vv

Trekarbeiders uit Duitsland

Tussen ongeveer 1600 en 1900 gingen ieder jaar tienduizenden Duitsers uit Westfalen en andere streken aan de grens naar Nederland als seizoensarbeider. De Duitsers hadden in eigen land een keterbedrijf dat op zichzelf te weinig opbracht om met een gezin van te leven. Maar door o.a. in het oogstseizoen in de Nederlandse landbouw te gaan werken konden ze bijverdienen en tezamen met de inkomsten uit het keuterbedrijf leverde dit vaak wel voldoende inkomsten op. De trekarbeiders gingen daarom naar Holland, Friesland en Groningen om op het platteland te werken. Zij werkten als maaiers van gras, waarbij ze hannekemaaiers werden genoemd, of ze gingen turfsteken en na het maaizeozoen hooien.turfstekers, hooiers of waren werkzaam als steenbakkers. Bekend zijn de steenbakkers uit Lippe-Detmold, die voornamelijk aan de slag gingen in Groningen. Aan het einde van de 18de eeuw toen de opbrengsten in de Nederlandse landbouw in eerste instantie teruglipen werd de trek naar het westen minder. Behalve de Lipsker steenbakkers, die verdwenen pas rond 1870-1890. Voor de hannekemaaiers was er geen emlooi meer toen eind 19e eeuw de maaimachine in zwang kwam. De boeren hadden geen arbeiders meer nodig die het gras met de zeis maaiden. Bekend zijn in diverse streken de verhalen over sabotage door de hannekemaaiers, die in die grasmaaimachines een groot kwaad zagen omdat het hen van hun brood beroofde. De maaiers smeten stiekum ijzeren voorwerpen of stenen bij de boeren in het land, zodat de maaimachines stuk gingen. Men hoopte dan dat de boeren de maaiers toch weer zouden insckalen. De hannekemaaiers werden ook wel 'poepen' genoemd. Een maaier maaide in een dag met de zeis ongeveer een mad, gelijk aan om en nabij een halve hectare. De revolutie in de landbouw die met de komst van machines op gang kwam komt tot uitdrukking in het feit, dat anno 2017 een loonbedrijf met machines het gras maait in stroken van 10 meter waarbij de machine een snelheid heeft van 15 km per uur. Daarmee wordt 10 hectare in 20 minuten gemaaid.


samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende