De Bilderdijkstraat in Amsterdam en de Kwakerspoel in 1890

Dagboek maandag 23 januari 2023. Tekening van J.M.A. Rieke uit 1890. We zien hier het gebied van de voormalige Kwakerspoel, waar 12 houtzaagmolens stonden voordat de huizen in de Da Costa buurt gebouwd werden. De 12 molens stonden op een bedrijven terrein buiten de vestingwallen van de stad dat ingericht werd in 1661. Transport vn … Lees meer

De ratelaar op het Kwakersplein in Amsterdam

Dagboek 22 januari 2023. Het beeld genaamd ‘de ratelaar’ op het Kwakersplein tussen de Bilderdijkstraat en de Bilderdijkkade is een ode aan de vuilnismannen, die in Amsterdam het zware werk van het ophalen van het vuilnis moesten verrichten. Het bronzen beeld is vervaardigd door Rob Cerneüs. Het beeld is in 2007 geplaatst ter ere van … Lees meer

Wonen in Amsterdam: straks alleen voor de rijken?

Dagboek vrijdag 20 januari 2023. In Amsterdam is de veryupping van sommige wijken in volle gang. Ook in Oud West, de buurt waar ik woon. Men spreekt hierbij wel van het veelbesproken begrip ‘gentrification’. Vooral in de oude stadsdelen Oost, Centrum en Oud-West komen steeds meer jonge draagkrachtige huizenkopers. Wijken als de Pijp en de … Lees meer

De controlemaatschappij en de stuurgroep complexe regelgeving van de regering

Dagboek donderdag 19 februari 2023. De regering heeft een stuurgroep ingesteld van vertegenwoordigers van veel uitvoerende instanties, zoals het UWV, de belastingdienst en de Sociale verzekeringsbank om de complexiteit van de regelgeving in onze samenleving te onderzoeken en voorstellen te formuleren over het terugdringen van de stapeling van regels, waardoor de burger in het algemeen … Lees meer