Enkele gedachten over internetarchivering en een spreekuurvraag over verplicht aan het werk gaan als je mantelzorg doet

Vandaag een rustige dag. Zit te kijken naar de weblog die ik in 2015 had opgezet genaamd knelpunten in de organisatie van de productie.
Die weblog kun je hier lezen. Misschien moet ik die ook toch weer gaan bijhouden. Maar ik heb verschillende weblogs en websites en ook nog sociale media zoals twitter en facebook, maar ook alternatieven daarvoor zoals Todon en blue sky. Het kost allemaal veel tijd om dat bij te houden en regelmatig raakt een initiatief van mij op internet in het slob. Hoe doen anderen dat.

Dit brengt mij op het feit, dat ik moet nadenken over mijn internet nalatenschap en van de Koninklijke bibiotheek moet opzoeken wat ze daar allemaal van mij hebben. En de way back machine natuurlijk. De Koninklijke Bibliotheek archiveert van mij de website over de stellingwerven. Die website kun je hier lezen.Verder archiveert de Koninklijke bibiotheek de websites van de Bijstandsbond, waaraan ik ook veel werk heb. Die website kun je hier lezen. Ook de weblog met actueel nieuws van de Bijstandsbond wordt bijgehouden. Die website kun je hier lezen. Ik heb de Koninklijke Bibliotheek verzocht ook mijn weblog van persoonlijke herinneringen te gaan bijhouden.

Spreekuurvraag of je op een oproep van de sociale dienst verplicht bent te verschijnen

Er komt een spreekuurvraag binnen via email voor de Bijstandsbond. Iemand uit het noorden des lands heeft jarenlang geen contact gehad van de sociale dienst en wordt nu opgeroepen voor een gesprek met een jobcoach. Hij is bang dat hij betaald werk moet gaan verrichten, en dat hij de mantelzorg voor zijn moeder moet opgeven. Vraagt of hij het gesprek kan afzeggen.

antwoord

Antwoord: in principe kun je een gesprek niet afzeggen en ben je verplicht te verschijnen op oproepen van de sociale dienst. Wanneer ze je iets aanbieden ben je in principe verplicht dat te aanvaarden. Maar in het gesprek kun je de mantelzorg naar voren brengen en zeggen dat je al lang in de bijstand zit en uit het arbeidsproces bent en kansloos op de arbeidsmakrt. Ook kun je aanvoeren zaken als leeftijd, en allerlei belemmeringen die je hebt om aan het werk te gaan. In het uiterste geval kun je om een keuring vragen om te bepalen of je wel of niet arbeidsgeschikt bent. Ik adviseer hem telefonisch contact op te nemen met de Bijstandsbond voor het gesprek om een en ander telefonisch door te nemen. Telefoon 020-6898806 en ik ben dinsdag vanaf 12 uur aanwezig. Desgewenst kun je ook met de advocaat van de Bijstandsbond praten dinsdagmiddag.

indruk

Wij hebben bij de Bijstandsbond de indruk dat in den lande in steeds meer plaatsen een intensivering plaatsvindt van onderzoekingen of bepaalde bijstandsgerechtigden kunnen werken. Zo heeft Emil Bakkum recent zijn ervaringen in de bijstand in de gemeente Utrecht opgeschreven. Deze website beschrijft enkele van zijn gedachten over de toepassing van de Participatiewet in de gemeente Utrecht. Zijn commentaren op de uitvoering van het bijstandsbeleid baseren op persoonlijke ervaringen in een periode van twee jaren gedurende 2021-2023. Hij wil laten zien hoe de concrete uitvoering zich verhoudt tot de intenties van de wet. De gemeente legde hem als bijstandsgerechtigde verplichtingen op, die niet doenbaar waren. De Participatiewet schrijft voor, dat de gemeentelijke klantmanagers maatwerk bieden. In zijn geval slaagden zij hierin niet. De commentaren laten zien, waar de begeleiding tekort schiet. Die weblog kun je hier lezen.

Plaats een reactie