Geschiedenis van de Stellingwerven en Noordwest Overijssel (Steenwijkerland)

Historische feiten, wetenswaardigheden en analyses over de vroegste tijden tot hedenBeckhofschans

Zoals we bij de geschiedenis van Oldeberkoop kunnen zien, werd dit dorp in 1585 tijdens de tachtigjarige oorlog aangevallen door de Spanjaarden. Om voortaan beter weerstand te bieden aan de Spanjaarden liet de Friese stadhouder Willem Lodewijk aan de Linde, vlakbij Oldeberkoop in 1593 een schans aanleggen. Deze schans werd Beckhofschans genoemd. De schans speelde een belangrijke rol in 1672 als onderdeel van een verdedigingslinie tegen Franse en Munsterse vijanden. Een van de kanonnen van de schans is teruggevonden en staat nu bij de toegangsweg naar Oldeberkoop.

vv

Kanon bij Oldeberkoop gevonden in de Beckhofschans

Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea hebben de Bekhofschans in 2006 blootgelegd en hebben de toegangspoort weer nagebouwd. Als het aan Landschapsbeheer ligt, komt er in de toekomst een 'schansenroute' van Friese en Groningse verdedigingswerken, tot aan Nieuweschans toe.
Archeologen hebben in 2000 de oude resten onderzocht. Landschapsbeheer Friesland heeft de vorm meer zichtbaar gemaakt door de aanplant te verwijderen. Maar alleen de struiken en dergelijke. De bomen bleven staan. Het bos was heel lang particulier bezit en uit respect voor de vorige eigenaars wilde men niet zo rigoreus te werk gaan.
Ook werd een replica van de oude poort geplaatst en een deel van de oude palenrij hersteld. Ter afsluiting werd een informatiepaneel bij het cultuurhistorische landschapselement neergezet.
In de toekomst wil Landschapsbeheer Friesland meer schansen in ere herstellen. Het liefst heeft men een schansenroute, langs schansen die over de hele Friese waterlinie lopen tot in Nieuweschans en Oudeschans aan toe. Maar zover is het nog niet. Dat is echt nog toekomstmuziek Een van de volgende stappen in dit ambitieuze plan is in 2010 het herstel van de schans bij de Blesbrug.

De Bekhofschans maakt onderdeel uit van de Tjonger-Linde verdedigingslinie, die gedurende de Tachtigjarige Oorlog het Friese achterland moest beschermen tegen de vijand uit de richting van Duitsland. Maar er is bij de Beckhofschans dus vooral gevochten in het rampjaar 1672. De schans is een halfbastion. Dat wil zeggen dat er aan een vierkant van 22,5 bij 22,5 meter, stervormige punten, de zogenoemde bastions zijn aangelegd. Van hieruit kon de gehele omgeving worden overzien en een zogenoemd kruisvuur worden aangelegd. De kleine schans werd gebruikt als een vooruitgeschoven grenspost met een waarschuwingsfunctie voor het achterliggende gebied.

samenstelling tekst en lay out pagina:
Piet van der Lende