oosterzee) canton Lemmer, Arrondissement Sneek, Departement Vriesland gecompareerd zijnde Geert Jans  wonende te Oosterzee heeft dezelve verklaart, dat hij aanneemt den naam van Pen voor Familie‑naam en dat hij heeft het navolgende getal kinderen te weten Femmigje oud 28 jaren, Geesjen oud 26 jaren, Jan oud 25 jaren, Lammigje oud 23 jaren, Grietje oud 21 jaren, Hendrik oud 18 jaren, Geertje oud 14 jaren, Niesje oud 12 jaren, Aaltje oud 10 jaren en Annigje oud 7 jaren alle wonende te Oosterzee en heeft deze met onze President en Secretaris vertekend den 10 Februari 1812.'

Getekend: Geert Jans Pen,  H. Klaases Feenstra.

(fol 13v).

Gehuwd (1) Blokzijl 09.04.1780 met Geesjen Jans, geboren en overleden Wetering voor 1782.

Gehuwd (2) op 31‑jarige leeftijd op 10.11.1782 te Blokzijl, .

1782 Den 24 October Geert, weduwnaar van Geesjen Jans met Marrigjen Koenders, weduwe van Roelof Jans, beide van de Wetering, getrouwd den 10 November. Echtgenote is Marrigje Koenderts, geboren Wetering, overleden Wetering circa 1785.

Gehuwd (3) op 34‑jarige leeftijd op 29.01.1786 te Blokzijl. Den 19 Januarij Geert Jans Pen, weduwnr van Marrigjen Koenders met Metjen Hendriks, j.d. beide van de Wetering, 1786 getrouwt den 29 Januarij. Echtgenote is Metje Hendriks Blij, geboren 1763 te Nederland, overleden op 31.05.1847 te Oosterzee, soms ook genaamd Metje Hendriks Doeve, achternaam ook geschreven als Blei  Dochter van Hendrik Peters Bleij en Lammigje Roelofs.

6.         Jacob Jans Pen, geboren Wetering, gedoopt Blokzijl 28.09.1754, waarschijnlijk jong overleden.

7.         Geertje Jans Pen, geboren Wetering, gedoopt Blokzijl 09.05.1756.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd Blokzijl op 19.04.1781 met Gerrit Gerrits Nieuwenhuis, geboren Blokzijl.

8.         Lammigje Jans Pen, geboren Wetering, gedoopt Blokzijl 19.08.1759.

Gehuwd Blokzijl 10.01.1779 met Hendrik Hendriks ten Boom, geboren Wetering .

1805 van Overijssel naar Spanga, tent 2, gebouwd 1803;

1817 van Oldemarkt naar Aengwirden;.

 

148       Jan Jannes Doop, geboren ± 1710, ook vermeld als Boeseker, Gehuwd met

149       Margje Pieters de Vries, ook geschreven van Martje, Marchje Peters de Vries, Uit dit huwelijk:

1.         Beertje, gedoopt op 01.08.1734 te Giethoorn, overleden voor 1745.

            Jannes, geboren circa 1730-1735, turfschipper op Holland, bijgenaamd Boesertier of Bosscher, huwde Giethoorn 31.07.1757 Lummigje Kornelis, geboren Kalenberg.

2.         Peter Jans, geboren 08.11.1735 te Giethoorn, gedoopt op 12.09.1736 te Giethoorn.

Ondertrouwd op 08.04.1763 te Giethoorn, gehuwd op 24.04.1763 te Giethoorn met Geesje Jacobs Braa, geboren ± 1741, gedoopt op 23.12.1763 te Giethoorn, dochter van Jacob Hendriks Bra en Geesje Knelis Reuder.

            Geesje, geboren Giethoorn 1735-1740, huwde Wanneperveen 04.04.1762 Kees Arriens, van de Sandbelt.

3.         Geertje Jans, gedoopt op 23.04.1741 te Giethoorn, overleden op 11.12.1822 te Schoterland op 81‑jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 07.02.1766 te Giethoorn, gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 23.02.1766 te Giethoorn met Klaas Jans Jetten, gedoopt ± 1745 te Giethoorn, overleden op 25.03.1811 te Schoterland. In de mairie Sint Johannesga wordt door Klaas Jans 7 kinderen, wonende te Sint Johannesga, de naam Jetten aangenomen (pag. 258).

4.         Klaas Jans, geboren en gedoopt te Giethoorn 13.02.1743 (zie 74 op blz. 24).

5.         Beertje, gedoopt op 04.04.1745 te Giethoorn, overleden op 14.01.1754 te Giethoorn aan de kinderpokjes.

6.         Gerrit Jans, gedoopt op 29.01.1747 te Giethoorn, overleden op 28.05.1820 te Opsterland op 73‑jarige leeftijd.

7.         Aaltje Jans, gedoopt op 08.06.1749 te Giethoorn, overleden te Giethoorn 23.04.1827, niet gehuwd. Op 25.12.1811 laat zij de familienaam Doop te Giethoorn bevestigen..

8.         Jantje Jans, gedoopt op 12.09.1751 te Giethoorn, overleden op 18.01.1754 te Giethoorn op 2‑jarige leeftijd.

9.         Beertje Jans, geboren op 19.03.1754 te Giethoorn, gedoopt op 28.03.1754 te Giethoorn.

Ondertrouwd op 09.04.1779 te Giethoorn, gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 02.05.1779 te Kolderveen met Hendrik Jans, geboren te Kolderveen.

 

150       Jacob Hendriks Drost. Volkstelling 1748, nr 2157: Giethoorn‑Zuiderkluft 34: Huisgezin: Jacob Hendrix Drost e vrou Albertien Frents, Kinderen boven 10 jaar: Hendrik, Annegien en Grietien Jacobs Drost. Kinderen beneden 10 jaar: Geertien, Mergien, Lammegien en Frens Jacobs Drost.

Schoutambt Giethoorn.

Gehuwd (1) Giethoorn 29.12.1726 met Aafje Benen Doeve

Hendrik, geboren Giethoorn 1727-1730, gehuwd Giethoorn 07.03.1767 met Geesje Wouters Biel, geboren Giethoorn.

Gehuwd (2) Giethoorn 14.05.1730 met

151            Albertje Frents Wolf.

Uit dit huwelijk:

2.         Annegien Jacobs, geboren en gedoopt te Giethoorn 29.04.1731, gehuwd Giethoorn 17.01.1753 met Harm Hendriks Petten.

3.         Grietien Jacobs, geboren en gedoopt te Giethoorn 29.11.1733, gehuwd Giethoorn 25.07.1756 met Jan Hendriks Kollen, geboren Giethoorn

            Geertje, geboren en gedoopt Giethoorn 02.10.1735, jong overleden.

            Frens, geboren en gedoopt Giethoorn 26.05.1737, overleden Giethoorn 28.09.1738.

            Aaltje, geboren Giethoorn circa 1738, overleden Giethoorn 29.09.1816. Wordt niet vermeld bij volkstelling 1748. Laat op 25.12.1811 familienaam Drost te Giethoorn bevestigen. Gehuwd Giethoorn 06.12.1778 met Aldert Roelofs, geboren te Giethoorn en weduwnaar van Aaltje Rijken.

            Geertje, geboren en gedoopt te Giethoorn 05.07.1739, gehuwd Giethoorn 14.05.1762 met Wouter Hendriks Kollen, geboren Giethoorn

Marrigje, geboren en gedoopt te Giethoorn 06.08.1741, overleden Giethoorn 23.02.1818, gehuwd Wanneperveen 20.05.1764 met Hendrik Jans Warner, geboren Wanneperveen

Lammigje, geboren en gedoopt Giethoorn 22.09.1743, jong overleden.

4.         Lammigje Jacobs, gedoopt op 03.01.1745 te Giethoorn (zie 75 op blz. 24).

5.         Frens Jacobs, geboren en gedoopt Giethoorn 04.06.1747, huwde 1 Giethoorn 29.03.1770 Jutte Roelofs Wuite, geboren Giethoorn en huwde 2 Giethoorn 12.11.1786 Grietje Gerrits Kaper, geboren Giethoorn.

 

152       Freerk Cornelis, geboren Nederland, gedoopt Blokzijl op 15.02.1711, overleden tussen 1746/1748 te Nederland. Gehuwd Blokzijl 02.08.1744 met

153            Berendje Dirks, geboren en gedoopt te Blankenham 03.09.1721, overleden Blokzijl 15.02.1810.

Uit dit huwelijk:

1.         Cornelis Frederiks, geboren Baarlo en gedoopt Blokzijl 23.02.1745 (zie 76 op blz. 24).

            2.            Jantje, geboren Baarlo 00.11.1746, overleden te Blokzijl 20.10.1827 (als Jantje Freriks Klein),

                        huwde Blokzijl 05.04.1767 Tomas Tomasz Visser, geboren en gedoopt Blokzijl 11.07.1744

 

154       Jan Hendriks Stuyver, wonende te Steenwijkerwold.

Gehuwd te Steenwijkerwold 24.04.1740 met

155            Geessien Wolters (ook wel genaamd Geessien Pieters), wonende te Steenwijkerwold..

Uit dit huwelijk:

1.         Jantje Jans, geboren en gedoopt te Steenwijkerwold op 19.11.1741 (zie 77 op blz. 24).

            2.            Trijntien, geboren en gedoopt Steenwijkerwold 24.11.1743.

            3.            Hendrichien, geboren en gedoopt Steenwijkerwold 16.01.1746.

 

156       Roelof Jans Stobbe. Bij de volkstelling van 1748 woonachtig te Steenwijkerwold, overleden in 1752. Voor testament echtelieden zie RA Steenwijkerwold 23.06.1752.

Gehuwd met

157            Asseltje Jans, overleden Steenwijk op ´t Verlaat 31.07.1768.

Uit dit huwelijk:

1.         Gerrit Roelofs, geboren voor 1738 (zie 78 op blz. 24).

2.         Lubbert Roelofs, geboren voor 1738, huwde voor 1752 met Maria Thiemens.

3.         Hendrik, geboren voor 1738.

Gehuwd met Jantie Thijmens.

            4.             Arendje.

 

160       Wubbe Kornelis'.

Kind:

1.         Peter Wubben, geboren ± 1745 (zie 80 op blz. 24).

 

162       Peter Bouwen, geboren ± 1700, overleden 1778, overleden 1778 of 1788. In de stemcohieren van 1698 wordt in Scherpenzeel Peter Bouwen 'papist' genoemd.

Peter Bouwen, toegenaamd 'Zeun' wordt later 'de Jonge' genoemd.

Gehuwd met

163            Elizabeth Peters, overleden voor 1788, mogelijk Elizabeth Machiels, ook geschreven als Liesbet.

Uit dit huwelijk:

1.         Bouwe Peters, geboren ± 1725 (zie 96 op blz. 28).

2.         Trijntje Peters, geboren op 06.10.1737 (zie 81 op blz. 24).

3.         Teye Peters, gedoopt (ned.herv.) op 06.10.1737 te Scherpenzeel c.a.

4.         Jantjen Peters, gedoopt (ned.herv.) op 16.02.1738 te Scherpenzeel c.a.

5.         Meine Peters, gedoopt (ned.herv.) op 24.04.1740 te Scherpenzeel c.a. Overleden voor 1827 te bij Schoterzijl, ook geschreven als Meine Pyters.

In 1774 is Meine Pieters vermeld als kerkvoogd van Scherpenzeel  c.a.

Gehuwd met Dieue Tymens.

6.         Wabbegien Peters, gedoopt (ned.herv.) op 29.01.1741 te Scherpenzeel c.a.

7.         Bouwe Peters, gedoopt (ned.herv.) op 14.04.1743 te Scherpenzeel c.a.

8.         Hendrik Peters, gedoopt (ned.herv.) op 12.05.1743 te Scherpenzeel c.a.

9.         Tiemen Peters de Boer, geboren op 22.12.1747 te Schoteruiterdijken, gedoopt op 22.12.1747 te Scherpenzeel c.a. Overleden op 10.04.1822 op 74‑jarige leeftijd. Tymen Pieter, wonende te Spanga, neemt in de mairie Sonnega de naam de Boer aan. Er zijn geen kinderen. (fol 66v).

Tijmen Pieters de Boer is in 1816 meijer van plaats no 20 aan de Lindedijk, die in 1827 wordt verkocht, toen hij verondersteld werd eigenaar te zijn.

Gehuwd op 33‑jarige leeftijd op 14.10.1781 met Geertrui Hendriks Hazekamp, geboren 1743, overleden op 18.10.1826.

10.        Margje Peters, overleden voor 1827.

11.        Michiel Peters, overleden voor 1763. Er moet een Michiel zijn geweest, omdat Margje hem reeds in 1763 vernoemde; Margje, Trijntje en Hendrik hebben elk een zoon Michiel.

 

164       Gerrit Koenderts.

Gehuwd met

165            Klaasje Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1.         Jacob Gerrits, geboren 1738 (zie 82 op blz. 25).

 

168       Sint Meines, 1749 arbeider te Nijeholtwolde, overleden ± 1816 te Oosterzee. Quotisatie:

In 1749 woont Sint Meijnen in Nijeholtwolde.

Hij is  arbeider en vrijgesel.  Gezinssamenstelling: 1 persoon boven 12 jaar.   Aanslag:  7.17.‑.

1770:  altman en voogd van zijn huisvrouwe Aaltjen Wijbes, wonende onder 't behoor van Peperga.

Gehuwd op 18.05.1750 te Wolvega (ned.herv.) met

169            Allegonda Wijbes, overleden 1791 te Peperga. Ook geschreven als Aaltje Wiebes, afkomstig uit Nijeholtwolde.

Uit dit huwelijk:

1.         Wijbe Sints, gedoopt op 31.01.1751 te Wolvega. Ook geschreven als Wybbe.

2.         Renske Sints, gedoopt op 09.12.1753 te Wolvega, overleden op 22.01.1817 te Wolvega op 63‑jarige leeftijd. Ook geschreven als Reinst, Rinkse Sints.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 10.11.1776 te Wolvega met Foppe Pieters Klijnsma, 24 jaar oud, geboren op 16.02.1752 te Ouwsterhaule, overleden op 03.04.1826 te Wolvega op 74‑jarige leeftijd, begraven te Wolvega. Begraven op het kerkhof bij de Hervormde kerk. Hierligt nog steeds zijn grafstaan. In de mairie Wolvega (fol 40v) neemt Foppe Pieters, wonende te Wolvega, de naam Klijnsma aan. Er zijn drie kinderen vermeld.

Assessor bij het grietenijbestuur van Weststellingwerf.  Zoon van Pieter Foppes, landbouwer, veenbaas, en Zwaantje Alberts Hagen.

3.         Meine Klijnsma, geboren op 27.06.1756 te Peperga (zie 84 op blz. 25).

4.         Albert Sints Lenstra, veenbaas, gedoopt op 04.02.1759 te Wolvega, overleden op 21.10.1846 te Peperga op 87‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 30‑jarige leeftijd op 12.04.1789 te Wolvega met Stijntje Gerlofs Westerkamp, 29 jaar oud, geboren op 10.09.1759 te Blesse, overleden op 02.12.1849 op 90‑jarige leeftijd.

 

170       Fokke Jans Brouwer, geboren op 04.12.1731 te Mildam.

Gehuwd op 19‑jarige leeftijd op 03.10.1751 te Oudeschoot met

171            Trijntje Sierdts.

Uit dit huwelijk:

1.         Hiltje Fokes, gedoopt op 28.11.1751 te Mildam, overleden op 11.02.1828 op 76‑jarige leeftijd, van Nijelamer, Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 06.12.1776 te Wolvega, gehuwd voor de kerk op 08.12.1776 te Heerenveen (ned.herv.) met Jan Annes Fabriek, molenmaker, geboren na 1736, geboren tussen 1736 en 1754, Zoon van Anne Piers Fabrycq, molenmaker, en Aaltje Jolles.

2.         Jan, gedoopt op 09.12.1753 te Oudeschoot.

3.         Gertje Fokkes, mogelijk 22.12.1754,, gedoopt op 15.12.1754 te Oudeschoot, overleden voor 1756.

4.         Gertje Fokkes, gedoopt op 27.05.1756 te Oudeschoot (zie 109 op blz. 31).

5.         Ybeltje Fockes, gedoopt op 05.09.1758 te Mildam, elders vermeld (Pit) 03.09.1785.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 26.01.1783 te Oldelamer/Oldetrijne met Siert Gouma, 33 jaar oud, veenbaas, gedoopt op 26.10.1749 te Katlijk, overleden voor 1838. In de mairie Sonnega neemt Sierd Nutters, wonende te Oldetrijne, de naam Gouma aan. (fol 28v) Er is dan 1 kind.  Zoon van Nuttert Keimpes (zie 216 op blz. 48) en Geertje Sierds (zie 217 op blz. 48).

6.         Zwaantje Fokkes, geboren op 01.10.1760 te Mildam (zie 85 op blz. 26).

7.         Gerritje Fokes, geboren op 01.01.1766 te Oudeschoot.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 28.02.1790 te Oldelamer/Oldetrijne met Anne Piers Fabriek, molenmaker. Anne Piers, wonende te Oldetrijne, verblijft in de mairie Sonnega bij de naam Fabryk (fol.31v). Er zijn dan 6 kinderen.

Anne Piers, wonende te Oldetrijne is molenmaker te Oldetrijne.

 Zoon van Pier Fabriek, molenmaker, en Meintje Alberts.

 

172       Wybe Jacobs.

Gehuwd met

173       Antie Teunis.

Uit dit huwelijk:

1.         Jacob Wybes, gedoopt op 17.10.1751 te Tjerkgaast.

2.         Jacob Wybes Haagsma, gedoopt op 21.01.1753 te Tjerkgaast (zie 86 op blz. 28).

3.         Theunis Haaksma, huisman, gedoopt op 18.01.1756 te Tjerkgaast, overleden op 30.12.1826 te Lemsterland (datum akte) op 70‑jarige leeftijd. Teunis Wybes, wonende te Oosterzee, neemt in de mairie Oosterzee de naam Haaksma aan. Er zijn dan 5 kinderen (fol 23).

In 1820 huurt Teunis W. Haagsma, huisman te Oosterzee, voor ƒ 28,‑ onroerende goederen van Antoon Anne van Andringa de Kempenaar, grietman te Lemmer. Ondertrouwd op 07.06.1788 te Oosterzee, gehuwd op 32‑jarige leeftijd op 06.07.1788 te Oosterzee met Siementje Namnes, 27 jaar oud, geboren op 20.05.1761, gedoopt op 27.05.1761 te Oosterzee c.a. Overleden op 20.04.1822 te Oosterzee op 60‑jarige leeftijd, ook geschreven als Sijmtje Namles. Dochter van Namne Symens en Pytje Symens.

 

174       Hylke Melis.

Gehuwd op 07.05.1747 te Oosterzee met

175       Aaltje Reins, overleden 1796 te Follega.

Uit dit huwelijk:

1.         Fenne Hylkes, gedoopt op 15.08.1756 te Eesterga (zie 87 op blz. 28).

 

176            Andries Joosten.

Gehuwd met

177            Femmigje Heinen.

Uit dit huwelijk:

1.         Heine Andries (zie 88 op blz. 28).

 

180       Claas Geerts'. Klaas en Geertje wonen in 1758 in Nijetrijne.  Klaas was bijzitter.

Gehuwd met

181            Hendrikje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.         Andries Klaaszen, gedoopt op 11.11.1736 te Scherpenzeel c.a. ook geschreven als Anders Klasen.

Gehuwd op 37‑jarige leeftijd op 01.05.1774 te Scherpenzeel c.a. Echtgenote is Hendrikje Hendriks Woud, geboren .02.1742 te in 't Clooster. Hendrikje is geboren vier weken na de dood van haar vader. Gedoopt op 25.02.1742 te Scherpenzeel c.a. ook geschreven als Hendrikgien Hendriks. Dochter van Hendrik Jans Woud (zie 194 op blz. 46) en Grietje Klazen (zie 195 op blz. 46).

2.         Barteld Klaaszen, gedoopt (ned.herv.) op 30.07.1741 te Scherpenzeel c.a.

3.         Stijntje Claassen, geboren voor 1756, overleden op 28.12.1800.

Gehuwd (1) voor 1785 met Harmen Jacobs, van de Lendedijk.

Gehuwd (2) ± 1787 met Klaas Bouwen (zie 48 op blz. 12).

4.         Jan Klaaszen (zie 90 op blz. 28).

5.         Barteld Klaaszen.

Gehuwd met Antie Wuben, ook gechreven als Antje Wijben,

6.         Geert Klaaszen.

 

182            Regnerus Ruardi, overleden ± 1771 te Munnekeburen.

Gehuwd (1) voor 1737 met Grietje Jans (zie 183 op blz. 46).

Gehuwd (2) voor 1763 met Hendrikje Aukes (Hinke), overleden 1781 te Munnekeburen.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Claas Regnerus, boer, geboren ± 1710. Claes Regnerus noemt zich ook Klaas of Klaas Ruardi.

Hij is de stamvader van de in de 18e en 19e eeuw bekende Oosterzeese familie Koopmans.  Gehuwd (1) op 08.11.1733 te Oosterzee met Lykeltje Jacobs, overleden 1741.

Gehuwd (2) op 01.08.1745 te Oosterzee met Hantje Kersten, ook geschreven als Hantje Karstes,, dochter van Carst.

2.         Margje Regnerus, geboren voor 1734 (zie 91 op blz. 28).

3.         Auke, gedoopt 1735, overleden op 06.01.1810 te Oldetrijne.

4.         Gerrit, geboren op 04.07.1737, gedoopt op 07.07.1737 te Scherpenzeel c.a. Ook geschreven als Garrijt.

Gehuwd 1760 met Griettie Alberts.

5.         Regnerus Regnerus, cherger, geboren voor 1755, overleden na 1782. Regnerus was cherger te Spanga, Slijkenburg en in 1755 in Lemmer.

Gehuwd 1742 met Hiltje Jans Buijsman.

Uit het tweede huwelijk:

6.         Jan Regnerus, geboren 1763 te Spanga, overleden 1797 te Spanga.

7.         Klaas Regnerus, geboren ± 1770, overleden 1782.

183       Grietje Jans, overleden voor 1738.

Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 182 op blz. 45).

 

192       = 162 Peter Bouwen.

193       = 163 Elizabeth Peters.

 

194            Hendrik Jans Woud, overleden .12.1741. Hij noemde zich al voor de Franse tijd  Hendrik Jans Woud. Ook geschreven als Wout.

 

Uit het oudste kerkvoogdijboek van Spanga wordt duidelijk, dat de 'dorpsluden' ieder jaar eind februari begin maart bijeenkwamen om de financiële gang van zaken van de kerk te bespreken. De oude kerkvoogden legden rekening en verantwoording af over de inkomsten en uitgaven van de kerk en er werden nieuwe kerkvoogden benoemd.

Op 13 maart 1710 is er weer zo'n vergadering. Er ontstaan echter problemen; de oude kerkvoogden hebben tot volle tevredenheid rekening en verantwoording afgelegd maar een van de nieuw te benoemden kerkvoogden, Hendrijck Jansen weigert aan te treden. Nu werden er altijd twee kerkvoogden benoemd, waarbij iedere kerkvoogd het beheer over de helft van het aanwezige contante geld kreeg. Een van de kerkvoogden aanvaardde in 1710 zijn gedeelte, maar: 'Het overige gedeelte der penningen bedragende de summa twee hondert Car glds courant zijn provisioneel in handen van predikant Rud. Riddringa opgevoert ter oorsake dat de nieuwkomende kerkvoogt Hendrik Jans weigeragtig was om de kerkvoogdijschap op sich te nemen alwaarom de orde in dessen van ons hooftofficier de Wel Ed: Hr Haren moeten afwachten om dat geval voor deesen noit voorgevallen na sijn Edts advijs te regte te brengen'. Later is aan deze tekst toegevoegd: 'in preasentie van de dorpsluden heeft Hendrik Jans het kerkvoogdijschap op sich genomen ende het gelt uit handen van Dr Rud. Riddringa ontfangen.'.

Gehuwd met

195       Grietje Klazen, overleden na 1778. Volkstelling 1748: Grietien Klasen, weduwe van Hendrik Wout. Kinderen boven 10 jaar: Jan Hendriks, Grietien Hendriks. Kinderen beneden 10 jaar: Hendrik Hendriks. Blankenham. Uit dit huwelijk:

1.         Barbertje Hendriks, geboren 1725 (zie 97 op blz. 28).

2.         Femmechien Hendriks Wout, geboren op 07.12.1727 te Blankenham, overleden 1789 te Ossenzijl. Femmigjen is overleden aan de Legeweg onder Oldemarkt. Femmigjen komt uit het rondebroek onder Blankenham.

Gehuwd (1) op 18‑jarige leeftijd op 03.06.1746 te Blankenham met Barteld Michiels. Na zijn dood bleef Femmigje met 4 kleine kinderen achter. Ook geschreven als Bertelt Michiels.

Volkstelling 1748, nr. 3310. Huisgezin: Bertelt Michiels en sijn vrouw Fummegien Hendriks. Kinderen beneden 10 jaar: Margien Bertels. 

Blankenham. Barteld is jm en Femmigjen jd, beide van het Rondebroek onder Blankenham.

Gehuwd (2) op 27‑jarige leeftijd op 25.01.1755 te IJsselham met Barteld Jans, veenbaas, geboren ± 1735 te IJsselham, overleden ± 1802 te Ossenzijl. Barteld Jans had een veenderij.

 

De komst van de Fransen. De patriotten in het noordwesten van Overijssel

hadden in de jaren rond 1786 een aanzienlijke aanhang, omstreeks 1794 was deze aanmerkelijk gedaald.

Voordat de Fransen arriveerden, kreeg de bevolking in januari 1795 eerst te maken met terugtrekkende troepen die hun inval hadden moeten tegenhouden. De Engelse, Hannoveraanse en Hesschische soldaten zagen in dat het geen zin had weerstand te bieden en zij zochten in Duitsland een goed heenkomen. Onderweg moesten zij voedsel bij elkaar dienen te schrapen en geschikte slaapplaatsen vinden. Daarvoor moest de plaatselijke bevolking opdraaien, die nogal wat overlast kreeg te verduren van deze 'bondgenoten'. In Oldemarkt kwamen de bestuurders van de kerspelen regelmatig bijeen om te beraadslagen over het onderdak brengen van de soldaten en het aanleveren van voedsel voor de manschappen en de paarden.

De volmacht Barteld Jans is in de maart janauri 1795 na een oproep van de schout Pinguele in totaal vijf keer in de waag geweest (op 7, 14, 15, 18 en 19 januari) 'drie maal bij daage twee bij nagt doe het Switserse volk quamen'.

In heel Overijssel klaagde men steen en been over de overlast die de zich terugtrekkende troepen veroorzaakten.

Het regende jammerklachten, 'zo wegens de excessen welke ten platten Lande gepleegd worden door de passeerende troupes van allerlei corpsen, als wegens den last, welke de ingezeetenen lijden door de menigte van manschappen en paarden, die dagelijk bij dezelve geinquartierd worden of zich zelve inquartieren'.

Een aanwijzing in het archief is dat Gerrit Coenders op 11 februari door het kerspel Oldemarkt werd belast met 'het aanzeggen op Ossenziel en op het Klooster en in de Legeweg om stallinge, en inkwatiering te maken'.

 

In 1797, ten tijde van de doop van Trijntjen woonde het gezin 'op het erve van den heer van Rhenen aan de Laagweg onder Ossenziel'.

Barteld Jans had 2 zonen met de naam Jan. Jan (1755) werd genoemd naar de vader van Barteld, Jan (1800) naar de vader van Grietje. Tussen deze beide Jannen zit een leeftijdsverschil van 45 jaar. We mogen dus aannemen dat Barteld minimaal 65 jaar was toen de tweede Jan werd geboren.  Zoon van Jan Bartelds, boer te IJsselham, en Iddigjen Jans.

3.         Jantie Dirks Wout, geboren 1728 (zie 239 op blz. 50).

4.         Klaas Hendriks, geboren in ´t Klooster 1738, gedoopt (ned.herv.) op 19.10.1738 te Scherpenzeel c.a. bij doop geschreven als Claes.

5.         Jan Hendriks, geboren Blankenham 26.09.1734 (niet te Blankenham gedoopt). Janwordt op 08.04.1756 als lidmaat te Blankenham bevestigd..

Gehuwd met Jantje Roelofs, dochter van Roelof Kornelis (zie 198 op blz. 47) en Trijntje Klaassen (zie 199 op blz. 48).

6.         Grietje Hendriks, geboren circa 1730/1731, overleden Kuinre 1806.. Grietjewordt 07.04.1757als  lidmaat te Blankenham bevestigd. Huwde Blankenham 05.05.1759 met Pieter Jans Snoek, geboren te Kuinre..

7.         Hendrikje Hendriks, geboren .02.1742 te in 't Clooster. Hendrikje is geboren vier weken na de dood van haar vader. Gedoopt op 25.02.1742 te Scherpenzeel c.a. ook geschreven als Hendrikgien Hendriks., overleden Spanga 01.11.1819. Gehuwd op 01.05.1774 te Scherpenzeel met Andries Klaaszen (Oosterkamp), 37 jaar oud, gedoopt op 11.11.1736 te Scherpenzeel c.a. ook geschreven als Anders Klasen, overleden Spanga 26.01.1824, Zoon van Claas Geerts' (zie 180 op blz. 45) en Hendrikje Jans (zie 181 op blz. 45).

8.         Hendrik, geboren voor 1749, geboren tussen 1739 en 1749 ( mogelijk identiek met Hendrikje).

9.         Zwaantje Hendriks.

 

196       = 142 Dirk Roelofs Oosten.

197       = 143 Petertje Alten.

 

198       Roelof Kornelis.

Gehuwd (1) voor 1745 met Vroukje Pieters.

Gehuwd (2) met Trijntje Klaassen (zie 199 op blz. 48).

Uit het eerste huwelijk:

1.         Pieter Roelofs van der Lende, huisman, gedoopt op 24.01.1745, overleden op 24.11.1819 te Slijkenburg op 74‑jarige leeftijd, overleden in huis 45. Pieter Roelofs uit Spanga neemt in de mairie Sonnega de naam Van der Lende aan. Er zijn dan 6 kinderen. (fol 64).

Pieter Roelofs en Iskjen Kornelis zijn echtelieden te Slijkenburg. Gehuwd te Scherpenzeel met Idskjen Cornelis, geboren op 13.03.1747 te Scherpenzeel, gedoopt (ned.herv.) op 20.03.1747 te Scherpenzeel, overleden voor 1819, ook geschreven als Ifkje, Iskien,, dochter van Knelis Dubbelts en Mary.

2.         Cornelis Roelofs, geboren ± 1750, overleden voor 1783.

Gehuwd op 07.05.1775 te Scherpenzeel met Hiltje Oosten, 27 jaar oud, geboren op 01.09.1747 te Scherpenzeel (Fr), gedoopt (ned.herv.) op 10.09.1747 te Scherpenzeel, overleden op 24.03.1826 te Schoteruiterdijken op 78‑jarige leeftijd. Ook geschreven als Hittie Dirks.

Zij wordt in de huwelijksakte van haar zoon  Hiltje Dirks Oosting genoemd. Dochter van Dirk Roelofs Oosten (zie 142 op blz. 40) en Petertje Alten (zie 143 op blz. 40).

3.         Jan Roelofs van der Lende, overleden 29.06.1809 te Baarlo.

Gehuwd. Willpempje was 51 jaar toen zij trouwde met Jan. Partner is Willempje Tijmens, overleden ± 1800 te Baarlo. Jan en Willempje hadden geen kinderen. In 1794 gingen Jan en Willempje naar Blankenham, 't Ronde Broek, en in 1797 naar Baarlo.

Familieleden van Willempje nemen de naam Koopmans aan.

Uit het tweede huwelijk:

4.         Klaasje Roelofs, geboren 1754 (zie 99 op blz. 29).

5.         Margjen Roelofs, geboren circa 1757, overleden Blankenham 1794..

Gehuwd 1783 met Jouke Oosten, geboren op 18.03.1752 te Scherpenzeel (Fr), gedoopt (ned.herv.) op 20.06.1752 te Scherpenzeel, overleden op 08.04.1828 te Nijetrijne op 76‑jarige leeftijd. Lidmatenboek Scherpenzeel:

1784 ‑ 2 okt. vertrekken Jouke Dirks en Marchijn Roelofs van Scherpenzeel naar Blankenham.

Kerkvoogdijrekeningboek Scherpenzeel:

02.07.1805 Uitgave aan Jouke Dirks Oosten  timmeren en verven van de pastorije ƒ  33.17.10

In 1809 ‑ 1811 ‑ 1819 en 1824 komt hij voor als kerkvoogd van Nijetrijne.

1818  Betaald ƒ 4.‑.‑ voor het leveren van een Bijbel in de kerk ten dienste van de Onderwijzer der jeugd of koster.

Jouke Dirks, wonend te Nijetrijne, neemt in de mairie Sonnega, de naam Oosten aan. Er zijn geen kinderen. (fol 41v). Zoon van Dirk Roelofs Oosten (zie 142 op blz. 40) en Petertje Alten (zie 143 op blz. 40).

6.         Jantje Roelofs, geboren circa 1760, overleden Blokzijl 31.07.1841.

Gehuwd Blankenham 13.10.1782 met Jan Hendriks Woud, geboren Blankenham 26.09.1734, overleden Kuinre 31.10.1826. Jan is in 1756 lidmaat te Blankenham. Zoon van Hendrik Jans Woud (zie 194 op blz. 46) en Grietje Klazen (zie 195 op blz. 46).

199            Trijntje Klaassen.

Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 198 op blz. 47).

 

204       Roelof Jans Oosten, 1749 boer te Spanga, geboren ± 1692 te Schoterzijl, gedoopt op 20.11.1692 te Kuinre. In 1714 woont het echtpaar aan de Oude Sgoterziel.

In 1715 was Roelof Jans Oosten kerkvoogd van de Herv. Kerk te Scherpenzeel (Weststellingwerf); in 1738 komt hij nog voor in de kerkvoogdijrekeningboeken. Van 1740.1742 is hij kerkvoogd te Spanga. Op 3‑2.1750 verkoopt hij 'sekeren dagmaet land, genaamd Willem Bakkers land, gelegen agter de Wijberbuirenwegh in de Suyder Meente, waeraen ten Oosten de Wijberbuirenwegh, ten Westen de bouwrepen, ten Zuyden het diaconiewheer en ten Noorden de aenkoper Roelof Berents selvs naest gelegen en geland zijn'.

In 1749 is volgens de Quotisatiekohieren  Roelof Jans Oosten  boer te Spanga. Het gezin bestaat dan uit 3 personen, ouder dan 12 jaar.

De aanslag bedraagt 29.9.‑.

 

Wyberga of Wyberburen schijnt tot in de 18e eeuw een gehucht nabij Kuinre te zijn geweest. In een gegeven van 1165 is sprake van schenking van grond door Bisschop Godfried aan de Friezen van Lemmerbroek. Hierbij wordt Wibernessate vermeld, dat misschien de Bij‑ of Tussen‑Linde is geweest.

Ondertrouwd op 17.03.1712 te Kuinre, gehuwd te Sint Nicolaasga met de 23‑jarige

205       Hiltje Hessels, gedoopt op 25.11.1688 te Lemmer. Hiltje komt uit Sint Nicolaasga. Volgens genealogie Oosten geschreven als Hiltje, elders als Hitje.

De relatie met de ouders is niet geheel zeker, doch wel aannemelijk.

Uit dit huwelijk:

1.         Dirk Roelofs, geboren te Schoterzijl (zie 142 op blz. 40).

2.         Hessel Roelofs, geboren 1715.1718 te Scherpenzeel (Fr) (zie 102 op blz. 29).

 

206       Meine.

Gehuwd met

207       Aukje.

Uit dit huwelijk:

1.         Betje Meines, geboren ± 1749 (zie 103 op blz. 29).

 

210       Hijlke Aukes.

Gehuwd op 28.12.1721 te Oosterzee met

211            Marichje Wouters.

Uit dit huwelijk:

1.         Auke Hielkes Delfstra, geboren op 27.06.1723 te Oosterzee (zie 106 op blz. 31).

2.         Geertje Hijlkes, gedoopt op 19.02.1730 te Oosterzee (zie 105 op blz. 31).

 

212       = 210 Hijlke Aukes.

213       = 211 Marichje Wouters.

 

216       Nuttert Keimpes, geboren ± 1730 te Katlijk, overleden ± 1789. Nuttert is in 1746 lidmaat in Katlijk.

Gehuwd met

217            Geertje Sierds, overleden ± 1785.

Uit dit huwelijk:

1.         Hiltje Nutterts, gedoopt op 03.07.1746 te Oudeschoot.

Gehuwd op 18‑jarige leeftijd op 23.09.1764 te Wolvega met Roel Jans.

2.         Johannes Nutterts, gedoopt op 01.10.1747 te Katlijk (zie 108 op blz. 31).

3.         Siert Gouma, veenbaas, gedoopt op 26.10.1749 te Katlijk, overleden voor 1838. In de mairie Sonnega neemt Sierd Nutters, wonende te Oldetrijne, de naam Gouma aan. (fol 28v) Er is dan 1 kind.  Gehuwd op 33‑jarige leeftijd op 26.01.1783 te Oldelamer/Oldetrijne met Ybeltje Fockes, 24 jaar oud, gedoopt op 05.09.1758 te Mildam, elders vermeld (Pit) 03.09.1785. Dochter van Fokke Jans Brouwer (zie 170 op blz. 44) en Trijntje Sierdts (zie 171 op blz. 44).

4.         Aaltje Nutterts, gedoopt op 31.01.1751 te Katlijk.

Gehuwd op 19‑jarige leeftijd op 11.03.1770 te Wolvega met Rouke Alberts, zoon van Albert Roukes en Sjoukjen Dooitses.

5.         Keimpe Nutterts, gedoopt op 12.10.1755. In de mairie Sonnega neemt Keimpe Nutterts, wonende te Oldetrijne, de naam Gouma aan. Er zijn dan geen kinderen (fol. 28v).

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 13.05.1781 te Wolvega met Wijtske Jelles, 23 jaar oud, geboren op 23.02.1758 te Wolvega, dochter van Jelle Jans en Antje Sakes.

6.         Jan Nutterts, gedoopt op 12.02.1758 te Mildam.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 13.05.1781 te Wolvega met Wobbechjen Jelles, 24 jaar oud, geboren op 02.11.1756 te Oldeholtwolde, dochter van Jelle Jans en Antje Sakes.

7.         Hans Nutterts, gedoopt op 08.03.1761 te Oudeschoot.

8.         Gabe Nutterts Gouma, geboren op 09.03.1769 te Nijelamer (zie 116 op blz. 35).

9.         Martzen Nutterts, geboren te Katlijk.

Gehuwd met Geert Tip.

10.        Geert Nutterts, geboren te Nijelamer, gedoopt (ned.herv.) te Wolvega.

 

218       = 170 Fokke Jans Brouwer.

219       = 171 Trijntje Sierdts.

 

220            Kornelis Tjeerds, geboren ± 1720, woonde in Sint Johannesga,.

Gehuwd ± 1751 met

221            Pierkjen Annes, overleden voor 1827.

Uit dit huwelijk:

1.         Tjeerd Cornelis Boltjes, geboren op 25.07.1751 te Rohel (zie 110 op blz. 32).

2.         Anne Cornelis, geboren op 10.03.1753, gedoopt op 08.04.1753 te Sint Johannesga, overleden ‑, jong overleden.

3.         Anne Cornelis, geboren op 10.03.1754 te Rohel, gedoopt op 31.03.1754 te Sint Johannesga, overleden ‑, jong overleden.

4.         Anne Cornelis, geboren op 30.05.1755 te Rohel, gedoopt op 29.06.1755 te Sint Johannesga, overleden ‑, jong overleden.

5.         Jan Cornelis Boltjes, geboren op 01.11.1761 te Sint Johannesga, gedoopt op 29.11.1761 te Sint Johannesga.

6.         Eise Kornelis Boltjes, geboren op 23.09.1764 te Sint Johannesga, gedoopt op 29.11.1761 te Sint Johannesga.

7.         Rinse Kornelis, geboren te Sint Johannesga, gedoopt op 25.10.1767 te Sint Johannesga, overleden op 18.12.1768 te Sint Johannesga op 1‑jarige leeftijd.

8.         Reinsje Kornelis Boltjes, gedoopt op 03.12.1769 te Sint Johannesga.

 

222            Lammert Jans, overleden voor 1816.

Gehuwd met

223            Trijntje Jebeles, overleden voor 1816, ook geschreven Trijntje Iebeles.

Uit dit huwelijk:

1.         Elisabeth Lammerts, geboren ± 1751 (zie 111 op blz. 32).

 

224       = 142 Dirk Roelofs Oosten.

225       = 143 Petertje Alten.

 

226       = 96 Bouwe Peters.

227       = 97 Barbertje Hendriks Woud.

 

228       = 80 Peter Wubben.

229       = 81 Trijntje Peters.

 

232       = 216 Nuttert Keimpes.

233       = 217 Geertje Sierds.

 

234       Auke Anskes Bakker, geboren 1737, overleden 1829, wonend te Follega.

Gehuwd met

235            Eelkjen Yntjes, geboren 1745, overleden 1826, ook geschreven als IJlkje IJntzes, Eelkje Ienses. Uit dit huwelijk:

1.         Antje Aukes, geboren op 03.03.1770 te Terhorne (zie 117 op blz. 35).

2.         Nieske Aukes, geboren 1773.

Gehuwd 1828. Notaris J.L.T. Waubert de Puiseau te Lemmer, inv. 97020, repertoire nr. 9 d.d. 16 januari 1828, Huwelijkstoestemming, akte niet aanwezig ‑ Jacob Wytzes Dijkstra te Echten ‑ Nieske Aukes Bakker te Echten. Echtgenoot is Jacob Wytzes Dijkstra.

3.         Ytsje Aukes, geboren 1782 te Follega, overleden op 15.09.1826 te Scherpenzeel, ook geschreven als Ydtie Aukes, woonde in Vollega.

Gehuwd op 17.04.1802 te Scherpenzeel met Harmen Bouwes Hofstee, 30 jaar oud, boer/huisman te Scherpenzeel, geboren op 16.07.1771 te Langelille, ‑ volgens andere gegevens g 18.07.1771.

Hij doet belijdenis op 19 mei 1805 te Scherpenzeel. Gedoopt op 20.07.1771 te Scherpenzeel, overleden op 11.09.1847 te Scherpenzeel op 76‑jarige leeftijd. Overleden te Scherpenzeel, huis nr. 14. Neemt in Scherpenzeel (fol 75) de naam Hofstee aan. Er zijn dan 3 kinderen en hij woont in Scherpenzeel. Zoon van Bouwe Thijmens en Jannesje Jans.

4.         Ynske Aukes, ook geschreven las IJnskje, Gehuwd op 18.06.1814 te Oosterzee met Harke Martens Koopmans, leraar, herbergier, veenbaas,, geboren 1791 te Follega, overleden op 24.12.1869 te Lemsterland. Harke Martens Koopmans, afkomstig van Follega, kopen in 1829 de herberg aan de 'Rijdtweg naar Heerenveen' en aan de 'Middelturfvaart' in Echten van de weduwe van Jonkheer Antoon Anne Andringa de Kempenaer, de Douarière Anna Maria Catharina van Ekenstein.

Hij was als leraar werkzaam bij de familie Andringa de Kempenaer, werd later veenbaas en was bij zijn overlijden vice‑voorztitter van de Groote Echtener Veenpolder.

Op 8 februari 1825 werden, na voor de overstroming gevlucht te zijn, in het grietenijhuis van Lemsterland geboren: Auke en Anne, jongens van Harke Martens Koopmans en Ynskje Aukes Bakker, die in Echten woonden. Zoon van Marten Hendriks Koopmans en Antje Johannes.

5.         Akke Aukes.

Gehuwd op 21.06.1807 te Lemmer met Marten Hendriks Koopmans, 42 jaar oud, geboren te Mildam, gedoopt op 21.04.1765 te Mildam, overleden op 18.05.1855 te Lemsterland op 90‑jarige leeftijd. Marten Hendriks, wonende te Follega, neemt in de mairie Oosterzee de naam Koopmans aan. Er zijn dan 8 kinderen. (fol 28).

In 1820 huurt Marten H. Koopmans, voor ƒ 28,‑ onroerende goederen van Antoon Anne van Andringa de Kempenaar, grietman te Lemmer.

Zoon van Hendrik  Martens, stoker, en Geertje Jeltes.

6.         Trijntje.

7.         Ynze, jong gestorven.

 

236       = 140 Michiel Dubbelds.

237       = 141 Rieukjen Sjoerds.

 

238       Gerrit Johannes' Samplonius, boer, geboren 1729, elders vermeld 10.02.1720 (v.d.Lende). Overleden op 12.03.1810, elders vermeld: 12.03.1812. ook geschreven als Gerardus.

Gerrit is boer in Oldelamer, Schoteruiterdijken en Delfstrahuizen.

In Delfstrahuizen neemt Gerrit Samplonius als autochtone boer, ondanks de turfgraverij een sterke positie in. Hij heeft, volgens de speciecohieren met enkele anderen, een van de hoogste aanslagen. In 1790 bedraagt dit meer dan ƒ 33,‑ en heeft hij een veestapel van rond de 25 koeien.

Gehuwd 1758 met

239       Jantie Dirks Wout, geboren 1728, overleden op 29.01.1795, ook geschreven als Janke Dirks, Janke Dirks Hendriks Wout, Jantje Hendriks Woud.

Uit dit huwelijk:

1.         Johannes Gerrits, huisman, geboren te Schoteruiterdijken. Johannes doet op 11 mei 1788 belijdenis in Scherpenzeel. Gedoopt op 02.05.1759 te Oldelamer/Oldetrijne, overleden 1844. Bij naamsaanneming verblijft  Johannes Samplonius te Scherpenzeel bij de naam Samplonius.  Er zijn dan 7 kinderen.

Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 01.05.1788 te Scherpenzeel met Klaasjen Bouwes Hofstee, geboren 1769 te Langelille, doet op 11 mei 1788 belijdenis in Scherpenzeel. Overleden op 06.03.1835 te Scherpenzeel, dochter van Bouwe Thijmens en Jannesje Jans.

2.         Hendrik Gerrits, gedoopt op 03.08.1760 te Oldelamer/Oldetrijne.

3.         Griettie Gerrits, gedoopt op 27.09.1761 te Oldelamer/Oldetrijne.

4.         Hendrik Gerrits, gedoopt op 24.10.1762 te Oldelamer/Oldetrijne.

5.         Trijntje Gerrits, geboren op 12.11.1763 (zie 119 op blz. 35).

6.         Griettie Gerrits, gedoopt op 30.12.1764 te Oldelamer/Oldetrijne.

7.         Hendrik Gerrits, gedoopt op 23.03.1766 te Oldelamer/Oldetrijne, overleden 1813.

8.         Bouwe Gerrits, gedoopt op 12.07.1767 te Oldelamer/Oldetrijne.

9.         Hendrik Gerrits, gedoopt op 28.08.1768 te Oldelamer/Oldetrijne. Hendrik Gerrits, wonende te Schoteruiterdijken, neemt in de grietenij Schoterland, mairie Sint Johannesga, de naam Samplonius Woud aan (pag 208).Er zijn dan geen kinderen.

10.        Griettie Gerrits, gedoopt op 22.02.1770 te Oldelamer/Oldetrijne, overleden op 06.04.1807 te Oosterzee op 37‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 19.05.1793 te Oosterzee c.a. elders vermeld Scherpenzeel, Echtgenoot is Libbe Hielkes Tjalma, 24 jaar oud, boer, huisman, geboren op 08.10.1768 te Eesterga, overleden op 12.02.1827 te Oosterzee op 58‑jarige leeftijd. Libbe Hylkes, wonende te Oosterzee, neemt in de mairie Oosterzee de naam Tjalma aan. Er zijn dan 7 kinderen (fol 2v).

In 1820 koopt Libbe H. Tjalma, wonend te Oosterzee voor ƒ 3.200,‑ 16 mad greidland van Johannes Alberts Koopmans te Oosterzee.

In 1821 koopt hij ook van hem een huis en tuin te Oosterzee.

In 1822 verkoopt hij huis en hornleger te Oosterzee aan Douwe Nutters Veenstra.

 Zoon van Hielke Tjebbes en Sytske Andries.

11.        Hendrikje, gedoopt op 22.12.1771 te Blankenham.

 

Generatie IX

 

256       Hotse Tettes, boer, geboren ± 1660 te Warniahuizen, overleden 1750. In Oldeboorn in het jaar 1700 was Hotse Tettes boer op de boerderij nr. 65. "Eijgenaar anno 1700: d'old grietman Van Haersma, 10 schar fenlant ende 27½ mad maden erven Jan Carsten, 14 schar fenland ende 16½ mad maden. Meijer (huurder): Hotse Tettes.

Ook in de floreenboeken van 1708, 1718, 1728 en 1738 staat Hotse Tettes als huurder van boerderij nr. 65. In 1748 wordt hij in een volkstellingboek aangeduid als Hotse Tettes de Olde. Gehuwd met

257       Antsje, geboren ± 1655.

Uit dit huwelijk:

1.         Tette Hotses, geboren 1690 (zie 128 op blz. 37).

2.         Wouter Hotses, boer te Oldeboorn    plts 65, overleden 1776.

3.         Douwe Hotses.

Gehuwd op 30.04.1712 met Antje Foockes.

4.         Reitse Hotses.

Gehuwd met Tiem Jelles.

5.         Teecke Hotses.

Gehuwd met Rieme Ybes.

 

276       Jackle Jenties Wiarda, koopman, gedoopt op 21.10.1688 te Lemmer, overleden na 1732.

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 19.01.1716 te Lemmer met

277       Detje Tydes, geboren ± 1691 te Oosterzee, ook geschreven als Dethie Tydes, Uit dit huwelijk:

1.         Jentje Jakles, geboren op 26.12.1716 te Lemmer (zie 138 op blz. 38).

2.         Eelkie Jakles, geboren op 13.08.1720 te Lemmer, gedoopt op 18.08.1720 te Lemmer.

3.         Geertie Jakles, gedoopt op 29.08.1722 te Lemmer.

4.         Klaaske Jakles, geboren op 08.06.1724 te Lemmer, gedoopt op 08.06.1724 te Lemmer.

Gehuwd .01.1748 te Lemmer met Tjerk Thomas.

5.         Tijde Jakles, geboren op 30.08.1726 te Lemmer, gedoopt op 01.09.1726 te Lemmer.

Gehuwd (1) ± 1747 met Claske Jans, geboren ± 1722.

Gehuwd (2) op 27‑jarige leeftijd op 07.04.1754 te Lemmer met Reinskjen Ybes, geboren ± 1726.

Gehuwd (3) op 33‑jarige leeftijd op 03.07.1760 met Aaltje Symens, geboren ± 1726, van de Lemmer,

6.         Jeepje Jakles, gedoopt op 20.04.1732 te Lemmer.

 

280            Dubbeld Kornelis, welgestelt boer, geboren 1692 te Scherpenzeel, overleden 1769 te Scherpenzeel, vertrekt in 1720 van Scherpenzeel naar Oosterzee/Echten.

Het lidmatenboek Oosterzee ‑ Echten vermeldt in 1741 Dubbeld Cornelis als Presbijter.

Dubbeld Cornelis en Hiltje Bouwes zijn met attestatie vertrokken naar Scherpenzeel.

Uit de Quotisatiekohieren van 1749, Scherpenzeel, blijkt, dat Dubbelt Cnelis een welgesteld boer is. Zijn gezin bestaat uit 5 personen boven 12 jaar. De aanslag in de quotisatie is  46.9.‑.

Gehuwd 1713 met

281       Hiltje Bouwes, geboren ± 1690 te Echten, overleden 1762 te Scherpenzeel.

Uit dit huwelijk:

1.         Bouwe Dubbelds, middelmatige boer, geboren ± 1718 te Scherpenzeel. In de Quotisatiekohieren van 1749 komt in Echten Bouwe Dubbelds voor als een middelmatige boer, die tamelijk de kost wint.

In het lidmatenboek van Oosterzee‑Echten van ± 1750 staat vermeld dat met attestatie van Blankenham zijn binnengekomen Bouwe Dubbelds en Geertjen Gerrits. Zij vertrekken met attestatie naar Oude Lamer.

Rechterlijk Archief WSW 014, pag. 242, d.d. 24 december 1768:

Bouwe Dubbels, huisman te Oldetrijne als vader en voorstander over zijn vier kinderen bij zijn wijlen huisvrouw Geertjen Gerrits verwekt, reserveert in een "akte van uitwijzing" voor zijn kinderen 300 Car.gldns klinkende munt en behoudt voor zich de boedel.

Kinderen: Hiltjen, oud 18, Gerrit, oud 15, Dubbeld, oud 12 en Tjidske oud 10 jaar.

Gehuwd (1) voor 1747 met Geertje Gerrits.

Gehuwd (2) op 08.05.1768 te Oldetrijne. Bouwe Dubbelts komt van Oldetrijne, Hiltie Jans van Langelille, Echtgenote is Hiltje Jans, 26 jaar oud, geboren op 05.01.1742 te Oldelamer, gedoopt op 05.01.1742 te Oldelamer, van de Langelille. Dochter van Jan Jacobs en Immigje Jans.

2.         Knelis Dubbelts, gedoopt (ned.herv.) op 21.07.1720 te Oosterzee, overleden 1780.

Gehuwd met Mary, ook geschreven als May.

May komt van de Scherpenzelerdijk.

3.         Marrigje Dubbelts, gedoopt (ned.herv.) op 07.03.1723 te Echten (Fr). Marrigje is afkomstig van de Scherpenzelerdijk.

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 07.05.1750 te Oldelamer (ned.herv.) met Sjoerd Annes de Vries, geboren voor 1758. Sjoerd is afkomstig van Oldelamer.

Op de gevelsteen in de kerk van Oldelamer staat:

1794 \ is de kerk herbouwd \ onder directie van de H.H. Kerkvoogden \ Jacob Jochems en Sjoerd Annes \ als gecommitteerden \ Jelte Jochems en Mr Wiebe Meines \ Hoe lieflijk zijn Uw woningen o Heer \ Ps 84 vs 2.  Zoon van Anne Sjoerds en Annigje Everts.

4.         Michiel Dubbelds, gedoopt (ned.herv.) op 03.02.1726 te Echten (Fr) (zie 140 op blz. 39).

5.         Jacob Dubbelds, veehouder, gedoopt (ned.herv.) op 22.01.1729 te Echten (Fr), overleden op 12.10.1809 te Munnekeburen op 80‑jarige leeftijd. Diaconijeboek Scherpenzeel:

1809. 16 Oct. Ontvangen in de kom bij het Begraven van Jacob Dubbels                      3.3.‑.. Begraven op 16.10.1809. Lidmatenboek Scherpenzeel:

1777: "Den 6 Novembr is met addestaatsie van ons vetrokken Jacob Dubbels en Jantje Tijmens zijn huisvrouw na de gemeente van Oudelamer"

Op 17 mei 1786 keerden zij weer terug naar Scherpenzeel. Gehuwd met Jantien Tymens, overleden .06.1806. Diaconijeboek Scherpenzeel c.a.:

1806. 22 Juni Ontvangen in de kom van Jacob Dubbels vrouw    4.5.2.

      de 23 van deselven van het Dood Laken                  1.4.‑. Begraven op 23.06.1806, dochter van Tijmen Harmens (Harms) en Iskjen Bouwes.

 

282       Sjoerd Reins, kooiker. In 1730/1733 woont het echtpaar in "de Kooij".

De dorpsgebieden van Oosterzee en Echten bestonden aan het einde van de achttiende eeuw uit veengronden. De bewoning concentreerde zich in het noorden langs het Tjeukemeer, terwijl het veengebied zelf, het "Oost‑ zimgerland" en het "Echterveld" geheten, vrijwel leeg was en als moerassige hooilanden extensief werden gebruikt.

Er waren drie vogelkooien, twee onder Echten, een aan de Echterdijk, een aan het Krompad en één onder Oosterzee. In 1718 was de vogelkooi vervallen, maar in 1730/1733 woont Sjoerd Reijns in de Kooij  en dus is waarschijnlijk het Huis te Velde bewoond.

De Oosterzeese kooi was in de achttiende eeuw nog in vol bedrijf. De eendekooi behoort tot het wat mysterieuze Huis te Velde, dat bestond uit een huis met een zeer regelmatige rechthoekige verkaveling. Waarschijnlijk was dit huis eigendom van de grietmannenfamilie Van Andringa de Kempenaer. Zij hadden in de eerste helft van de achttiende eeuw vrijwel alle stemdragende (boeren)plaatsen en huizen in Echten in eigendom (30 van de 42). Bovendien hadden zij in 1749 een "setmeyer" (pachter) in dienst, Sjoerd Reijns, die uit de Kooij kwam en dus waarschijnlijk op het Huis te Velde woonde als zgn. zetboer. Het huis is allang verdwenen. Wel zijn in het midden van de twintigeste eeuw resten van de kelder teruggevonden. De verkaveling echter is tot op de dag van vandaag gehandhaafd.

Gehuwd op 12.08.1725 te Oosterzee c.a. Echtgenote is

283       Antje Dirks.

Uit dit huwelijk:

1.         Imke Sjoerds, gedoopt op 07.02.1727 te Oosterzee c.a.

2.         Rieukjen Sjoerds, geboren op 09.09.1730 te Oosterzee, in de Kooij (zie 141 op blz. 39).

3.         Imkjen Sjoerd, gedoopt op 13.11.1732 te Oosterzee.

 

284       = 204 Roelof Jans Oosten.

285       = 205 Hiltje Hessels.

 

286       Alte IJsebrands, overleden op 26.11.1749 te Blankenham. Op 27.03.1738 ingeschreven in lidmatenboek Blankenham. Hij is kerkvoogd te Spanga.

Volkstelling 1748, nr. 3315. Huisgezin: Alte Isbrants. Kinderen boven 10 jaar: Isbrant Alten. Knechten en meiden: Petertien Klasen. wonend te Blankenham.  Gehuwd voor 1723. Datum gefingeerd, om eerder huwelijk te vermelden.

Margje was weduwe. Echtgenote is

287            Marchien Bartelds, overleden op 07.07.1748 te Blankenham, van Scherpenzeel.

Gehuwd (1) voor 1720, datum gefingeerd. Echtgenoot is Michiel Klaaszen.

Gehuwd (2) voor 1723. Datum gefingeerd, om eerder huwelijk te vermelden.

Margje was weduwe. Echtgenoot is Alte IJsebrands (zie 286 op blz. 53). Margje was weduwe.

Uit het tweede huwelijk:

1.         Petertje Alten, geboren ± 1720 te Munnekeburen (zie 143 op blz. 40).

2.         IJsbrand Alten, geboren voor 1739.

3.         Barteld Alten.

4.         Antje Alten.

 

292       Koop Jans, . van de Wetering,.

Gehuwd (1) met Jacobje Jans.

Gehuwd (2) Blokzijl op 04.02.1714 met Grietje Geerts, geboren Muggenbeet (zie 293 op blz. 53).

Uit het tweede huwelijk:

1.         Jan Koops, geboren Wetering en gedoopt Blokzijl 14.09.1714 (zie 146 op blz. 41).

2.         Geertje Koops, geboren Wetering en gedoopt Blokzijl 31.01.1717..

3.         Peter Koops, geboren Wetering en gedoopt Blokzijl 06.04.1721, overleden tussen 1773-1777.

Gehuwd op 38‑jarige leeftijd op 20.01.1760 te Blokzijl met Jantje Koops Doeve, van de Wetering,.

293       Grietje Geerts, .

van Muggebeet,.

Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 292 op blz. 53).

 

296       Jannis Doop, geboren ± 1685.

Kinderen:

1.         Jan Jannes, geboren ± 1710 (zie 148 op blz. 42).

2.         Aaltje Jannis, geboren ± 1711.

Ondertrouwd (1) op 12.02.1739 te Giethoorn, gehuwd op 08.03.1739 te Kolderveen met Klaes Martens Kuildert, geboren Dinxterveen, overleden voor 1746.

Ondertrouwd (2) op 12.01.1740? te Giethoorn, gehuwd op 27.11.1746? te Giethoorn met Hendrik Jans Collen.

3.         Geertje Jannis, geboren ± 1712.

 

324       Bouwe Peters, overleden voor 1728. Bouwe en Margje wonen in 1710 in Scherpenzeel. In 1728 is de weduwe van Bouwe Peters en haar kind eigenaar van Scherpenzeel nr 30 voor de helft.

Kerkvoogdijrekeningboeken Scherpenzeel c.a.

Anno 1696 den 14 Febr. hebben ter precentie van de ingezetenen van Scherpenzeel rekenschap gedaan van haar ontvangst en uitgaaf de afgaande kerkvoogden Simon Michiels en Harmen Andries  en is in slot van rekening bevonden dat haar ontvangst boven de uitgaaf stijgt ter somma van hondert en achttien Carolie guldens, 5 stuivers en 4 penn. welke som aan haar beide navolgers Bouwe Peters en Cornelis Dubbels in onze tegenwoordigheid is overgeteld, bedankende opgemelde kerkvoogden voor goede en getrouw administratie enz.

Gehuwd met

325       Margje Peters.

Uit dit huwelijk:

1.         Hiltje Bouwes, geboren ± 1690 te Echten (zie 281 op blz. 51).

2.         Peter Bouwen, geboren ± 1700 (zie 162 op blz. 43).

3.         Iskjen Bouwes, overleden voor 1741, ook geschreven als IJskjen, Idskien, Joskien.

Gehuwd voor 1729 met Tijmen Harmens (Harms), geboren ± 1691, overleden voor 1741. In 1741 is Tymen als laatste overleden. Dan zijn minderjarige wezen Harmen Tymens en Bouwe Tymens. In 1742 ontvangt Cornelis Dubbels kostgeld voor hen. curatoren over hen zijn: Dubbelt Cnelis, Jochum Jeltes, Dirk Coenders en Peter Bouwes de jonge. Zoon van Harmen Jacobs en Lysbeth Jochems.

 

328            Koendert Dirks.

Gehuwd met

329       Grietje Andries.

Uit dit huwelijk:

1.         Gerrit Koenderts (zie 164 op blz. 43).

2.         Andries Coenderts.

 

338       Wijbe Gerrits Oosterhof, gedoopt (ned.herv.) op 07.11.1686 te Oldeholtwolde, overleden op 17.11.1770 te Peperga op 84‑jarige leeftijd, 1718:

Wijbe Gerrits te Oldeholtwolde en Peter Meijders te Nijelamer kopen twee perselen cleijnland te Nijeholtwolde in de sate nr 4 van Mevr. Johanna van Wijkel, wed. van de Heer G. Luistra, grietman van Tiettjerksteradeel.

1729:

Rinske Bauckes Oltholt gesterkt met haar man Wijbe Gerrtis koopt 1/3 part van land onder nr 15 Oldeholtwolde.

Mandelig met de heer Duco van Haren.

1733:

Wijbe Gerrits, Retse Sakes en Jannes Gerrits  Nijeholtwolde kopen sate en land te Nijeholtwolde  nr 2, strekkende van de Schene tot aan Broer Wigeris hooiland, ten oosten Eilert Eilerts en ten westen Roelof Jannes, bezwaard met 1 jaar huur door Pier Jannes,

Gekocht van Fedde Jochums, getrouwd met Trijntje Lijkles van Leeuwarden en Claes Ates, getrouwd met Antje Lijkles van Heerenveen.

Meine Lijkles Notaris Publi. en Fiscal van Oostdongeradeel te Metslawier. Gerrit Sakes Blesdijke.

Lijkle en Antje Sakes beide uamianatis bij de hove van Friesland.

Zij kopen 2 stukken hooiland en de helft van een soolstede, nr 4, nog in huur bij Hendrik Lucas.

1736:

Jannes Gerrits en Retse Sakes kopen het weer van Wijbe Gerrits.

1736:

Wijbe Gerrits koopt samen met Marten Douma van Nijeholtwolde de helft van een mad land.

1740:

Wijbe Gerrits  B.B. en C. op en over navolgend accoort:

Verclare ick onderschrevene, veraccordeert te zijn met Wijbe Gerrits dat hij onze mandelige acker, strekkende van uit de Schene tot aan de osse camp, met onderhoud der Schene, sal mogen uitgraven en de tegenwoordige turf daarop staande sal mogen verkopen, mits de arbeiders ook alleen betalende, en verders na 't van dezelve met de ondergrond doen wat hem behaagt. Komende alles tot zijn voordeel. exempt de watermolen, die een ieder sijn part aanbehout, dat sal tot een behaerlijke tijt so lange moeten staen als nodig is tot uitgravinge van gemelte acker, mits de gebruiker hem selfs sal repareren en in ordelijke staat sal verlaten, zullende bij bovengemelt aan de schrijver B. Wigeri uijtkeren een somma van hondert en vijftig carolus gulden te betalen op alderheidligen 1739 en Mei 1740.  IJder dag de helft in klinkende munt, en dat weluit het profijt der turf, so sulx soo veel kan bedragen, en anders sulx uijt sake welk accoort bij ons belijden is aengenomen, met belofte van sulx te preseren stellende hun voor te ander part alle onze gene exempte goederen dezelve berustende onze personen en goederen, de hove Friesland en allen gerechte.

In kennisse onse handen, Holtwolde  3‑8.1739.

Was getekend:  E. Wigeri en Wijbbe Gerrits.

1740:

Wijbe Gerrits, Meijle Hanzes en de Fiscal Radijs kopen perselen Cleijnland. Perseel nr 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 en 18 van Cornelisje Eijses, getrouwd met Dirk Rensing  1/4 part en Froukje Sijbrands ten Houten, getrouwd met Gerrit Rensing 3/4 part.  Froukje is dochter van Cornelisje uit haar eerste huwelijk.

Retse Sakes en Jannes Gerrits kopen perseel nr 20.

Gehuwd voor de kerk (1) op 28‑jarige leeftijd op 20.02.1715 met Gasse Tissen  (Gatske), (Thijssen). Wijbe en Gasse komen beide van Niholtwolde.

Gehuwd voor de kerk (2) op 65‑jarige leeftijd op 20.08.1752 met Cornelisje Everts, afkomstig van Oudelemmer.

Gehuwd (3) met Rinske Baukes (zie 339 op blz. 55).

Uit het eerste huwelijk:

1.         Renckjen (Rinnekjen), gedoopt op 06.05.1715.

Gehuwd met Jannes Gosses.

Uit het derde huwelijk:

2.         Jacobus (Cobes), gedoopt op 11.10.1729 te Wolvega.

3.         Gerrit, gedoopt 1737 te Nijeholtwolde.

Gehuwd met Trijntje Alberts.

4.         Jochem (Jochum), gedoopt op 02.12.1742 te Nijeholtwolde.

5.         Jannes (Johannes), gedoopt op 16.01.1746 te Nijeholtwolde.

6.         Allegonda Wijbes (zie 169 op blz. 44).

7.         Gatske.

Gehuwd met Jannes Piers, arbeider/boer.

8.         Bauke.

9.         Geert.

339       Rinske Baukes, overleden 1746.

Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder 338 op blz. 54).

 

340       Jan Fokkes, brouwer, ook geschreven als Jan Foockes, Gehuwd met

341            Gerritje Folckerts.

Uit dit huwelijk:

1.         Fokke Jans Brouwer, geboren op 04.12.1731 te Mildam (zie 170 op blz. 44).

2.         Japikjen, geboren op 26.12.1732 te Mildam.

3.         Folkert Jans Brouwer, stoker, geboren op 07.10.1734 te Mildam, overleden na 1800 te Oldeholtwolde, na 08.09.1800, Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 01.07.1759 te Katlijk met Ybeltje Yntses, geboren ± 1730 te Brongerga, overleden na 1800 te Oldeholtwolde, na 08.09.1800,, dochter van Yntse Claases Platje, mr schoenmaker, huisman, en Maaike Foppes.

4.         Gerritje Brouwer, geboren op 03.03.1736 te Mildam.

5.         Wytske Brouwer, geboren op 17.11.1744 te Mildam.

Gehuwd met Lammert Ydes.

 

342       Sierd Geerts, geboren 1689, gedoopt op 27.01.1689 te Tjalleberd, overleden 1759 te Mildam, 1717 lidmaat en diaken in Terband, Gehuwd met

343       Hiltje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.         Ydtje Sierdts, gedoopt op 16.11.1729 te Mildam.

Gehuwd op 30‑jarige leeftijd op 02.12.1759 te Katlijk met Bene Sipkes.

2.         Trijntje Sierdts (zie 171 op blz. 44).

3.         Geertje Sierds (zie 217 op blz. 48).

 

348       Melis Hylkes, ook geschreven als Mealis Hylkes.

 

Gehuwd met

349       Hinke Luitjens.

Uit dit huwelijk:

1.         Luitjen Melis, gedoopt op 05.03.1719 te Oosterzee, begraven 1800 te Oosterzee.

Gehuwd 1744 te Oosterzee met Roelofje Jans, geboren te Oosterzee, overleden 1803 te Oosterzee.

2.         Hylke Melis (zie 174 op blz. 45).

 

364            Regnerus Ruardi, schoolmeester, overleden ± 1751, was tussen 1687 ‑ 1751 schoolmeester in Munnekeburen.

Gehuwd met

365       ? Klazen.

Uit dit huwelijk:

1.         Regnerus (zie 182 op blz. 45).

 

388       Jan Hendriks. In de stemcohieren van 1698 is Jan Hendriks gebruiker van de no's 20 en 21 te Scherpenzeel. Tevens is hij mede‑eigenaar van no. 20. Jan Hendriks wordt 'papist' genoemd, dus Rooms Katholiek.

Jan en Femmigje wonen in 1710 te Delfstrahuizen. In 1710 kopen Femmigje met haar man en Margje Peters (zuster van Femmigje) met haar man land zonder huis aan de Langelille. (Proclamatieboek Cohier no. 30).

Gehuwd met

389            Femmigje Peters.

Uit dit huwelijk:

1.         Hendrik Jans Woud (zie 194 op blz. 46).

 

390       Klaas.

Gehuwd met

391            Berbertje.

Uit dit huwelijk:

1.         Grietje Klazen (zie 195 op blz. 46).

 

408       Jan Roelofs Oosten, geboren ± 1650, woonde te Schoterzijl.

Gehuwd op 22.04.1676 te Kuinre (geref.) met

409            Geesjen Dirks.

Uit dit huwelijk:

1.         Roelof Jans, geboren ± 1692 te Schoterzijl (zie 204 op blz. 48).

 

410       Hessel Anskes, gedoopt op 19.03.1643 te Eesterga, overleden voor 1745. Inventarisatie gedaen ten huyse van wijl: Hessel Anskema gewesen bijzitter

van Doniawerstal van desselfs nagelatene goederen den 23 December 1743.

                Een mans rok

                Een dito wat slegter

                twee oude broeken

                Een blauwe hemdrok

                twee paar hoosen

                Een hoed

                Een linnen kijltie

                vier hembden

                vijff dassen

                vijff lakens

                negen sloopen

                twee peuldoeken

                twee bedden

                vijf kussens

                een peul

                vier dekens

                drie paar gordijnen met nieuwe rabatten

                twee hoofdkussens

                zes stoelen

                een kast

                een sprei

                drie tafels

                een spiegel

                twee stoelkussens

                een lepelbord met vier lepels

                een kevij

                zestien panties

                een wecker

                Twee tinnen brandewijns koppen

 

 

Jouke Hessels kostgeldt          30‑: ‑

Reuirth Piers leedbier            3.16‑

Geert Seijbrens bakker leedbrood 18‑ 7‑

Jacob Claassen doodkist           9.10‑

Jouke Hessels                     6‑ 4‑

Oene Sijtses.

 Hessel Anskes was bijzitter.  Gehuwd (1) op 44‑jarige leeftijd op 23.01.1688 te Lemmer met Acke Ages (zie 411 op blz. 57).

Gehuwd (2) met Angnieta Oenes.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Hiltje Hessels, gedoopt op 25.11.1688 te Lemmer (zie 205 op blz. 48).

Uit het tweede huwelijk:

2.         Fem Hessels, geboren op 20.03.1696 te Tjerkgaast, overleden op 31.07.1769 te Sloten op 73‑jarige leeftijd, ook geschreven als Femmigje Hessels.

Gehuwd met Bouwe Gerhardus Samplonius, boer, geboren op 27.03.1693 te Tjerkgaast, overleden ± 1753. In de westmuur van de Nederlands Hervormde Kerk te Tjerkgaast is een steen gemetseld waarop de volgende tekst: Den 25 iuni 1703 heeft Bouwe de ouste soon van Dom: Gerhardus Samplonius prediker alhier de eerste steen van deze kerk gelegt. 

Bouwe was in 1749 eigengeërfde huisman, dit is een boer.

Hij werd in 1749 aangeslagen voor ƒ 48‑0‑0. Zoon van Gerhardus Johannes Samplonius (zie 952 op blz. 60) en Foekje Seerps Sweins (Swerms) (zie 953 op blz. 60).

3.         Oene Hessels, gedoopt op 18.10.1700 te Tjerkgaast.

4.         Nies Hessels, gedoopt op 07.11.1703 te Tjerkgaast.

5.         Meine Hessels, gedoopt op 23.03.1710 te Tjerkgaast.

6.         Meine Hessels, gedoopt op 14.08.1711 te Tjerkgaast.

7.         Jouke Hessels.

Gehuwd met Gertjen Inses.

411       Acke Ages.

Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 410 op blz. 56).

 

432            Keimpe Johannes, houtkoper. Heerenveense dronken houtkoopman ?

Gehuwd op 08.07.1688 te Schoterland met

433            Froukje Heeres.

Uit dit huwelijk:

1.         Nuttert Keimpes, geboren ± 1730 te Katlijk (zie 216 op blz. 48).

 

434       = 342 Sierd Geerts.

435       = 343 Hiltje Jans.

 

440       Tjeerd.

Kinderen:

1.         Kornelis Tjeerds, geboren ± 1720 (zie 220 op blz. 49).

2.         Jacob Tjeerds.

Gehuwd met Aatje Annes.

 

476            Johannes Gerhardus Samplonius, boer, geboren op 06.10.1700 te Tjerkgaast, overleden 1779 te Schoteruiterdijken, woonde in Oldelamer.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 27.03.1725 te Franeker, elders vermeld: 10.03.1725. Echtgenote is

477            Trijntje Bouwes, geboren te Munnekeburen, overleden na 1778.

Uit dit huwelijk:

1.         Gerrit Johannes', geboren 1729 (zie 238 op blz. 50).

2.         Nelligje Johannes, geboren 1733, overleden op 22.02.1813 te Oosterzee.

Gehuwd op 28.11.1762 te Oosterzee c.a. Echtgenoot is Rommert Bartles, 43 jaar oud, geboren op 07.12.1718, gedoopt op 11.12.1718 te Oosterzee c.a. Overleden 1779, ook geschreven als Rommer,, zoon van Bartle Andries en Aefjen Muerlings.

3.         Foekje Johannes', gedoopt op 24.09.1741 te Scherpenzeel c.a.

4.         Bouwe Johannes'.

Gehuwd met Grietje Dirks.

5.         Sjerp Johannes'.

Gehuwd met Geesje Jans.

 

478       = 194 Hendrik Jans Woud.

479       = 195 Grietje Klazen.

 

Generatie X

 

512       Tette Doekes.

Gehuwd met

513            Taeckje Hotzes.

Uit dit huwelijk:

1.         Hotse Tettes, geboren ± 1660 te Warniahuizen (zie 256 op blz. 51).

2.         Sytse Tettes, geboren te Oldeboorn.

Gehuwd op 05.01.1679 met Antje Douwes.

3.         Doecke Tettes, geboren te Oldeboorn.

Gehuwd (1) op 30.03.1684 met Anders Claesen.

Gehuwd (2) op 09.09.1694 met Sydts Pytters.

 

552       Jencke Jackles, veehouder, gedoopt op 10.05.1660 te Lemmer, overleden na 1699.

Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 21.11.1680 te Lemmer, elders vermeld: Eesterga, Echtgenote is

553       Eeltjen Piebes Wiarda, geboren ± 1662, ook geschreven als Eelkje,.

Uit dit huwelijk:

1.         Klaeske Jenties, gedoopt op 29.01.1682 te Lemmer.

2.         Jackle Jenties, gedoopt op 09.09.1683 te Lemmer.

3.         Jackle Jenties, gedoopt op 12.10.1684 te Lemmer.

4.         Jackle Jenties Wiarda, gedoopt op 21.10.1688 te Lemmer (zie 276 op blz. 51).

5.         Jan Jenties, gedoopt op 25.09.1692 te Lemmer.

6.         Pybe Jentjes Wiarda, huisman, geboren op 30.10.1696 te Lemmer, ook geschreven als Pybbe Jenties, eigenmerfde huisman te Oosterzee, Gehuwd met Fokeltje Hylkes Wierda, gedoopt op 09.06.1698 te Sint Nicolaasga, dochter van Hylke Sytses Wierda, boer, en Aafke Seerps Sweins.

7.         Jeepje Jenties, gedoopt op 19.03.1699 te Lemmer.

 

560            Cornelis Dubbelds, geboren ± 1665, overleden 1736 te Oldelamer. In 1696 en 1705 is Cornelis (Cnelis) Dubbels kerkvoogd te Scherpenzeel.

Van hem komt in de kerkvoogdijboeken meerdere keren zijn 'handmerk' voor.

In 1695 huurt Cnelis Dubbels voor een jaar de Pastoors Cortelynck voor 14 gld.

Anno 1696 den 14 Febr. hebben ter precentie van de ingezetenen van Scherpenzeel rekenschap gedaan van haar ontvangst en uitgaaf de afgaande kerkvoogden Simon Michiels en Harmen Andries  en is in slot van rekening bevonden dat haar ontvangst boven de uitgaaf stijgt ter somma van hondert en achttien Carolie guldens, 5 stuivers en 4 penn. welke som aan haar beide navolgers Bouwe Peters en Cornelis Dubbels in onze tegenwoordigheid is overgeteld, bedankende opgemelde kerkvoogden voor goede en getrouw administratie enz.

'De 8e Meij 1698 betaalt aan Cnelis Dubbels en Neeltien Michgiels de som  twee Caroli gulden en tien stu van 't kerk schoon maken volgens quytantie  2.10‑0.'

'Cnelis Dubbels aen arbeitsloon en dienst aan de kerk en huijs  tien Caroli gulden en vijf stu  10‑5‑0.'

'Den 18e Febr 1707 ontvangen van Klaes Groen en Knelis Dubbels de som van vijf Caroli gl en veertien stuver en dat voor boomen bij de kerk verkocht  5‑14‑0.'

'Den 19 9ber 1707 ontvangen van Kornelis Dubbels de som van drie Caroli gl en twaalf stuver van twee jaar kerkepacht  1706.1707    3.12‑0.'

'Den 29 9ber 1707 ontvangen van Kornelis Dubbels als kerkvoogd van Munnekeburen de som van een Karoli gl dat wij verrekend hebben als de kosten van onze predikants huis  1‑0‑0.'

 

Oldelamer ‑ plaats nr. 69

1728 huurt Cornelis Dubbelts van: Jelte Jacobs 1/3, cornelis Dubbelts 1/3 en Jochem Jelkes 1/3.

1698 was eigenaar Jacob Andries, 1640 was eigenaar Jan Nitterts.

Munnekeburen ‑ plaats nr. 1

1728 huurt Cornelis Dubbelts van: Jelte Jacobs 1/3, cornelis Dubbelts 1/3 en Jochem Jelkes 1/3.

1698 waren eigenaar Jacob Andries voor geheel (bijna) en de kinderen van Andries Meinen 1/14 en Lubbert Alberts 1/14. Gebruiker is Jacob Andries, 1640 is eigenaar Harmen Peters. Gehuwd met

561       Neeltje Michgiels. Volgens de Quotisatie van 1749 is Cnelis Dubbelts weduwe "een gemeene boerinne".

Het gezin bestaat uit 2 personen boven en 2 personen beneden 12 jaar.

Het bedrag van de aanslag bedraagt  ƒ  25.3.‑.

Uit dit huwelijk:

1.         Dubbeld Kornelis, geboren 1692 te Scherpenzeel (zie 280 op blz. 51).

2.         Peter Cornelis, geboren voor 1736, 'Den 10e Januari 1698 ontfangen van Peeter Knelis van gront pacht de som van vijf Caroli guld en 06 stu  vier pen.  Sint Marten 1697 verschenen  5‑6‑4.'

'Den 10 November 1698 ontfangen van Peeter Cnelis van een Jaer gront pacht de som van vijf Caroli gulden  1698 verschenen  5‑6‑4.'.

Gehuwd met Geesjen Roelofs.

3.         Lijsbeth Cornelis.

Gehuwd met Luitjen Hayes, boer. Luitjen Hayes woonde in 1736 op de Spanga dijk.

Quotisatie 1749 (pag 14v): Luytjen Haeyen, boer, wonende te Spanga.

Gezinssamenstelling:  3 personen boven 12 jaar. Aanslag  30.16.‑.

4.         Roelofjen Cornelis.

Gehuwd met Tee Clasen, boer. Het gezin woonde in 1736 in Munnekeburen.

Quotisatie 1749 (pag 15v): Thee Clasen, boer te Scherpenzeel, gezinssamenstelling:  3 personen boven en 1 persoon onder 12 jaar, aanslag:   33.9.‑.

5.         Aaldrik Cornelis. Aaldrik woonde in 1736 te IJsselham.

 

562       = 324 Bouwe Peters.

563       = 325 Margje Peters.

 

564       Rein Sjoerds.

Kind:

1.         Sjoerd Reins (zie 282 op blz. 52).

 

648       Peter Bouwen.

Kind:

1.         Bouwe Peters (zie 324 op blz. 53).

 

650       Peter Peters. Peter leefde in de 17e eeuw.

Hij en Hilligje zijn jong gestorven.

Gehuwd met

651       Hilligje Lamberts.

Uit dit huwelijk:

1.         Margje Peters (zie 325 op blz. 53).

2.         Femmigje Peters (zie 389 op blz. 55).

 

676       Gerrit Geerts, overleden na 1728.

Gehuwd voor 1686 met

677            Rinckje Wijbes.

Uit dit huwelijk:

1.         Wijbe Gerrits Oosterhof, gedoopt (ned.herv.) op 07.11.1686 te Oldeholtwolde (zie 338 op blz. 54).

2.         1 dochter, gedoopt op 18.12.1687 te Oldeholtwolde.

3.         Tjeerdje, gedoopt op 03.03.1690 te Oldeholtwolde.

4.         Geert.

5.         Berend.

Gehuwd met Antje Jans.

6.         Reinsje.

Gehuwd met Harmen Roelofs.

7.         Jeltje.

Gehuwd met Rommert Jans.

8.         Jannes.

Gehuwd met Grietje Roelofs, ‑ van ter Idsert ‑.

9.         Gerrit.

10.        Claes.

Gehuwd met Hendrikje Jans.

11.        Wemtje.

Gehuwd met Roelof Roelofs, ‑ van Oldetrijne ‑.

 

678       Bauke Hendriks Oltholt, overleden ± 1738.

Gehuwd (1) 1700 met Alegonda Heinsius (zie 679 op blz. 59).

Gehuwd (2) met Hille Jansen Oortwijn.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Hendrik, gedoopt op 26.08.1703.

2.         Beeltje, gedoopt op 02.11.1705 te Wolvega.

3.         Hendrik, gedoopt op 15.02.1709 te Oldeholtpade.

4.         Rinske Baukes (zie 339 op blz. 55).

5.         Mathijs (Thys).

Gehuwd met Luitje Francken.

679            Alegonda Heinsius, overleden na 1745.

Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 678 op blz. 59).

 

684       Geert Dirks.

Gehuwd met

685            Wietske Sierts.

Uit dit huwelijk:

1.         Sierd Geerts, geboren 1689 (zie 342 op blz. 55).

 

728            Regnerus Ruardi, predikant, geboren te Leeuwarden, overleden 1689 te Scherpenzeel, predikant te Munnekeburen/Scherpenzeel. Gehuwd op 12.05.1655 te Leeuwarden met

729            Taetske Hanses.

Uit dit huwelijk:

1.         Hans Regnerus, geboren ± 1671.

2.         Regnerus (zie 364 op blz. 55).

3.         Gerardus, schoolmeester, was tussen 1684 en 1687 schoolmeester in Munnekeburen.

Gehuwd met Margien Jans.

4.         Tietske. Tietske is in 1689 nog minderjarig.

Gehuwd 1693 met Melchior Steentilla, dominee, geboren 1670, overleden op 18.11.1712 te Beetsterzwaag, afkomstig van Sneek.

Melchior Steentilla is ingeschreven aan de universiteit van Groningen op 14 september 1686 als "Melchior Steentilla Sneca Frisius a 16 Theol".

Hij is dominee te Scherpenzeel (1690.1702), Oldeberkoop (1702.1708) en Beetsterzwaag (1708.1712).

In 1698 en 1708 heeft hij door zijn vrouw gedeeltelijk eigendom in drie boerderijen, namelijk van Makkinga 19 en 23 en van Donkerbroek 18. Deze delen staan in 1718 op naam van de weduwe Steentilla en in 1728 op naam van Hania, vanwege zijn vrouw Rensien Holtrup. Vermoedelijk zijn deze geërfd.

5.         Grietje. Grietje is in 1689 minderjarig.

6.         Sicke.

 

778       = 650 Peter Peters.

779       = 651 Hilligje Lamberts.

 

816       Roelof.

Kind:

1.         Jan Roelofs Oosten, geboren ± 1650 (zie 408 op blz. 56).

 

818       Dirk.

Kind:

1.         Geesjen Dirks (zie 409 op blz. 56).

 

820            Anscke Hessels, overleden op 13.06.1675, .

is vóór deze datum overleden,.

Gehuwd op 20.02.1631 te Lemmer met

821       Popck (Fem) Epckes.

Gehuwd (1) op 20.02.1631 te Lemmer met Anscke Hessels (zie 820 op blz. 60).

Gehuwd (2) met Jochem Jans.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Hessel Anskes, gedoopt op 19.03.1643 te Eesterga (zie 410 op blz. 56).

2.         Epke, gedoopt op 19.10.1645 te Eesterga.

3.         Mein, gedoopt op 19.09.1647 te Eesterga.

4.         Meinck, geboren op 10.06.1649 te Eesterga.

 

864            Johannes Nutterts.

Kind:

1.         Keimpe Johannes (zie 432 op blz. 57).

 

952            Gerhardus Johannes Samplonius, predikant, geboren 1658 te Haskerhorne, overleden op 27.09.1738 te Tjerkgaast/Sint Nicolaasga, was predikant te Tjerkgaast, emeritaat 03.10.1736.

Ondertrouwd op 15.05.1687 te Tjerkgaast, gehuwd op 14.08.1687 te Tjerkgaast. Foekje was van Harlingen. Echtgenote is de 17‑jarige

953       Foekje Seerps Sweins (Swerms), geboren op 21.11.1669 te Harlingen, gedoopt op 21.11.1669 te Harlingen.

Uit dit huwelijk:

1.         Johannes Gerhardus, geboren op 09.12.1688 te Tjerkgaast.

2.         Seerp Gerhardus, geboren op 07.12.1691 te Tjerkgaast.

3.         Bouwe Gerhardus, boer, geboren op 27.03.1693 te Tjerkgaast, overleden ± 1753. In de westmuur van de Nederlands Hervormde Kerk te Tjerkgaast is een steen gemetseld waarop de volgende tekst: Den 25 iuni 1703 heeft Bouwe de ouste soon van Dom: Gerhardus Samplonius prediker alhier de eerste steen van deze kerk gelegt. 

Bouwe was in 1749 eigengeërfde huisman, dit is een boer.

Hij werd in 1749 aangeslagen voor ƒ 48‑0‑0. Gehuwd met Fem Hessels, geboren op 20.03.1696 te Tjerkgaast, overleden op 31.07.1769 te Sloten op 73‑jarige leeftijd, ook geschreven als Femmigje Hessels. Dochter van Hessel Anskes (zie 410 op blz. 56) en Angnieta Oenes.

4.         Janke Gerhardus, geboren op 25.11.1695 te Tjerkgaast.

Gehuwd met Wybe Annes.

5.         Fokeltje Gerhardus, geboren op 09.04.1698 te Tjerkgaast.

Gehuwd met Tys Jentjes Pekama, .

ook geschreven als Thys Jenkes,.

6.         Johannes Gerhardus, geboren op 06.10.1700 te Tjerkgaast (zie 476 op blz. 57).

 

954       Bouwe Peters.

Gehuwd met

955            Jacobje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.         Trijntje Bouwes, geboren te Munnekeburen (zie 477 op blz. 57).

 

Generatie XI

 

1104            Jaeckle Jenckes, geboren ± 1630, overleden na 1662.

Gehuwd op 23.12.1655 te Lemmer, elders vermeld: Follega, Echtgenote is

1105     Ids Sibrandts, geboren ± 1630.

Uit dit huwelijk:

1.         Gerrit Jackles, gedoopt op 23.09.1655 te Lemmer.

2.         Jencke Jackles, gedoopt op 10.05.1660 te Lemmer (zie 552 op blz. 57).

3.         Yppe Jackles, gedoopt op 25.12.1662 te Lemmer.

 

1106     Pybe Wyaerda, overleden te Lemmer, armvoogd en waagmeester te Lemmer en Eesterga, Gehuwd met

1107     Jeepje Jans, overleden op 22.05.1692 te Lemmer, afkomstig uit Kuinre, Uit dit huwelijk:

1.         Eeltjen Piebes Wiarda, geboren ± 1662 (zie 553 op blz. 58).

2.         Jelle Wiarda, geboren op 15.11.1668 te Eesterga.

3.         Hebbe Wiarda.

4.         Jelle Wiarda.

5.         Jan Wiarda.

6.         Claaske Wiarda.

7.         kind Wiarda.

8.         Jeepje Wiarda.

Gehuwd op 17.02.1689 te Lemmer met Claes Nyholt, chirurgijn, wonend te Lemmer,

 

1120            Dubbeld, geboren ± 1640 te Scherpenzeel (Fr).

Gehuwd met

1121            Femmigje.

Uit dit huwelijk:

1.         Cornelis Dubbelds, geboren ± 1665 (zie 560 op blz. 58).

2.         Meine Dubbelts, geboren ± 1668.

Gehuwd met Trijntje Jacobs.

 

1122            Michiel.

Kinderen:

1.         Neeltje Michgiels (zie 561 op blz. 58).

2.         Simon Michiels. Kerkvoogdijrekeningboeken Scherpenzeel c.a.

Anno 1696 den 14 Febr. hebben ter precentie van de ingezetenen van Scherpenzeel rekenschap gedaan van haar ontvangst en uitgaaf de afgaande kerkvoogden Simon Michiels en Harmen Andries  en is in slot van rekening bevonden dat haar ontvangst boven de uitgaaf stijgt ter somma van hondert en achttien Carolie guldens, 5 stuivers en 4 penn. welke som aan haar beide navolgers Bouwe Peters en Cornelis Dubbels in onze tegenwoordigheid is overgeteld, bedankende opgemelde kerkvoogden voor goede en getrouw administratie enz.

 

 

1352     Geert Gerrits.

Kind:

1.         Gerrit Geerts (zie 676 op blz. 59).

 

1354     Wijbe Jochems.

Kind:

1.         Rinckje Wijbes (zie 677 op blz. 59).

 

1356            Hendrik Geerts, overleden na 1692.

Gehuwd met

1357     Beeltie van Cralen (Oortwijn).

Uit dit huwelijk:

1.         Bauke Hendriks Oltholt (zie 678 op blz. 59).

2.         Marten.

3.         Trijntje.

Gehuwd met Willem Oortwijn.

4.         Roelof.

5.         Aafien.

6.         Annichien.

Gehuwd met Cornelis Goughies.

 

1358            Jacobus Heinsius.

Gehuwd met

1359     Rinske Teatsma.

Uit dit huwelijk:

1.         Alegonda (zie 679 op blz. 59).

2.         Gesina Lucia.

Gehuwd met Jacobus van Viersen.

3.         Geertje.

4.         Hans.

Gehuwd met Fokeltje Adema, geboren te Langezwaag.

5.         Jan.

6.         Trijntje.

Gehuwd met Tjeerd van Althuijs.

7.         Immechien.

Gehuwd met Tjalritius.

 

1642     Epcke Tieties, overleden voor 1675.

Gehuwd met

1643     Nies Jouckes, overleden voor 1675.

Uit dit huwelijk:

1.         Popck (Fem) Epckes (zie 821 op blz. 60).

2.         Tietie Epckes.

3.         Gatse Epkes.

 

1904     Jan Geerts Samplonius, predikant, theoloog, geboren op 18.11.1621 te Leeuwarden, gedoopt op 16.12.1621 te Leeuwarden, overleden op 01.10.1688 te Heerenveen op 66‑jarige leeftijd, mogelijk overleden op 01.10.1687 te Haskerhorne. ook geschreven als Johannes Gerhardi Samplonius.

Samplonius is latijn voor 'eenvoudige'.

Johannes liet zich als student theologie te Franeker inschrijven op 10.01.1638. Hij werd als candidaat‑predikant beroepen te Ameland 1647 en was predikant te Asten 1650, Haskerhorne 1655 en Heerenveen 1663‑88.

Medestander van Henricus Brinck, die als predikant te Joure omstreeks 1680 fel tegen was op wat hij als nieuwigheden zag en zo botste met D.F. van Griffen en Joh. Waeyen.

Jan Gerets Samplonius woonde in Leeuwarden, Hollum, Asten, Haskerhorne en Heerenveen.

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 05.07.1649 te Sneek, ook is vermeld 03.03.1644 te Goïngarijp, met

1905     Jancke Douwes, geboren te Akkrum.

Uit dit huwelijk:

1.         Dominicus Johannes, predikant, geboren ± 1654 te Asten, overleden ± 1690 te Ouwsterhaule, ook geschreven als Douwe.

Dominicus doet belijdenis in Heerenveen op 01.05.1676, hij arriveert met attestatie van Franeker te Heerenveen, 01.05.1681, hij is predikant te Ouwsterhaule, 1682.1686, afgezet. 

2.         Gerhardus Johannes, geboren 1658 te Haskerhorne (zie 952 op blz. 60).

3.         Imke.

Gehuwd op 23.11.1679 te Heerenveen met Hylke Arjens.

4.         Ybeltje.

Gehuwd op 02.12.1683 te Heerenveen met Gerlof Ages de Lover.

5.         Hessel.

Ondertrouwd op 01.06.1689 te Sneek met Aeltie Antoni Havinga.

 

1906     Seerp Lammerts Sweins (Swerms), houtkoopman, gedoopt op 12.09.1625 te Harlingen, hopman, fynder van het wijdtschippersgilde, burgerhopman, Gehuwd op 33‑jarige leeftijd op 01.06.1659 te Harlingen met

1907            Foecketie Bouwes Farc, ook geschreven als Fokeltje Buwes Farx,.

Gehuwd (1) op 01.06.1659 te Harlingen met Seerp Lammerts Sweins (Swerms), 33 jaar oud (zie 1906 op blz. 63).

Gehuwd (2) met Laas Lases Hannema (de Jonge).

Uit het eerste huwelijk:

1.         Hotse Seerps, zilversmid, gedoopt op 10.11.1667 te Harlingen, te Harlingen,

Een zilveren mosterdpot staat in het Fries Museum te Leeuwarden.  Gehuwd met Trijntje Gerrits.

2.         Foekje Seerps, geboren op 21.11.1669 te Harlingen (zie 953 op blz. 60).

3.         Gijsbert Seerps, gedoopt op 18.11.1671 te Harlingen, overleden als minderjarige, 

4.         Aafke Seerps Sweins, gedoopt op 16.03.1673 te Harlingen, van Harlingen,

ook genoemd:  Aafke Sjerps Swerms, Sweins, Swerins, Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 24.12.1693 te Idskenhuizen met Hylke Sytses Wierda, 34 jaar oud, boer, geboren op 18.09.1659 te Langweer, overleden ± 1729, 15 juni 1731.

RBR van Sytse Wierda, bijzitter, als Testamentaire curator over de nalatenschap van zijn vader Hylke Wierda, in leven oud bijzitter van Doniawerstal.

Opgenomen door de medeerven:

‑ Mark Wierda;

‑ Heerke Piers Aersen,vader en voorstander over zijn drie kinderen:           Wypkjen,Pyter en Pasquintie,bij Lykeltje Wierda;

‑ Fokeltie Wierda,gesterkt met haar man Piebe Jenties;

‑ Seerp Wierda, veniam aetatis hebbende bekomen;

‑ de Ontvanger Taco Teyes als curatoer over Johannes en Tjepkjen Wierda,

  die beiden nog minderjarig zijn.

Opm:1.De erven hebben Harich stem 21 verkocht;

    2.Er wordt huur ontvangen van een plaats en een fenne bij Joure en van        los land in Gaasterland (Harich en Balk),voorts van veel bezittingen        in Doniawerstal (Zie successie 22).

 

5 dec 1731

Staat en scheiding tussen: