vv

Volkscultuur, legenden, volksverhalen en bijgeloof in het Oversticht met name in de Stellingwerven en Noord-West Overijssel

Inleiding

Het dialect

vv Tovenarij en hekserij

Pasen

Sint Maarten

De legende van de 11.000 maagden

vvv Gebruiken bij Oudjaar en Nieuwjaar

Sint Thomasluiden

Sint Nicolaas

De verering van de heilige Catherina

Verschillende gebruiken

De 19e eeuwse mutsendracht in Weststellingwerf onder invloed van de mode

Het uilebord in Friesland

 

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende