vv


Geschiedenis van de negentiende eeuw

Algemeen

v Inleiding in de negentiende eeuw

Infra-structurele en technologische ontwikkelingen

v Technologische ontwikkelingen in de landbouw in de 19e eeuw

v Geschiedenis van de Grote Veenpolder van Weststellingwerf

Economische ontwikkelingen

v Economische geschiedenis van Friesland tweede helft 18e en eerste helft 19e eeuw

v De agrarische crisis van 1880

Politieke en bestuurlijke ontwikkelingen

v De Franse tijd in de Stellingwerven

v Bestuurlijke geschiedenis

v De opkomst van het socialisme in Weststellingwerf. De periode 1888-1890

v De opkomst van het socialisme in Weststellingwerf. De periode 1891 en daarna

Sociaal-culturele ontwikkelingen

v Gewoonten en acties van arbeiders voor de opkomst van het socialisme

v Stakingen in de Stellingwerven en de Kop van Overijssel voor 1880

Migratie

v De migratie van Friesland en overijssel naar Amsterdam

v De seizoensarbeiders uit Duitsland

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende