vv

 

Flora en fauna

vvOp het internet is de nodige informatie te vinden over de flora en fauna in de Stellingwerven en Steenwijkerland. Deze informatie is vaak samengesteld door specialisten die er veel meer verstand van hebben dan ik. Toch heeft dit onderwerp mijn interesse en ik vond, dat op deze website over de Stellingwerven en Steenwijkerland enige informatie over de flora en fauna niet mocht ontbreken. Regelmatig ben ik met het fototoestel de Lindevallei, de Weerribben en de Rottige Meenthe ingetrokken om met name aspecten van de rijke flora in beeld te brengen. De foto's van planten die u hieronder vindt is daar de neerslag van. Op de pagina's over de geologische tijdperken vindt u ook een pagina over de ontstaansgeschiedenis van de Linde, Tjonger, Koningsdiep en Steenwijker Aa. Men kan deze rivieren beschouwen als bijzondere aardkundige monumenten. Ze zijn ontstaan in de voorlaatste ijstijd, het Saalien. Deze ijstijd duurde van 120.000 tot 180.000 jaar geleden. Er is sinds deze ijstijd qua grondsoorten een gevarieerde bodem ontstaan. En er is een glooiend landschap met laagten en hoogten. Door de gevarieerdheid van de grondlagen en het kwelwater dat vanuit de ondergrond naar boven komt kunnen in de Lindevallei bijzondere planten groeien, zoals holpijp, waterdrieblad en rode pimpernel. Ook is er een grote verscheidenheid aan moeras- en roofvogels. We vinden hier rietzanger, blauwborst, boomvalk, havik, bruine kiekendief en vele andere dieren. Hiernaast ziet u een reiger aan een slootkant vlakbij de Tjonger op jacht naar vis. De foto is genomen in augustus 2006.

vv Naar index van gefotografeerde planten

vv Naar index van de fauna

vv De vogelkijkhut in de Rottige Meenthe

 

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende