vv

Diverse gebruiken

Bij de behandeling van de middeleeuwen heb ik aandacht besteed aan rechtssystemen die op allerlei vormen van burenhulp waren gebaseerd. De burenhulp was sterk verweven met voor-christelijke elementen, waarin het magisch-religieuse denken van de bevolking tot uitdrukking kwam. Bij het verplegen van zieken werden allerlei wonder- en tovermiddeltjes toegepast, die in het volksgeloof als heilzaam bekend stonden. Bij begrafenissen werden rituelen uitgevoerd, zoals rond het kerkhof lopen en de klok luiden om de boze geesten te verjagen. De buren kwamen op geregelde, traditioneel vastgestelde feestdagen bijeen; deze feestdagen waren een vermenging van voor-christelijke en christelijke tradities. Nog in onze tijd waren er rond bepaalde feestdagen allerlei festiviteiten, die teruggaan op gewoonten, die al in de middeleeuwen bestonden.

Lourens noemt verder nog als gewoonten de vossejacht, vrouw op de wagen, het "armspraken" en de spraakmalen" die aan het begin van de 20e eeuw echter al niet meer voorkwamen. In November, de slachtmaand, hadden veel mensen een varken aan de balken hangen. Daarbij werd het spel van het "taxeren' gespeeld. Buren, familie en kennissen kwamen het gewicht schatten en degenen, die het verst van het werkelijke gewicht afzaten, moesten hun fout bekopen met een vastgestelde hoeveelheid sterke drank. Dit gebruik bestond op de Veluwe onder de naam "Oskeskermis". 

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende