brochures en rapporten

https://www.bijstandsbond.org/cohortaanpak.pdf Bijstandsgerechtigden die werkten met behoud van uitkering blootgesteld aan asbest, mosterdgas en andere gevaarlijke stoffen op het Hembrugterrein in Zaandam. Lees hier het rapport.  De verdere gang van zaken met antwoorden van de gemeente op deze weblog. Het Amsterdamse actiecomité Dwangarbeid Nee presenteerde tijdens het Amsterdamse vakbondscafé van 25 oktober 2013 een rapport  gepresenteerd “Rapport over arbeidsbemiddeling, vrijwilligerswerk en dwangarbeid in de gemeente Amsterdam. Een verslag van ervaringen met de ‘stille revolutie’ in de tweede helft van 2012 en in 2013”. Het rapport is hier te lezen. Jaarverslag van de Vereniging Bijstandsbond Amsterdam over 2013. Jaarverslag2013 Serie Europa in de praktijk. Deel Europa en sociaal beleid. Van verzorgingsstaat naar neoliberale strafstaat. Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van Het Komitee Euromarsen tegen Werkloosheid Armoede en Sociale Uitsluiting en het Comité Ander Europa. ‘Europa en Sociaal Beleid’ is het zevende deel van Europa in de Praktijk, een serie van tien brochures met verschillende thema’s over Europa. Voorjaar 2012. Lees de brochure. Er is ook een samenvatting te lezen. Samenvatting. De Bijstandsbond heeft 7 juni 2011 een brochure uitgebracht over het te werk stellen van gedeeltelijk arbeidsgehandicapten middels een systeem van loondispensatie , getiteld ‘voor een appel en een ei’ Die brochure kun je hier lezen.

2008. Brochure. Hun Europa en het onze. Hoe dit Europa de rijken helpt rijker te worden en de armen armer (En wat daar tegen te doen is).  Willem Bos. Piet van der Lende.  Jan Müter. Pdf van de brochure.
‘Schotschrift tegen de kokerdenkers’ Geplaatst op Commentaar op het ‘Beleidskader werk, participatie en reïntegratie 2006’ van de Dienst Werk en Inkomen te Amsterdam 8 april 2005. Naar aanleiding van de strenge regels op het gebied van huisbezoeken heeft de Bijstandsbond in Amsterdam actie gevoerd. Op deze weblog is daarvan een weerslag te vinden. Een van de onderdelen van de actie was het uitbrengen van de brochure ‘De klop op de deur’ waarin de gang van zaken mbt tot de huisbezoeken en de rechten en plichten van clënten worden opgesomd. Die brochure kun je lezen op http://www.pvdlende.deds.nl/huisbezoeken.pdf In 2004 schreef ik samen met Jan Müter van Searchweb de brochure ‘Van rechten naar kansen op rechten’. De nieuwe werknemer en de nieuwe sociale zekerheid. Je kunt de brochure hier lezen. http://www.pvdlende.deds.nl/kansen.pdf Uittreksel van Siep stuurman. De parasieten en de productieve deugd. De veranderende betekenis van de arbeid in de moderne tijd’, in: Robert J. van der Veen & Dick Pels, red., Het basisinkomen: sluitstuk van de verzorgingsstaat? (Amsterdam, Van Gennep, 1995), 157-186. Aangevuld met een actuele analyse en een beschouwing over de toekomst van mijn hand.20-05-1996. Analyse arbeidsethos ]]>