Inleiding geschiedenis van families

De geschiedenis van families is meestal geen volledig genealogisch verslag van alle leden van een bepaalde familie. Ik besteed aandacht aan verschillende aspecten van de familiegeschiedenis, zoals wanneer de familie voor het eerst genoemd wordt, de herkomst van de naam indien bekend en wat haar relatie is met de Stellingwerven en/of de Kop van Overijssel. Daarnaast besteed ik aandacht aan markante persoonlijkheden uit bepaalde families. De lijst bevat echter ook verwijzingen naar websites waar u meer informatie kunt vinden. Sommige families komen in meerdere plaatsen en gemeenten voor.

Veel genealogen steken enthousiast heel veel tijd en energie in hisorisch onderzoek en publiceren dat op internet. Maar heleaas gaat ook veel van die kennis weer verloren. Wanneer iemand ziek wordt, overlijdt of om andere redenen kunnen websites met gegevens soms van internet verdwijnen. Dat is jammer. Veel informatie is nog terug te halen via de way back machine, maar niet alles. Soms werkt het niet.
Hier kunt u meer lezen over de way backmachine.
Daarom neem ik soms op deze paginas ook gegevens van andere oudere verdwenen websites op, om de opgebouwde kennis niet verloren te laten gaan. Steeds vermeld ik dan de bron en de schrijver.