Geschiedenis van de Stellingwerven en Noordwest Overijssel (Steenwijkerland)

Historische feiten, wetenswaardigheden en analyses over de vroegste tijden tot heden
Geschiedenis van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw

Algemeen

v Algemene inleiding

Infra-structurele en technologische ontwikkelingen

v De verveningen in Noord-West Overijssel 1500-1700

v De historische ontwikkeling van boerderijvormen

v Oude ploegen in zuid-oost Friesland

Economische ontwikkelingen

v Economische ontwikkelingen tussen 1500 en 1650

v Economische ontwikkelingen tussen 1650 en 1750

v De opkomst van weekmarkten

v Grondbezit in de 18e eeuw

v Veepest -epidemiën

Politieke en bestuurlijke ontwikkelingen

v De gebeurtenissen omstreeks 1500

v Het bestuur in Steenwijkerland en Stellingwerf in de 16e eeuw

v Het bestuur in Steenwijkerland en Stellingwerf in de 17e eeuw

v Het bestuur in Steenwijkerland en Stellingwerf in de 18e eeuw

v De tachtigjarige oorlog

v De algemene gebeurtenissen in 1672

v De reconstructie van de schans bij De Blesse die een rol speelde in 1672

v De reconstructie van de Beckhofschans

v De stellingen in de 18e eeuw

Sociaal-culturele ontwikkelingen

v Reformatie

v Leven in een dorp

Migratie

v De migratie van veenarbeiders uit Giethoorn naar Friesland

Primaire bronnen

v Primaire bronnen zoals koopakten en schuldbekentenissen uit de 18e eeuw

samenstelling tekst en lay out pagina:
Piet van der Lende