vv

 

Geschiedenis van de Grote Veenpolder van Weststellingwerf in de 19e eeuw

v Het ontstaan van de Grote Veenpolder

v Grondbezit in de Grote Veenpolder omstreeks 1800

v Particuliere polders

v Veenderijen en veldnamen

v IJsbrand Roelofs Oosten en de zuivelfabriek

v J.H.A. Offerhaus in Scherpenzeel

vv H.U. Meijboom en het modernisme

vv J.H. Lamping en het modernisme

v Dominee van der Heide en het drankmisbruik

v Onderwijs in de loop der eeuwen

v Kuiper Fledderus aan het werk in de dertiger jaren van de 20ste eeuw.

 

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende