Geschiedenis van de Stellingwerven en Noordwest Overijssel (Steenwijkerland)

Historische feiten, wetenswaardigheden en analyses over de vroegste tijden tot hedenDe Stichting Stellingwarver Schrieversronte, instituut veur Stellingwarver tael en kultuur mit geschiedkundig en volkskundig archief, het suund heur oprichting in 1972 warkt an de opbouw van een eigen dokumentaosiecentrum. De Schrieversronte het een eigen webstek: http://www.stellingwarfs.nl

vv

Et zwaortepunt in disse kollektie leit op et terrein van de Stellingwarver tael- en letterkunde. In principe wodt hier alles beweerd dat in en over et Stellingwarfs schreven is. Maost boeken ok publikaosies in kraanten en tiedschriften. Veerder wo'n haandschriften en briefwisselings van Stellingwarver schrievers beweerd.

Nargens aanders in Friesland is zoe'n grote kollektie Stellingwarfs. De kollektie is toegaankelijk deur de titelbeschrieving mit hulpe van computerpergramme's. De warkwieze van archiveren is identiek an die van et FLMD. De kollekties Geschiedenis van Stellingwarf en Stellingwarver volkskunde bin kleiner van omvang. De stichting wil gien doublures mit aandere archiefinstellings in Stellingwarf en/of in het Friese Frieslaand.

Et hiele documentaosiecentrum bestaot uut een slim uutgebreid, losblaedig knipselarchief (op onderwerp of op auteur), een haandbiebeltheek, een beeld en geluudsarchief en een verzameling biezundere kollekties.

Bi'j de biezundere kollekties moet b.g. docht wodden an de grotere schinkings van auteurs op et terrein van de regionaole geschiedenis: et bronnenmateriaol van Klaas Grouwstra (over Oosterwolde), van H.J. en J.H. Popping (over de geschiedenis van Oost-Stellingwarf en over de archeologie)

Veur een indrok: Vertaeling van een stokkien biebel in et Stellingwarfs

vv

De Ovend wodt uutgeven deur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte en komt zes keer in et jaor over de heerd bi'j de leden/ab. In dit blad verschienen bi'jdregen op et terrein van de Stellingwarver schrieveri'je, taelkunde, volkskunde, geschiedenis en taelbeweginge.

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Willinge Prinsstraat 10

8421 PE Oldeberkoop

0516-451108

samenstelling tekst en lay out pagina:
Piet van der Lende