Geschiedenis van de Stellingwerven en Noordwest Overijssel (Steenwijkerland)

Historische feiten, wetenswaardigheden en analyses over de vroegste tijden tot heden


 

Index van de algemene inleidingen op de website

vv Hoofd inleiding op de website stellingwerven.dds.nl
vv Schema van de site
vv De seculiere trend
vv De Kondratieff cyclus
vv Over internetbronnen. De way back machine
vv Inleiding bij de middeleeuwen. Het bevolkingsmodel, het centrum-periferie model en de peasant samenlevingen
vv Correcties op het bevolkingsmodel en het centrum periferie model
vv Het communicatieprincipe van universalisatie en parochialisatie in peasantsamenlevingen
vv Inleiding bij de 16e,17e en 18e eeuw. Het begin van het handelskapitalisme en de teoriën van Braudel en Wallerstein over het ontstaan van een wereldsysteem
vv Algemene inleiding in de 19e eeuw
vv Algemene inleiding in de 20e eeuw
vv De 'participatiemaatschappij' in verschillende perioden
vv Opvattingen over de oude plattelandsbeschaving in de moderne tijd

samenstelling tekst en lay out pagina:
Piet van der Lende