Frustrerende ervaringen met de overheid en het energie noodfonds. Ga in bezwaar als je het er niet mee eens bent!

Steeds meer gaat de overheid ertoe over, de uitvoering van de werkzaamheden uit te besteden aan stichtingen, waarbij het maar de vraag is, of de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing is en en er bezwaar en beroepsmogelijkheden open staan. Een voorbeeld is de stichting van het Inlichtingenbureau, dat gegevens van uitkeringsgerechtigden verstrekt aan gemeenten en … Lees meer

De sociale dienst en participeren vanuit de bijstand. Een reactie van de Bijstandsbond op een brief van de wethouder Groot Wassink van Amsterdam

Op 4 maart 2024 stuurde wethouder Groot Wassink van Amsterdam een raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad getiteld ‘Proces visie participeren vanuit de bijstand’. In de brief worden uitgangspunten geformuleerd voor overleg met sociale en lokale partners om in samenwerking met WPI te komen tot activering van mensen in de bijstand. Het is een vaag stuk, waaruit … Lees meer

Weg met de kliklijnen!

Overal in Nederland stellen gemeenten kliklijnen in voor het melden van bijstandsgerechtigden, die verdacht worden van fraude. Hoewel overheidsinstanties over het algemeen moeilijk telefonisch bereikbaar zijn bijvoorbeeld wanneer je een klacht wilt indienen, is hier een laagdrempelige stimulans ingevoerd om bijstandsgerechtigden aan te geven, telefonisch, per email, per brief of door een formulier op een … Lees meer

Verouderd intakeformulier

Ambtenaren gebruikenten tot nu toe in Amsterdam een verouderd intake formulier waarop de uitslag van een fraudescoringskaart moest worden ingevuld Er is in de pers naar aanleiding van een uitzending van het radioprogramma Argos in 2022 veel te doen geweest over de zogenaamde ‘fraudescoringskaart’ die sociale diensten, ook in Amsterdam vanaf 2008 onder wethouder Van … Lees meer

Bezoek aan het Eye filmmuseum

Vanmorgen naar het Eye museum geweest met de buurtcirkel. Er is een wisselende tentoonstelling op de eerste verdieping en een kleine tentoonstelling op de begane grond met als thema’s wat is film eigenlijk en aspecten van de geschiedenis van de film en haar voorlopers, zoals de toverlantaarn. De tijdelijke tentoonstelling op dit moment wordt cosmic … Lees meer

De Plasserwaard tussen Wageningen en Rhenen

Ik heb de afgelopen dagen gelogeerd in een huizencomplex in de Plasserwaard, een voormalige steenfabriek die is omgebouwd tot een aantal woningen. De schoorsteen van de steenfabriek is behouden gebleven en tot 1980 in gebruik geweest. Het gehele gebied tussen de Grebbedijk aan de noordzijde, de Nederrijn aan de zuidzijde, de weg van de Grebbedijk … Lees meer

Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Een ingewikkelde kwestie.

Enige tijd geleden organiseerde de Bijstandsbond in Amsterdam een voorlichtingsbijeenkomst over kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Aanwezig waren twee ambtenaren van de Dienst Belastingen van de gemeente Amsterdam die uitleg gaven aan de aanwezige belangstellenden. Die vielen tijdens de voorlichting en bij het stellen van vragen van de ene verbazing in de andere. In de gemeente … Lees meer

Sensationele uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de beslagvrije voet bij schulden van AOW-ers

Vandaag stond voor mij in het teken van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in een zaak die aanhangig gemaakt was door advocaat Mark van Hoof van de Bijstandsbond. De Centrale Raad had van te voren aangekondigd, dat er een persconferentie zou worden gehouden, de uitspraak liet lang op zich wachten en bij … Lees meer

Theatervoorstelling Het Gesprek

Gisteravond naar de toneelvoorstelling Ḧet Gesprek’ geweest. In 2022 maakte regisseur Jurrien van Rheenen, in coproductie met CC Amstel in Amsterdam & Theater en Productiehuis de Generator in Leiden de voorstelling Het Gesprek over het bijstandsbeleid in Nederland. Zij maakten deze productie naar aanleiding van gesprekken met uitkeringsgerechtigden, activisten, klantmanagers, gemeenteraadsleden, medewerkers van welzijnsorganisaties en … Lees meer

Sociaal panopticum

Het sociaal panopticum In het voorgaande hebben wij de principes van bureaucratieën behandeld en de voor en nadelen naar voren gebracht. Je kunt de problemen waar bureaucratieën mee te maken hebben nalezen. Wat wij op dit moment zien is een gestage uitbreiding van bureaucratische systemen, met name van de controlebureaucratie. Een bureaucratie is in principe, … Lees meer

Ik heb een bijstandsuitkering en ik wil me ziek melden voor een reintegratietraject of betaald werk. Wat is de procedure?

Ik heb een bijstandsuitkering en ik wil me ziek melden voor een reintegratietraject of betaald werk. Wat is de procedure? Achtergrond: Hierbij een voorbeeld van een vraag die we op het spreekuur van de Bijstandsbond wel vaker krijgen. Ondertussen ben ik na mijn opleiding in de bijstand beland. Ik zit al een paar maanden in … Lees meer

Ik heb een keukentafel gesprek om te kijken voor welke voorzieningen ik in aanmerking kom. Waar moet ik op letten?

Ik heb een keukentafel gesprek om te kijken voor welke voorzieningen ik in aanmerking kom. Waar moet ik op letten? Achtergrond: 1 januari 2015 zijn grote veranderingen doorgevoerd in de gezondheidszorg. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) is geregeld, dat een aantal zaken op het gebied van ondersteuning thuis vanaf 1 januari 2015 niet … Lees meer

Enkele overwegingen voor gesprekken met uitkeringsinstanties en re-integratiebedrijven

Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids Multiloog ☰ logobbapp Enkele overwegingen voor gesprekken met uitkeringsinstanties en re-integratiebedrijven Veel werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden krijgen soms een oproep van de Sociale Dienst of re-integratiebedrijf om te praten over mogelijkheden, betaald werk te vinden. Soms zit men dan met de handen in het haar. Ook … Lees meer

De positie van een ambtenaar in een bureaucratie

Probleem van de huidige bureaucratieën: met zo weinig mogelijk geld en personeel zo efficiënt en snel mogelijk werken. Dit leidt bij medewerkers tot grote klachten over werkdruk, etc., en ziekteverzuim, maar het kan ook afwentelingsmechanismen versterken. Een ambtenaar die onder tijdsruk staat zal eerder geneigd zijn een beller of aan de balie iemand af te … Lees meer

De problemen die bureaucratieën veroorzaken

We hebben bij de inleiding over bureaucratiën gezien dat ze in principe een nuttige functie hebben: het is daardoor mogelijk complexe samenlevingen te besturen. Toch bevat de negatieve klank die het begrip ‘bureaucratie’ in de volksmond heeft een kern van waarheid. Met de opkomst van bureaucratieën ontstaan er allerlei problemen en dillema’s waarover vele organisatiesociologen, sociaal-psychologen … Lees meer

De basiskenmerken van bureaucratiën

Alweer enige tijd geleden heb ik artiekelen geschreven over bureaucratiën. Die artikelen ga ik ook hier opnemen. Als inleiding: wat zijn de basiskenmerken van bureaucratiën? De meeste mensen denken bij het woord ‘bureaucratie’ aan overheidsinstellingen, zoals het leger, de ministeries, provinciale en gemeentelijke instellingen zoals de burgerlijke stand, de sociale dienst, etc. ‘Bureaucratie’ heeft echter … Lees meer

De Partcipatieraad, het officële adviesorgaan van de gemeente Amsterdam op het gebied van bijstand en WSW, is ingestort en opgeheven.

De afgelopen dagen hebben wij bij de Bijstandsbond gediscussieerd over het volgende. Het blijkt, dat de Participatieraad in Amsterdam, een samenvoeging van de cliëntenraad bij de sociale dienst en de raad van de sociale werkvoorziening, niet functioneert. De adviezen worden of niet gegeven of zijn beneden de maat en alle energie gaat zitten in een … Lees meer

De buurtcirkels in Nederland

Vandaag weer naar de buurtcirkel geweest, waaraan ik nu sinds 2 jaar deelneem. De buurtcirkel is er voor alle buurtbewoners. Je kan er gezellig kletsen en gezamenlijk activiteiten ondernemen. De buurtcirkel is een initiatief van diverse buurtorganisaties om mensen die contact zoeken met buurtbewoners een activiteiten platform te bieden. Er zijn buurtcirkels in alle buurten … Lees meer

De website van Aaldert de Jong

Ik heb contact met verschillende uitkeringsgerechtigden en andere mensen met een minimuminkomen die net als ik het initiatief hebben genomen op internet of via boeken en brochures hun mening naar voren te brengen. Gisteren heb ik Emil Bakkum uit Utrecht genoemd. Vandaag Aaldert de Jong uit Emmen. Hij geeft zijn mening over alle mogelijke maatschappelijke … Lees meer

Enkele gedachten over internetarchivering en een spreekuurvraag over verplicht aan het werk gaan als je mantelzorg doet

Vandaag een rustige dag. Zit te kijken naar de weblog die ik in 2015 had opgezet genaamd knelpunten in de organisatie van de productie.Die weblog kun je hier lezen. Misschien moet ik die ook toch weer gaan bijhouden. Maar ik heb verschillende weblogs en websites en ook nog sociale media zoals twitter en facebook, maar … Lees meer

Voorstellen van de gemeente Amsterdam om de bestaansonzekerheid van bijstandsgerechtigden bij aanvaarding van werk te verminderen. Grote problemen op het gebied van bestaansonzekerheid blijven gedeeltelijk.

31 oktober heeft de wethouder Sociale Zaken van Amsterdam een brief naar de gemeenteraad gestuurd over het verbeteren van bestaanszekerheid voor bijstandsgerechtigden die betaald werk in een flexibele baan aanvaarden. De wethouder verwijst naar de rapporten van de commissie sociaal minimum, waarin staat dat het stelsel van sociale zekerheid voorspelbaar en toegankelijk moet zijn. Landelijke … Lees meer

Het gevangenismuseum in Veenhuizen

Een deprimerend oord Op 29 augustus ben ik naar het gevangenismuseum in Veenhuizen geweest. We komen aan in Veenhuizen nadat we o.a. de boerenhoeve ‘ Nieuw Weper’ zijn gepasseerd. Veenhuizen ligt in een bosrijke omgeving en het gevangenismuseum ligt op een afgelegen terrein waar je alleen met de auto of de fiets kunt komen. Bij … Lees meer

Verkiezingen en verandering

Gaat er na de verkiezingen echt iets veranderen? Op 22 november zijn er weer verkiezingen. Gaat er iets veranderen? Er zijn nieuwe spelers op het toneel van de massacommunicatie. Naast Frans Timmermans, Pier Omtzigt en Carolien van der Plas  Dilan Yeşilgöz voor de VVD. Vooral het optreden van Frans Timmermans en Pier Omtzigt geeft velen … Lees meer

Gevangenissen in Nederland

Op 7 novemberr schreef ik een artikel op de weblog over mijn bezoek aan de kolonien van Weldadigheid, in de 19e eeuw verblijfplaatsen in Drente waar boeven, ‘ paupers’ dronkaards en zwervers in opgesloten werden. Op het terrein staan nu nog in gebruik zijnde gevangenissen en er is een museum Ik noemde de kolonien een … Lees meer

Klimaat en armoede

Iedereen heeft het erover. Het moet niet zo zijn, dat de lasten voor de maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan ongelijk verdeeld worden, en de armen naar verhouding meer moeten betalen dan de rijken. De maatregelen mogen niet leiden tot een grotere verarming van een deel van de bevolking. Maar in de praktijk blijkt, dat … Lees meer

Ramses Shaffy

Vandaag ben ik de stad in geweest en kwam langs de Nieuwe Kerkstraat. Op weg ernaar toe zag ik een muurschildering met het hoofd van Ramses Shaffy en de tekst leef!. Daar heb ik een foto van gemaakt. De muurschildering is aangebracht op het Sarphatihuis, waar Ramses verbleef toen hij door overmatig alcoholgebruik het syndroom … Lees meer

Seksueel grensoverschrijdend gedrag van een jobcoach in het Gooi

21 september 2023. (seksuele) intimidatie van klantmangers en jobcoaches Vandaag verscheen een artikel in het Algemeen Dagblad op hun site over seksueel grensoverschrijdend gedrag van een jobcoach in het Gooi. Morgen staat het artikel in de krant. Uit het artikel worden een paar dingen duidelijk. Door de macht die de jobcoach over de belaagde vrouw … Lees meer

Bestaanszekerheid door verhoging sociaal minimum en minimumloon?

Solidariteit – Commentaar 492 – 13 aug 2023Bestaanszekerheid door verhoging sociaal minimum en minimumloon?Piet van der Lende Onlangs, 30 juni, verscheen een rapport van een commissie die de regering adviseert over de verhoging van het sociaal minimum.Een zeker bestaan. Naar een toekomstbestendig stelsel van het sociaal minimum. De commissie van wetenschappers en vertegenwoordigers van onder … Lees meer

Sociale opstanden in Frankrijk (II)

Frankrijk kent momenteel sociale bewegingen zonder precedent. Zo als nu, is het nog nooit geweest. Miljoenen demonstranten gingen de straat op in het hele land, niet alleen in Parijs. Een dergelijke protestbeweging is de afgelopen 30 jaar niet voorgekomen. De kracht van de beweging is, dat alle vakbonden zich voor het verzet verenigd hebben op … Lees meer

Wat moet ik stemmen bij de Provinciale Staten verkiezingen en bij de waterschapsverkiezingen?

Hallo, Ik weet het niet hoor, wat moet ik stemmen bij de Provinciale Staten verkiezingen en al helemaal bij de waterschapsverkiezingen? Hebben jullie een advies? Of moet ik maar niet stemmen? Als een soort protest? Die proteststem gaat echter verloren omdat ie bij de berekening van het aantal zetels bij een andere partij ahw terechtkomt … Lees meer

Sociale opstanden in Frankrijk

Frankrijk kent momenteel sociale bewegingen zonder precedent. Zo als nu, is het nog nooit geweest. Miljoenen demonstranten gingen de staart op in het hele land, niet alleen in Parijs. Een dergelijke protestbeweging is de afgelopen 30 jaar niet voorgekomen. De kracht van de beweging is, dat alle vakbonden zich voor het verzet verenigd hebben op … Lees meer

Kabinet wil schuldhulpverlening voortaan beperken tot 1,5 jaar

Dagboek donderdag 9 februari 2023. Mensen mogen niet langer dan anderhalf jaar in de gemeentelijke schuldhulpverlening zitten. Nu is dat drie jaar. In de praktijk komen daarbij schrijnenende situaties voor, waarbij mensen op 50 euro leefgeld in de week worden gezet en afhankelijk bent van de voedselbank voor je dagelijks voedsel. Op NOS.nl zegt minister … Lees meer

De Bilderdijkstraat in Amsterdam en de Kwakerspoel in 1890

Dagboek maandag 23 januari 2023. Tekening van J.M.A. Rieke uit 1890. We zien hier het gebied van de voormalige Kwakerspoel, waar 12 houtzaagmolens stonden voordat de huizen in de Da Costa buurt gebouwd werden. De 12 molens stonden op een bedrijven terrein buiten de vestingwallen van de stad dat ingericht werd in 1661. Transport vn … Lees meer

De ratelaar op het Kwakersplein in Amsterdam

Dagboek 22 januari 2023. Het beeld genaamd ‘de ratelaar’ op het Kwakersplein tussen de Bilderdijkstraat en de Bilderdijkkade is een ode aan de vuilnismannen, die in Amsterdam het zware werk van het ophalen van het vuilnis moesten verrichten. Het bronzen beeld is vervaardigd door Rob Cerneüs. Het beeld is in 2007 geplaatst ter ere van … Lees meer

Wonen in Amsterdam: straks alleen voor de rijken?

Dagboek vrijdag 20 januari 2023. In Amsterdam is de veryupping van sommige wijken in volle gang. Ook in Oud West, de buurt waar ik woon. Men spreekt hierbij wel van het veelbesproken begrip ‘gentrification’. Vooral in de oude stadsdelen Oost, Centrum en Oud-West komen steeds meer jonge draagkrachtige huizenkopers. Wijken als de Pijp en de … Lees meer